Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5,390 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE INDUSTRIJSKIH OBRATOV IN PROIZVODNIH LINIJ, - VODENJE EVIDENC, - DELO Z VISOKOTLAČNIMI NAPRAVAMI, - ČIŠČENJE LAKIRNIŠKIH NAPRAV, - ČIŠČENJE PREZRAČEVALNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV, - MENJAVA FILT...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALCE UČENCA V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI DOLGOTRAJNO BOLNEMU UČENCU, Izobrazba: srednja strokovna ali srednje splošna V. stopnja, potrdilo o nekaznovanosti,

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRBI  ZA CELOSTNO OBRAVNAVO UPORABNIKOV (TIMSKO D...

. consultor empresarial/consultora empresarialVIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJNE ZADEVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH  NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA ODDELKA IN POMOČ VODJI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PREHRAMBENIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA PROCESNIH LINIJAH, PRIPRAVA SUROVIN ZA DELO, PEČENJE, PAKIRANJE, SKRB ZA HIGIENO OPREME IN OBRATA, ,

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI REFERENT - PRIPRAVNIK ZA DOLOČEN ČAS 8 MESECEV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU PREDPISANIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, POMOČ PRI VODENJU IZDAJANJA POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KAT...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK (ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI) - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 12. 2023, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC NUDI POMOČ IN SKRB PREDŠOLSKEMU OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI. OPRAVLJA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMLJANJEM OTROKA., ŠIFRA DM: JO35064. PRILOGE...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZDAJA SOGLASJA ZA ZAPORE CEST IN IZREDNE PRE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2024, skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO ČIŠČENJE IN IN POSPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV TER OSTALA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA., Pogodba se bo sklenila za določen čas, do 31.08.2024 in sicer v obsegu 19,60 DU/teden. P...

»PODROČNI PODSEKRETAR« ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU »NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO)«, NA UKREPU KREPITEV EKOSISTEMA ZA KROŽNO GOSPODARSTVO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026 (delo na projektu), polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV IN SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA ZAHTEVNE PROJEKTE; SAMO...

NOVINAR - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA NOVINARSKIH PRISPEVKOV ZA SPLETNI MEDIJ. DELO POTEKA V UREDNIŠTVU IN NA TERENU TER OBSEGA PISANJE PRISPEVKOV, POVZEMANJE AGENCIJSKIH PRISPEVKOV, PRIPRAVO BESEDIL ZA OBJAVO, OBJAVLJANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH., Komun...

OKOLJSKI INŽENIR II, ŠIFRA DM 659, V SEKTORJU ZA EKOLOŠKO STANJE VODA, URADU ZA STANJE OKOLJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S STROKOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN ORODIJ, SODELOVANJE V ZAHTEVNIH RAZVOJNIH NALOGAH IN PROJEKTIH S STROKOVNEGA PODROČJA. , Pre...

. experto en medio ambiente/experta en medio ambienteVIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. STROKOVNI VODJA RAVNANJA Z OKOLJEM, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA  TER SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadSTROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II), (J017140), ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA EKONOMSKO IN FINANČNO DEJAVNOST, TAJNIŠTVO POMOČNIKA ZA EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG NA POSAMEZNIH EKONOMSKIH PODROČJIH, VODENJE IN USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN DRUGI...

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL, POMAGA PRI PRIPRAVI HRANE, SKRBI ZA POMIVANJE IN RAZKUŽEVANJE POSODE, ODNAŠANJE ODPADKOV, PRIPRAVA POSODE ZA POMIVANJE,.., ,

