Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA TERENU  NA LOKACIJAH GORIŠKA, PRIMORSKA, GORENJSKA, OSREDNJA SLOVENIJA: OBISK KUPCEV PO TERMINSKEM PLANU, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV IN ISKANJA NOVIH CILJNIH PROIZVAJALCEV, RAZUMEVANJE TRGA IN PO...

. barrendero/barrenderaPOMOŽNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE BRODA NA MURI, OPRAVLJANJE POMOŽNO TEHNIČNIH IN DRUGIH ENOSTAVNIH OPRAVIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, OPRAVLJANJE OSNOVNIH VZDRŽEV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ BO POUČEVAL BIOLOGIJO IN NARAVOSLOVJE NA PREDMETNI STOPNJI, OPRAVLJAL BO DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA.,...

ZDRAVNIK - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVNIK  ALI ZOBOZDRAVNIK., ZDRAVNIK ALI ZOBOZDRAVNIK ZA SAMOSTOJNO DELO ( REDNO, OBČASNO, ALI IZREDNO)  V PRIVATNI SPECIALISTIČNI AMBULANTI. NUDIMO NOVO UREJENO AMBULANTO ZA IZVEN BOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO...

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH, TRGOVSKIH, PROIZVODNIH IN DRUGIH PROSTOROV V MURSKI SOBOTI IN OKOLICI. DELO POTEKA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH., ZARADI DE...

. carnicero/carniceraPOMOČNIK MESARJA V KLAVNICI - M/Ž. MESAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ODSTRANJEVANJE DROBOVINE, RAZPOLAVLJANJE TRUPOV Z REZANJEM IN SEKANJEM, PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE MESNIH IZDELKOV, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PRO...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, FIZIČNA DELA PRI VZDRŽEVANJU KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN GREZNIC, OSTALA FIZIČNA DELA PRI VZDRŽEVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE., MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA., dopoldan

. contableRAČUNOVODJA VI (25) IN TAJNIK VI (25) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH DEL, PRIPRAVA POROČIL, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA BILANC.., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO IZ EVIDENCE IZBRISANIH OSEB ZA KAZNOIVA DEJANJA ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK II - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE EVIDENC O PREJETEM IN IZDANEM BLAGU, VODENJE EVIDENC O ZALOGAH, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE MATERIALA, EVIDENTIRANJE IN KONTROLA MATERIALA, KONTROLA IN RAZPORED SKLADIŠČENJA, IZDAJA MATERIALA, USKLAJEVANJE SKLADIŠČ...

RTV SERVISER-MEHATRONIK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SERVISIRANJE RTV APARATOV - POZNAVANJE DELOVANJA ELEKTRONSKIH NAPRAV - SPOSOBNOST DELA Z RAČUNALNIKOM - NATANČNOST, sposobnost dela z...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJAVEC - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Dostava paketov hitre pošte po terenu s kombijem. Prevzem in nakladanje paketov zjutraj v skladišču v Postojni. , Delovne izkušnje zaželjene. Priučitev dela s skenerjem. , gibljiv/nestalen urnik

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKTRETAR - SVETOVALEC ZA KADROVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POPOLNOST IN SKLADNOST DOKUMENTACIJE NOVO ZAPOSLENIH DELAVCEV - NAPOTOVANJE DELAVCEV NA PREDHODNE IN OBDOBNE ZDRAVNIŠKE PREGLEDE TER USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI TER VODENJE         ...

. redactor jefe/redactora jefaODGOVORNI UREDNIK UREDNIŠKO PRODUCENTSKE ENOTE REGIONALNI RADIJSKI PROGRAM V PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA - M/Ž. UREDNIK UREDNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE UREDNIŠKIH USMERITEV NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) PRIPRAVLJANJE PROGRAMSKIH IN IZVEDBENIH NAČRTO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK MOTORNEGA VOZILA - TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VOŽNJE – PREVOZOV V DOMAČEM PROMETU, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, VZDRŽEVANJE IN DELNO ČIŠČENJE AVTOMOBILA, VODENJE USTREZNIH EVIDENC., Če je kandidat zainteresiran za delovno mesto, Perutnina Ptuj sofina...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK - KONSTRUKTOR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŽENIRING TRDIH DELOV OBUTVE (PLASTIKA, KARBON), STROJEV, NAPRAV, ŠABLON, ŽIGOV, REZERVNIH DELOV, KONSTRUIRANJE MODELOV OBUTVE ZA NADALJNJO OBDELAVO NA  CNC OBDELOVALNIH CENTRIH, UPRAVLJANJE IN IZDELO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosKOORDINATOR PROJEKTOV VII/2 - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 1. 9. 2027, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA BO OBSEGALO NALOGE, KOT SO:-PODPORA PRI IZVAJANJU EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA IZ OKVIRA HORIZON EUROPE (NPR. PRIPRAVA POROČIL PRIPRAVA NAČRTOV ZA IZVAJANJE PROJEKTA IZVAJANJE ADMINIS...

