Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

122 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Eslovenia.

 • E037032 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU/ DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 08.04.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VS SPECIALNIMI ZNANJI, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI , UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SKLADU S SPECIALNIMI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICNSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 20.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOST,E037029, PEDIATRIČNA KLINIKA, SPREJEMNO TRIAŽNI ODDELEK, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NADZOR DELA -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV -NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE -SVETOVANJE UPORABNIKOM... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ZDRAVSTVENIH STORITEV MEDICINSKE POMOČI V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV NA TERENU S SPECIALNIMI ZNANJI,... ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca oziroma začasno povečanega obsega , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN TRIAŽA PACIENTOV, NAČRTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJA PROGRAME PROMOCIJE ZDRAVJA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... ZDRAVSTVENI DOM PTUJ.
 • MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO VODENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH... CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 2 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM UMIRAJOČEGA BOLNIKA V OSKRBO; OCENA ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA STANJA BOLNIKA IN OKOLJA, V KATEREM BIVA; UGOTAVLJANJE POTREB BOLNIKA IN DRUŽINE; TIMSKO NAČRTOVANJE... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • E037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU ŠIFRA DM: E037032 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPL.MED.SESTRE/DIPL.ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNI SLUŽBI IN SLUŽBI NMP UC BREŽICE, DELO V AMBULANTI IN NA TERENU, SPREMSTVO PRI NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZIH IN IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SETRA V INTENZIVNI NEGI PEDIATRIČNA KLINIKA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, ZAPOSLITEV ZA 3 MESECE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA (E037031) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI NA PODROČJU INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca oziroma začasno povečanega obsega , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ŠIFRA DM E037026, V SLUŽBI PNEVMOFTIZIOLŠKEGA DISPANZERJA, V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE DELA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, Z IZBRANIMI ZDRAVNIKI IN DRUGIMI SPECIALISTI, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA TER PORABE MEDICINSKO TEHNIČNIH... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI VII/I M/Ž E037021 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO). IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I/ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI, M/Ž ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE-KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (ŠIFRA DM:E037020), KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI/ZOBOZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. čas nadomeščanja bolniškega in porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENEM/ZOBOZDRAVSTVENEM DELU S PODROČJA DIPL. MED. SESTRE, STROKOVNO DELO PRI PREVENTIVNEM ZDRAV./ZOBOZDRAVSTVENEM... ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1.
Más resultados: 1 · > · 3 · >>