Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,909 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Vendedores por teléfonoZvanu centru OPERATORS. Velies vairak briva laika? Stradajot isaku darba dienu velies sanemt tikpat daudz, cik stradajot pilnu dienu? Patik sevi pieradit?  Piesakies! Darba pienakumi: klinikas pakalpojumu prezentešana; izejošo zvanu veikšana saskana ar vadlinijam; ieinteresešana un arg NOKRA, AS.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesTEHNIKIS. Prasibas pretendentiem: - videja vai profesionala augstaka izglitiba; Profesionala darba pieredze tiks uzskatita par priekšrocibu; B kategorijas autovaditaja aplieciba; Augsta atbildibas sajuta, merktiecigums. Galvenie amata pienakumi: Atbildet un uzturet tehniska kartiba... Beverinas novada pašvaldiba.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. LVIKC klinika darba aicina apkopeju. Prasibas: velama iepriekšeja pieredze uzkopšanas darbos; atbildiga attieksme pret darbu, ieverojot drošibas prasibas. Piedavajam: darba vietu Rigas centra, tikko izremontetas telpas; darbs pec grafika-divas dienas strada, divas... NOKRA, AS.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    divus ieredna amatus uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. •    Siku plastmasas detalu montaža un iepakošana, darbs veicams, kajas stavot, pie ražošanas linijas;•    Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu ražošanas uzdevumu izpildi.riga#manpower.lv •    Darba pieredze ražošanas joma tiks uzskatita par priekšrocibu;•    Precizitate... Manpower Lit, AKF.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Latvijas Imunalogijas centrs. Medicinas centrs, kuram rup katra cilveka veseliba. Musdienigas arstešanas metodes ietver personalizetu medicinu. Svinot savu trešo dzimšanas dienu, šogad LVIKC klinika piedzivo parmainas! Sakara ar darbibas paplašinašanos, sava draudzigaja kolektiva aicinam... NOKRA, AS.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONSULTANTS. Roullier Group ir 1959. gada dibinats gimenes uznemums, kurš musdienas ir viens no vadošajiem inovativakajiem uznemumiem pasaule kulturaugu meslojumu, ka ari augsnes uzlabošanas lidzeklu ražošana un tirdznieciba, dažadas nozares piedavajot savus produktus ar vairak ka 10 zimoliem. Uznemuma... TIMAC AGRO LATVIA, SIA.
 • . Camareros de mesasBISTRO PAKALPOJUMU DARBINIEKS. SIA „Firma Madara 89” - viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba un edinašana, piedava darbu bistro pakalpojuma darbiniekam (-cei) edinašanas uznemuma “Pasednica” , Rigas iela 64, Valmiera. FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEKSKAVATORA VADITAJS. Nepieciešams darbinieks, ar darba pieredzi,ekskavatora vaditajs, darbs saistits ar buvniecibas nozari. Butu velama autovaditaja aplieciba. Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa  no... KL BUVNIEKS, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaBERNU MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutasMASIERIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. Tirgus un sabiedriskas domas petijuma centrs SKDS  aicina INTERVETAJUS darbam Valmieras pilseta Pienakumi: • intervešana (aptauju veikšana) iedzivotaju dzivesvietas; • ieguto atbilžu kvalitativu atzimešanu anketa; • ankešu nodošanu termina. Sagaidam: •... Petijumu centrs SKDS, SIA.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosADMINISTRATORS. Darba pienakumi: pacientu sagaidišana; komunikacijas uzturešana ar pacientiem; pacientu registracija; informacijas sniegšana par specialistu pienemšanas laikiem klatiene un telefoniski; pacientu plusmas koordinešana pienemšanas laika.  Prasibas: uz klientu orienteta... NOKRA, AS.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosELEKTRONISKO IEKARTU MONTIERIS. •    Elektronikas produktu montaža;•    Pasutijumu komplektešana ražošanas procesa;•    Darbs ar ražošanas iekartam;•    Iekšejo kartibas noteikumu un darba instrukciju ieverošana.riga#manpower.lv •    Velama darba pieredze ražošanas joma vai speciala... Manpower Lit, AKF.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. •    Atlasit preces atbilstoši pasutijumiem un maršrutiem;•    Sakomplekteto preci novietot atbilstoši maršruta izvietojumam noliktava;•    Parvietot preci ar noliktavas tehniku;•    Kartibas uzturešana darba vieta.riga#manpower.lv •    Iepriekšeja pieredze... Manpower Lit, AKF.
