Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,095 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 ZA DELO V AMBULANTI NMP ZD IDRIJA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ -PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI -UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE  IN PRAVIL ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE REGISTROV KRONIČNIH BOLNIKOV. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE. PREVENTIVNA OBRAVNAVA BOLNIKA S PRESEJANJEM IN SVETOVANJEM: SRČNO ŽILNA OGROŽENOST OGROŽENOST ZA ZVIŠAN KRVNI TLAK OGROŽENO...

. director del área de alojamiento/directora del área de alojamientoPOMOČNIK DIREKTORJA - M/Ž. VODJA HOTELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN NADZOR HOTELSKIH PROCESOV, ZAŽELJENO ZNANJE MADŽARSKEGA JEZIKA, VODSTVENE VEŠČINE, POZNAVANJE ZAKONODAJE, KOMUNIKATIVNOST,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaŽIVILSKI DELAVEC 2 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POVRTNIN IN OSTALIH SUROVIN, - ROČNO IN STROJNO VLAGANJE, - STROJNO POLNJENJE IN ZAPIRANJE, ROČNO IN STROJNO PAKIRANJE..., , večizmensko

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I NA KAZENSKEM ODDELKU - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, O...

. conserje de edificioPOMOČNIK NA POSESTVU - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČISTOČO IN GOSPODARSKIH POSLOPIJ, POMOČ PRI DELU NA POLJU, KOŠNJA ZELENICE IN TRAVNIKOV, POMOČ PRI PRIPRAVI DRV, SKRB ZA UREJENO OKOLICO POSESTVA, ČIŠČENJE SNEGA, POMETANJE LISTJA, PULJENJE PLE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG POD VODSTVOM VODJE PROJEKTA NA PODROČJU DELA MATIČNE OE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, IZDELAVA POROČIL, VODENJE EVIDEN...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaE047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI - SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM  BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV - IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH - IZVAJANJE IN NAD...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD 2 M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ -PREDPISOVANJE IN IZVAJ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED II (V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE PREVENTIVE, SNEMANJE,USMERJENE LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE ANAMNEZE IN IZBOR DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV, IZVAJANJE OBRAV...

. auxiliar de enfermería035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE IN USPOSOBLJENOSTI, SODELUJE PRI UGOTAVLJANJU BOLNIKOVIH POTREB, SODELUJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH., Kan...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, NUJNA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH, SAMOSTOJNO VODENJE, KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, (NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V LJUBLJANI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN SKRBI ZA RAZNA DELA V ODDELKU KONČNIH PROIZVODOV NEMOTNO POTEKAJO, PREVAŽA IN PRIPRAVLJA VOZIČKE ZA PROIZVODE, ZLAGA, PREVAŽA IN OBEŠA...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE STROJA ZA POLNJENJE PIJAČ,- IZVAJANJE ČIŠČENJA OPREME IN PROSTOROV, - POMOČ PRI PRESTAVITVI OPREME, - SODELOVANJE PRI REMONTIH IN IZVAJANJE LAŽJIH VZDRŽEVA...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN STROJEV. POMOČ PRI KUHANJU. PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV TER SERVIRANJE HRANE. DRUGE NALOG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaUSKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOLOČANJE DELOVNEGA ČASA OSEBNIH ASISTENTOV, DOLOČANJE URNIKOV DELA, UREJANJE PRAVIC OSEBNIH ASISTENTOV V ZVEZI Z DELOVNIM ČASOM IN DOPUSTOM, PRIPRAVA USTREZNE DOKUMENTACIJE O DELU OSEBNIH ASISTE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRES. BOL. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece oz. vrnitve začasno odostne delavke, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIEN...

. enfermero especializado en atención de urgencias/enfermera especializada en atención de urgenciasZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) (E035028) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, REŠEVALNA POSTAJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NUDENJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI PACIENTOM IN POŠKODOVANCEM NA TERENU V SKLADU S POOBLASTILI/KOMPETENCAMI NPK - IZVAJANJE TRANSPORTA PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN NUJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC ( - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA ZAHTEVNA DELA PRI PRIPRAVI SUROVIN IN POLIZDELKOV Z VIZUALNO OCENO NADZIRA PROCES DELA Z ZAPISOM ČISTI IN RAZKUŽUJE OPREMO IN DELOVN...

. operador de horno de templado y recocción de metales/operadora de horno de templado y recocción de metalesTOPILEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJA, EVIDENTIRA IN NADZORUJE DELA V TOPILNICI V SKLADU Z NAVODILI IN PREDPISI USKLAJUJE DELA Z ZASTAVLJENIMI CILJI SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV, OPREME IN PROSTOROV SKR...

POMOČNIK TOPILCA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA TEHTANJE VLOŽKA IN LEGUR, IZVAJA DELA PO DELOVNIH NAVODILIH IN NALOGU TOPILCA, DELO USKLAJUJE Z ZASTAVLJENIMI CILJI, REDNO VZDRŽUJE OPREMO IN PROSTOR, SKRB...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosPOMOŽNA DELA, POMOŽNI MIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH MIZARSKIH DELV PROIZVODNJI POHIŠTVA. NALAGANJE IN RAZLAGANJE IZDELKOV. PRIPRAVA IN ČIŠČENJE IZDELKOV. POMOČ OPERATERJEM STROJEV. ENOSTAVNA POMOŽNA DELA NA STROJIH ZA OBDELAVO ELEMENTOV POHIŠTVA...

PRODAJALEC-SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA  ARTIKLOV ASORTIMANA PODJETJA POSTELJA D.O.O. V POSLOVNI ENOTI 1 LJUBLJANA. , PO IZTEKU POGODBE MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS. OBVEZNE IZKUŠNJE V PRODAJI, gibljiv/nestalen urnik

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM O IZDELKIH, DELO NA BLAGAJNI, PREVZEMANJE, DEKLARIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, POLNJENJE POLIC, PREVERJANJE KVALITETE IN USTREZNE KOLIČINE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST PRO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. director de ventas/directora de ventasVODJA MALOPRODAJE - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA POSLOVALNIC, SKRB ZA DOSEGANJE MALOPRODAJNIH CILJEV NADZOR NAD PRODAJNIMI REZULTATI IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, SODELOVANJE IN KOORDINACIJA S KOMERCIALO, LOG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037015 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA KATEGORIZACIJO BOLNIKOV GLEDE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE IN USPOSOBLJENOSTI, SODELUJE PRI IZVAJANJU SUPERVIZIJE IN IZOBRAŽEVANJU IN ...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · 18 · 35 · 69 · >>