Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,886 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MALDINE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD - ENOTA GROSUPLJE - M/Ž. REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, IZVAJA DELA V GLAVNI PISARNI – UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU – VODI EVIDENCE IN PRIPRAVLJA POROČILA – VODENJE E...

. biólogo/biólogaH017004 RAZISKOVALEC S PODROČJA BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, PROGRAMOV IN NALOG, IZDELOVANJE STATISTIČNIH, KRONOLOŠKIH IN BIBLIOGRAFSKIH PREGLEDOV IN POMAGAL ZA LASTNO IN ŠIRŠO UPORABO, PISANJE PRISPEV...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM IN VODJI KUHINJE PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM SESTAVIN, ZBIRANJE KROŽNIKOV ZA STREŽBO, PRIPRAVA TERMOPORTOV IN POMOČ PRI POLNJENJU TERMOPOR...

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA M/Ž C+E - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA, DELO Z NAVIGACIJO, DELO Z DOKUMENTACIJO, PRIVEZOVANJE TOVORA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, Voznik/voznica more imeti narejeno kodo 95, voznikovo kartico za ta...

VIŠJI SVETOVALEC V ODSEKU ZA PROSTORSKE PLANSKE AKTE V ODDELKU ZA UREJANJE PROSTORA (ŠIFRA DM: 398) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI  SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SIST...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA VIII / VODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA V KUHINJI, NAČRTOVANJE RAZPOREDOV DELA ZAPOSLENIH V KUHINJI, NAČRTOVANJE JEDILNIKOV IN PRIPRAVA RECEPTUR UPOŠTEVAJOČ STAROSTNIKOM PRILAGOJEN NAČIN PRIPRAVE IN IZBOR ŽIVIL T...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER NA REZKALNEM/STRUŽNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC OBDELOVALNIH CENTRIH, - BRANJE NAČRTOV IN OSTALE TEH.DOK., - PROGRAMIRANJE, - RAZREZ KOSOV, - PRIPRAVA OBDELOVANCA IN REZILNIH ORODIJ, - IZDELAV KOSOV PO TEH. DOKUMENTACIJI, - SODELOVANJE S K...

ORGANIZATOR PREVOZOV-DISPONENT/LOGIST - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z RAČUNALNIKOM, ORGANIZACIJA PREVOZOV DOMA IN V TUJINI, DELO Z APLIKACIJAMI/PORTALI/PREGLEDNICAMI, KOMUNIKACIJA Z VOZNIKI, Komunikativnost, sposobnost razporejanja vozil, možnost nada...

. operador de máquina cortadora/operadora de máquina cortadoraREZKALEC NA CNC STROJIH - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO. PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV . PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODI...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR, DISLOKACIJA LJUBLJANA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZPOSOJA, ZBIRANJE, DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE KNJIŽNEGA IN NEKNJIŽNEGA GRADIVA;VODENJE EVIDENCE ČLANOV - UPORABNIKOV, EVIDENCE IZPOSOJE IN VRAČILA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER MEDKNJIŽNIČNE IZPOSOJE; SKRB ZA NABAVO OB...

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA DIREKTORJA BOLNIŠNICE JE LAHKO IMENOVAN KANDIDAT, KI POLEG POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: - IMA IZOBRAZBO, PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE, OZIROMA IZOBR...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearSTRUGAR NA CNC STROJIH - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO. PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV . PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV, POLIZDELKOV, IZDELK...

. gestor procesal/gestora procesalSVETOVALEC V PRAVOSODJU(SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK ZA PODROČJE ZEMLJIŠKE NJIGE) - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve javne uslužbenke na delo (nadomeščanje javne uslužbenke, odsotne zaradi bolniškeg, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH. SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH O...

. recepcionista de alojamientos turísticosVODJA RECEPCIJE - M/Ž. VODJA RECEPCIJE V HOTELU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELOVNEGA PROCESA NA NIVOJU HOTELSKE IN GOLF RECEPCIJE, PLANIRANJE, VODENJE IN NADZOR OSEBJA ZA NEMOTEN POTEK DELA, PRIPRAVA URNIKOV, RAZPOREJANJE DELAVCEV, RAZDELJEVANJE NA...

