Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 63

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ingenieros mecánicosINŽENIR / PROJEKTANT ZA RAZVOJ PRODUKTA IN PONUDB - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PRODUKTA, KOMPONENT IN SISTEMOV SODELOVANJE PRI KONCEPTUALNI ZASNOVI, RAZVOJU IN OPTIMIZACIJI PONUDB SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNIČNEGA DELA PONUDB SODELOVANJE... LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSKRBOVALEC V DOMU - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, slovenski... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • . Ingenieros electricistasPODROČNI VODJA ELEKTRO-STROJNEGA VZDRŽEVANJA V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V SLUŽBI ZA ELEKTRO-STROJNO VZDRŽEVANJE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavca z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ NAPRAV IN SISTEMOV NA PODROČJU ITS, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VSAKODNEVNA KOMUNIKACIJA S KUPCI IN POSTREŽBA KUPCEV, INFORMIRANJE KUPCEV O PROIZVODIH, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA PREDSTAVITEV PROIZVODOV, PRIPRAVA IN PEČENJE PROIZVODOV, IZDELAVA SENDVIČEV, ZLAGANJE PROIZVODOV,... MLINAR S, proizvodnja in prodaja pekovskih proizvodov, d.o.o.
 • . Ingenieros mecánicosMechenical Engineer - Power Engineering. Are you interested in working on projects related to performance improvement of power plant technologies? As a Mechanical Engineer, you will be responsible for the thermal and economical evaluation of power plant processes and suggest their improvements. Hence, the Engineer must be able to... JS energija, Optimizacija energetskih sistemov.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II (J032001) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, REDNO DNEVNO ČIŠČENJE IN GENERALNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, STENSKIH POVRŠIN, OKEN IN STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV,... OSNOVNA ŠOLA PRESKA.
 • . Directores de servicios de saludSTROKOVNI DIREKTOR ZAVODA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, načrtuje, organizira, vodi, nadzira delo zdravstvene dejavnosti, skrbi za strokovno dejavnost zavoda ter druge naloge v skladu s sistemizacijo delovnega mesta, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI SODELAVEC I (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO NA OBMOČNI ENOTI KOČEVJE) - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V SLUŽBI, SODELOVANJE PRI RAZVOJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA, IZVAJANJE IN USKLAJEVANJE RAČUNALNIŠKE OBDELAVE PODATKOV,VZDRŽEVANJE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • . Conductores de camiones pesadosŠOFER KAMIONA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK, VOZI SE TUDI V TUJINO., madžarski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, večizmensko ML TRANSPORT, prevozništvo in druge storitve, d.o.o.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DOMU STAREJŠIH, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE...., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, E018019, PEDIATRIČNA KLINIKA SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ZDRAVSTVENIH STORITEV MEDICINSKE POMOČI V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV NA TERENU S SPECIALNIMI ZNANJI,... ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC.
 • . Cartógrafos y agrimensoresGEODETSKE STORITVE - M/Ž. GEODET, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA GEODETSKIH POSNETKOV ZA POTREBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ALI NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA, OPRAVLJANJE PARCELACIJ, UREDITEV MEJ, OBNOVE TER IZRAVNAVE MEJ, KOMASACIJ, IZDELAVA ETAŽNEGA NAČRTA, IZDELAVA GEODETSKEGA... PROARC PODJETJE ZA URBANIZEM IN ARHITEKTURO D.O.O. NOVA GORICA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI SVETOVALEC I - DM 15.34 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI VSEBINSKIH ANALIZ Z DELOVNEGA PODROČJA, POMOČ PRI IZVEDBI POSTOPKA IZBORA KONČNIH PREJEMNIKOV, 100 PREVERJANJE... Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE OKOLICE STAVBE, SKRB ZA ŠPORTNI OBJEKT ŠOLE, ODKLEPANJE, ČIŠČENJE IN ZAKLEPANJE ŠPORTNEGA OBJEKTA ZA ODDAJO UPORABNIKOM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV, KOČEVJE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - VISOKOREGALNI VILIČARIST - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, TRANSPORTIRANJE IN KOMISIONIRANJE BLAGA Z BOČNIM VILIČARJEM V VISOKO-REGALNEM SKLADIŠČU, ROČNI IN STROJNI RAZKLAD TER NAKLAD BLAGA, PRIPRAVLJANJE SKLADIŠČNEGA PROSTORA, USKLADIŠČENJE IN PRESKLADIŠČENJE... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Ingenieros mecánicosPROJEKTANT ZA POMOŽNE SISTEME (MAZALNI SISTEMI, OLJNA HIDRAVLIKA) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ IN PROJEKTIRANJE MAZALNIH SISTEMOV IN OLJNE HIDRAVLIKE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDB, ZASTOPANJE PODJETJA NA OGLEDIH HIDROELEKTRARN, SODELOVANJE V RAZVOJNIH PROJEKTIH.,... LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ(ICA) V VRTCU M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO-VARSTVENO DELO V ODDELKU VRTCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA BLANCA.
 • . Directores financierosVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - VODJA III --M/Ž - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVANJA RAČUNOVODSTVA, TER FINANČNEGA STANJA IN POSLOVANJE DOMA, PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA... TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJA-OSKRBOVALKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas oz. 31.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V USTANOVI, UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV... DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO.
 • . ConserjesTEHNIČNI DELAVEC V(I) - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 28 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE: STROKOVNO-TEHNIČNA OPRAVILA NA PROJEKTU KRAS.RE.VITA, LAŽJA FIZIČNA DELA NA PROJEKTU (ODSTRANJEVANJE ZARASTI, ROČNA KOŠNJA, ROČNA SEČNJA, SPRAVILO ZARASTI, POMOČ PRI STROJNI... NOTRANJSKI REGIJSKI PARK.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • . ElectrotécnicosREFERENT ZA IZDAJO SOGLASIJ III - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV IN POGODB O PRIKLJUČITVI ZA MANJ ZAHTEVNE UPORABNIKE OMREŽJA, NADZIRANJE IZVEDBE POGOJEV IZDANIH DOKUMENTOV, PREGLEDOVANJE IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE... ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Recolectores de basura y material reciclableSPREMLJEVALEC SMETARSKEGA VOZILA II - M/Ž. DELAVCI ZA ODVOZ ODPADKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca na bolniškem staležu, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO: PRAZNJENJE TIPSKIH POSOD ZA ODPADKE, SKLADNO Z NAVODILI, POSPRAVLJANJE RAZTRESENIH ODPADKOV (ČE SO RAZTRESENI PO... Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, POMOČ PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, SODELOVANJE... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, montaža stavbnega pohištva (okna, vrata, senčila), suhomontažna in zidarska dela, zaključna dela v gradbeništvu., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... NAGODETI LOGATEC OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesTALILEC - M/Ž. TALILEC LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LIVARSKEGA VLOŽKA TER TRANSPORT SKOZI ZAKLADANJE ZALOGOVNIKOV, IZVAJANJE POSTOPKA TALJENJA NA INDUKCIJSKIH PEČEH V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN TEHNOLOGIJAMI PRIPRAVE TALINE, NADZIRANJE... OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, OSKRBI IN DNEVNIH AKTIVNOSTIH STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH, SPREMSTVO, VODENJE EVIDENC, TRANSFER MATERIALA..., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC NA TERENU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA BLAGA (ortopedske obutve) NA TERENU V SLOVENIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, potreben lasten avto, dopoldan INN trgovina d.o.o.
Más ofertas: << · 32 · 47 · 55 · 59 · 61 · < · 63 · > · 65 · 67 · 71 · 80 · >>