Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,661 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 88

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ MATEMATIKE IN RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INF. DEJAVNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI IN SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Opravljen strokovni izpit v VIZ, pr...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE SPLETNE STRANI ZAVODA, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU...

. asistente de actuarioSVETOVALEC PODROČJA III, ODDELEK ZA MEDNARODNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VODENJA POSTOPKA V ZVEZI Z NAČRTOVANIM ZDRAVLJENJEM V TUJINI, ZARADI IZČRPANIH MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA  V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ZARADI ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI -SAMO...

POMOČNIK VODJE PROJEKTOV, V PE KOVAČNICA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40,  SVETOVANJE POTENCIALNIM IN OBSTOJEČIM PODJETNIKOM, VODENJE POSTOPKOV REGISTRACIJE IN SPREMEMBE PODJETIJ, POMOČ VODJI PROJEKTOV PRI PRIPRA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II (E037017) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA DIALIZE IN CAPD, VODI IN NADZIRA DELO MEDICINSKIH SESTER V TIMU, NAČRTUJE, IZVAJA IN VREDNOTI PROC...

POMOČNIK VODJE PROJEKTOV, V PE KOVAČNICA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40,  IZVAJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI IN PRIPRAVA POROČIL,  POMOČ PRI KOORDINACIJI DELA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA,  POMOČ PRI KOORDINACIJI MENTORJEV, E...

. consultor empresarial/consultora empresarialSKUPINOVODJA NA PODROČJU UREJANJA OKOLICE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KONTROLA OPERATIVNIH DEL NA DELOVIŠČIH, RAZPOREJANJE DELAVCEV NA DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN, POMOČ PRI VODENJU TEHNIČNIH PROCESOV NA POD...

. técnico de mantenimiento de césped/técnica de mantenimiento de céspedUREJEVALEC OKOLICE - M/Ž. UREJEVALEC ZELENIC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE ZELENIC, PARKOV, NASADOV, TRAVNATIH POVRŠIN, DREVJA, GRMOVNIC IN JAVNIH POVRŠIN (SAJENJE, ZALIVANJE, KOŠNJA, OBREZOVANJE, PLETJE, OBREZOVANJE, ŽAGANJE, GRABLJENJE,…). ODSTRANJE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČISTI, SORTIRA, STISKA, REŽE, RAZSTAVLJA, RAZGRAJUJE, LUPI RAZLIČNE MATERIALE KOVINSKEGA IN NEKOVINSKEGA IZVORA, KOMUNALNE ODPADKE, KOSOVNE ODPADKE, STROJE, GRADBENE OBJEKTE IN PO...

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: H018003 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev oz. za delo na projektu COMPETE, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC STRUŽNICE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  STROJNA OBDELAVA KOVIN NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, SKRB ZA KAKOVOST IZDELKOV, IZVAJANJE MERITEV , BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE/NAČRTOV,,  IZPOLNJEVANJE MERILNIH LISTOV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEG...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSPEŠEVANJE PRODAJE IZ PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA S POMOČJO SPLETNIH APLIKACIJ, SOCIALNIH OMREŽIJ TER SPLETNE TRGOVINE. SKRB ZA PREPOZNAVO, MARKETING IN UREJENOST PODJETJA PREKO RAZLIČNIH MEDIJEV. OSTALA DELA P...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, Opravljen specialistični izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije.Več o zaposlitvah  tudi na naši spletni strani www.zd-tolmin.si pod rubriko Zaposlim...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJSKI POMOČNIK - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE RECEPCIJE, HODNIKOV HOTELA, STOPNIŠČ, DVIGAL, ČIŠČENJE PISARN IN ODNAŠANJE SMETI, ČIŠČENJE DVORAN, RESTAVRACIJ IN SKUPNIH JAVNIH PROSTOROV (FITNES, SAVNA ITD.). ČIŠČENJE JAVNIH SANITARNIH PROSTOROV, ČIŠČENJ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM , ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: H019001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev oz. za delo na projektu COMPETE, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 26, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE SPLETNE STRANI ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Opravljen...

PROGRAMER APLIKACIJ VII/2-II (ŠIFRA 1552) V SEKTORJU ZA OBJAVLJANJE IN KOMUNICIRANJE, V ODDELKU ZA RAZVOJ APLIKACIJ ZA OBJAVLJANJE PODATKOV - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, - NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE APLIKATIVNIH REŠITEV, - UVAJANJE, VZDRŽEVANJE IN DOGRAJEVANJE, - VODENJE IN MOTIVIRANJE RAZVOJNIH TER PROJEKTNIH TIMOV ZA UČIN...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v okolici Velenja. V prijavi ...

DIREKTOR - M/Ž. GENERALNI DIREKTORJI IN ČLANI UPRAVE DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODI POSLE JAVNEGA PODJETJA IN GA ZASTOPA, - JE ODREDBODAJALEC JAVNEGA PODJETJA, - PODPISUJE POSLOVNE AKTE, LISTINE IN DRUGE DOKUMENTE IZ POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA, - DOLOČA NALOG...

. letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativaPRAVOSODNI SODELAVEC - M/Ž. SODNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV, EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL, VODENJE VPISNIKOV, PRIPRAVA OSNUTKOV SKLEPOV V POSTOPKIH PRIDRŽANJA, UGOTAVL...

SNAŽILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TER DEZINFEKCIJA NOTRANJIH PROSTOROV, ZUNANJIH POVRŠIN IN ŽELEZNIŠKIH VOZIL; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Zaželena so naslednja znanja in veščine: - natančnost,...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC NA ZBIRANJU ODPADKOV - POBIRALEC ODPADKOV - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAZNJENJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE V SMETARSKO VOZILO IN VRAČANJE ZABOJNIKOV N APREVZEMNO MESTO, POBIRANJE ODPADKOV ODLOŽENIH NA TLA IN ODLAGANJE V USTREZNE ZABOJNIKE, VZDRŽEVANJE, ČIŠČE...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialTEHNOLOG - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ OBSTOJEČIH IN NOVIH TEHNOLOGIJ, SODELOVANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE UVAJANJA NOVIH TEHNOLOGIJ V PROIZVODNI PROCES , SESTAVA PREDPISOV IN IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV TER PROI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJAN...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V TURISTIČNI AMBULANTI V BOVCU, TUDI NA  TERENU, Opravljen specialistični izpit, licenca za delo, vpis v register pri zdravniški zbornici Slovenije, izpit B kategorije. Delodajalec potrebuj...

REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: IZVAJANJE POMOŽNIH RAČUNOVODSKIH DEL, KAMOR UVRŠČAMO KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE RAZNIH ANALITIČNIH EVIDENC,  PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ TER POMOČ V KADROVSKI SLUŽ...

SNAŽILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TER DEZINFEKCIJA NOTRANJIH PROSTOROV, ZUNANJIH POVRŠIN IN ŽELEZNIŠKIH VOZIL; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Zaželena so naslednja znanja in veščine: - natančnost,...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO. SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODR...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas  oz. ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, ZAPOSLITEV BO IZVEDENA V OKVIRU PROJEKTA »PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE (V NADALJEVANJU: PROJEKT)«, K...

Más ofertas: << · 44 · 66 · 77 · 82 · 85 · 86 · < · 88 · > · 90 · 92 · 96 · 105 · 122 · >>