Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,190 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG IN MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV ZA PODJETJE, PRIPRAVA POROČIL ZA BS IN FURS, PRIPRAVA LETNIH IN MEDLETNIH POROČIL, PRIPRAVA ...

VARUHINJA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN   PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, - VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA    OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, - VAROVA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I, II IN III KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU MANJ IN BOLJ ZAHTEVNIH DI...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V KRANJU) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C...

. carnicero/carniceraMESAR V NOVI GORICI - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 34, STROKOVNA POMOČ ZAPOSLENIM IN UČENCEM PRI DELU Z RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI, VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN RAČ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC - TEHNIK V (II) V ZSV (J035141) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME, ENOTA MEDICINSKE TEHNIKE - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - REDNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE APARATOV, STROJEV IN NAPRAV ZA UPORABO V MEDICINSKE NAMENE, - ODKRIVANJE NAPAK IN OKVAR NA APARATIH TER ODPRAVLJANJE VZROKOV OKVAR, - SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI OB ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018021) - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU PSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJENJE: HEPA...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónGRADBENI DELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GRADBENIH DEL NA OBJEKTIH: PRIPRAVA DELA NA GRADBIŠČU, PRAVOČASNA ZAGOTOVITEV USTREZNIH SREDSTEV, MATERIALA, STROJEV IN NAPRAV IN DRUGO, SODELOVANJE S PODIZVAJALCI IN OKOLJEM  TER KOORDINACIJA DEL, SKR...

STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCA IN OPRAVLJANJE PREPROSTIH DEL PRI OSKRBI STANOVALCA, POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU IN OBUVANJU STANOVALCEV, PREVOZ I...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, NUJNA...

POSLOVODJA - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLOVODJA V ODDELKU ZELENI PROGRAM: VODENJE DNEVNIH DEJAVNOSTI, DOGOVARJANJE Z DOBAVITELJI, KUPCI IN DRUGIMI DRUŽBAMI, SPREMLJANJE ZALOG, PREVZEMANJE BLAGA, PRIPRAVLJANJE BLAGA ZA PRODAJO, PRODAJA BLAGA, OBL...

ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI (4 URE) IN VKLJUČEVANJE V DEŽURNO SLUŽBO (4 URE)., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 7 mesecev oz. do 31.12.2022, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO PRI AKTIVNOSTIH (SPREHODI, KOLESARJENJE), DRUŽENJE, VODENJE., Prilagodljivost, aktivnost. Zaposlitev je lahko kasneje tudi za več ur., dopoldan

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju medicine dela, prometa in športa. Znanje ...

. arboricultor/arboricultoraVINOGRADNIK - M/Ž. VINOGRADNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA ZELENA DELA V VINOGRADU, ETIKETIRANJE V KLETI, TRGATEV. KANDIDAT MORA IMETI ŽELJO PO FIZIČNEM DELU, DELO POTEKA POD VODSTVOM MENTORJA. ZAŽELEN JE IZPIT ZA TRAKTOR., , dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI – PRIPRAVA, KUHANJE IN RAZDELITEV HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU (PRIPRAVA STANOVALCEV NA HRANJENJE, SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE, UREJANJE STANOVALCEV PO HRANJENJU) - SOD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI (E037039) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA VASAKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, STROKOVNO SODELOVANJE Z VODSTVOM ZDRAVSTVENE S HIGIENSKO - EPIDEMIOLOŠKEGA PODROČJA, PODROČJA RAZVOJA IN KAKOVOSTI TER IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE, BABIŠKE NEGE TER INTERDISCIPLINARNO SODELOVA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU TEME...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoGLS KURIR - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Dostavlja in prevzema pakete z dostavnim vozilom na lokalnem terenu. Delo je dinamično, delno poteka na terenu in delno v skladišču., Zaželjene so izkušnje s paketno dostavo, niso pa pogoj za zapo...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - NOČNI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE V NEČISTEM DELU, EVISCERACIJI, PAKIRNICI, RAZREZU, SKLADIŠČIH, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO (RAŽNJIČI, MARINIRANO MESO), PRALNICI EMBALAŽE, PRALNICI PERILA, TPK,...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaVODJA PROIZVODNE ENOTE - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN PLANIRANJE DEL V PROIZVODNI ENOTI, USKLAJEVANJE MED IZMENAMI IN PROIZVODNIMI TIMI USKLAJEVANJE CILJEV IN KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI ODDELKA  SKUPAJ Z VODJO PROIZVODNJE IN SPREJE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, PISARN, SANITARIJ, HODNIKOV, STOPNIŠČ, GARDEROB IN V PRALNICI ZABOJEV. UREJANJE OKOLJA POSLOVNIH OBJEKTOV, OPRAVLJANJE DRUGIH USTREZNIH DEL PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJE SKLADNO ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV TER ENOSTAVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, POMOČ PRI FTH, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, KONTROLA IN OP...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE NOČNIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH, PREVZEM HRANE V KUHINJI IN DELITEV OBROKOV..., Možnost daljše zaposlitve. Prijavi pril...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TEŽKE IN LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZILA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA,  VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL,  OPRAVLJANJE MANJŠIH V...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE IN KOMPETENCAH - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, DIHANJE (SKRB ZA USTREZNO MIKROKLIMO, NAME...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoPESKAR - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PESKANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO ODREDBI SKUPINOVODJE., poklicno šolo strojne oz. druge ustrezne smeri, ni pogoj; 1 leto delovnih izkuš...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · 18 · 35 · 70 · >>