Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,775 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO PRIPRAVLJENOST ZA UVAJANJE V DELO ZA DELO KOORDINATORJA V ZDRAVSTVENI NEGI. OPIS DELOVNIH NALOG: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE P...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARJENJE NA MONTAŽI IN DELO V DELAVNICI -  SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG KOT TUDI DELO V TIMU., POTREBNO JE ZNANJE VARJENJA MIG/MAG ALI ELEKTRO ALI WIG/TIG. ZNANJE BRANJA NAČRTOV.  SPOSOBNOST DELA NA VIŠINI TER ZNANJ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR / BOLNIČARKA V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE IN KADRE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG NA PRAVNEM, KADROVSKEM IN SPLOŠNEM PODROČJU. VODENJE KADROVSKIH TER DRUGIH EVIDENC. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI IN STROKOVNIMI SODELAVCI. SODELOVANJE PRI IZVEDBI RAZLIČNIH PROJEK...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (M/Ž), ŠIFRA DM: E018021 ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA GENOMSKO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST KLINIČNE GENETIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEG...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER ZAČETNIK - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV V RAZLIČNIH PROGRAMSKIH JEZIKIH. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJKETIH. LOKACIJA DELA CENTER MURSKA SOBOTA., Fleksibilen delovni čas. Strokovno uvajanje in mentorstvo. Delo od d...

. auxiliar de enfermeríaSR. MED. SESTRA / ZDR. TEHNIK PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE TER SPECIFIČNE INTENZIVNE NEGE PRI NEGOVANJU STAROSTNIKOV IN INVALIDOV, KI POTREBUJEJO ZDRAVSTVENO NEGO ZAHTEVNEGA TIPA (TIP 2 IN 3),...

LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODVZEM, ROKOVANJE Z BIOLOŠKIM MATERIALOM, PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE IN ANALIZE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV BIOLOŠKEGA MATER...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV.  DELO NA TERENU V EU., POTREBNA ZNANJA SAMOSTOJNEGA SESTAVLJANJA PO NAČRTU, SPOSOBNOST DELA NA VIŠINI TER ZNANJE ANGLEŠKEGA ALI NEMŠKEGA JEZIKA. ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA V ZDRAVSTVENI NEGI., Kandidati naj posredujejo vlogo za zaposlitev z vso potrebno prilogo (potrdilo o zaključeni izobrazbi) na e...

. operador de centro de datos/operadora de centro de datosDELO NA RAČUNALNIKU - M/Ž. RAČUNALNIŠKI OPERATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAČUNALNIKU: ZBIRANJE, OBDELAVA, HRANJENJE IN TESTIRANJE PODATKOV (ZNANJE NEMŠČINE)., OBVEZNO ZNANJE NEMŠČINE. Fleksibilen delovni čas. Strokovno uvajanje in mentorstvo.  Delo od doma. Delo na zanimivih me...

. operador de centro de datos/operadora de centro de datosDELO NA RAČUNALNIKU - MURSKA SOBOTA - M/Ž. RAČUNALNIŠKI OPERATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAČUNALNIKU: ZBIRANJE, OBDELAVA, HRANJENJE IN TESTIRANJE  PODATKOV (ZNANJE NEMŠČINE). LOKACIJA DELA CENTER MURSKA SOBOTA., OBVEZNO ZNANJE NEMŠČINE. Fleksibilen delovni čas.  Strokovno uvajanje in mentorstvo....

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG ZA TALINE IN PEČI - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO SPREMLJA PROIZVODNJO IN ANALIZIRA STANJE,  DNEVNO POROČA NADREJENEMU VODJI,  ERGONOMSKO NAČRTOVANJE DELOVNIH MEST,  SKRBI ZA TEHNOLOŠKO DISCIPLINO IZVAJANJA PROCESA V IN KONTROLIRA TEHNOLOŠKE POSTOPKE IN D...

