Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 68

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • ASISTENT, V NAZIVU: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASITENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE DENAR IN FINANCE ALI RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA, ŠIFRA DM: D010001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KRATEK OPIS DELA IN NALOG: VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasMUZEJSKI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE MUZEJSKIH PREDMETOV (AKCESIJA, FOTOTEKA), SODELOVANJE PRI UREJANJU IN MANIPULACIJI MUZEJSKEGA GRADIVA IN DRUGEGA INVENTARJA , OBVLADOVANJE POSTOPKA ZA TRANSPORT...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - SKLADIŠČNIK /VILIČARIST - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, ZLAGANJE VHODNEGA MATERIALA IN KONČNIH IZDELKOV. RAZVOZ MATERIALA DO STROJEV ZA OBDELAVO, NAKLAD /RAZKLAD KAMIONOV. EVIDENTIRANJE USTREZNIH DOKUMENTOV....
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - PRODAJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNIK-PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, iščemo visoko motiviranega sodelavca za delo v skladišču in pri prodaji. Naloge: prevzem blaga, izdaja blaga, skrb za urejenost v skladišču, dostave do kupcev, naročanje, organizacije prevozov.,...
 • . Empacadores manualesPAKIREC - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, SPREJEM IZDELKOV IZ PROIZVODNJE , PAKIRANJE IZDELKOV V RAZNOVRSTNE EMBALAŽE, PREDAJA SPAKIRANIH IZDELKOV , POMOČ PRI PRIPRAVLJALNIH DELIH V PEKARNI, POMOČ PRI IZDELAVI IN KONČNI OBDELAVI PEKOVSKIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaIZVAJALEC ZAHTEVNIH DEL-IZDELAVA MONTAŽNIH HIŠ - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, V PROIZVODNEM PROCESU V LOVRENCU NA POHORJU IN PODVELKI DELA SESTAVE MONTAŽNIH STEN,DELA NA LESNO-OBDELOVALNIH STROJIH, SESTAVA OSTREŠJ,IZDELAVA IN IMPREGNACIJA LESENIH POLIZDELKOV,...
 • . Cocineros de comidas rápidasDELO V SENDVIČARNI - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN TEHTANJE SUROVIN , IZDELAVA SENDVIČEV PO RECEPTURAH , KONČNO PAKIRANJE SENDVIČEV, SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE IZDELKOV, PRIPRAVA KOMISIONOV PO NAROČILIH, ČIŠČENJE DELOVNIH PRIPOMOČKOV,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNO OBVLADOVANJE KUHARSKIH VEŠČIN, POZNAVANJE ŽIVIL IN NJIHOVE PRAVILNE HRAMBE, OSNOVNO POZNAVANJE PREDPISOV S PODROČJA GOSTINSTVA, POZNAVANJE TEHNIČNIH IN DRUGIH KARAKTERISTIK ČISTIL, KUHARSKA...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KONTROLIRANJE PODATKOV, SAMOSTOJNO OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PODROČJE MLADOSTNIKOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, IZVAJA UKREPE, VODI IN SODELUJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH,...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2 - ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, ŠIFRA DM E018020 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE TER POSEGOV V SVOJI ENOTI IN ENOTI NMP, LICENCA , večizmensko
 • . Ingenieros electrónicosREFERENT ZA KATASTER - M/Ž. INŽENIR SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI IN UREJA KATASTER SIGNALIZACIJE IN KATASTER CEST TER DRUGA DELA., PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI, KI IMAJO IZKUŠNJE S PROGRAMOM AUTOCAD. KRAJ DELA: HRPELJE. KANDIDATI NAJ NA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH LESNO OBDELOVALNIH STROJIH, PRIPRAVA STROJA, PRIPRAVA MATERIALA, SORTIRANJE,...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR IV - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaPROIZVODNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, POPRAVLJANJE IN SERVISIRANJE LESNOOBDELOVALNIH STROJEV TER VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE OBJEKTA IN OKOLICE TER OSTALA DELA PO DOGOVORU., Zaželjeno je poznavanje...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaPROIZVODNI DELAVEC - VODJA PROIZVODNJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, PLANIRANJE, VODENJE, NADZOR IN KOORDINACIJA PROIZVODNIH PROCESOV OD PRIPRAVE DO KONČNE IZDELAVE PROIZVODA. SKRB ZA RACIONALNO FUNKCIONIRANJE PROIZVODNJE...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR IV - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADA DESKE IN ODPADNE MATERIALE, ČISTI PROIZVODNE PROSTORE IN OKOLICO STROJEV, SODELUJE...
 • . Oficinistas generalesVIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ, NADOMEŠČANJE JAVNE USLUŽBENKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU - ZA DOLOČEN ČAS - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja materinskega in starševskega dopusta oz. vrnitve javne uslužbenk, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z...
 • . Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafesVODJA REGIJE - M/Ž. MENEDŽERJI V DRUGIH STORITVAH, D.N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELOVANJA IN POSLOVANJA PE V REGIJI, IZVAJANJE KLJUČNIH IN SPLOŠNIH OPRAVIL VODENJA SKLADNO S PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI POSLOVANJA, SODELOVANJE PRI...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KUHARSKA DELA, PRIPRAVLJALNA IN POMOŽNA KUHARSKA DELA SESTANKI, DRUGA DELA, KI SMISELNO SPADAJO V DELOKROG PO NALOGU POSLOVODSTVA PRIPRAVLJANJE TER KUHANJE HRANE PO JESILNIKU IN POSAMIČNIH NAROČILIH, UPOŠTEVAJOČ...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TALNIH POVRŠIN, STEKLENIH POVRŠIN, STEN, POHIŠTVA IN SVETIL V POSLOVNIH PROSTORIH IN DRUGIH PROSTORIH V JAVNEM DELU, V DNEVNIH PROSTORIH BIVALNIH ENOT, V KLETNIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II(I) - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV, - POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, SLAČENJU IN OBUVANJU, - POMOČ STANOVALCEM PRI NAMEŠČANJU NA/IZ INVALIDSKEGA VOZIČKA, - PREVOZ...
 • . Profesionales de enfermeríaE037032 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaE037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI. , STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA,...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE HRANE PO JEDILNIKIH IN STREŽBA IN DELITEV HRANE, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI,...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresDOSTAVLJALEC - ŠIFRA 3006 - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIŽENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROČAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnih delavcev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ...
 • . Camareros de mesasNATAKAR IV - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV, SERVIRANJE IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, SERVIRANJE IN STREŽBA IZREDNIH OBROKOV, PRIPRAVA IN PRODAJA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV, TOČENJE ALKOHOLNIH IN BREZALKOHOLNIH PIJAČ...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,...
Más ofertas: << · 34 · 51 · 59 · 63 · 65 · 66 · < · 68 · > · 71 · 74 · 81 · 94 · >>