. empleado administrativo/empleada administrativaPROGRAMSKI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE STROKOVNO ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE STROKOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMS...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraVOZNIK TGM IN STROJNIK PREDELAVE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TGM IN LINIJO PREDELAVE, ODGOVORNOST ZA KAKOVOST PROIZVEDENIH MEŠANIC NA SVOJEM DELOVNEM MESTU, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV TER PRIPRAVA REZERVNIH DELOV, SKRB ZA ČISTOČO STROJEV, NAPRAV...

. redactor jefe/redactora jefaODGOVORNI UREDNIK V PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI ENOTI MULTIMEDIJSKI CENTER – UREDNIŠTVA ZA NOVE MEDIJE - M/Ž. UREDNIK UREDNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE UREDNIŠKIH USMERITEV NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT), PRIPRAVLJANJE PROGRAMSKIH IN IZVEDBENIH NAČRTO...

. cortador de carne/cortadora de carneMESAR V KLAVNICI / RAZSEKOVALNICI V POSTOJNI - M/Ž. MESAR, RAZSEKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ODSTRANJEVANJE DROBOVINE, RAZPOLAVLJANJE TRUPOV Z REZANJEM IN SEKANJEM, PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE MESNIH IZDELKOV, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA ...

. analista de pruebasSTROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SKRB ZA OBSTOJEČE IN NOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,- RAZVOJ MOBILNIH IN SPLETNIH REŠITEV,- INTEGRACIJA PROGRAMSKE OPREME IN PODATKOVNIH BAZ,- SKRB ZA OPTIMIZACIJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,- SKRB...

FASADER - PLESKAR - M/Ž. PLESKARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PLESKARSKA DELA, FASADERSKA DELA IN ŠTUKATERSKA DELA, OBLAGANJE TAL IN STEN, OSTALA DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA., PO IZTEKU POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS SE LAHKO SKLENE NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NED...

DELAVEC ZA SUHOMONTAŽO - M/Ž. SUHOMONTAŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA SUHOMONTAŽNIH SISTEMOV, MONTAŽA IN VGRAJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA,, DRUGA GRADBENA DELA, PRIPRAVLJANJE ZA MONTAŽO (MATERIAL, ORODJA, STROJI), SEZNANJANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO ZA MONTAŽO, PRIPRAVA ...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJAVEC - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Dostava paketov hitre pošte s kombijem. Prevzem in nalaganje paketov zjutraj v skladišču v Postojni nato razvoz po terenu., Delovne izkušnje zaželjene. Priučitev dela s skenerjem. , gibljiv/nestalen urnik

PRODAJALEC - NATAKAR NA BS MOL - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V DNEVNEM BARU, IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE, PONUJAJNJE IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM V TRGOVINI, SVETOVANJE PRI PRODAJI, DELO NA BLAGAJNI, VESELJE DO STREŽBE V BARU, PRODAJE, SVETOVANJE TER DEL...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE. ČEZ TEDEN SE STREŽEJO MALICE, OB VIKENDIH STREŽBA ZAKLJUČENIH DRUŽB IN KOSILA. DELAVNIK JE IZMENIČNI. DOPOLDANSKA SMENA DELA OD PON DO NED OD 8:00 DO 15:00, POPOLDANSKA SMENA DELA SRE, ČET IN PET...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve delavke z dolgotrajnega bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Zaželene ustrezne delovne izkušnje, organizacijske sposobnosti, zn...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA GRADBENE DEJAVNOSTI - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE GRADBENIH DEL (NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE, NADZIRANJE), IZDELAVA KALKULACIJ IN PRIPRAVA  PONUDB NA PODLAGI DEFINIRANIH ZAHTEV PROJEKTOV, VODENJE GRADBENE KNJIGE, GRADBE...

ODGOVORNI UREDNIK UREDNIŠKO PRODUCENTSKE ENOTE PRVI PROGRAM V PPE RADIO SLOVENIJA - M/Ž. UREDNIK SPLETNE STRANI PODJETJA (MARKETING, OGLAŠEVANJE), poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE UREDNIŠKIH USMERITEV NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) PRIPRA...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG III (E047052) - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V KLINIČNO PSIHOLOŠKO DELO POD MENTORSTVOM - VKLJUČEVANJE V INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO Z BOLNIKI, KI IMAJO DUŠEVNO MOTNJO, BOLNIKI, KI IMAJO OB TELESNI BOLEZNI ...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 6 · 11 · 21 · 42 · 84 · >>