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaSKUPINOVODJA - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE LJUDI -  MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV. DELO JE NA TERENU, V EU., POTREBNO JE ZNANJE IZ MONTAŽE STROJEV IN NAPRAV TER ZNANJE NEMŠKEGA ALI ANGLEŠKEGA JEZIKA. , gibljiv/nestalen urnik

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG KLINIČNEGA PSIHOLOGA SPECIALISTA, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM SPECIALISTIČNEM IZPITU, dopoldan

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER ZAČETNIK - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV V RAZLIČNIH PROGRAMSKIH JEZIKIH. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJKETIH., Fleksibilen delovni čas. Strokovno uvajanje in mentorstvo. Delo od doma. , dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. ZAPOSLITEV ZA ENO LETO Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS. DELOVNO MESTO JE V TOLMINU., Samoorganiziranost, natančnost, odgovornost. Obvezen vozniški izpit B-kategorije.,

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 30, SPREJEM DIJAKA/INJE PO PRIHODU V ŠOLO IN SPREMSTVO MED POTEKOM ŠOLSKEGA DNE DO ODHODA IZ ŠOLE, SPREMSTVO DIJAKA/INJE V RAZRED, POMOČ PRI PRIP...

SERVISNI SVETOVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM STRANK IN ODPIRANJE DELOVNIH NALOGOV, PREGLED VOZIL IN STROKOVNO SVETOVANJE, SKRB ZA ZASEDENOST DELAVNICE, SVETOVANJE STRANKAM V ZVEZI Z SERVISNIMI STORITVAMI, OBVEŠČANJE STRA...

TESTER PROGRAMOV - MURSKA SOBOTA - M/Ž. TESTNI INŽENIR (IKT), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MANUALNO IN AVTOMATSKO TESTIRANJE PROGRAMOV (ZNANJE NEMŠČINE). LOKACIJA DELA V CENTRU MURSKE SOBOTE., OBVEZNO ZNANJE NEMŠČINE. Fleksibilen delovni čas. Strokovno uvajanje in mentorstvo.  Delo od doma. Delo na zanimiv...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA (PODROBNEJŠI OPIS JE V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH...

TESTER PROGRAMOV - M/Ž. TESTNI INŽENIR (IKT), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MANUALNO IN AVTOMATSKO TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME OZ. PROGRAMOV (ZNANJE NEMŠČINE)., OBVEZNO ZNANJE NEMŠČINE. Fleksibilen delovni čas. Strokovno uvajanje in mentorstvo.  Delo od doma. Delo na zanimivih mednarodni...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG PLANER V ORODJARNI - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN KOORDINACIJA POTEKA IZVAJANJA DELOVNIH NALOGOV, NAČRTOVANJU TEHNOLOŠKIH PROCESOV IN SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH IZDELAVE IZDELKA, PREDVSEM PRI PROCESIH OBDELAVE, SKRB ZA NENEHNO OPTIMIZACIJO PROIZ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1- ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE V OKVIRU STROKOVNE DOKTRINE., CEPLJENJE HEPATITIS B, OŠPICE, VELJAVNA LICENCA V RS. NUDIMO STIMULATIVNO PLAČILO., večizmensko

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas  oz. ZAČETKA OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O...

. representante comercialKOMERCIALIST URBANE OPREME - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA STORITEV IZVAJANJA ATLETSKIH STEZ, NOGOMETNIH IGRIŠČ, VARNOSTNIH IN KAMENIH PODLAG TER OTROŠKIH IGRAL, IZKUŠNJE NA PODROČJU ATLETIKE ALI NOGOMETA (Športnik), dopoldan

. camarero/camareraTOČENJE IN STREŽBA PIJAČ - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TOČENJE IN STREŽBA PIJAČ, PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV, odgovornost, zanesljivost, natančnost, teamsko delo in veselje do dela z ljudmi, samoiniciativnost, fleksibilnost in komunikativnost. , dvoizmensko

. empleado administrativo/empleada administrativaZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE IŠČE ZAPOSLENEGA, KI BO OPRAVLJAL DELO ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA. DELO ZAVZEMA: DELO S PACIENTI, VRAČANJE TELEFONSKIH KLICEV, UREJANJE ADMINISTRACIJE, IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKOV S PACIENTI, ODGOVARJANJE NA E-M...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI V ŠKOFLJICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV, PRIPRAVA MATERIALOV IN SKRB ZA RECIKLIRANJE ODPADKOV, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE KONTROLNE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE,   OSTALA POMOŽNA DELA ...

. chapistaAVTOKLEPAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DEMONTAŽA IN MONTAŽA DELOV, SKLOPOV, NAPRAV IN SISTEMOV NA MOTORNIH VOZILIH , POPRAVILO KAROSERIJ MOTORNIH VOZIL (IZBOČENJA, BRUŠENJE, RAVNANJE, VARJENJE Z RAZLIČNIMI VARILSKIMI TEHNIKAMI) , POPIS ZA POPRAVILO POTREBN...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 · >>