Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,876 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Cocineros de comidas rápidasPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PIC - ROČNO VLEČENJE, RAZTEGOVANJE IN OBLIKOVANJE TESTA NA PRIMERNO ŠIRINO, OBLAGANJE TESTA TER PEKA PIC, SKRB ZA UPOŠTEVANJE NAČEL SISTEMA HACCP, SKRB ZA HIGIENO PRI DELU Z ŽIVILI...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PREVZEM VHODNIH SUROVIN, SKRB ZA NEMOTENO DELO (PRIPRAVA MATERIALA IN EMBALAŽE), PREGLED KONČNIH IZDELKOV TER...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK NA RAZREDNI STOPNJI, DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN UČITELJ ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Želimo razrednega učitelja s končano izobrazbo za poučevanje angleškega jezika na razredni stopnji. Prošnji priložite vsa dokazila o...
 • . Secretarios (general)TAJNIK VIZ IV - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, TAJNIŠKIH, BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN VODENJE EVIDENCE, ADMINISTRATIVNIH DEL, DRUGEGA DELA PO ZUP-U, PRAVILNIKU O PISARNIŠKEM POSLOVANJU, KLASIFIKACIJSKEM NAČRTU, ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesEMBALIREC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA EMBALAŽE, OPREMLJANJE, POLNJENJE, ZAPIRANJE IN VLAGANJE KOVINSKE EMBALAŽE, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., , dopoldan
 • . Ingenieros electricistasVODJA ELEKTROINŠTALATERJEV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE ELEKTROINŠTALATERJEV PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJ., Vodenje, spremljanje in nadzor dela, koordinacija dela na gradbišču, sodelovanje z nadzornim organom in naročnikom del....
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA RAZLIČNIH VRST IZDELKOV, SPLOŠNE NASTAVITVE STROJEV ALI NAPRAV NA KATERIH DELA, PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DELA IN ČIŠČENJE STROJEV , , večizmensko
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, PREVERJANJE KOLIČINE IN KAKOVOSTI, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA, VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA UREJENOST...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA TEKOČE IN NATANČNO IZVAJANJE ODPREME, PREVZEMOV IN SKLADIŠČENJA BLAGA, PREVZEM BLAGA, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z DELOM, DODELAVNA DELA V SKLADIŠČU (PLASTIFICIRANJE BLAGA, VAKUMIRANJE,...
 • . Camareros de mesasNATAKAR M/Ž - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL,STREŽBA HRANE IN PIJAČE,BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA,SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, možnost zaposlitve za nedoločen čas, dvoizmensko
 • . Especialistas en políticas de administraciónDIPLOMAT 2. RANGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 19.7.2019, polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI MJU IN MZZ , Delovne izkušnje na področju zunanjih zadev, znanje angleškega in...
 • . Tenedores de librosFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI IN VELJAVNO ZAKONODAJO OBDELOVANJE,...
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDAR SEKAČ - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas , polni delovni čas, 40, PODIRA DREVJE, GA OKLESTI, RAZREŽE NA SORTIMENTE, JIH PO POTREBI OLUPI IN IZVEDE GOZDNI RED. IZVAJA TUDI VARSTVENO-SANACIJSKA DELA, KOT JE POSEK IN ODSTRANITEV NAPADENIH DREVES. PO POTREBI IZDELANE LESNE SORTIMENTE...
 • . Ingenieros industriales y de producciónVODJA PRIMARNE PREDELAVE LESA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE ŽAG V KOČEVJU IN RIBNICI, ORGANIZIRANJE IN RAZPOREJANJE DELAVCEV V IZMENAH NA ŽAGI, IZDELAVA IN KONTROLA PROGRAMA RAZREZA GLS, USKLAJEVANJE LOGISTIKE...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA RAZLIČNIH VRST IZDELKOV , SPLOŠNE NASTAVITVE STROJEV ALI NAPRAV NA KATERIH DELA, PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DELA IN ČIŠČENJE STROJEV , , večizmensko
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesE047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II (VII/1) - DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (PRIPRAVNIK) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPL. KEMIK OZ. DIPL. BIOKEMIK OZ. DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVLJALO V LABORATORIJU ZA KLINIČNO...
 • . Agrónomos y afinesSVETOVALEC V OBMOČNI ENOTI LJUBLJANA - M/Ž. KMETIJSKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE NALOGE: ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOVPOMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH...
 • . Desarrolladores de softwareINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH PODSISTEMOV,...
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilGOZDAR TRAKTORIST - M/Ž. GOZDAR TRAKTORIST, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPRAVILO LESA IZ GOZDA DO GOZDNE CESTE, KJER GA PRIPRAVI NA PREVOZ Z GOZDARSKIM KAMIONOM. TUDI DELO Z MOTORNO ŽAGO, CEPINOM... ZARADI DELA, KO POTEKATA SEČNJA IN SPRAVILO LESA ISTOČASNO, JE POTREBNA...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III. OZ. VZDRŽEVALEC JADRALNEGA CENTRA PORTOROŽ - M/Ž. VZDRŽEVALEC REKREACIJSKIH IN ŠPORTNIH ZELENIH POVRŠIN, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). NADZOROVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV...
 • UČITELJ/ICA SLOVENŠČINE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof. slovenščine,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK IN VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNO POSLOVANJE, PREVZEMI IN IZDAJE MATERIALOV IN BLAGA, RAČUNALNIŠKO VODENJE ZALOG, ... IZVAJANJE PREVOZOV S TOVORNIM VOZILO, SKRB ZA VOZILO, UPRAVLJANJE VILIČARJA,..., Izpit za viličarja,...
 • . Oficinistas generalesPRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE (NAMESTNIK VODJE URADA) V URADU GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA RS, ŠTEVILKA DM 71 - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH...
 • . FarmacéuticosINŠPEKTOR I V SEKTORJU ZA FARMACEVTSKO INŠPEKCIJO - M/Ž. FARMACEVTSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V INŠPEKCIJSKIH UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN ZAKONOM O PREKRŠKIH; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE...
 • . Técnicos forestalesVODJA KONTROLE VHODNE SUROVINE IN REKLAMACIJE TER ANALITIKA - M/Ž. TEHNIK ZA GOZDARSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE STANDARDOV KLASIFICIRANJA GLS, PREVZEM IN ZDAJA GLS NA VHODU IN IZHODU V IZDELAVO, OPTIMIZACIJA IN SUKCESIVNOST IZVEDBE PREVZEMA GLS GLEDE NA DOBAVO, ZAGOTAVLJANJE NAKLADANJA IN RAZKLADANJA...
 • UČITELJ/ICA GOSPODINJSTVA IN ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA, IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA PREHRANE IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof....
 • . Guardianes de prisiónPRAVOSODNI POLICIST (M) - M/Ž. PAZNIK V ZAPORU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOVPREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODUPRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU SODELOVANJE PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMIPREVOZI IN SPREMLJANJE...
 • . BomberosKANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž. GASILEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG GASILCA, SODELOVANJE NA GASILSKIH INTERVENCIJAH (GAŠENJE POŽAROV, REŠEVANJE LJUDI, ŽIVALI IN PREMOŽENJA PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH), Pripravljenost na izobraževanje za...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ VIOLINE - M/Ž. UČITELJ VIOLINE, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE VIOLINE, KOMORNE IGRE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST GLASBENE ŠOLE. ZAPOSLITEV PREDSTAVLJA NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE...
Más ofertas: 1 · > · 3 · 6 · 12 · 24 · 48 · >>