Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,518 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 68

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE V FIZIOTERAPIJO ZA STAROSTNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, veselje do dela s starostniki DOM POČITKA MENGEŠ.
 • . Economistas: EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 12 MESECEV OZ DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRODUKTNIH IN KORPORATIVNIH ODNOSOV Z MEDIJI ZA NLB, IZVAJANJE INTERNE KOMUNIKACIJE V NLB, UPRAVLJANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • . Maestros preescolares: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje... VRTEC LEDINA.
 • . Psicólogos: PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta do 31. 12. 2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z DRUŽINO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA DRUŽINE V OSKRBO, TIMSKO PRIPRAVLJA NAČRT OSKRBE DRUŽINE IN OBLIKO DELA ZA POSAMEZNE UPORABNIKE, SPREMLJA PSIHOSOCIALNE, DUHOVNE IN MATERIALNE/FINANČNE POTREBE BOLNIKA... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, INFORMIRANJE IN EVIDENTIRANJE POTREB UPRAVIČENCEV STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SODELOVANJE PRI UGOTAVLJANJU UPRAVIČENOSTI IN POGOJEV ZA IZVAJANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA,... ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA.
 • . Dietistas y nutricionistas: DIETETIK, Določen čas oz. DO 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA V CKZ IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI... ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA V MIRNEM LOKALU, KJER SO V VEČINI REDNI GOSTJE (ŠPORTNIKI, REKREATIVCI9 IN DIJAKI OZ. ŠTUDENTI IZ PROMETNE ŠOLE. , slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, DEL. ČAS.... KLIMA SISTEMI storitve d.o.o.
 • . Economistas: EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROMOCIJA PROGRAMA POSLOVANJA, DEFINIRANJE ZAHTEV PROJEKTOV, IZDELAVA IN VODENJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN EVIDENTIRANJE PODATKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški... SKRIVNOSTNI NAKUP, POSLOVNE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.
 • . Tenedores de libros: RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, opravlja vsa računovodska dela po opisu delovnega mesta za računovodjo in tajnika VIZ, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Določen čas oz. DO 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DODATNEGA PREGLEDA IN DIAGNOSTIKE OTROK IN MLADOSTNIKOV PRIPRAVA KLINIČNE OCENE STANJA PREHRANJENOSTI IN TELESNE ZMOGLJIVOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV TER UKREPANJE V SKLADU S PROTOKOLOM... ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO.
 • . Directores de servicios de educación: RAVNATELJ VRTCA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 5-letni mandat, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO VRTCA;PRIPRAVLJA PREDLOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN ODGOVARJA ZA NJEGOVO IZVEDBO;SKRBI ZA SODELOVANJE VRTCA S PREDŠOLSKO ZDRAVSTVENO SLUŽBO; SODELUJE... VRTEC MORJE LUCIJA - SCUOLA DELL' INFANZIA MORJE LUCIA.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Directores de servicios de educación: RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, Določen čas, 60 mesecev oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPANJE, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAVODA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO DELOVANJE OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA GOSPODINJSKA POMOČ... DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
 • . Tasadores: CENILCI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA OCENITEV ŠKODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, EVIDENTIRANJE, REGISTRIRANJE ŠKODNIH SPISOV, ZBIRANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE IN KOMPLETIRANJE ŠKODNIH AKTOV ; OGLED IN PREVERJANJE ŠKOD; UGOTAVLJANJE TEMELJA ZAHTEVKOV... ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.
 • . Psicólogos: PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 22 mesecev oz. 1.3.2018 DO 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG , 1. IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, 2. IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA , 3. IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA... ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC.
 • . Secretarios (general): ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. od 1.3.2018 do 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMAGA PRI ORGANIZACIJI PROGRAMOV ZA MLADE; KOMUNICIRA Z IZVAJALCI AKTIVNOSTI ZA MLADE; KOORDINIRA AKTIVNOSTI ZA MLADE; IZVAJA RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA; NABAVA MATERIALOV ZA... MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA BOLNIČARJA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA DIALIZI IN AMBULANTI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... ZAVOD APOLON ZA ZDRAVSTVENE IN REKREACIJSKO-TURISTIČNE DEJAVNOSTI KOBARID.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo,.., polni delovni čas, 40 ur, BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA, GOSPODINJSKA... DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
 • . Trabajadores forestales calificados y afines: GOZDARSKI GOJITELJ, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GOJITVENA DELA Z MOTORNO ŽAGO IN DRUGIMI STROJI, VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE, RAZNA GOZDARSKA DELA, RAZNA DELA PRI GRADNJI IN VZDRŽEVANJU GOZDNIH PROMETNIC IN DRUGIH OBJEKTOV, ZAGOTAVLJANJE REDA IN UREJENOSTI PRI DELU,... INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE D.O.O.
 • . Electricistas de obras y afines: ELEKTRIČAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAPELJAVA ELEKTRIČNEGA TOKA, BRANJE NAČRTA, GROBA MONTAŽA, VSTAVLJANJE CEVI IN DOZ, MALTANJE, FINA MONTAŽA, MONTAŽA RAZDELILNIH OMARIC, POVEZAVA VTIČNIC, STIKAL IN LUČI, MERITEV OPRAVLJENEGA DELA, DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.,... SINAL, gradbeništvo in ostale storitve d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: TESARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI TESARSKIH IN KROVSKIH DELIH, POMOČ PRI IZDELAVI OSTREŠIJ IN ENOSTAVNIH LESENIH OBJEKTOV, DRUGA SORODNA IN PRIPADAJOČA DELA., Zanesljivost in samoiniciativnost. Zaželjene delovne izkušnje... Tesarstvo in krovstvo Rogelj, Jože Rogelj s.p.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: VRTNAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DELA –PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV IN STROJEV, KOMUNALNA DELA GLEDE NA PLAN PREDVIDENIH OPRAVIL, OBVEŠČANJE O NAPAKAH, VZDRŽEVANJE DELOVNIH NAPRAV IN PRIPRAV, ODGOVORNOST ZA SKRBNO, GOSPODARNO IN STROKOVNO RAVNANJE Z MATERIALI,... INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE D.O.O.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, STREŽBA V MIRNEM LOKALU, KJER S V VEČINI REDNI GOSTI (ŠPORTNIKI IN REKREATIVCI) IN DIJAKI OZ. ŠTUDENTI IZ PROMETNE ŠOLE., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, DELOVNI... KLIMA SISTEMI storitve d.o.o.
 • . Ayudantes de cocina: KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA HRANE V ULIČNEM BISTROJU TER STREŽBA ČEZ PULT., angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, Možnost zaposlitve za nedoločen čas ŠPANSKA VAS, gostinstvo in prodaja, d.o.o.