Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 88

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekazn...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 30, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, IP, SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO, S STARŠI, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE..., ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE, POMOČ PRI MONTAŽI IN DEMONTAŽI ORODIJ, NADZOR NAD OBRATOVANJEM STROJEV, SVETOVANJE PRI NASTAVITVAH ORODIJ, PRIPRAVA MATERIALA, ,

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU STROJNO - ELEKTRO VZDRŽEVANJA MONTIRANJE OZ. DEMONTIRANJE STROJNO - ELEKTRO OPREME PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNE STROJNO - ELEKTRO OPREME ZA TE...

UČITELJ ANGLEŠČINE IN FRANCOŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA PREDMETNEGA POUKA., Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo zoper spolno nedotakljivost mladoletnih  oseb, komunikacijs...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadVARNOSTNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZPOSTAVLJANJE UKREPOV VARNOSTI V DELOVNEM OKOLJU, TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH IN DELOVNIH RAZMERAH, IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI, IZVEDBA UTEČE...

POSLOVNI SEKRETAR VII/2 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI -KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI S POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV -SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V ZAVODU -PRIPRAVA GRADIV ZA STROKOVNI SVET, SVET ZAVODA IN DRUGIH GRADIV...

KUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI, PRIPRAVA SOLAT, SLADIC, PEKA KRUHA, POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC IN KOSIL, POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE, , dvoizmensko

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN,  PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO,  SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI D...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ZAČETNIK - PROJEKTNO DELOVNO MESTO: »UČIM SE BITI UČITELJ« - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. od 1.1.2022 do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZAČETNIK LIKOVNE UMETNOSTI BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z...

SVETOVALEC ZA TRŽENJE, ASISTENT ZA DIGITALNI MARKETING - M/Ž. ASISTENT ZA DIGITALNI MARKETING, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, skrb za izvedbo marketinške strategije, upravljanje družbenih omrežij Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok, Pinterest, samostojno koordiniranje in priprava online oglaševalskih kampan...

. técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación/técnica de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónTEHNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN INSTALACIJA ZAHTEVNE TEHNIČNE OPREME V SERVISU IN NA TERENU, IMPLEMENTACIJA OPERACIJSKIH SISTEMOV IN APLIKACIJ NA DELOVNIH POSTAJAH IN STREŽNIKIH, VZDRŽEVANJE OPERACIJSKIH SISTEMOV...

. asistente de direcciónPOSLOVODJA ZA NEMŠKI TRG - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ISKANJE PRENOČIŠČ V TUJINI ZA NAPOTENE DELAVCE, KOMUNIKACIJA Z NAPOTENIMI DELAVCI, LOGISTIČNA PODPORA DELAVCEM IN MED RAZLIČNIMI DELOVIŠČI, OSNOVNA KOMUNIKACIJA S TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI, POMOČ PRI DOLOČENIH ADMINISTRAT...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV V SISTEMU COBISS, KATALOGIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, INVENTARIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJA, MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA, DRUGA DELA PO N...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA I - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OBŠIRNIH, POPOLNIT PODATKOV, EVIDENC IN DOKUMENTOV O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PO KNJIGOVODSKIH PREDPISIH, PRIPRAVLJANJE FINANČNIH POROČIL ZA DOLOČENA OBDOBJA, PREVZEMANJE, KONTROLIRANJE, OBDELOVANJE, KONTIRAN...

. empleado administrativo/empleada administrativa»ADMINISTRATOR V«, S ŠIFRO 265 V REFERATU ZA UPRAVNO POSLOVANJE - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH NALOG OPRAVLJANJE STROJEPISNIH NALOG IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA TER DRUGIH ORGANIZACIJSKIH IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH OPRAVIL OPRAVLJANJE UPRAVNIH OPRAVIL, KI JI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM, HRAMBA IN IZDAJA BLAGA VOŽNJA VILIČARJA PREVERBA UJEMANJA DEJANSKIH KOLIČIN Z DOKUMENTACIJO (ŠTETJE, TEHTANJE IN MERJENJE) VIZUALNA KONTROLA KVALITETE  IN EMBALIRANJE PODPIS SPREMNIH DOKUMENTOV IN POTRDIT...

. cocinero/cocineraDIETNI KUHAR V, ŠIFRA J035008 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - SAMOSTOJNO KUHANJE IN PRIPRAVA DIETNIH OBROKOV OZ. BELJAKOVINSKIH DODATKOV, - SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE HRANE PO JEDILNEM LISTU, - NAROČANJE, PREVZEM IN PRIPRAVA MESA ZA OBDELAVO, - VZDRŽEVANJE IN Č...

. profesor de educación permanente para adultos/profesora de educación permanente para adultosORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz.  30. 10. 2022, skrajšan delovni čas, 4, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA, DELO NA MEDNARODNIH IZMENJAVAH ERASMUS+, POMOČ PRI PROJEKTIH, organizacijske sposobnosti, izkušnje z delom na evropskih...

OPERATER ŽAGE ZA RAZREZ HLODOVINE - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OSNOVNO DELO OBSEGA UPRAVLJANJE STROJA ZA RAZREZ HLODOVINE - VERTIKALNA TRAČNA ŽAGA LIPOVŠEK 1300. DELOVNO MESTO ZAJEMA TUDI VSA OSTALA DELA OD PREVZEMA HLODOV DO NAKLADA REZANEGA LESA NA TOVORNJAK. , Zaželena je pok...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, - POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH   PREDMETOV V PROSTORIH BIVANJA, SANITARNIH PROSTORIH IN SKUPNIH PROSTORIH   - POSTILJANJE...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. SESTAVLJAVCI MEHANSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVA IN MONTAŽA TRANSPORTNIH VALJEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROIZVODNJI, DAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA DELA, USPOSABLJANJE/IZOBRAŽEVANJE NA SVOJEM PODRO...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ-ICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, RAVNATELJ-ICA  -  KANDIDATI MORAJO IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE ZAVODA., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobra...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, TRANSPORT MATERIALA Z VILIČARJEM; SKLADIŠČNA MANIPULACIJA Z VILIČARJEM; NAKLADANJE IN RAZKLADANJE; POMOČ PRI UREJANJU SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., IZPIT ZA VILIČARJA,

. auxiliar de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - SREDNJA MED. SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, NUDENJE MED. POMOČI, UREJANJE  PRIPOMOČKOV ZA DELO, VODENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANO...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE, PRIPRAVA DIJAKOV NA MATURO..., Pedagoško-andragoška izobrazba strokovni izpit ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. K vlogi pr...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA/SOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU...

VZGOJITELJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE, TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE ZA VZGOJNO DELO, PROUČU...

. vendedor especializado en floristería y jardinería/vendedora especializada en floristería y jardineríaCVETLIČAR - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. 01.11.2021 do 31.11.2021, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE CVETLIČNIH ŠOPKOV, ARANŽIRANJE, IZDELOVANJE ŽALNE IN POROČNE FLORISTIKE, ročne spretnosti, izkušnje z delom v cvetličarni, komunikacijske veščine ,

. inspector de seguridad y salud en el trabajo/inspectora de seguridad y salud en el trabajoINŠPEKTOR - M/Ž. INŠPEKTOR ZA DELO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, - VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, - IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, - VLAGANJE KAZEN...

Más ofertas: << · 44 · 66 · 77 · 82 · 85 · 86 · < · 88 · > · 91 · 95 · 103 · 118 · >>