Ir a la versión más ligera, para móviles
Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesores de enseñanza secundaria: Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798Aicinam darba (Rigas pilsetas strukturvienibas):•    Viesu apkalpošanas skolotaju (profesijas klasifikatora kods 2330 01)Mes piedavajam:•    darbu... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Directores de políticas y planificación: Iepirkumu uzraudzibas birojs ir Finanšu ministrijas padotiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic valsts parvaldes funkciju iepirkumu proceduru uzraudziba un ir funkcionali augstaka iestade attieciba uz iesniegumu izskatišanu par iepirkuma proceduras parkapumiem. Ja velies... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatoru-pardevejuKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatoru-pardevejuKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Peluqueros: Salona Danija (atrodas Stacijas iela 3A, Valmiera- apsardzes Respekt eka) tiek piedavats darbs     FRIZIERIM/-EI Kandidatam jaregistrejas ka pašnodarbinatai personai (darba vietas ire menesi  180.00 EUR) Pietekties pa talruni 28358724 (Laila Zvanberga) Laila Zvanberga.
 • . Especialistas en políticas de administración: Dabas aizsardzibas parvaldeizsludina konkursu uzLatgales regionalas administracijas vecaka eksperta/es ieredna vietuuz noteiktu laiku (pilna darba slodze)Prasibas pretendentiem:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;•    augstaka akademiska vai otra limena... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • . Educadores para necesidades especiales: Aicina darba uz nenoteiktu laiku  skolotaju logopedu Prasibas: otra limena prof. augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja logopeda kvalifikacija, valsts valodas zinašanas augstakkaja limeni. Obligata veselibas parbaude. Motivetu pieteikuma vestuli, isu dzives un darba gaitu... Skriveru novada pirmsskolas izglitibas iestade "Sp.
 • . Especialistas en políticas de administración: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas: Sia’’Ošukalns’’ piedava darbu drupinašanas iekartu operatoram Pienakumi Profesionali un apzinigi stradat ar uzticeto tehniku Veikt visus uzticetos pienakumus Prasibas Iepriekšeja pieredze. Komunikabilitate, precizitate un augsta atbildibas sajuta Uznemums... OŠUKALNS, SIA.
 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: Aicinam komandaProduktu grupas specialists (dzerieni, alkohols)Galvenie pienakumi:?    Uzturet un attistit dzerienu un alkohola grupas Partikas kategorijas vaditaja parraudziba?    Veidot un uzturet atbilstošu sortimentu un cenas noteiktajas produktu grupas, istenojot uznemuma un Partikas... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Pienakumi Profesionali un apzinigi stradat ar uzticeto tehniku Veikt visus uzticetos pienakumus Prasibas Iepriekšeja pieredze. Komunikabilitate, precizitate un augsta atbildibas sajuta. Obligatas traktortehnikas B kategorijas tiesibas Uznemums piedava: ·       OŠUKALNS, SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Tenedores de libros: Gramatvedibas arpakalpojumu uznemums SIA Accounting Latvia (13 darbibas gadi profesionalu gramatvedibas pakalpojumu sniegšana) aicina darba bilancspejigu gramatvedi. Pamata darba pienakumi:- visu veidu pirmdokumentu apstrade, pamatlidzeklu nolietojuma, darba algu un nodoklu (VSAOI, IIN,... Accounting Latvia, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Metalapstrades uznemums SIA AERODYN LV  aicina darba OPERATORUS(frezetajs, virpotajs) Nepieciešamas zinašanas: 1. Darba pieredze uz CNC iekartam;2. Macet lasit rasejumus;3. Anglu vai  krievu valodas zinašanas. Mes meklejam darbiniekus: 1. Atbildigus;2. Iniciativus;3. Stradigus.... Aerodyn LV, SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: SIA „Rigas nami” (reg.nr. 40003109638) ir Rigas pilsetas pašvaldibas kapitalsabiedriba, kuras galvenie darbibas virzieni ir ipašumu parvaldišana, apsaimniekošana un attistišana, ka ari kulturas pasakumu nodrošinašana Melngalvju nama, kinoteatri Splendid Palace un Rigas Kongresu nama.... Rigas nami SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Galvenie darba pienakumi: Sagatavot un market atkritumu konteinerus; Ar augstspiediena iekartu veikt atkritumu konteineru, tvertnu u.c. lietu mazgašanu; Sekot lidzi un uzraudzit atkritumu pienemšanas procesu; Piedalities dažadu atkritumu savakšanas projektu is EKO OSTA, SIA.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Musu Izglitibas iestades pamatmerkis Rezeknes pilseta ir pakalpojuma sniegšana- pardošanas darbinieku apmacišana- ilglaicigam sadarbibas partnerim- interneta veikalam, kas nodarbojas ar produktu pardošanu pa telefonu. Piedavajam darbu merktiecigam liderim, kurš butu Rezekne: FILIALES... Profesionalas karjeras instituts SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Empleados de centros de llamadas: Nacionalais veselibas dienests ( reg.nr.90009649337; www.vmnvd.gov.lv ) izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanasspecialista/-es amatu Klientu apkalpošanas centra (uz noteiktu laiku). Ja Tevi aizrauj klientu apkalpošana un velies iegut zinašanas par veselibas nozari, aicinam Tevi... Nacionalais veselibas dienests.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba:Socialo pedagogu (profesiju klasifikatora kods 2359 01)Uz sociala fonda projekta “Atbalsts priekšlaicigas macibu partraukšanas samazinašanai”... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Expendedores de gasolineras: AS ‘”VIADA Baltija” (reg.Nr. 40103867145)ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darbaoperatorus-pardevejusKo sagaidam no kandidata:Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana.Preces pienemšana... VIADA Baltija, AS.
 • . Conductores de camiones pesados: Heisterkamp ir transporta uznemums ar galveno mitni Oldenzale (NL). Autoparka patlaban ir 750 kravas vilceji, un musu personalsastavu veido 1500 darbinieki. Tas, ka uznemuma darbibu pastavigi paplašinam, liek mums meklet jaunus, motivetus darbiniekus, kuri butu ieintereseti un ar prieku stradatu... Heisterkamp Transport Latvija, SIA.
 • . Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual: VSIA „Valmieras dramas teatris”aicina sava komanda IZRAŽU GAISMOTAJU Jus iegusiet: aizraujošu darbu un izaugsmes iespejasviena no labakajiem Latvijas teatriem; radošu, jaunam idejam atvertu un draudzigukomandu. Ja Jums ir: iepriekšeja pieredze ar elektroiericem unzinašanas... VALMIERAS DRAMAS TEATRIS, Valsts SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris/-e aiz vitrinas Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10. Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem, kas specializejas tiltu, viaduktu, tunelu un citu inženierbuvju projektešana, buvnieciba un rekonstruešana, ka ari ražo metala un dzelzbetona  saliekamas konstrukcijas, veic dažada veida stiegrojuma apstradi  SIA Tilts aicina... TILTS, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: AS „Incukalns Timber” aicina darba zagbalku parkraušanas ekskavatora vaditaju (8342 10). Prasibas pretendentiem: - traktortehnikas vaditaja aplieciba, C kategorija (ekskavatori un pašgajeji iekraveji); - velama iepriekšeja darba pieredze. CV ludzam sutit uz INCUKALNS TIMBER, AS.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce nakts maina Maxima XX veikala Jelgava, Drikses iela 4. Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas... MAXIMA Latvija, SIA.