Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,693 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 68

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VZDRŽEVALEC OPREME - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJIH,   OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA,  UREJANJE EVIDENC,  SODELOVANJE V NABAVNIH P...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraŠIFRA DM: D019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE MATEMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČ...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaGLAVNA GOSPODINJA - M/Ž. HOTELSKI GOSPODINJEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO V ODDELKU TER ZAGOTAVLJA OPTIMALNO RAZPOREDITEV VSEH VIROV GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, ZAGOTAVLJA DOSEGANJE PRIČAKOVANE KAKOVOSTI IN USPEŠNOSTI DELA V DEL...

. auxiliar de enfermeríaE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (KIRURGIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. GRE ZA DVOIZMENSKI URNIK Z DEŽURSTVI., Kandidati naj k spremnemu pismu predložijo še CV, potrdilo o izobrazbi, potrd...

. encargado de almacén de materias primas/encargada de almacén de materias primasVODJA SKLADIŠČA ZA REKLAMACIJE/VRAČILA - AVTODELI - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE REKLAMACIJSKEGA ODDELKA, SKRB ZA ORGANIZIRANOST REKLAMACIJSKIH MEST V SKLADU Z NAČRTOM SKLADIŠČENJA IN OPREMLJENOST IZDELKOV Z USTREZNIMI KODAMI, IZVAJA NADZOR NAD PRAVILNIM SKLADIŠČENJEM IN IZVAJA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN AKTIVNOSTI IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODD...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK 1 - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IZDELKOV (PREGLED IN ŠTETJE) IN PRIPRAVA BLAGA ZA ODDAJO DOSTAVNIM SLUŽBAM, SKRBNO ROKOVANJE Z BLAGOM IN SKRB ZA VARNO DELO V SKLADIŠČU, DEKLARIRANJE BLAGA IN OPREMLJANJE IZDELKOV, POMOČ PRI INVENTURI...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV (NI SERIJSKA PROIZVODNJA) NA HORIZONTALNO/VERTIKALNEM CNC STROJU. OSNOVNO PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA, SPOSOBNOST BRANJA STROJNIH NAČRTOV IN OSNOVNO MER...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) F025013 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STALNI NADZOR NAD ZDRAVSTVENIM STANJEM UPORABNIKOV, PREPOZNAVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV IN UKREPANJE V PRIMERU LE TEH IZVAJANJE NAVODIL ZDRAVNIKOV IZVAJANJE TPO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER HIDRAVLIČNIH STROJEV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE IN PROJEKTIRANJE SESTAVNIH DELOV ODNIH TURBIN IN ČRPALK, SNOVANJE IN OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV (IZBIRA LEŽAJEV, DIMENZIONIRANJE GREDI, MEHANIZMOV IN DELOV PODVRŽENIH TLAKU),...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraŠIFRA DM: D019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE MATEMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, LIKVIDACIJA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV TER DRUGIH OBRAČUNOV, IZDAJA FAKTUR, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, SODELOVANJE PRI NABAVI TRGOVSKEGA BLAGA...

STROKOVNI DELAVEC V FINANCAH - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PLANSKIH IZHODIŠČ, LETNIH IN MESEČNIH PLANOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE , SODELOVANJE PRI PRIPRAVI CILJEV, ESTAVA POSLOVNIH POROČIL PO STROŠKOVNIH MESTIH, SPREMLJANJE PRODAJE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, ŠIFRA DM: E035037, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNOTERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - SP...

ASISTENT Z DOKTORATOM NA KATEDRI ZA FIZIKALNO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 18 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENA TEMATIKA RAZISKOVALNEGA DELA SO MEDDELČNE INTERAKCIJE V RAZTOPINAH BIOLOŠKIH MOLEKUL. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, ...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, VGRADNJA IN SERVISIRANJE LASTNIH IZDELKOV V RS IN TUJINI, PREGLED IZDELKOV PO NAČRTIH OB UPOŠTEVANJU STANDARDOV, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI PREGLE...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR-VARILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU, RAZREZ MATERIALA PO DOSTAVLJENIH NAČRTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA ZAHTEVNIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE CNC NAPRAV IN DELO NA CNC STROJIH IN LINIJAH, IZDELAVA SPECIFIKACIJ PO NAČRTIH, IZDELAVA LAŽJIH NAČRTOV, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, IZDELAVA POLIZDELKOV Z ZAGOT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. po dogovoru, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV SAMOSTOJNO ČIŠČENJE PROIZVODNIH PROSTOROV SODELOVANJE PRI GENERALKAH , Sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost in resnost., dopoldan

. representante comercialSVETOVALEC V MALOPRODAJNEM SALONU POHIŠTVA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTEN PROCES PRODAJE (SVETOVANJE, NAČRTOVANJE, IZMERA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, FAKTURIRANJE, ORGANIZACIJA MONTAŽE, POSTOPEK IZTERJAVE DOLŽNIKOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ),  ANALIZA KONKURENCE, KI JIH IZVAJ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaPROJEKTANT JEKLENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTORSTVO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA ZASNOVE NOSILNE JEKLENE KONSTRUKCIJE TEHNOLOŠKIH LINIJ, PRIPRAVA MODELA ZA STATIČNI IZRAČUN KONSTRUKCIJE, DETAJLIRANJE POSAMEZNIH NOSILNIH ELEMENTOV TER NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJESKIH SPOJEV,...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA GRADBENA DELA - IZKOPI IN ZASIPI, NABIJANJE Z ŽABO IN RAVNANJE ZEMLJE, PREBOJI ZIDOV, POLAGANJE CEVI IN KABLOVODOV, TRAKOV, DRUGA RAZLIČNA DELA NA GRADBIŠČU., , dopoldan

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SODELAVEC I (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO NA OBMOČNI ENOTI KRANJ) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA, IZVAJANJE IN USKLAJEVANJE RAČUNALNIŠKE OBDELA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (EMBALAŽA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA NAPRAVAH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV: POBIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE STIROPOR IN EPP IZDELKOV, TRAN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM GOTOVIH IZDELKOV IZ PROIZVODNJE IN TRANSPORT, RAZPOREJANJE IZDELKOV PO SKLADIŠČU, MEHANSKO NAKLADANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA,  VNOS PODATKOV V RAČUNALNIŠKI PROGRAM KOMISIONIRANJE IN DELA V ZVEZI Z ...

OPERATER V CEVARNI - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI - POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV - IZDELAVA PROIZVODOV NA STROJIH - IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV - IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POS...

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaINŽENIR LESARSTVA - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN ORGANIZIRA DELA, KI SO POTREBNA ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA;  IZVAJA RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE IZDELKOV (MEGACAD, MEGATISCHLER) TER IZDELAVO POSAMEZNIH KOMPONENT Z RAČUNALNIŠKO KRMILJENI...

TELEFONIST V KLICNEM CENTRU - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TELEFONSKO CENTRALO, INBOUND, OPRAVLJANJE KLICEV V SLOVENSKEM JEZIKU, POMOČ STRANKAM, SPREJEMANJE SPOROČIL IN DELJENJE INFORMACIJ, POMOČ SOGOVORNIKOM PRI DAJANJU INFORMACIJ, VPISO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI– KRŠKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, PRIPRAVA HLADNIH MALIC IN POMOČ KUHARJEM, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE L...

Más ofertas: << · 34 · 51 · 59 · 63 · 65 · 66 · < · 68 · > · 70 · 73 · 79 · 90 · 112 · >>