en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 63

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Instructores de autoescuela: UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. možnost podaljšanja , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE KANDIDATOV - TEORETIČNI DEL CPP, POUČEVANJE KANDIDATOV VOŽNJE A,B,C,CE,D, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... ŠOLA VOŽNJE FERDO, dejavnost vozniških šol, d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31. 8. 2018, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, OPREME ZAVODA IN ŠPORTNEGA OBJEKTA, SKRB... Osnovna šola Toneta Pavčka.
 • . Camareros de mesas: NATAKARSKI POMOČNIK, Določen čas, 6 dni, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA VSEH KOMPONENT ZA STREŽENJE HRANE IN PIJAČE, NEZAHTEVNA STREŽBA, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticos: STATISTIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRA STATISTIČNE PODATKE, IZDELUJE ZBIRNIKE STATISTIČNIH PODATKOV IN VODI KORESPONDENCO S ČLANICAMI ZDRUŽENJA. SKRBI ZA OBDELAVE STATISTIČNIH PODATKOV IN NJIHOVO OBJAVLJANJE NA SPLETNI STRANI. POSREDUJE... SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE.
 • . Albañiles: ZIDAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ZIDA POSAMEZNE ELEMENTE ZGRADBE IN JIH MED SEBOJ POVEZUJE V TRDNO STABILNO KONSTRUKCIJO. GRADI TEMELJE, ZIDOVE, STEBRE, STROPE., POZNATI MORA RAZLIČNE VRSTE OPEČNIH ZVEZ, NAČINE MEDSEBOJNEGA POVEZOVANJA IN... DOLAC, gradbeništvo, d.o.o.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: MONTERJI ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA MONTAŽI IN ZAMENJAVAH MKKN TER ODČITAVANJE ŠTEVCEV, DELO Z ZUNANJIMI STRANKAMI (OBISK MERILNIH MEST,...), DELO Z NOTRANJIMI STRANKAMI, UREJANJE (VNOS ODČITKOV V DLANČNIK,..), IZVAJANJE POSEBNIH... ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotnega javnega uslužbenca., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Agentes de compras y consignatarios: ORGANIZATOR TRANSPORTA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA IN RAZPOREJANJE VOZNIKOV SPREJEMANJE REZERVACIJ, IZDELAVA - PRIPRAVA PLANA ZA VOZNIKE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -... ZUP PREVOZI, MEDKRAJEVNI IN POTNIŠKI PROMET d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA V A LA CART RESTAVRACIJI ( HRANA IN PIJAČA ), angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zadovoljivo, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno,... GOSTINSTVO PAVUS MARKO PAVČNIK s.p.
 • . Directores generales y gerentes generales: GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DIREKTOR ORGANIZIRA IN VODI DELOVNI PROCES IN POSLOVANJE PODJETJA, SKRBI ZA ZAKONITOST DELA PODJETJA IN SAMOSTOJNO ODLOČA V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI., Podrobnejša navodila za prijavo na prosto delovno mesto... JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA NOVA GORICA D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, A) IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI, B) VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVO NA POUK, C) PRIPRAVO DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV, D) POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI,... OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ.
 • . Empleados de centros de llamadas: POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSREDOVANJE INFORMACIJ V KLICNEM CENTRU. KANDIDAT BO PREKO TELEFONA KONTAKTIRAL STRANKE IN PONUJAL STORITVE NAŠE ON LINE PRODAJE , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... PAA GLOBAL, storitve, d.o.o.
 • . Empleados de centros de llamadas: POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSREDOVANJE INFORMACIJ V KLICNEM CENTRU. KANDIDAT BO PREKO TELEFONA KONTAKTIRAL STRANKE IN PONUJAL STORITVE NAŠE ON LINE PRODAJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... PAA GLOBAL, storitve, d.o.o.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: UPRAVLJAVEC PROCESNIH LINIJ ZA PREDELAVO KOVIN, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC ZAČETNIK - IV. ST. STR. (29104), USPOSABLJA ZA TALILEC LIVAR (10608), Zahtevana usmeritev in poklic: KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-METALURGI, KV-ELEKTRIKARJI, KV-KEMIKI,... TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Profesionales del trabajo social: STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Herramentistas y afines: ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORODJAR, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih... K.C.-TEAM, storitveno podjetje, d.o.o.
 • . Profesionales del trabajo social: STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA NA BOLNIŠKEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNE ZADEVE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski... STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • . Herramentistas y afines: KLJUČAVNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNEJŠE OBLIKOVANJE KOVINE IN OBDELAVA KOVINSKIH IZDELKOV, VEČINOMA V SERIJSKI PROIZVODNJI, PO POTREBI ZAHTEVNEJŠA BRUSILSKA DELA - BRUŠENJE RAZNIH KOVIN, POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER ENOSTAVNO VARJENJE POD NADZOROM,... KAČAR DRUŽBA ZA VARJENJE, MONTAŽO IN STROJNO OBDELAVO D.O.O.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA VOZILA V SKLADU Z VELJAVNO DELOVNO NALOGO, DNEVNI PREGLED VOZILA PRED NASTOPOM DELA IN PO ZAKLJUČKU, SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE IN UREJENOST VOZILA, NADZOR NAD VSTOPOM IN... Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA PROGRAMU, TEHNIČNO SVETOVANJE KUPCEM, IZDELAVA PONUDB, POMOČ PRI IZVAJANJU RAZLIČNIH AKTIVNOSTI , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... DISS DISTRIBUCIJA RAČUNALNIŠKE OPREME IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Empleados de servicios de transporte: TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA, DOSTAVLJANJE MATERIALA IZ SKLADIŠČA V PROIZVODNJO NA POSAMEZNO LOKACIJO, SKLADIŠČENJE MATERIALOV, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST V SKLADIŠČIH., poznavanje... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE SKLADIŠČNIH DEL PRI PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, SODELOVANJE PRI VODENJU DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA, UREJANJE BLAGA PO POLICAH IN DEPONIJSKEM PROSTORU, PREVOZI Z ROČNIM VILIČARJEM, SKRB ZA ČISTOČO... KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, KI ZAJEMA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, POMOČ PRI GIBANJU,... DELO Z UPORABNIKI Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU, NEGA, VARSTVO,... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes: POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNI NADZOR PLAČEVANJA PARKIRNINE NA PLAČLJIVIH PARKIRIŠČIH NA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠINAH NA IN OB VOZIŠČU OBČINSKIH CEST, V ČASU OBRATOVANJA PARKIRIŠČ, UPRAVLJANJE Z EVIDENCO... Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
 • . Médicos generales: ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, Določen čas, 2 meseca oz. OZIROMA DO VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 10 ur, POMOČ VODSTVU PRI VSEH OBLIKAH POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA V SLOVENSKEM, ITALIJANSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA TEKOČE PROJEKTE FINANČNEGA SVETOVANJA ZA SLOVENIJO IN TUJINO.,... BELLAGIO A.C., poslovno svetovanje, d.o.o.