Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,609 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 88

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

PRALEC VOZIL - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRANJE VOZIL, ROČNO IN AVTOMATSKO (AVTOPRALNICA), KPL ČIŠČENJE VOZIL ZUNANJE IN NOTRANJE, ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE AVTOPRALNICE, TOČNOST, UREJENOST, NATANČNOST, dopoldan

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, PRI UPORABNIKU S CEREBRALNO PARALIZO ZA NEDOLOČEN ČASZAPOSLIMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS. DELO SE IZVAJA NA DOMU UPORABNIKA V CELJU. DELO POTEKA V NEENAKOMERNO RAZPORE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II. - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, REDNO ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV., Prijavi je potrebno priložiti: potrdilo o izobrazbi, 3 potrdila - podlaga: 107., a člen ZOFVI in 84. člen KZ: potrdilo iz kazenske evidence ministrstva za pravoso...

KOZMETIČARKA - M/Ž. KOZMETIKI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE UREJENOSTI DELOVNEGA PROSTORA SKRB ZA VODENJE ZALOGE IN NABAVE POTROŠNEGA MATERIALA SPREJEM GOSTA V WELLNESS CENTRU, OSTALA OPRAVILA PO NAVODILU VODJE HOTELA, IZOBRAZBA ZDRAVSTVENE, KOZMETIČNE ALI D...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA M/Ž - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ DRUŽINI NA DOMU, KI OBSEGA RAZLIČNA OPRAVILA, KOT NPR. DOSTAVA KOSIL, OSNOVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE BIVALNIH PROSTOROV, POMOČ PRI OBLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU IN OSEBNI NEGI (KOPA...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke, polni delovni čas, 40, DELO KUHARJA V KUHINJI VRTCA, Priložiti je potrebno: - fotokopijo spričevala o pridobljeni izobrazbi,  - potrdilo iz kazenske evidence, iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kazniveg...

DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA M/Ž - M/Ž. POMETAČI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE  PRIUČENIH IN VSEH POMOŽNIH DEL IN OPRAVIL  V  OKVIRU  DEJAVNOSTI ENOTE IN DRUŽBE, UREJANJE ZELENIC, IZOBEŠANJE ZASTAV IN TRANSPARENTOV, ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE LOKALNIH CEST IN DRUGIH JAVN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA (F023001) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. čas nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL ZA UPORABNIKE (PRIPRAVA NAPITKOV, SERVIRANJE HRANE PRI OBROKIH, SKRB ZA ČISTI JEDILNI PROSTORI IN SERVIRNE OBPOSTELJ...

PODSEKRETAR, ŠIFRA DM 5101, V URADU UJP, SEKTORJU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ODDELKU ZA RAZVOJ IN INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU: - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRAD...

VOZNIK DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA DOSTAVNEGA VOZILA V SKLADU Z CPP, SKRB ZA VOZILO IN BLAGO V NJEM, SKRB ZA VARNO DOSTAVO, UREDITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE, DELO Z SCANERJEM, SAMOSTOJNOST PRI DELU, OPRAVLJANJE NALOG PO ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE OPERATIVNE NALOGE IN DELA POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: ČIŠČENJE, PRIPRAVLJANJE IN TOPLOTNO OBDELOVANJE ŽIVIL, RAZDELJEVANJE ŽIVIL IN JEDI NA POSAMEZNE OBROKE TER DEKORIRANJE JEDI, PR...

. recepcionista de alojamientos turísticosHOTELSKI RECEPTOR/KA - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOG -SPREJEM GOSTOV IN REGISTRACIJA GOSTOV, VODENJE ODJAVE GOSTOV, -NADZOR NAD OPCIJSKIMI, SKUPINSKIMI IN DRUGIMI REZERVACIJAMI, PREVERJANJE DELA. RECEPCIJE, -PRODAJA STORITEV, -SPREJEMANJE IN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC (V) - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE PO NAVODILU UČITELJA V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, OPRAVLJA NEGO OTROK, OPRAVLJA VARSTVO OTROK, SPREMLJA OTROKE NA DNEVE DEJAVNOSTI IN INT...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST II - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNO TER MANJ ZAHTEVNO UPRAVLJANJE IN PREVAŽANJE,  UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV OPRAVLJANJE NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREVZEM BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA ODDAJO, ODPREMO BLAGA, SKLADIŠČENJE NEUSTREZNEG...

. operario de clavadoras/operaria de clavadorasUPRAVLJALEC OPLEMENITENJA 1 - M/Ž. UPRAVLJAVEC LESNOOBDELOVALNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PO NAVODILIH NADREJENEGA UPRAVLJA IN OBVLADUJE DELOVANJE PROIZVODNIH NAPRAV OD  SKLADIŠČA SUROVIH VLAKNENIH PLOŠČ DO SKLADIŠČA KONČANIH OPLEMENITENIH PLOŠČ, IN SICER: TRANSPORT PLOŠČ IN IMPR...

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, NAČRTUJE, IZVAJA TER EVALVIRA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE, DE...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE, SPLETNE STRANI ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA V ODDELKU, OPRAVLJANJE DRUGEGA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosTEHNIČNI MANIPULANT III - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH DEL, UREJANJE GRADIV, UREJANJE DELAVNIH PROSTOROV IN NAPRAV, ČIŠČENJE PROSTOROV, NAROČANJE IN IZDAJANJE MATERIALA, VODENJE EVIDENCE, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NALOG...

. vendedor/vendedoraPRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC / KA IN ARANŽER / KA BOSTE PRI NAS S SVOJIM PREDANIM IN Z ODGOVORNIM DELOM POSKRBELI, DA SE BODO STRANKE PRI NAS POČUTILE DOBRODOŠLE. S STROKOVNIM PRISTOPOM IN Z IZNAJDLJIVOSTJO BOSTE POSKRBELI, DA BO...

. cartero/carteraPISMONOŠA, LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC STROJNI - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KOREKTIVNIH IN PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH POSEGOV NA STROJIH, NAPRAVAH, TEHNOLOŠKIH IN TRANSPORTNIH POSTROJENJIH NA STROJNEM PODROČJU, IZVAJANJE SPLOŠNIH STROJNIH VZDRŽEVALNIH DEL,  I...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónUPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE - AJDOVŠČINA - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU, UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NASTAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV, OD...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE OTROKOVE VARNOSTI, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V SKUPINO IN SODELOVANJU PRI IZVAJANJU PROGRAMA, SODELOVANJE Z VZGOJITELJI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROK...

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)DELAVEC V PROIZVODNJI PAPIRJA - OPERATER II V PPI - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KVALITETNIH PROIZVODOV PO DELOVNEM NALOGU, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V PROIZVODNJI,  PRIPRAVA MATERIALOV TER POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, NADZO...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK I - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKO...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE ENOSTAVNEJŠE OPERATIVNE IN POMOŽNE NALOGE IN DELA, POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL ZA PRIPRAVO JEDI TER PRIPRAVLJA ENOSTAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz.  31.8.2024, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, PREZRAČUJE, RAZKUŽUJE PROSTORE VRTCA IN OKOLICO (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, DVORIŠČE,...), OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRT...

ČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na daljši bolniški odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN ŠOLSKE OKOLICE, obvezno je potrebno priložiti potrdilo, da oseb...

VODJA POŠTE V, 1104 LJUBLJANA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE ...

Más ofertas: << · 44 · 66 · 77 · 82 · 85 · 86 · < · 88 · > · 90 · 92 · 96 · 104 · 121 · >>