. periodistaNOVINAR POROČEVALEC (LENDAVA) - M/Ž. NOVINAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.10.2024, polni delovni čas, 40, POROČANJE Z DOGODKOV, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA IN/ALI SLIKE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandida...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. NADOMEŠČANJE DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI DO VRNITVE DELAVKE, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OKNA, SKRB ZA OKOLICO ŠOLE, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, KANDIDATI NAJ NA VLOGO PRIPIŠEJO ŠTEVILKO OBJAVE PROSTEGA DELOV...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 28, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, Prijavi na razpis je potrebno priložiti: p...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ (PEDAGOG OZ. SOCIALNI PEDAGOG, INKLUZIVNI PEDAGOG, PSIHOLOG, ...) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE OZIROMA NAJKASNEJE DO 31. 8. 2024., polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJA DODATNO STROKOVNO POMOČ UČENCEM (INDIVIDUALNO TER SKUPINSKO UČNO POMOČ), IZVAJANJE D...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosKOMIBINIRANO DELOVNO MESTO ČISTILCA IN KUHARJA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz daljšega bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJA DELA IN NALOGE POMOČI V KUHINJI (DELILNA KUHINJA), ČIŠČENJA ŠOLE IN UREJANJE OKOLICE ŠOLE TER OSTALE NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA, Zaželjen izpit iz HACCAP...

STROKOVNI DELAVEC - SOCIALNO VARSTVENE STORITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG STROKOVNEGA PODROČJA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE IN PRIPRAVA ODLOČB, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, INDIVIDUALNO IN SK...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ BIVALNIH KONTEJNERJEV Z ODPRTIM TOVORNIM VOZILOM. V VEČINI SE VOZI AT, DE, IT,.. , VIKENDI PROSTI, VOZNIK JE OBČASNO DOMA TUDI MED TEDNOM., dopoldan

. pizzero/pizzeraPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE ZALOG BLAGA IN SODELOVANJE PRI NAROČANJU, PREVZEM ŽIVIL IN OSTALIH SESTAVIN ZA PRIPRAVO JEDI, IZVAJANJE HACCP SISTEMA, PRIPRAVA IN PEKA PIZZ V KRUŠNI PEČI, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE., dvoizmensko

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT V SEKTORJU ZA JAVNI RED IN PROMET UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SPREJEM VLOG IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, VROČANJE, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE IN EVIDENTIRANJE DOKUMENTARNEGA IN ARH...

. peluquero/peluqueraFRIZER/KA - M/Ž. FRIZER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, FRIZERSKA DELA, ZAŽELJENE IZKUŠNJE TUDI IZ PODROČJA KOZMETIČNIH DEJAVNOSTI, (NI PA POGOJ) ZAPOSLITEV ZA POLNI ALI SKRAJŠANI DELOVNI ČAS, DELO SE IZVAJA NA PE MESARSKA 34, 1000 LJUBLJANA, , dvoizmensko

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31. 12. 2023, polni delovni čas, 40, KUHAR/KUHARICA: DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA IZDAJA HRANO IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG TER NAVODILIH VODJE., PRILOGE K VLOGI ZA ZAPOSLITEV: POTR...

. biselador de vidrio/biseladora de vidrioSTEKLAR - M/Ž. STEKLAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - S POMOČJO STROJEV ALI ROČNO REŽE STEKLO, OBLIKUJE IN VGRAJUJE PO NAČRTIH IN TEHNOLOŠKIH PREDPISIH TER DELOVNO DOKUMENTACIJO - IZBIRA PROGRAME ALI POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU ...

. fontanero/fontaneraMONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALIRANJE VODOVODNIH, PLINSKIH IN OGREVALNIH NAPELJAV IN NAPRAV, Zaposlimo kandidata za opravljanje strojnih inštalacij na terenu ( vodovod, ogrevanje, plin)...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI OTROK, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz področja vzgoje in izobraževanja., dopoldan

PRAVNIK VII/2 (ZA SPLOŠNE ZADEVE) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNA POMOČ ŽUPANU, MESTNEMU SVETU IN DRUGIM OBČINSKIM ORGANOM OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA ZAŠČITE PRIJAVITELJEV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSAMIČNIH IN SPLOŠNIH AKTOV Z DELOVNEGA PODROČJA SEKRETARIAT...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 6 · 12 · 23 · 45 · 90 · >>