Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,250 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs: SIA “SKAI Baltija”, 50003402511 Uznemuma darbibas nozare: Partikas ražošana un mazumtirdznieciba Amata nosaukums: KONDITORS Profesija (pec profesiju klasifikatora) - 7512 06 Darba pienakumi: DARBA VIDES SAGATAVOŠANA... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Supervisores de industrias manufactureras: Uznemums, kas nodarbojas ar metalapstradi un metala konstrukciju ražošanu, patstavigam darbam aicina: MEISTARU Galvenie darba uzdevumi: - Sagatavot un nodot ražošana rasejumus un DXF; - Asistešana ražošanas vaditajam un vadibai. Mes sagaidam: - Velamas teoretiskas un praktiskas... Egra Steel, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: TRIALTO LATVIA, SIA ,Reg.Nr. 40003921623 Aicinam darba MARKETAJUS/-AS: Galvenie pienakumi: Limet akcizes markas un anotacijas uz precem; Kontrolet preces skaitu Zinot par bojatu vai iztrukstošu preci; Parbaudit, sainot, izpakot un iepakot preces. Prasibas: Vismaz pamatizglitiba... TRIALTO LATVIA, SIA.
 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes: Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834),aicina pieteikties kandidatus Zemgales regiona brigades Jelgavas dalas(Dobeles iela 3, Jelgava) vada komandiera vietnieka (kurš nodrošina transportlidzeklu un aprikojuma ekspluataciju) amatam(amata... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darbs galas parstrades joma - GALAS SADALITAJS. Prasibas kandidatam: - Bez atkaribas problemam; - Fiziska izturiba; - Nepieciešama sanitara gramatina; - Iespejama apmaciba uznemuma. ? - Velama darba pieredze. - Darbs var but saistits ar komandejumiem Vacija, Darba vieta... SC Grand, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darbs galas parstrades joma - GALAS SADALITAJS. Prasibas kandidatam: - Bez atkaribas problemam; - Fiziska izturiba; - Nepieciešama sanitara gramatina; - Iespejama apmaciba uznemuma. ? - Velama darba pieredze. - Darbs var but saistits ar komandejumiem Vacija, Darba vieta... SC Grand, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Paligstradnieka vakance darbam galas parstrades joma. Galas fasešana, kraušana. Darba vieta - Priekules nov., Priekule, Galvena iela, 52 (darba devejs nodrošina ar dzivesvietu) Iespejami komandejumi uz Vaciju (ari komandejuma laika darba devejs nodrošina ar dzivesvietu) Pieteikties,... SC Grand, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Paligstradnieka vakance darbam galas parstrades joma. Galas fasešana, kraušana. Darba vieta - Priekules nov., Priekule, Galvena iela, 52 (darba devejs nodrošina ar dzivesvietu) Iespejami komandejumi uz Vaciju (ari komandejuma laika darba devejs nodrošina ar dzivesvietu) Pieteikties,... SC Grand, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce Maxima XX veikala Valmiera, Georga Apina iela 10A. Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - konsultet pircejus Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, -... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darbs galas parstrades joma - GALAS SADALITAJS. Prasibas kandidatam: - Bez atkaribas problemam; - Fiziska izturiba; - Nepieciešama sanitara gramatina; - Iespejama apmaciba uznemuma. ? - Velama darba pieredze. - Darbs var but saistits ar komandejumiem Vacija, Darba vieta... SC Grand, SIA.
 • . Peones de carga: Kravejs Maxima X veikala Valmiera, G.Apina iela 10a.. Pienakumi:- parvietot preces. Prasibas:- pamatizglitiba, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velama pieredze lidziga darba, - velme un spejas aktivi stradat. Tevi sagaida:- stabils atalgojums vienmer laika, - bezmaksas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Peones de explotaciones de cultivos mixtos y ganaderos: Aicina darba lauksaimniecibas paligstradnieku augkopibas uznemuma. Pienakumi: -augu apkopšana; -ražas vakšana; -malkas iesainošanas paligdarbi. Prasibas: -velme stradat; -bez kaitigiem ieradumiem. Pieteikties pa telefonu Nr.27055153 Darba samaksa pec padarita. FOETIDA, IK.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: SIA LENOKA aicina darba   PARDEVEJU/KASIERI. DARBA VIETA: veikala “Mego” Stacijas iela 35, Valmiera. Velama iepriekšeja pieredze. DARBA VEIDS: darba ligums uz nenoteiktu laiku, ar parbaudes laiku 3 meneši. DARBA LAIKS UN REŽIMS: summetais darba laiks pec grafika ALGA (BRUTO):... LENOKA, SIA.
