Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,988 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Cartógrafos y agrimensoresSVETOVALEC (ŠIFRA DM 461) SEKTOR ZA PRIPIS VREDNOSTI, ODDELEK ZA PRIPIS VREDNOSTI - M/Ž. GEODET, Določen čas oz. 2 leti, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: NALOGE SO POVEZANE Z OBDELAVO PODATKOV NEPREMIČNINAH IN IZVAJANJE ANALIZ PODATKOV POSAMEZNE VRSTE NEPREMIČNIN, TER SODELOVANJE PRI MODELIRANJU V SISTEMU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA. PREDNOSTI PRI IZBIRI: POZNAVANJE... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI OSKRBI OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI IN VKLJUČEVANJU V SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE DEJAVNOSTI V ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC POD GRADOM.
 • . Directores de servicios de saludVODJA IV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (GLAVNA SESTRA) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA,NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKOORDINATOR ZA PROMOCIJSKE PROJEKTE (J017050 - KOORDINATOR VII/1) ZA DOLOČEN ČAS, ŠIFRA 147 - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PROMOCIJSKIH NAČRTOV TER NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE TRŽENJA PRIREDITEV, PRIPRAVA INFORMACIJ ZA ANIMACIJO IN DIREKTNO TRŽENJE PROJEKTOV (PRIREDITEV) CD, VZDRŽEVANJE NASLOVOV IN PODATKOV CILJNIH SKUPIN OBISKOVALCEV... CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER.
 • . Cartógrafos y agrimensoresVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 452) SEKTOR ZA GENERALNO VREDNOTENJE, ODDELEK ZA DOLOČITEV MODELOV VREDNOTENJA - M/Ž. GEODET, Določen čas oz. 2 leti, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: NALOGE SO POVEZANE Z ANALIZO TRGA POSAMEZNE VRSTE NEPREMIČNIN, OBLIKOVANJEM IN UMERJANJEM MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA. PREDNOSTI PRI IZBIRI: POZNAVANJE TRGA NEPREMIČNIN, POZNAVANJE OSNOV MODELIRANJA, UPORABA... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesUČITELJ (DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OŠ) SMER: SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI NA VIZ DELO S POUDARKOM NA VERBOTONALNI METODI OZ. DRUGI... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Dietistas y nutricionistasPREHRANSKI SVETOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. SVETOVALCI ZA ZDRAVO PREHRANO, DIETETIKO IPD., Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Kandidati naj k vlogi priložijo... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesKNJIŽNIČAR V ŠOLSKI KNJIŽNICI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO KNJIŽNIČARJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, bibliotekar... OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIKAR SPECIALIS - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH AVTOELEKTRIKARSKIH VZDRŽEVALNIH DEL, POPRAVILA CESTNIH MOTORNIH VOZIL, POPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK IN OKVAR, IZVAJANJE POPRAVIL KLIMATSKIH IN OGREVALNIH... NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
 • . Cartógrafos y agrimensoresSVETOVALEC (ŠIFRA DM 460) SEKTOR ZA PRIPIS VREDNOSTI, ODDELEK ZA PRIPIS VREDNOSTI - M/Ž. KARTOGRAFI IN GEODETI, Določen čas oz. 2 leti, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: NALOGE SO POVEZANE Z OBDELAVO PODATKOV NEPREMIČNINAH IN IZVAJANJE ANALIZ PODATKOV POSAMEZNE VRSTE NEPREMIČNIN, TER SODELOVANJE PRI MODELIRANJU V SISTEMU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA. PREDNOSTI PRI IZBIRI:... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Audiólogos y logopedasUČITELJ (RAZREDNI) SMER: LOGOPEDIJA - SURDOPEDAGOGIKA - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA – REDNI, DOPOLNI IN DODATNI POUK V PRILAGOJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM – ZA GLUHE IN NAGLUŠNE... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Profesionales de enfermeríaSTROKOVNI VODJA VI ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE,NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE NEGE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZIDANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV ZGRADB, POVEZOVANJE V KONSTRUKCIJO, GRADNJA TEMELJEV, ZIDOV, STEBROV, STROPOV, BETONIRANJE CEST IN PREDOROV, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, dopoldan LEDALINE, inženiring, d.o.o.
 • . Lavanderos y planchadores manualesVZDRŽEVALEC PERILA III-M/Ž - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DOSTAVLJANJE UMAZANEGA PERILA IZ ZBIRNIH PROSTOROV PO ODDELKIH DO PRALNICE, SORTIRANJE UMAZANEGA PERILA, STROJNO ALI ROČNO PRANJE OSEBNEGA PERILA IN OBLAČIL UPORABNIKOV... ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA.
