Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,780 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. psicólogo/psicólogaH017004 RAZISKOVALEC ZA PODROČJE PSIHOLOGIJE – 2 DELOVNI MESTI - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOV. PRI OBLIK.,IZVAJANJU DOMAČ. IN MEDN. RAZISKOV. PROJ.,PROGR. IN NALOG,RAZISKOV. IN OBDELOV. SPECIALNE PROBLEMATIKE NA PODROČJU DELOVANJA, IZVAJANJE ANALIZ,MERITEV IN PREIZKUSOV ZA POTREBE PODROČJA DELA,...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGA – ŠIFRA DM. E035009 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, IIZVAJA NEGO IN VARSTVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NADZOR NAD DIETAMI, SESTAVLJA  DIETNE JEDILNIKE,  DELI ZDRAVILA IN IZVAJA NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL, UREJA DOKUMENTACIJO IN EVIDE...

. agente marítimoTRANSPORTNI KOMERCIALIST - M/Ž. REFERENT ZA TRANSPORTNO LOGISTIKO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TRANSPORTNI KOMERCIALIST - ORGANIZIRA PREVOZE V DOMAČEM IN MEDNARODNEM OKOLJU., v. st. ekonomske oz. komercialne smeri, ekonomski ali komercialni tehnik. DELOVNO MESTO V LJUBLJANI, MED...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2, J017101, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012707 (KATEDRA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOV...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasVZDRŽEVALEC CEST - BARVANJE TALNIH OZNAČB - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČNIK ZA BARVANJE TALNIH OZNAČB, LAŽJA POMOŽNA DELA VZDRŽEVANJA CEST, VOZNIK MANJŠEGA TOVORNEGA VOZILA DO 3,5T., Pogoj: izpit B kategorije, gibljiv/nestalen urnik

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V DIVAČI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU, Ustrezne psihofizične sposobnosti, zaželene izkušnje z delom v skladišču, zaželen je izpit za viličarja, zaželeno je osnovno računalniško znanje, zanesljivost in odgovornost.,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ISDP - M/Ž. UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGO VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO PROGRAMU ZAVODA, Potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo sodišč...

PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V JEZIKU IONIC ZA MOBILNE TELEFONE APPLE IN GOOGLE , - Znanje programiranja v jeziku Ionic za mobilne telefone Apple in Google  - Znanje CMS sistema Concrete5 - Znanje CMS si...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORAVNIKOV, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V ZAVODU, UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPR...

VARUH NEGOVALEC V – ŠIF. DM: J035078 - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, VARUJE  IN NEGUJE UČENCE TER POMAGA PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA IN DELA V ODDELKU POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IN V VZGOJI SKUPINI DOMA PRI ŠOLI,  PO NAVODILIH UČITELJA OZIROMA VZGO...

. ayudante de recursos humanosSODELAVEC V KADROVSKI IN SPLOŠNI SLUŽBI - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ, IZVAJANJE KADROVSKIH PROCESOV (PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI IN DRUGIH USTREZNIH POGODB S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, PRIJAVE/ODJAVE, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI), UREJANJE KADROVSKE IN DRU...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III, E047056 ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI - PRIPRA...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIM UČENCEM IN DIJAKOM - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V 3. RAZREDU UČENCEM Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA IN UČENCU S ČVM TER GIBALNO OVIRANIM UČENCEM. POMAGA PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRIL...

OSEBNA POMOČ INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA, FIZIČNA POMOČ, SPREMSTVA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA NA DOMU INVALIDNE OSEBE, KONKRETNO MESEČNO PLAČILO ZAPOSLENI ZNAŠA 1.550,00 €. SLEDI ŠE IZPLAČILO REGRESA ZA DOPUST. ZAŽELJENE L...

UČITELJ MATEMATIKE V TRETJI TRIADI OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR IN UČITELJ V OPB. - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE UČENCEV 7. 8. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI TER DELO V OPB., Opravljeno izobraževanje iz pedagogike montessori, natančnost, komunikativnost, veselje d...

. cuidador infantil/cuidadora infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VARUH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU VZG.-IZOB. DELA, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV IN VARNO BIVANJE OTROK V VRTCU IN IZVEN...

. operario de carne procesada/operaria de carne procesadaOPERATER STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PREDELAVO MESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA POTREBE PROIZVODNJE, NASTAVITEV STROJEV PRED IN MED PROCESOM PROIZVODNJE, ODPRAVLJANJE OKVAR IN LOMOV, POKRIVANJE PODROČJA PAKIRNIH STROJEV, OBLIKOVANJE MAS...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA LDN, POGOJE OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, PRIPRAVA SKLOPOV, TEDENSKIH PRIPRAV, EVALVACIJE, SPREJEM IN ODDAJA OTROK, KOMUNIKACIJA S STARŠI, HRANJENJE IN NEGA OTROK, obvezen je strokovni izpi...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE SVETOVALNEGA DELA V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM – DELO Z UČENCI V 3. RAZREDU Z ZELO SPECIFIČNIMI TEŽAVAMI (AVTISTIČNE IN VEDENJSKE MOTNJE). OPRAVLJA DELA...

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO MALOGU NADREJENEGA., ,...

. trabajador social/trabajadora socialSODELAVEC V PROGRAMIH - M/Ž. ZDRAVSTVENO-SOCIALNI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAČRTOVANIH NALOG V INDIVIDUALNEM IN SKUPNOSTNEM PROGRAMU, SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, VODENJE EVIDENCE, ZBIRK...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI ( DELO V OTROŠKEM DISPANZERJU)- M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, E037042  - DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI  - V OTROŠKEM DISPANZERJU, K vlogi je obvezno potrebno priložiti fotokopijo diplome in fotokopijo strokovnega izpita. Zaželene so delovn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE OTROK TER OPRAVLJANE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Priloge: življenjepis, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, po...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI SODELAVEC ZA POŠTNI PROMET - M/Ž. SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OBVLADOVANJE SISTEMA POŠTNEGA PROMETA, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA DENARNEGA IN POŠTNEGA PROMETA, PODPORA OSTALIH STORITVAM, UVAJANJ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE POTENCIALNIH STRANK PLATFORME, KOT SO NEPREMIČNINSKI POSREDNIKI IN GRADBENIKI, NALAGANJE/POSODABLJANJE NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV NA NAŠEM PORTALU, PODPORA AGENTOM IN GRADITELJEM, PRISOTNIM NA PL...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Pričetek zaposlitve 1.9.2022, vlogi priložite življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o strokovnem izpitu in potrdilo o dokon...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU IN JUTRANJEM VARSTVU , Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

E037041 DIPL. BABICA V AMBULANTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA BABIŠKO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK, -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, KUHAR/KUHARICA: DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA IZDAJA HRANO IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG TER NAVODILIH VODJE., Priloge k vlogi za zaposlitev: 1.po...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaLAŽJA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV, REPROGRAMACIJA PRODUKTOV IN KONČNO PAKIRANJE, CINJENJE KOMPONENT, NATANČNOST, ROČNE SPRETNOSTI, ŽELJA PO UČENJU, SAMOSTOJNOST PRI DELU, MOŽNOST...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 · >>