Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 63

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKA IN VZDRŽEVALNA DELA, Pogoj je poznavanje hišniških del in znanje s področja strojništva in elektroinštalacij. Pogoja za zaposlitev sta tudi zdravstvena sposobnost in nekaznovanost. Dopoldansko delo. Možnos...

. auxiliar de enfermeríaE035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVN...

KOORDINATOR V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. FINANČNI MENEDŽERJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA IN VODENJE SKUPINE,-ORGANIZACIJA DELA IN RAZPOREJANJE NALOG V SKUPINI,-UVAJANJE IN NADZIRANJE DELA SODELAVCEV-SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU FINANC IN RAČUNOVODSTVA IN ZAGOTAVLJANJE DOSLED...

UPRAVLJALEC ENERGETSKIH SISTEMOV (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVCI ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH DEL NA ENERGETSKIH NAPRAVAH. STALNO UGOTAVLJANJE FIZIČNIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATIČNEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN IN...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKA IN VZDRŽEVALNA DELA, Pogoj je poznavanje hišniških del in znanje s področja strojništva in elektroinštalacij. Pogoja za zaposlitev sta tudi zdravstvena sposobnost in nekaznovanost. Dopoldansko delo. Možnos...

FIZIOTERAPEVT I (E047099) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA,PODODDELKA FIZIOTERAPIJE - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA RESPIRATORNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA HOSPITALIZIRANEGA IN AMBULANTNEGA BOLNIKA, OCENA BOLNIKOVEGA STANJA, IZBIRA IN IZVAJANJE RESPIRATORNO - FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TERAPIJ, IZVAJANJE METOD RESPIRATORNE TE...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, SPREMLJA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI TEKOM ŠOLSKEGA DNEVA, PRI ČEMER TESNO SODELUJE Z UČITELJI, VZGOJITELJI, SVETOVALNO SLUŽBO..., Izobraževalni program srednjega...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónGRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA OPERATIVNIH PLANOV (POTREBA PO MATERIALIH, ORGANIZACIJA DELOVNIH SKUPIN PO POSAMEZNIH GRADBIŠČIH IN VRSTAH DELA, ORGANIZIRANJE, VODENJE, RAZPOREJANJE TER KONTROLA OPERAT...

. inversor inmobiliario/inversora inmobiliariaSVETOVALEC V ODSEKU ZA RAVNANJE Z ZEMLJIŠČI V ODDELKU ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (ŠIFRA DM: 468) - M/Ž. SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ODSEKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVN...

DIREKTOR REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, NAČRTOVANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA, IZDELOVANJE LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA, PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA POROČILA...

. ingeniero técnico de control de calidad/ingeniera técnica de control de calidadKONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNIK ZA KONTROLO KAKOVOSTI (MEHANSKE PREISKAVE), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NASLEDNJIH KONTROLNIH POSTOPKOV: A) IZVAJANJE MERSKE KONTROLE V PROIZVODNEM PROCESU (PO MERSKIH PROTOKOLIH IN NAČRTIH), B) KONTROLA IZVAJANJA POSAMEZNIH PROCESOV (VA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER TISKALNIH IN REZALNIH STROJEV VEČJEGA FORMATA V PE NOVO MESTO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Upravljanje tiskalnikov UV in ekosolvent, - Upravljanje različnih CNC strojev, - Priprava tisko...

VOZNIK B/SPREMLJEVALEC NA VOZILU - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZARADI RASTI IN ŠIRITVE POSLOVANJA V SVOJE VRSTE VABIMO VOZNIKA Z OPRAVLJENO B KATEGORIJO ZA DOSTAVO BLAGA NA PODROČJU DOLENJSKE REGIJE. VAŠE NALOGE: DOSTAVA PIJAČ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI TALNE POVRŠINE, OKOLICO ŠOLE, DELOVNE PRIPOMOČKE, POHIŠTVO V ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKU...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNI- B.KAT.- RAZVOZ BLAGA PO LJUBLJANI (NI HITRA POŠTA) - DELO OD PONEDELJKA DO PETKA - 8U- DOPOLDANSKI DELOVNI ČAS- ZAŽELJENE IZKUŠNJE, zaželjene izkušnje,

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V ALI IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV ČIŠČENJE POSODE,...