 • . Cartógrafos y agrimensoresVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 453) SEKTOR ZA TRG NEPREMIČNIN, ODDELEK ZA ANALIZO TRGA NEPREMIČNIN - M/Ž. KARTOGRAFI IN GEODETI, Določen čas oz. 2 leti, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: NALOGE SO POVEZANE Z OBDELAVO PODATKOV O TRGU NEPREMIČNIN IN IZVAJANJE ANALIZ TRGA POSAMEZNE VRSTE NEPREMIČNIN, TER SODELOVANJE PRI UVELJAVITVI MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA. PREDNOSTI PRI IZBIRI:... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Audiólogos y logopedasUČITELJ (DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OŠ)SMER: LOGOPEDIJA - SURDOPEDAGOGIKA - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI NA VIZ DELO S POUDARKOM NA VERBOTONALNI METODI OZ. DRUGI NAJPRIMERNEJŠI METODI ZA POSAMEZNEGA UČENCA OSTALE DEJAVNOSTI, VEZANE... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PP-VIZ IN PP-NIS - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKIH PP-VIZ IN PP-NIS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, POTRDILO O NEKAZNOVANJU OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE.
 • . Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticasOBLIKOVALEC ZVOKA TV/RA PRODUKCIJE (M/Ž) - M/Ž. KREATOR ZVOKA, Oblikovalec/oblikovalka zvoka, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN NADZOR ZVOČNE SLIKE NA RAZLIČNIH AVDIO SISTEMIH SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV VODENJE IN KOORDINIRANJE OPERATIVNE PROJEKTNE SKUPINE VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.,... RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA.
 • . CocinerosKUHAR IV (TRŽNA DEJAVNOST ZAVODA) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREHRANE ZA ZUNANJE ODJEMALCE ZAVODA, PRIPRAVA PREHRANE ZA CATERING, DELO NA BLAGAJNI IN DRUGA OPRAVILA POVEZANA Z DELOM KUHARJA., madžarski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA - 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA.
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE, STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ (PREDMETNI) SMER: MATEMATIKA - TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA – REDNI, DOPOLNI IN DODATNI POUK V PRILAGOJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE, NAGLUŠNE... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II-PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE ZNANJ GLEDE POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, POMOČI PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, OPAZOVANJU STANJA... DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN IZDAJA BLAGA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA. PRI DELU SE OBČASNO UPORABLJA VILIČAR., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo,... LARS TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaVODJA KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Možnost zaposlitve za nedoločen čas., polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA IN VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V SKLADU S STANDARDI, ODPRAVA PROBLEMOV V PROIZVODNIH PROCESIH IN REŠEVANJE... KOPLAST MANFREDA PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ (PREDMETNI) SMER: MATEMATIKA - FIZIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA – REDNI, DOPOLNI IN DODATNI POUK V PRILAGOJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE, NAGLUŠNE... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN IZVAJANJE PRIPRAV TER DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... Osnovna šola Šmarje-Sap.
 • . Audiólogos y logopedasUČITELJ (RAZREDNI)SMER: LOGOPEDIJA - SURDOPEDAGOGIKA - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2019, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA – REDNI, DOPOLNI IN DODATNI POUK V PRILAGOJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK KUHINJE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI PO NAVODILIH KUHARJA, ČIŠČENJE POSODE, PROSTOROV IN STROJEV, PRIPRAVA ZAJTRKOV IN KUHINJE PRED PRIHODOM KUHARJA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, PREVZEMANJE BLAGA IN... AVTOTRADE D.O.O., DRUŽBA ZA POPRAVILO AVTOMOBILOV IN TRGOVINO Z AVTOMOBILI, STROJI IN REZERVNIMI DELI, VRHNIKA, SINJA GORICA 11.
 • . Chapistas y caldererosAVTOKLEPAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE AVTO KLEPARSKI VZDRŽEVALNIH DEL OZ. POPRAVIL NA MOTORNIH CESTNIH VOZILIH, OPRAVLJANJE TAPETNIŠKIH DEL NA POSLOVNI OPREMI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, SKRB ZA ČISTOČO DELAVNICE, PO POTREBI OPRAVLJANJE... NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Más ofertas: 1 · > · 4 · 7 · 13 · 25 · 50 · >>