Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,151 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VZDRŽEVALEC/PRALEC AVTOMOBILOV - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI, - PREDPRANJE VOZILA, - SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, - DELO IN SKRB ZA NAPRAVE V AVTOPRALNICI, - STIK S STRANKAMI-KOMUNIKACIJA., Iščemo zanesljivega in delovnega kandidata za d...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZV...

POSLUŽEVALEC / TRANSPORTER PROIZVODNJE - M/Ž. SKLADIŠČNIK DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DISTRIBUCIJA, MATERIALA, SUROVIN IN EMBALAŽE PO DELOVNIH MESTIH ,SKLADIŠČENJE POLIZDELKOV ,EVIDENTIRANJE IN SPREMLJANJE ZALOG POLIZDELKOV ,VRAČANJE OSTANKOV MATERIALA V SKLADIŠČE ,NADZOR SKLADIŠČEN...

VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE ODSOTNEGA DELAVCA, skrajšan delovni čas, 20, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE ...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA, Izobrazba: enopredmetni univerzitetni študijski program matematike, enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika,  magistrski študijski ...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC TEŽKEGA TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PRIPRAVO IN PREDELAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILI...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. MOŽNOST KASNEJŠE SKLENITVE POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV, IZKUŠNJE V VZDRŽEVANJU STROJEV IN NAPRAV, dopoldan

POSLUŽEVALEC ROBOTOV - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE TEHNIČNIH RISB IN OSTALE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE. SESTAVA ZVARJENCEV PO MAG POSTOPKU V PRIPRAVI ZA SESTAVO. BRUŠENJE PLOČEVINE IN ZVARJENCEV. VARJENJE PO MAG POSTOPKU OSNOVNO ZA POTREBE SESTAVE ZVARJENCEV. ZAGON ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI V JESENICAH - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA ZA PRODAJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNO...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO. IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

. analista de riesgos en aseguradorasPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE OPRAVLJANJE SAMOSTOJNEGA DELA, ISKANJE POTENCIALNI STRANK POD OKRILJEM IN STROKOVNIM VODSTVOM MENTORJEV, Iščemo komunikativno osebo z  aktivnim znanjem sl...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA - PRIPRAVA PRAHOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DROBLJENJE ALNICO ZLITIN, - MLETJE IN MEŠANJE PRAHOV. , Natančnost, spretnost, sposobnost natančnega računanja in pretvarjanja,

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV., Kandidati naj dostavijo potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več ...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA, Izobrazba: enopredmetni univerzitetni študijski program matematike, enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika,  magistrski študijski ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI V ŠKOFJA LOKI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, DELITEV HRANE, RAZVOZ MALIC, DELO NA BLAGAJNI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE., - ENOIZMENSKO DELO, PRIČAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVN...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN POTRJEVANJE NAROČIL IN REZERVACIJ GOSTOV TER POSREDOVANJE INFORMACIJ OSTALIM SLUŽBAM. SPREJEM GOSTOV IN RAZPOREJANJE V SOBE. VODENJE EVIDENC SOB IN GOSTOV. POSREDOVANJE INFORMACIJ GOSTOM. SPRE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, PO POTREBI LOŠČENJE TAL IN POHIŠTVA, ČIŠČENJE STRANIŠČA IN KUHINJA V POSLOVNEM PROSTORU, PRAZNJENJE KOŠEV IN ODNOS SMETI IN DRUGA DELA… , ,

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC ZA NIZKE GRADNJE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZGRADNJA VSEH VRST NIZKIH GRADENJ. POLAGANJE TLAKOVCEV, ROBNIKOV IN PODOBNO, IZGRADNJA JAŠKOV IN IZVEDBA KABELSKIH KANALIZACIJ, OSTALA DELA PO NAVODILU DELODAJALCA., , dopoldan

. operador de hornos de fusión de metales/operadora de hornos de fusión de metalesTALILEC - M/Ž. INDUSTRIJSKI TALILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TALJENJE IN PRIPRAVLJANJE ZLITIN ZA VLIVANJE LEGUR IZ ALUMINIJEVIH IN BAKROVIH ZLITIN. TRANSPORTIRANJE Z ELEKTRIČNIM VILIČARJEM. NADZIRANJE DELA V POPOLDANSKI IN NOČNI IZMENI TER VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI., , več...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK/ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK/ZDRAVSTVENI TEHNIK, DELOVNO MESTO ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO ZAKLJUČENEM SREDNJEŠOLSKEM PROGRAMU ZDRAVSTVENE NEGE. ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIZANT MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK, SPECIALIZANT (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas  oz. za čas opravljanja programa specializacije iz medicine dela, prometa in špor, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA SPECIALIZACIJE IZ MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, k vlogi je potrebno priložiti kratek ži...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - 60 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) IN SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - 40 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035037) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (VI) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE VSEH SKLOPOV OPREME ELEKTRO, STROJNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTU, - PREGLEDI IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME, - PRIPRAVA NAČRTOV INVEST...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER ENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DEMONTAŽA IN MONTAŽA CEVNIH INŠTALACIJ, - IZVEDBA KOTLOVNIC IN TOPLOTNIH POSTAJ, - MONTAŽA KLIMA NAPRAV, SPLIT SISTEMOV IN TOPLOTNIH ČRPALK, - VARJENJE ČRNIH CEVI IN IZVEDBA BAKRENIH CEVNIH POVEZAV....

SERVISER ENERGETSKIH NAPRAV IN SISTEMOV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SERVISIRANJE IN POPRAVILA ENERGETSKIH NAPRAV, - KABLIRANJE, OŽIČENJE IN PRIKLOP STROJNIH NAPRAV, - MONTAŽA KLIM IN TOPLOTNIH ČRPALK, - MONTAŽA SPLIT SISTEMOV, - SERV...

. contratista principal de obras de construcciónVODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, - VODENJE DEL TER NADZOR DEL NA GRADBIŠČU, - USKLAJEVANJE DEL MED PODIZVAJALCI IN KOOPERANTI, - AŽURNO VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, OBRAČUNSKE KNJIGE, OSTALE ...

KLJUČAVNIČAR VARILEC - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE TEHNIČNIH RISB IN OSTALE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE. SESTAVA ZVARJENCEV PO MAG POSTOPKU. BRUŠENJE PLOČEVINE IN ZVARJENCEV. VARJENJE PO MAG POSTOPKU OSNOVNO ZA POTREBE SESTAVE ZVARJENCEV. VRTANJE IN VREZOV...

. economistaSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - PODPORA STRANKAM - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TELEFONSKO VZPOSTAVLJANJE PRVIH POSLOVNIH STIKOV S STRANKAMI, SPREJEMANJE VHODNIH KLICEV IN PREUSMERJANJE LE-TEH TER VSA NAROČILA STRANK, TELEFONSKO TRŽENJE VSEH BANČNIH PRODUKTOV IN STORITE...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · 18 · 35 · 70 · >>