. cerrajero/cerrajeraSTROJNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PO PREDLOŽENIH NAČRTIH, RISBAH IN SKICAH SESTAVLJA STROJE, NAPRAVE IN KONSTRUKCIJE, VARI, OPRAVLJA DELA NA ŠKARJAH, TRAČNI ŽAGI, KRIVILNEM STROJU, ESKCENTRIČNI PREŠI, OBVLADA STROJNE OBDELAVE: NPR. VRTANJ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DM 19) V ODDELKU ZA PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO (PODROČJE PROSTORA) ZA NEDOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, - POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ,- ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTE...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE ŽIVIL, KUHANJE DIETNE IN PASIRANE HRANE, TER PORCIONIRANJE IN DISTIBUCIJA OBROKOV, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV, DNEVNI SPREJEM IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL IN DRUGEGA MATERIALA, REDNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoUPRAVLJALEC CNC STROJA – NOVA GORICA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJA, KORIGIRANJE IN PRILAGAJANJE PROGRAMA ZA CNC STROJ, DELOVNE NALOGE PO ODREDITVI NADREJENEGA DELAVCA., 4-letno srednjo šolo strojno tehnične smeri (zaželen strojni tehnik), Izkušnje pri up...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosREKRUTER - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ISKANJE NOVIH KANDIDATOV, OBJAVA OGLASOV IN PROMOCIJA PROSTIH DELOVNIH MEST NA DRUŽBENIH OMREŽJIH IN ZAPOSLITVENIH KANALIH, ISKANJE NOVIH IN INOVATIVNIH NAČINOV PRIDOBIVANJA NOVEGA KADRA, SKRB ZA RAZ...

POMOČNIK V KUHINJI - GORNJA RADGONA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, RAZVOZ IN DELITEV HRANE - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, Izkušnje na podobn...

DELAVEC PREPROSTIH DEL M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA POLJEDELSKA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POBIRANJE SADJA IN ZELENJAVE, PAKIRANJE SADJE IN ZELENJAVE, RAZLIČNA DELA V RASTLINJAKU  IN NA KMETIJSKIH         POVRŠINAH, UREJANJE OKOLICE , po izteku pogodbe za določen čas, možnost sk...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDELAVEC ZA ZAHTEVNEJŠA PROIZVODNA DELA - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL - KUHANJE SUROVIN (MESO, RIBE, ZELENJAVA), IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, UREJANJE DELOVNEGA OKO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO POTEKA PO ZAKONU O OSEBNI ASISTENCI. NUDI SE POMOČ INVALIDNI OSEBI V OBLIKI OSEBNE POMOČI, POMOČ PRI GOSPODINJSTVU TER PO NAVODILIH UPORABNIKA., , dvoizmensko

KOORDINATOR VII/2 (KOORDINATOR SPLOŠNIH NALOG), ŠIFRA DM 5807, V URADU UJP, SLUŽBI ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE NALOGE TER FINANCIRANJE, ODDELKU ZA SPLOŠNE NALOGE IN FINANCIRANJE, ŠTEVILKA: 1001-69/2023 - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE IZVAJANJA INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH DEL, - PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA TER NABAVA IN PREVZEM, - NADZIRANJE IN IZ...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC – NOVA GORICA - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODPRAVLJANJE INTERVENTNIH OKVAR, IZVAJANJE IZBOLJŠAV IN REKONSTRUKCIJ NA DELOVNIH SREDSTVIH, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OBDELOVALNIH STROJEV, DVIGAL, OPREME, PNEVMATSKIH ORODIJ, IZDELAVA REZERVNIH DELOV...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA POSLOVNE ENOTE - M/Ž. GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DVEH POSLOVNIH ENOT. DEL ZADOLŽITEV JE ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI S PREDPISI O ZDRAVJU IN VARNOSTI PRI DELU, DOGOVARJANJE Z DOBAVITELJI, PISANJE URNIKOV, USPOSABLJANJE TER NADZIRANJE STREŽNEGA IN K...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSKUPINOVODJA ZA MONTAŽO ELEKTROINŠTALACIJ - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNA ODGOVORNOST ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV.NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINACIJA LASTNIH IN ZUNANJIH KADROV. DELO V SKLADU Z USTREZNIMI NACIONALNIMI STANDARDI IN VARNOSTNIMI PREDPIS...

Más ofertas: << · 32 · 47 · 55 · 59 · 61 · < · 63 · > · 66 · 69 · 76 · 89 · 115 · >>