 • . Médicos especialistasNEIROLOGS. aicina sava komanda NEIROLOGUDarba apraksts: •    Veikt neirologijas profila slimnieku izmeklešanu un arstešanu Neirologijas nodala un Insulta vieniba, veikt dežurneirologa pienakumus, veikt ambulatoras pienemšanas Poliklinika uz nenoteiktu laiku;•    sniegt pacientiem un to... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Pienakumi: Profesionala speciala izglitibaun/vai darba pieredze lidziga darba ne mazak par 3 gadiem;Lokmetinatajam (MAG) ir jazina:kuga korpusa uzbuve,metinamo šuvju apzimejums uz rasejuma, metinašanas iekartas un aprikojuma uzbuve, to ekspluatacijas un apkopes prasibas, lokmetinašanas... MOLDE, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. •    Stradat saldeto un atdzeseto precu noliktava, -18` gradu temperatura;•    Atlasit preces atbilstoši pasutijumu veidlapam;•    Sakomplekteto preci novietot atbilstoši maršruta izvietojumam noliktava;•    Parvietot preci ar noliktavas tehniku;•    Kartibas... Manpower Lit, AKF.
 • . FisioterapeutasERGOTERAPEITS.        Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba ligums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Augstaka izglitiba attiecigaja joma. Arstniecibas personas registrs, sertifikats (tiesigs praktizet ergoterapeita profesija).Papildus... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Técnicos de ingeniería de las telecomunicacionesTELEKOMUNIKACIJU SPECIALISTS. Ja tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba datorikas, inženierzinatnes un tehnologijas, fizikalas zinatnes, vai civilas un militaras aizsardzibas tematiskaja; darba pieredze informacijas tehnologiju, tehnisko sistemu vai telekomunikacijas joma,... Valsts robežsardze.
 • . Guardias de protecciónINKASACIJAS APSARGS. AS G4S Cash Services aicina pievienoties komandai INKASACIJAS DARBINIEKU darbam VALMIERA Prasibas kandidatiem: Apsardzes darbinieka sertifikats uzsakot darbu Velamaieroca nesašanas atlauja „B”kategorijas autovaditaja aplieciba un vismaz 3 gadi praktiska autovadišanaspieredze... G4S Cash Services Latvia, AS.
 • . Profesionales de enfermeríaINTERNAS APRUPES MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Empleados de agencias de viajesCELOJUMU ORGANIZATORS. SIA “Hello Baltic”, vienot.reg.Nr. 40203137418, aicina darba celojumu organizatoru (kods pec profesiju klasifikatora 4221 02) darbam ar arvalsts klientiem no Korejas Republikas. Darba alga – 950 EUR Darba vietas adrese: Maskavas iela 297 – 1A, Riga Prasibas kandidatiem: -    Obligata... Hello Baltic, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaUROLOGIJAS MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Auxiliares de maestrosSKOLOTAJA PALIGS. Darba pienakumi : Palidz pirmsskolas izglitibas skolotajam organizet bernu darbibu saskana ar pirmsskolas izglitibas programma noteikto merki un uzdevumiem, piedalas grupas pasakumos iestade un arpus iestades, attista bernu pašapkalpošanas iemanas, kas saistitas ar galda kulturas un personigas... Rundales novada pirmsskolas izglitibas iestade "Ma.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Nepieciešams darbinieks, ar darba pieredzi, kravas automobila vaditajs BC kategorija (darbs uz pašizgazeja), darbs saistits ar buvniecibas nozari. Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa ... KL BUVNIEKS, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. -Gatavot edienu pec pasutitaja pieprasijuma. -Veikt aprekinus nepieciešamo izejvielu daudzumu un proporcijas, pagatavo pasutitos edienus vai sadala darba pienakumus saviem paligiem. -Kebaba pagatavošana, izmantojot Pakistanas tautas tradicijas, uz oglem vai cita veida. -Cept un grilet... HASLV, SIA.
 • . Peones de la construcción de edificiosBUVSTRADNIEKS. Nepieciešami darbinieki, ar darba pieredzi, buvnieciba- darbs no pamatiem lidz jumtam (dažada rakstura darbi). Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa atkariga no padarita- no 600... KL BUVNIEKS, SIA.
Más ofertas: 1 · > · 4 · 8 · 16 · 32 · >>