Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,794 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 63

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, TER OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, Urejenost, prijaznost, točnost, natančnost, prilagodljivost, poštenost,delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželjene...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC (NA PODROČJU BRIZGANJA PLASTIKE) - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODPRAVLJANJE NAPAK IN ZASTOJEV NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE IN OSTALE PODPORNE OPREME V BRIZGALNICI – ŠE POSEBEJ NA ELEKTRO KOMPONENTAH DIREKTEN KONTAKT S POOBLAŠČENIMI SERVISERJI - ORGANIZACIJA, NAROČANJ...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaLIVEC IN UPRAVLJALEC STROJA DISA - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJA OZ. DELA (ULIVA) Z LIVNO PEČJO, UPRAVLJA STROJ ZA FORMANJE, UPRAVLJANJE OZ. DELA Z VSEMI OSTALIMI PRIPADAJOČIMI STROJI IN NAPRAVAMI NAMEŠČENIH V SKLOPU  T.I. LINIJE DISA IZPOLNJUJE PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA ...

. técnico en protección ambiental/técnica en protección ambientalNARAVOVARSTVENI SODELAVEC V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE STROKOVNIH GRADIV, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH GRADIV, OPERATIVNE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MANJ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR IN ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA (V OKVIRNEM RAZMERJU DELEŽEV DM 0,5;0,5) - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vključno 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE RAČUNALNIKARJA IN ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo...

DELAVEC NA SORTIRANJU IN BALIRANJU - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SORTIRANJE IN BALIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE STISKALNICE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OS...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNI ČAS JE DVOIZMENSKI, NEDELJE IN PRAZNIKI SO PROSTI. PRODAJA BLAGA TER POMOČ IN SVETOVANJEM KUPCEV. PREVZEM BLAGA, KONTROLA CEN, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST PRODAJALNIH POVRŠIN TER OSTALA DELA, KI SOD...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSPRAVLJANJE PRISPELE POŠILJKE, PREVERJANJE ROKOV TRAJANJA BLAGA, ZAPIRANJE PAKETOV, PRIPRAVA EMBALAŽE, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST SKLADIŠČA, PRIPRAVA BLAGA ZA POŠILJANJE, OSTALA DELA PO NAROČILU DELODAJALCA....

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SKLADIŠČNIKA ZA DELO V SKLADIŠČU V LJUBLJANI. ZAŽELJENE IZKUŠNJE V SKLADIŠČU IN MANIPULACIJA Z VILIČARJEM.  DELO OBSEGA MANIPULACIJO BLAGA Z VILIČARJEM IN ROČNO. PREVZEME BLAGA IN IZDAJO BLAGA STRANKAM. POSPRAVLJ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A04-02) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNA, PRIPRAVA OSNUTKOV UPRAVNIH ODLOČB, SKLEPOV IN DRUGIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA,IZDELAVA STROŠK...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA DELA (TUDI NA MEDN...

. técnico en bioquímica/técnica en bioquímicaLABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK BIOKEMIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG LABORATORIJSKEGA TEHNIKA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu s področja laboratorijske biomedicine, potrdi...

VZDRŽEVALEC NA ŽAGI - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. Možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, RAZREZ HLODOVINE, PRIPRAVA MATERIALA ZA STRANKE IN IZDELAVA PALET. DRUGO DELO GLEDE NA ODREDBO DELODAJALCA. DELO SE VRŠI NA ŽAGI V...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, SPREMLJANJE, NAČRTOVANJE IN KONTROLIRANJE DELA IN ODGOVORNOST ZA DELO V FRS, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV V RAZPISIH RS, EU IN VODENJE PROJEKTOV, NADZOR NAD GLAVNO KNJIGO, PRIPR...

SKLADIŠČNIK - MOŠKI. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE: NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POHIŠTVA, ODGOVORNOST ZA PREVZEM IN IZDAJO BLAGA, ODGOVORNOST ZA ZALOGO V CELOTNEM SKLADIŠČU, SKRB ZA RED IN UREJENOST SKLADIŠČA., OD KANDID...

VODJA IZMENE - M/Ž. NADZORNIKI V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA IZMENE PRI PREDELOVANJU KOVINE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, NADZIRANJE IN MOTIVIRANJE DELAVCEV V IZMENI, IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, DNEVNI NAD...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasVIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNO SNAGO IN ODPADNE VODE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG, KI SE NANAŠAJO NA JAVNO SNAGO, KAMOR MED DRUGIM SPADA TUDI VZDRŽEVANJE JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN, MESTNEGA PARKA TER UREJANJE JAVNIH TRŽNIC, KOORDINIRANJE PRI IZ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. oz. do 15/07-2023, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB,SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB,SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTORE,OBLAČENJE, SLAČENJE...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasVIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, PROJEKTE IN RAZPISE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE UPRAVNIH, ORGANIZACIJSKIH, STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PRIPRAVO IN IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL MALE IN VELIKE VREDNOSTI, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH, UPRAVNIH, ORGANIZACIJSKIH, STRO...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, SKRB ZA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE OMREŽJA, OSTALA DELA PO PROGRAMU DELA IN ...

POMOČ PRI GRADBENIH DELIH - KROVSTVO, KLEPARSTVO, - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GRADBENIH DEL. OSNOVNA DEJAVNOST JE KROVSTVO, ZATO SE DELA IZVAJAJO TUDI NA VIŠINI. ZAPOSLIMO KADER ZA GRADBENA DELA, IZKUŠNJE NISO PO...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA, PREVERJANJE BLAGA S SPREMNO DOKUMENTACIJO, RAZPOREJANJE BLAGA PO ODPREMNIH RAMPAH, RAZPOREJANJE DOSTAVNIH IN ODPREMNIH VOZIL PO NAKLADNIH RAMPAH, SPREJEMANJE IN KONTROLIRANJE VRNJENEGA BLA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca (predvidoma konec januarja)., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA TER OPRAVLJANJE NALOG RAČUNALNIKARJA- ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA NIS - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. prihoda odsotne delavke, vendar največ do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE TIT NA OŠ IN NA OŠ NIS., Strokovni izpit VIZ, nekaznovanost (kandidati ob prijavi podajo izjavo, da niso bili kaznovani i...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDNI OSEBI PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, NEGI, OSEBNI HIGIENI, SPREMSTVU  IN DRUŽABNIŠTVO., Komunikativnost in veselje do dela z ljudmi. Zaželen izpit B kategorije ter lasten p...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosTEHNIK-KONTROLOR NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV  MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, POKLICNO TEHNIČNA IZOBRAZBA( AVTOSERVISNI TEHNIK,LOGISTIČNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK,ELEKTROTEHNIK, ELEKTRONIK, PROMETNI TEHNIK A...

. director de fabricación/directora de fabricaciónVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE PAPIRJA IN IZDELKOV IZ PAPIRJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. Zaposlitev s poskusnim delom, določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas., polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE, - KOORDINIRANJE DELA MED PROIZVODNJO IN DRUGIMI SL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MAN...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ANESTEZIOLOGIJA IN REANIMATOLOGIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012394 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.10.2022 do 30.09.2023, skrajšan delovni čas, 1, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN D...

Más ofertas: << · 32 · 47 · 55 · 59 · 61 · < · 63 · > · 66 · 69 · 75 · 87 · 111 · >>