AVDIO-VIDEO TEHNIK - M/Ž. TEHNIKI OPERATERJI ODDAJNIH IN AVDIOVIZUALNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU OSVETLJAVE IN ENOSTAVNE MONTAŽE AVDIO VIDEO VSEBIN ZA RAZLIČNE PRODUKTE KOBILARNE (PREDSTAVE, PROGRAMI, NASTOPI, .. ) , UPORABA SODOBNE INFO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZA STROJEM ZA PIHANJE PLASTIKE, STREŽBA STROJA, ZLAGANJE IZDELKOV, POVIJANJE S STREČ FOLIJO IN ODLAGANJE V SKLADIŠČE, SKRB ZA RED IN ČISTOČO PROIZVODNJE., , večizmensko

OKOLJSKI INŽENIR III – PRIPRAVINK, ŠIFRA DM 10017, V URADU ZA STANJE OKOLJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL S STROKOVNEGA PODROČJA, USPOSABLJANJE ZA SODELOVANJE V RAZVOJNIH NALOGAH IN PROJEKTIH S STROKOVNEGA PODROČJA, USPOSABLJANJE ZA DAJANJE MNENJ IN IZDELOVANJE ANALIZ IZ S...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG III - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PSIHOLOGA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA SSD, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti, potr...

STROKOVNI SODELAVEC I – ZA PODROČJE VZDRŽEVANJA VOZNE MREŽE - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMIH (VOZNO OMREŽJE), SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL, IZDELAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ SESTAVNIH DELOV VOZNEGA OMREŽJ...

. operario de limpieza de vehículos/operaria de limpieza de vehículosDELAVEC V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI - M/Ž. DELAVEC V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VOZIL NA PRANJE V AVTOMATSKI PRALNICI, PREDPRANJE IN SPIRANJE VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI GLEDE PRAVILNE UPORABE PRALNICE, DELO NA BLAGAJNI, ČIŠČENJE PRALNICE ..., IŠČEM...

SKRBNIK PROJEKTOV - M/Ž. ARHITEKTI, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREPOZNAVANJE, IZBIRA IN VTIRANJE POTI V NOVE ARHITEKTURNE BIROJE. IZVAJANJE PRODAJNIH OBISKOV OBSTOJEČIH IN NOVIH PROJEKTANTSKIH BIROJEV IN PREDSTAVITEV SISTEMOV ALUK. – NAJMANJ 3 DNI TEDENSKO NA TERENU. VZDRŽEVANJE STIKOV...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA I, (J017950) ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA EKONOMSKO IN FINANČNO DEJAVNOST, RAČUNOVODSKA SLUŽBA - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, VODENJE IN KONTROLIRANJE OPERATIVNEGA DELA NA PODROČJU RAČUNOVODSKE FUNKCIJE, - RAZVIJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OPERATIVNIH FUNKCIJ IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH AP...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , Od kandidatov pričakujemo: strokovna izobrazba: elektrikar energetik, alternativna str. izob...

. asesor académico/asesora académicaJ017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V SLUŽBI ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE (REFERAT ZA ŠTUDENTE) - M/Ž. SVETOVALEC REFERATA ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE ŠTUDENTOV IN KANDIDATOV V ZVEZI S ŠTUDIJEM, PRIPRAVA RAZLIČNIH GRADIV IN STATISTIČNIH POROČIL S PODROČJA DELA SLUŽBE, OPRAVLJANJE NALOG ZA IZVEDBO PED...

VZDRŽEVALEC VODOOSKRBE I - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA STROJNA IN MONTAŽNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, VODENJE DOKUMENTACIJE, VEZANE NA IZVEDBO DEL, PREVZEM MATERIALA V SKLA...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG LOGOPEDA (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE), k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o i...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC II (M/Ž) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA DELA PRI PRIPRAVI SUROVIN Z ORGANOLEPTIČNO OCENO, NADZOR PROCESA DELA Z ZAPISOM, UPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH LINIJ, IZVAJANJE VZORČENJA, PREDPISANIH ANALIZ...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO. PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV . PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOČKOV. PRIPRAVA NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOČKOV. IZVAJ...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 6 · 11 · 21 · 41 · 82 · >>