Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,133 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER BACK-END - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE BACK-END. V PROGRAMSKEM JEZIKU JAVA, SPRING,  SPRNGBOOT ALI C#,.NET, .NET CORE, ALI C. POZNAVANJE OZ. ZNANJE VSAJ ENE BACK-END  TEHNOLOGIJE OZ. ORODJA. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEK...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwarePROGRAMER / RAZVIJALEC JAVASCRIPT - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V JAVASCRIPT. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO., NUDIMO: - Najnovejšo računalniško in programsko opremo. - Fleksibilen delovni čas.- Dobro p...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z OPRAVLJENIM MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 08. 2023, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, DELA IN NALOGE PO LDN ZAVODA, Kandidati vlogi priložijo potrdilo o ustrezni dokončani izobrazbi...

. consultor empresarial/consultora empresarialUSKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA NA PODROČJU IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE, ORGANIZACIJA NADOMEŠČANJA ODSOTNIH ASISTENTOV, SVETO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/ ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV,  Delo poteka v dopoldanskem delovnem času, od 07.00 do 15.00 ure. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZNANJE OZ. IZKUŠNJE Z VSAJ ENIM PROGRAMSKIM JEZIKOM , OZ. ORODJEM: JAVA, JAVA EE, C#, C++, .NET, ANGULAR, REACT, NODE.JS, JAVASCRIPT & TYPESCRIPT,  SQL, SQL, ORACLE, REST API ALI DRUGIH. RAZVOJ SODOBNIH INFOR...

. dentista especializado/dentista especializadaZOBOZDRAVNIK, SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZOBOZDRAVNIKA, SPECIALISTA ZOBNIH BOLEZNI IN EDODONTIJE V SPECIALISTIČNI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM ZDRAVSTVU, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ ZOBNIH BOLEZNI IN EDODONTIJE, ZAŽE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV , -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, -OPA...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC BACK-END - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE BACK-END. V PROGRAMSKEM JEZIKU JAVA, SPRING, SPRNGBOOT ALI C#,.NET, .NET CORE, ALI C. POZNAVANJE OZ. ZNANJE VSAJ ENE BACK-END TEHNOLOGIJE OZ. ORODJA. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PR...

. electricistaELEKTRIČAR V OBRATU ORMOŽ - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV; INTERVENIRANJE V PRIMERU NEPREDVIDENIH ZASTOJEV; KONTROLA USTREZNOSTI ROČNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV; SODELOVANJE PRI PREVZEMU STROJEV IN NAPRAV; SODELOVANJE Z ZUNANJ...

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL NA RP IN SVETOVANJE. PRIPRAVA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV TER SVETOVANJE, VODENJE STROKOVNIH EVIDENC, licenca za delo   - 1 delovno mesto je v okolici Kranja   - 1 delovno mesto je v Lescah,

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER VUE.JS - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE FRONT END. V PROGRAMSKEM JEZIKU VUE.JS. POZNAVANJE OZ. ZNANJE VSAJ ENE FRONT END TEHNOLOGIJE OZ. ORODJA. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO INDUSTRIJO., NUDIMO: Naj...

. técnico de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarma/técnica de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarmaOPERATER V DEŽURNEM CENTRU - M/Ž. OPERATER VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN ODZIVANJE NA SPOROČILA V DEŽURNEM KLICNEM CENTRU, SPREMLJANJE VARNOSTNEGA OSEBJA IN SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA, USMERJANJE IN VODENJE INTERVENCIJ IN VARNOSTNEGA OSEBJ...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER JAVA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V JAVI IN SPRING. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH., NUDIMO: Najnovejšo računalniško in programsko opremo. Fleksibilen delovni čas. Dobro ...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER C# - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM JEZIKU C#. DELO POTEKA NA ZANIMIVEM MEDNARODNEM PROJEKTU. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO.LOKACIJA DELA CENTER MURSKA SOB...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, SPREMSTVO., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, DELOVNO MESTO JE V VODICAH., dopoldan

