Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,906 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Secretarios (general)REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO 14. 11. 2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IZ VSEH POSAMEZNIH DEJAVNOSTI OZIROMA PODROČIJ DRUŽBE: OPERATIVNA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA POSLOVNIM PROCESOM; IZVAJANJE ADMINISTRATIVNE IN OPERATIVNE PODPORE PROCESU SPREJEMANJA...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV IN ENOSTAVNEJŠIH SKLEPOV PO ODREDBI SODNIKA,...
 • . Profesionales de la protección medioambientalOKOLJSKI INŽENIR II (M/Ž), ŠIFRA DM 12002, V SEKTORJU ZA KAKOVOST ZRAKA, URADU ZA STANJE OKOLJA NA AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, NA PROJEKTU "LIFE-IP PREPAIR" - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z MODELI, BAZAMI IN PODATKI, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH ANALIZ, MNENJ IN POROČIL S STROKOVNEGA PODROČJA, IZDELOVANJE STROKOVNIH PODLAG PRI UVAJANJU NOVIH METOD DELA V OKVIRU PROJEKTA,...
 • . Agrónomos y afinesGOZDARSKI INŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI LJUBLJANA - M/Ž. GOZDARSKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU GOZDARSTVAVODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISIIZVAJANJE...
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: DELO Z RAZLIČNIMI VILIČARJI VILIČARJEM, POSLOVANJE Z EMBALAŽO (ZBIRANJE, SORTIRANJE, ODVAŽANJE) V SKLADIŠČU, SORTIRANJE IN POSPRAVLJANJE BLAGA V SKLADIŠČU (Z VILIČARJEM),...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE...
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, KOT NA PRIMER DIMNIKOV, TALILNIH PEČI, PRETVORNIKOV, SUŠILNIC IN PEČI,...
 • UČITELJ PP - MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. šolsko leto 2018/2019 - do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 22, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI POUČEVANJU MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - ENOTA NAKLO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • . Ingenieros electricistasSTROKOVNI SODELAVEC (M/Ž) - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL Z DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE EVIDENC., Osnovno znanje MS Office, strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge, gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi, varno opravljeno...
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) IZDELOVANJE, SPREMINJANJE IN POPRAVLJANJE KONSTRUKCIJSKIH IN DRUGIH LESENIH DELOV V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU; (B) GRADNJA, POSTAVLJANJE IN MONTAŽA TEŽKIH LESENIH KONSTRUKCIJ NA GRADBIŠČU; (C) MONTAŽA,...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TEŽKEGA TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA, NALAGANJE IN RAZLAGANJE TOVORA , SPOŠTOVANJE PREDPISOV CPP, VPD IN NAVODIL DELODAJALCA., , gibljiv/nestalen urnik
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMEHANIK 1 - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, STROKOVNO USPOSABLJANJE, AKTIVNO...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - PRODAJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, PREDSTAVLJANJE PROIZVODNEGA IN PRODAJNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, SPREJEM, OBDELAVA IN REALIZACIJA NAROČIL, ISKANJE NOVIH KUPCEV, POSPEŠEVANJE PRODAJE IZ PISARNE IN...
 • . Profesionales de la protección medioambientalOKOLJSKI INŽENIR III (M/Ž), ŠIFRA DM 12046, V ODDELKU ZA METEOROLOŠKE, HIDROLOŠKE IN OCEANOGRAFSKE STORITVE, SEKTOR ZA IZDELKE IN STORITVE, NA URADU ZA METEOROLOGIJO IN HIDROLOGIJO NA PROJEKTU "CROSSRISK" - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 30. 4. 2021 oziroma do konca trajanja projekta "CROSSRISK", polni delovni čas, 40, OBDELAVA PODATKOV IN MODELSKIH REZULTATOV, RAZVOJ IN VPELJAVA NOVIH METODOLOGIJ V DELOVNE PROCESE, DAJANJE STROKOVNIH MNENJ IN IZDELOVANJE...
 • . Auxiliares de maestrosZAČASNI SPREMLJEVALEC - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO UČENCA, KI PO ODLOČBI O USMERITVI POTREBUJE SPREMLJEVALCA., POZNAVANJE DELA Z UČENCI Z VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI MOTNJAMI TER POZNAVANJE UPORABE...
