Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,417 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

FINANČNIK VII/2 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, VODENJE GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG, OBRAČUN STORITEV, VODENJE BLAGAJNE, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ TER FINANČNEGA NAČRTA. VODENJE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, - PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV IN ANALIZ,  -PRIPRAVA IN RAZVOJ NOVIH UČNIH GRADIV I...

. barrendero/barrenderaDELAVEC V ZBIRNEM CENTRU I - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZIRANJE IN USMERJANJE ODDAJANJA OZIROMA SPREJEMANJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ, EVIDENTIRANJE ODDAJE ODPADKOV, SVETOVANJE UPORABNIKOM PRI ODLAGANJU FRAKCIJ, SKRB ZA PRAVILNO RAZVRŠČANJE IN OD...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoMOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Univerzitetna izobrazba oz. II. stopnja bolonj...

GOSPODINJEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. PRIHODA DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, DELITEV IN DOSTAVA HRANE NA ZUNANJO ENOTO, SKRB ZA ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH POGOJEV TER DRUGA DE...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoSPECIALNO REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 9, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU, Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.,

DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT, RAZPIS JE NAMENJEN IZKLJUČNO KANDIDATOM S KONČANO VISOKO STROKOVNO IZOBRAZBO DELOVNI TERAPEVT ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA,

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE OZ. NAJDLJE DO 31.8.2022, polni delovni čas, 40, VKLJUČEN JE V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, SODELUJE Z VZGOJITELJEM TER OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, PRILOŽITI DOKAZILA O ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI VII/2 -M/Ž - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, DELO RAČUNALNIKARJA NA ŠOLI, SKRB ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ENOIZMENSKO DELO, kandidati vlogi priložijo potrdilo o nekaznovanosti , dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA RAZREZ PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, LASERSKI RAZREZ RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE IN AVTOGENI (PLAMENSKI) RAZREZ PLOČEVINE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE, NALAGANJE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJ...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT II- PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA POD VODSTVOM MENTORJA, KONČANA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE- SMER FIZIOTERAPIJA. K VLOGI OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN POTRDILA O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTEŽNICA/STREŽNIK V ZDRAVSTVU, ŠIFRA DM: E042001, ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA GENOMSKO MEDICINO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH, ČIŠČENJE...

. engrasador/engrasadoraMAZALEC (M/Ž) - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE KONTROLE IN STROKOVNEGA MAZANJA VSEH VRTLJIVIH POMIČNIH POGONOV PO OBRATIH V SKLADU Z MAZALNIM NAČRTOM -SAMOSTOJNO KONTROLIRANJE TESNOSTI MAZANIH NAPRAV, RACIO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE GLASBE NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, POLNJENJE VREČ S PRODUKTOM, TEHTANJE, NADZOR NAD DELOVNIM PROCESOM., POTEKA V TREH IZMENAH. Sposobnost dela na višini, zaže...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJ...

. arquitecto/arquitectaPROJEKTANT STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. ARHITEKT PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM, Avtocad-zelo zahtevno, word, excel, poznavanje računalnika in učenja drugih programov za izdelavo načrtov, poznavanje ZGO predpisov. Delo se ob...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNO PRODAJNI ASISTENT - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NA SVOJEM DELOVNEM MESTU BO DELAVEC OPRAVLJAL PREDVSEM NASLEDNJA DELA: V NABAVNI SLUŽBI (DOMAČI IN TUJI TRGI): RAZISKAVE TRGA PLANIRANJE NABAVE ISKANJE PONUDB SKLEPANJE POGODB NAROČANJE BLAGA  KONTROLA NABAVE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, PODROČJE DELA VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve zaposlenih na daljših odsotnostih., polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI GLAVNO KNJIGO, VODI EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELUJE RAČUNOVODSKO POROČILO IN IZKAZE, PREMOŽENJSKO BILANCO, STATISTIČNA POROČILA TER OSTALA MESEČNA IN LETNA POROČILA, PRIPRAVLJA FINANČNI NAČRT, DDPO, ODDAJA...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoSREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PSIHOLOGIJO - M/Ž. UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SKLADNO S SISTEMATIZACIJO ZAVOD SODIJO MED NALOGE UČITELJA NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V Z...

. tornero/ torneraOBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE VZORČNEGA IZDELKA. STROJNO OBDELOVANJE SERIJSKIH IZDELKOV, MERSKO KONTROLIRANJE REZULTATOV OBDELAVE IN ZAPISOVANJE REZULTATOV DELA. ZLAGANJE IZDELKOV V TRANSPORTNI ZABOJ., , dopoldan

. operador de aserradero/operadora de aserraderoŽAGARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH LINIJ ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VOZIČKA ZA DOZIRANJE HLODOVINE V RAZREZ NA TRAČNO ŽAGO, NADZOR IN KONTROLA POTEKA RAZREZA (DIMENZIJE) SPREMLJANJE IN USMERJANJE DELA TRANSPORTERJEV, NADZOR VHODA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA. SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVA...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST/ZDRAVNICA SPECIALISTKA, ŠIFRA DM E018018, ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTIUTA ZA GENOMSKO MEDICINO, CENTER ZA NEDIAGNOSTICIRANE REDKE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI  STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ZD...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR - POSLUŽEVALEC STROJA, OPERATER V MIZARSKI DELAVNICI MPE HOBBY V HOČAH - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -OBŽAGOVANJE - FORMATIRANJE LESENIH PLOŠČ IN DRUGEGA LESA TER PLOSKOVNIH MATERIALOV, ŽAGANJE LETEV, ROBLJENJE PLOŠČ -OPRAVLJANJE DRUGIH MIZARSKIH DEL: MONTAŽA, IZDELAVA POSAMEZNIH KOSOV POHIŠTVA, TRGOVINSKA OPREMA -DRUGA IN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AMBULANTNO DELO V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV: TRIAŽA PACIENTOV, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV PACIENTOV, SPREJEM PACIENTOV, VODENJE ČAKALNIH KNJIG IN OSTALA OPRAVILA ZA NE...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 10 · 19 · 37 · 74 · >>