Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,384 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Médicos generalesZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE, ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE V AMBULANTI, IZVAJA KONZERVATIVNO IN ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE, IZVAJA FIKSNO IN SNEMNO PROTETIKO,...
 • . Gerentes de restaurantesVODJA GOSTINSTVA IV - M/Ž. VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 5.5.2019, polni delovni čas, 40, OBLIKUJE GOSTINSKO PONUDBO V GOSTINSKIH OBRATIH, KI JIH UPRAVLJA JAVNI ZAVOD. ORGANIZIRA IN VODI DELO ORGANIZACIJSKE ENOTE GOSTINSTVO.NADZIRA DELO DELAVCEV TE ORGANIZACIJSKE ENOTE. SKRBI...
 • . Moldeadores y macherosOBLIKOVALEC KOVIN ZA DELO Z NERJAVEČO PLOČEVINO - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZREZ, KRIVLJENJE IN OVIJANJE NERJAVEČE PLOČEVINE, BRUŠENJE, UPOROVNO VARJENJE., samostojnost pri delu, zaželjene izkušnje pri delu z nerjavečo pločevino zaželjeno znanje TIG varjenja,
 • . QuímicosKEMIK-TEHNOLOG - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE IN NADZOR KEMIČNIH PROCESOV NA ELOX LINIJI (BARVE IN NATUR), UVAJANJE IN NADZOR KEMIČNIH PROCESOV V ČISTILNI NAPRAVI, DOLOČANJE IN RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PROCESOV ZA POSAMIČNE KODE, UVAJANJE IN NADZOR SKLADIŠČNIH...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN JAVNIH ZAVODOV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA BILANC, ZAŽELJENO POZNAVANJE PROGRAMOV OPPIS OPAL, VASCO IN SAOP., , dopoldan
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŠTRUKTOR (UIKS) V TRAKTORIST - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TRAKTORJI TER KMETIJSKIMI STROJI IN NAPRAVAMI, OSNOVNO VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV TER STROJEV IN NAPRAV, VODENJE EVIDENC O OPRAVLJANEM DELU, IZVAJANJE DRUGIH NALOG...
 • . PolicíasPRAVOSODNI POLICIST - MOŠKI. POLICIST, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV, NADZOR NAD PREDAJO IN SKLADIŠČENJEM OBSOJENIŠKE OPREME IN MATERIALA, PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU, PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU,...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesSTROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31.5.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI DELO V ZVEZI Z OBRATOVANJEM VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC,SKRBI ZA NEMOTENO OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV, TEHNIKE,...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresDOSTAVLJALEC PAKETOV - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DOSTAVA PAKETOV NA OBMOČJU MARIBORA S TOVORNIM KOMBIJEM., Potrebne so izkušnje z vožnjo tovornega kombija. Zaželjeno je poznavanje okolice Maribora (Brezje, Miklavž).,
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAJEMNIH POGODB ZA SLUŽBENA STANOVANJA IN POČ. ENOTE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI S SLUŽBENO TELEFONIJO,...
 • . Especialistas en métodos pedagógicosSVETOVALEC - PEDAGOG - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PEDAGOŠKA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA IN SVETOVANJE, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI, SODELOVANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH OBLIK STROKOVNEGA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI (ALKOHOLIZEM, DROGE, SPOLNI...
 • . Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK NA DIALIZI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, sodelovanje in izvajanje zahtevnih del v procesu zdravstvene nege, izvajanje zahtevnih medicinskih posegov, reševanje urgentnih primerov, delo z medicinskimi aparati, , dvoizmensko
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNA DELAVKA - SOCIALNA DELAVKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH STORITEV ZA UPORABNIKE PROGRAMOV, ISKANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMA, PRIPRAVA PRIJAV NA RAZPISE, SAMOSTOJNO VODENJE PROGRAMA, PRIPRAVA ANALIZ ZA POTREBE PROGRAMOV...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJU PRI PRIPRAVI IN KUHANJU JEDI, PRIPRAVA PREPROSTEJŠIH JEDI, POMIVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE., možnost usposbitve in napredovanja na delovno mesto kuhar, dvoizmensko
 • . DentistasZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNE PROTETIKE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, ZOBOZDRAVSTVENO VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO S PACIENTI IN ZAPOSLENIMI, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENIH PODATKOV, DOLOČANJE PROGRAMA...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, –IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUŽINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE) –SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, –PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE...