 • . Camareros de mesasNATAKAR NA LETALIŠČU - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA MEDNARODNIM GOSTOM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH STANDARDOV, Zahtevan je lasten prevoz, nekaznovanost. Parkirišče je zagotovljeno. Plača cca 800,00 neto + prevoz, malica je na...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasPOSLUŽEVALEC NA STROJU - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO STRUŽENJE NA STRUŽNICI, NASTAVLJANJE IN VPENJANJE ORODIJ TER OBDELOVANCEV V SKLADU S TEHNOLOŠKIM PARAMETRI, SAMOSTOJNO OPRAVLJA ZAHTEVANA DELA ROKOVANJA S STROJI IN NAPRAVAMI, SKRBI ZA BRUŠENJE ORODIJ,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU -M/Ž - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V PROIZVODJI NA CNC STROJU,REZKANJE,VRTANJE,VPENJANJE ORODIJ,SPREMLJANJE OBDELOVALNEGA PROCESA,UPORABA MERILNEGA ORODJA,IZVAJANJE NADZORA NAD KAKOVOSTJO IZDELKOV., , dvoizmensko
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V PROIZVODNJI - POMOČNIK BARVARJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NATIK MATERIALA, KONTROLA SUŠILCA, TRANSPORT IN PRAZNENJE STOJAL, DOSTAVA VZORCEV V LABORATORIJ, ,
 • . ConserjesASISTENT / POMOČNIK GLAVNEMU EKONOMU V NOGOMETNEM KLUBU - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OPREME (PRANJE IN SORTIRANJE OBLAČIL), POMOČ PRI VZDRŽEVANJU KLUBSKEGA LOKALA (OSNOVNI HIGIENSKI STANDARDI), POMOČ PRI STEŽBI V KLUBSKEM LOKALU (OBČASNO).,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE KLINIKE ORL IN CFK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA...
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, KOT NA PRIMER DIMNIKOV, TALILNIH PEČI, PRETVORNIKOV, SUŠILNIC IN...
 • . Dietistas y nutricionistasZDRAVSTVENI SODELAVEC I - M/Ž. DIETETIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA DIETETIKE, SVETOVANJE PRI NAROČANJU HRANE ZA BOLNIKE, IZOBRAŽEVANJE BOLNIKOV, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VARNO HRANO – HACCP, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE PREHRANSKE STRATEGIJE, SMERNIC IN STANDARDOV,...
 • . Ingenieros mecánicosRAZVOJNI TEHNOLOG-KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE, KONSTRUIRANJE IZDELKOV, SAM. IZDELOVANJE KONSTRUKCIJSKE IN RAZVOJNE DOKUMENTACIJE S PRIPADAJOČIMI RISBAMI ZA IZDELKE, IZDELAVA VZORCEV, IZVAJANJE PREIZKUSOV IN IZDELAVA POROČIL, OPRAVLJANJE...
 • . RevocadoresFASADER - M/Ž. FASADER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) ENO- ALI VEČPLASTNO OMETAVANJE NOTRANJIH STEN IN STROPOV V ZGRADBAH ZA IZDELAVO ZAKLJUČNE POVRŠINE; (B) MERJENJE, OBLIKOVANJE IN MONTAŽA OKRASNIH OMETNIH PLOŠČ TER ULIVANJE IN OBDELAVO OKRASNIH OMETNIH...
 • . Ingenieros electricistasTEHNOLOG / SISTEMSKI ADMINISTRATOR - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE TEHNOLOŠKIH PROCESOV, IZVAJANJE DEL SISTEMSKEGA ADMINISTRATORJA V PODJETJU, PRIPRAVA PROGRAMOV ZA STROJE PROIZVODNJE (THTIN SMT), SKRB ZA OPTIMIZACIJO DELA NA STROJIH,...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA KNJIŽENJE, KNJIŽENJE STROŠKOV POVEZANIH S POSLOVNIMI DOGODKI IN POTOVANJI, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV TER PRAVILNO EVIDENTIRANJE DAVKA NA DODANO VREDNOST, KNJIŽENJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN NAJZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IV TER IZVAJANJE...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V PROIZVODJI NA CNC STROJU,STRUŽENJE,VPENJANJE ORODIJ,SPREMLJANJE OBDELOVALNEGA PROCESA,UPORABA MERILNEGA ORODJA,IZVAJANJE NADZORA NAD KAKOVOSTJO IZDELKOV., , dvoizmensko
Más ofertas: 1 · > · 4 · 7 · 13 · 25 · 49 · >>