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER .NET - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM OKOLJU .NET. DELO POTEKA NA ZANIMIVEM MEDNARODNEM PROJEKTU. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO., NUDIMO: - Najnovejšo računalniško in pro...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC STROJNIH LINIJ - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU, OSNOVNO VZDRŽEVANJE ORODIJ, KONTROLIRANJE IN NADZIRANJE DELOVANJE STROJEV,UVAJANJE ZA DELO NA VEČ STROJIH, TIMSKO DELO, SPOSOBNOST UČENJA,. DELOV...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER JAVA - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V JAVI. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH. LOKACIJA DELA CENTER MURSKA SOBOTA., NUDIMO: Najnovejšo računalniško in programsko opremo. Fleks...

. instalador de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado/instaladora de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionadoMONTER - M/Ž. MONTER OGREVALNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA TOPLOTNIH ČRPALK, CENTRALNEGA OGREVANJA, Obvezna končana srednja šola kovinarka - ključavničarska šola, volja do učenja, delo v tujini, zagotovljeno stanovanje hrana in plača po merilih ...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER JAVASCRIPT - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V JAVASCRIPT.  DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO INDUSTRIJO. LOKACIJA DELA V  CENTERU MURSKE SOBOTE., NUDIMO: Najnovejšo računaln...

. informador turístico/informadora turísticaTURISTIČNI INFORMATOR III - ORGANIZATOR TRGOVINSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELOVANJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA - IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, POBIRANJE VSTOPNIN IN PRIPRAVA FINANČNIH EVIDENC - PRODAJA IN VODENJE EVIDENCE TRGOVSKEGA IN OSTALE...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR V PROIZVODNJI HIŠ - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELA SKLADNO S PRAVILI STROKE, V SKLADU S PROIZVODNO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, PO NAČELIH DOBREGA GOSPODARJA  - DELO NA MIZARSKIH STROJIH Z ROČNIM ALI NUMERIČNIM KRMILJENJEM - OPRAVLJANJE RAZNIH ROČNIH MIZARSKIH...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC / SOBAR - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE HOTELSKIH PROSTOROV, Čiščenje poslovnih in hotelskih prostorov v dopoldanskem času, tudi čez vikend. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER FRONT END - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE FRONT END. V PROGRAMSKEM JEZIKU ANGULAR ALI REACT ALI VUE.JS. POZNAVANJE OZ. ZNANJE VSAJ ENE FRONT END TEHNOLOGIJE OZ. ORODJA. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IND...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA ALU STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA, VRATA, DRSNE STENE, PREDELNE STENE, POSLOVNI PAVILJONI... GRE ZA DELO Z ROČNIMI ORODJI IN FIZIČNO DELO. PRIPRAVA MATERIALA V DEL...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL, PRIPRAVA PONUDB, KOORDINACIJA S PROIZVODNJO, DELO S TUJIMI TRGI, IZDELAVA KALKULACIJ ..., DELO V STIMULATIVNEM DELOVNEM OKOLJU, MOŽNOST NAPREDOVANJA,..., dopoldan

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIČAKUJEMO ZNANJE OZ. IZKUŠNJE Z VSAJ ENIM PROGRAMSKIM JEZIKOM, OZ. ORODJEM: JAVA, JAVA EE, C#, C, C++, .NET, ANGULAR, REACT, NODE.JS, JAVASCRIPT & TYPESCRIPT, MYSQL, SQL, ORACLE, REST API ALI DRUGIH. RAZV...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER ANGULAR - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V ANGULAR. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO., NUDIMO: - Najnovejšo računalniško in programsko opremo...

SPREMLJEVALEC VOZNIKA DOSTAVLJAVCA - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IMATE RADI TERENSKO IN DINAMIČNO DELO? VABIMO VAS, DA SE PRIJAVITE NA PROSTO DELOVNO MESTO »SPREMLJEVALEC VOZNIKA DOSTAVLJAVCA« IN POSTANETE DEL ENE IZMED VODILNIH DISTR...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · 18 · 35 · 69 · >>