 • . Oficinistas generalesPRAVOSODNI SODELAVEC (VODJA VPISNIKA), V NAZIVU PRAVOSODNI SODELAVEC I IN II - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI SODIŠČA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH...
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI DELAVEC S POSEBNIMI ZNANJI IN SPOSOBNOSTMI - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZIRA DOGAJANJE NA SMUČIŠČU PRI OBRATOVANJU VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC, NADZIRA OBNAŠANJE OBISKOVALCEV IN UPORABNIKOV VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC, REŠUJE LJUDI...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresDOSTAVLJALEC PAKETOV - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA PAKETOV S TOVORNIM KOMBIJEM NA OBMOČJU MARIBORA (BREZJE, MIKLAVŽ)., ZAPOSLI.ME, Potrebne so izkušnje z vožnjo tovornega kombija. Zaželjene so izkušnje z dostavo., dopoldan
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA –IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV –SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, –VODI...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasUPRAVLJALEC CNC STROJEV - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJEV, LASERSKI RAZREZ, KRIVLJENJE, PREBIJANJE, SAMOSTOJNA NASTAVITEV STROJEV IN MENJAVA ORODIJ PRI PREOBLIKOVANJU NERJAVEČE PLOČEVINE, samostojnost pri delu,
 • . Dentistas auxiliares y ayudantes de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, SPREJEM DOKUMENTOV PACIENTOV IN PRIPRAVA ZDRAVSTVENIH KARTONOV, SPREJEM PACIENTOV IN NJIHOVA PRIPRAVA ZA PREGLED IN OBDELAVO PRI ZOBOZDRAVNIKU, POMOČ ZOBOZDRAVNIKU IN ASISTIRANJE PRI PREGLEDU ALI...
 • . DentistasVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (ORTODONT) - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, poskusno delo , Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, skrajšan delovni čas, 28, DIAGNOSTICIRANJE ANOMALIJE DENTICIJE, OBRAZNIH STRUKTUR IN FUNKCIONALNIH POGOJEV, ODKRIVANJE ODKLONOV V RAZVOJU DENTICIJE, RASTI OBRAZA...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V AVTOINDUSTIJI (NEMČIJA). PRIKLAPLJANJE AVTOMATIZACIJSKIH NAPRAV, KABLIRANJE IN PRIKLAPLJANJE ELEKTRO OMARIC TER MOŽNOST VODENJA ELEKTROMONTERSKE EKIPE. , ZELO ZAŽELJENO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA....
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasKOVINAR II - DELAVEC NA PREŠI - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEVAH DELOVNE DOKUMENTACIJE, VODI ZAPIS...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC PROGRAMER / OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SODELOVANJE PRI PROCESU IZDELAVE KALKULACIJ, DOLOČANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, PRIPRAVA USTREZNE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE, PROGRAMIRANJE CNC REZKALNIH STROJEV, IZVAJANJE SIMULACIJ...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR M/Ž - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, UREJANJE SPISOV, DELO S STRANKAMI, ARHIVIRANJE, DRUGA PODOBNA DELA PO ODREDBI, Izobrazba obvezno smeri: ekonomska, upravna ali...
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDAR SEKAČ - M/Ž. GOZDARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PODIRANJE DREVJA, KLEŠČENJE IN KROJENJE PODRTIH DREVES, IZDELAVA SEČNEGA REDA, NEGA IN ZAŠČITA MLADJA IN GOŠČE, SAJENJE GOZDNEGA DREVJA., Kandidat mora imeti opravljen izpit NPK za gozdarja sekača,...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN NADZIRANJE NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA, NADZIRANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA ELEKTROOPREME VODOMETOV, SVETLOBNO PROMETNE SIGNALIZACIJE TER SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR – VOZNIK BIBLIOBUSA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO STROKOVNEGA KNJIŽNIČNEGA DELAVCA – VOZNIKA BIBLIOBUSA ODGOVORNEGA ZA PREVAŽANJE BIBLIOBUSA IN ORGANIZACIJO DELA V ENOTI BIBLIOBUS. NJEGOVA NALOGA BO OSKRBOVANJE IN UPRAVLJANJE VOZILA TER OPRAVLJANJE...
Más ofertas: 1 · > · 4 · 8 · 15 · 29 · 57 · >>