Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (I), E045025, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, - IZVAJANJE OSN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31/08-2024, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB, SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTORE, OBLAČENJ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE., VELJAVNA LICENCA NA PODROČJU DRUŽINSKE MEDICINE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSOBAR-ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, 1.VZDRŽEVANJE ČISTOČE, UREJENOSTI IN FUNKCIONALNOSTI HOTELSKIH IN BOLNIŠKIH SOB, HODNIKOV, KONGRESNIH DVORAN, SKUPNIH IN SLUŽBENIH PROSTOROV, OKOLICE IN OPREME HOTELOV 2.PRIPRAVA HOTELSKIH SOB, DODATNIH...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE, DODELJEVANJE IN OBDELOVANJE SESTAVNIH DELOV STROJEV IN ORODIJ NA CNC VERTIKALNO REZKALNEM STROJU S KRMILNIKOM HEIDENHAIN, PROGRAMIRANJE CNC STROJEV IN NASTAVLJANJE PARAMETROV, VZ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC VOZOVNIC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece oz. od 01.12.2023 do 31.03.2024, polni delovni čas, 40, PRODAJANJE VOZOVNIC, ZAKLJUČEVANJE BLAGAJN, DAJANJE INFORMACIJ OBISKOVALCEM, DRUGE NALOGE PO ZADOLŽITVAH VODJE., IŠČEMO KANDIDATE, KI JIH VESELI DELO NA BLAGAJNI IN SO VESTNI, NATANČ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške in v nadaljevanju porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ GOSPE Z MULTIPLO SKLEROZO. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMOČ PRI NEGI, DRUŽENJE, SPREMSTVO. GOSPA ZA GIBANJE UPORABLJA VOZIČEK., , dvoizmensko

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC - SVETOVALEC S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN DAVKOV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE ČLANOM OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, NJENIM STROKOVNIM SLUŽBAM IN OBMOČNIM ZBORNICAM S PODROČJA OBDAVČITVE PRAVNIH OSEB IN DRUGIH POSLOVNIH...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OBLAČENJU IN PREOBLAČENJU STANOVALCEV/UPORABNIKOV , POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE NEGE STANOVALCEV PREVZEM, TRANSPORT IN SERVIRANJE HRANE IN POMOČ PRI HRANJENJU, ČIŠČENJE IN DEZINFIC...

ZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V EKIPI GRADBENIH VZDRŽEVALCEV, IZVAJANJE DEL NA PODROČJU GRADBENEGA VZDRŽEVANJA STAVB IN PROSTOROV, POMOČ PRI VSEH DELIH NA GRADBIŠČU, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE. , Zaželene delovne izkušnje ...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKA IN VZDRŽEVALNA DELA, Pogoj je poznavanje hišniških del in znanje s področja strojništva in elektroinštalacij. Pogoja za zaposlitev sta tudi zdravstvena sposobnost in nekaznovanost. Dopoldansko delo. Možnos...

. auxiliar de enfermeríaE035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVN...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Osebni asistent nudi pomoč uporabniku (inva...

UPRAVLJALEC/OPERATER NA TRAČNI ŽAGI ZA RAZREZ HLODOVINE - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM MATERIALA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, PROGRAMIRANJE STROJA, NADZOR NAD DELOVANJEM DELOVANJA STROJA, OZNAČEVANJE KOSOV IN PRAVILNO ODLAGANJE KOSOV NA ODLAGALNA MESTA V S...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK-AVTOELEKTRIČAR SPECIALIST - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA NAJBOLJ ZAHTEVNA VZDRŽEVALNA IN SERVISNA POPRAVILA NA VOZILIH, UGOTAVLJA VZROKE NAPAK IN JIH ODPRAVLJA, DELA NA TESTERJIH ZA MOTORJE, NAPRAVAH ZA TESTIRANJE PODVOZIJ IN ZAVOR TER DRUGIH NAPRAVAH VEZ...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE ELEKTROINŠTALACIJ, ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR, PRIKLOPI RAZLIČNIH NAPRAV. DELO SE OPRAVLJA NA OBMOČJU PRIMORSKE IN OBMOČJU SV ITALIJE., Pričakujemo odgovornost, samostojnost in vestnos...

. trabajador social para el ámbito de la salud mental/trabajadora social para el ámbito de la salud mentalSKUPINSKI HABILITATOR V SVZ – PROGRAM VIZ - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN VSEBINE SOCIALIZACIJSKO NAMESTITVENEGA PROGRAMA SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM PPVIZ, IZVAJA PRIPRAVE NA POUK...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - STRUGAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE IN DELOVNA SREDSTVA., ZNANJE PROGRAMIRANJA NI POTREBNO, KER NE PROGRAMIRAMO NA STROJIH. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZI...

. engrasador/engrasadoraVODJA IZMENE - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE IZMENE PREDELAVE SADJA V PODJETJU, NASTAVITVE IN VZDRŽEVANJE STROJEV ZA PREDELAVO, POROČANJE VODSTVU O POTEKU PROIZVODNJE, RAZLAGANJE IN NAKLADANJE PROIZVODOV, OSTAL...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - F025014 - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTO ČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVL...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III (E047004) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH LABO...

. diseñador de medios digitales/diseñadora de medios digitalesUREDNIK SPLETNI STRANI - M/Ž. OBLIKOVALEC SPLETNIH STRANI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VNOS IZDELKOV V SPLETNO TRGOVINO. SPREMEMBA CEN IZDELKOV. PREVOD TEKSTOV IZ ANGLEŠČINE/POLŠČINE V SLOVENŠČINO Z UPORABO GOOGLE TRANSLATE. PREVOD TEKSTOV IZ SLOVENŠČINE V HRVAŠČINO., V prijetnem kolektivu v ...

OSEBNI ASISTENT V LJUBLJANI 20 UR/T - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljivo in pozitivno osebo, ki bi z veseljem, vestn...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKA IN VZDRŽEVALNA DELA, Pogoj je poznavanje hišniških del in znanje s področja strojništva in elektroinštalacij. Pogoja za zaposlitev sta tudi zdravstvena sposobnost in nekaznovanost. Dopoldansko delo. Možnos...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -  POMOČ PRI VARSTVU IN OSKRBI PREDVSEM DEMENTNIH STANOVALCEV -  POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV -  TRANSFER MATERIALA IN STANOVALCEV -  OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POT...

VOZNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU (HRVAŠKA, ITALIJA, AVSTRIJA, NEMČIJA, BELGIJA, LUXEMBURG IN NIZOZEMSKA). GLEDE NA NARAVO DELA PREVOZOV BLAGA SMO VEZANI PRI NAKLADIH IN RAZK...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - ELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVLJA IN REDNO VZDRŽUJE VSE EL.STROJE, NAPRAVE IN INSTALACIJE V PODJETJU IN SKRBI ZA NJIHOVO TEHNIČNO BREZHIBNOST IN VARNO DELOVANJE V SKLADU S PREDPISI, SODELUJE PRI RAZKLADANJU, MONTAŽI IN ZAGONU NOVIH ...

VODJA KONTROLE KAKOVOSTI - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PERUTNINA PTUJ D.O.O V SVOJE VRSTE ZAPOSLENIH VABI NOVO SODELAVKO ALI SODELAVCA NA PODROČJU KONTROLE KAKOVOSTI V NOVEM PROIZVODNEM OBRATU V MURSKI SOBOTI . GLAVNE NALOGE: ODOBRITEV DOKUMENTACIJE VHODNE, PROCESNE IN KON...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 10 · 20 · 40 · 79 · >>