 • . Cocineros: Prasibas:Speciala (profesionala) izglitiba;Iemanas uzbeku nacionalo edienu gatavošana;Labas krievu valodas zinašanas;Pavara diplomsAtrašanas vieta:     Bulduru prospekts 30, Jurmala, LV-2010Talrunis:     67361448E-mail: info#gratisot.lvDarba alga no: EUR 926,00 lidz EUR 1000,00 CV... Anssa, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Latvijas Investiciju un attistibas agentura izsludina konkursu uz Personala vadibas nodalas vecaka personala specialista ieredna amata vietu  (uz nenoteiktu laiku) LIAA aicina sava komanda darbinieku, kura pienakumos ietilpst noteiktu personala vadibas procesu organizešana un... Latvijas Investiciju un attistibas agentura.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Jauns uznemums Skonto Concrete Cladding, SIA aicina darba PROJEKTEŠANAS INŽENIERI Galvenie amata pienakumi: - nodrošinat tehniskas dokumentacijas izstradi atbilstoši pasutitaju un buves lietotaju prasibam, ieverojot buvniecibas normativos aktu un izmaksu definetos ierobežojumus,... SKONTO Concrete Cladding, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Informacijas darbinieks/-ce Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Criadores de ganado: Lopu barošana, kopšana. Darba grafiks: nedelu strada / nedela briva Darba devejs nodrošina ar dzivesvietu Darba vietas adrese: Randene, Kalkunes pagasts Pretendentiem lugums zvanit pa talruni: 29419488 Velams ar traktortehnikas vaditaja iemanam. Ar darba pieredzi lauksaimnieciba.? JAUNDZINTARI, ZEM.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: Partikas kvalitates specialists Darba pienakumi organizet, vadit partikas kvalitates  sistemas ieviešanu un uzturešanu uznemuma; izstradat, uzturet  dokumentus partikas  kvalitates sistemas ieviešanai, pilnveidošanai un izmainam; risinat ikdienas kvalitates jautajumus par produktiem... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cocineros: Atputas komplekss “Rožmalas” aicina pievienoties savai komandai pavaru. Prasibas kandidatiem:-darba pieredze pavara amata -edienu gatavošana, ikdiena un banketiem, atbilstoši uznemuma izstradatajam kalkulacijam- uzturet kartibu un tiribu sava darba vieta - augsta atbildibas sajuta, precizitate,... Agitis, SIA.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (slodze 0.6) Darbavieta: Madlienas pasta nodala, ATC eka, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045. Darba laiks: 7.00-15.00, telefons 25700283, apkalpes teritorija: Madliena, madlienas lauku teritorija. Darba pienakumi: kvalitativa preses... Latvijas Pasts, AS.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Aicina darba SOCIALO APRUPETAJU Prasibas: - 1.limena augstaka profesionala izglitiba socialas aprupes joma; - velama aprupetaja  darba pieredze; - valsts valodas prasme augstakaja limeni. Piedavajam: - darba ligums uz nenoteiktu laiku; - mainu, dienas darbs. Atalgojums 653 EUR.... Jelgavas bernu socialas aprupes centrs.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: Biedribai ERFOLG ir nepieciešams ANGLU VALODAS PASNIEDZEJS ?. Pienemam ari studentus, velams anglu valodas filologija. Pieredze anglu valodas skolotaja, pasniedzeja vai majskolotaja darba tiks uzskatita par priekšrocibu. Alga par nostradatajam darba stundam (apmaksa pec vienošanas). ERFOLG, BDR.
 • . Fisioterapeutas: Jelgavas Medicinas centrs SIA „Fitosan Plus” ir sertificeta arstniecibas iestade, kas pacientiem piedava ambulatoros un rehabilitacijas pakalpojumus. Sakara ar darba apjoma palielinašanu, medicinas centrs piedava darbu:   sertificetam ergoterapeitam FITOSAN PLUS, SIA.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: Klusti par Narvesen sadarbibas partneri - franšizes nemeju! Tirdzniecibas vieta: Veikals - Rigas centra Franšizes nemeja atbildibas: Nodrošinat efektivu veikala darbibu atbilstoši Narvesen koncepcijai un LR likumdošanai; Gut sev pelnu, ieguldot tirdzniecibas vieta visu speku un energiju;Algot... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: Klusti par Narvesen sadarbibas partneri - franšizes nemeju! Tirdzniecibas vieta: Kiosks - Rigas centra Franšizes nemeja atbildibas: Nodrošinat efektivu veikala darbibu atbilstoši Narvesen koncepcijai un LR likumdošanai; Gut sev pelnu, ieguldot tirdzniecibas vieta visu speku un energiju;Algot... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: Klusti par Narvesen sadarbibas partneri - franšizes nemeju! Tirdzniecibas vieta: Kiosks - Plavniekos Franšizes nemeja atbildibas: Nodrošinat efektivu veikala darbibu atbilstoši Narvesen koncepcijai un LR likumdošanai; Gut sev pelnu, ieguldot tirdzniecibas vieta visu speku un energiju;Algot... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Ingenieros mecánicos: SIA “CENTRE COMPOSITE”, aicina darba mehanikas inženieri. Nepieciešama izglitiba un kvalifikacija: augstaka izglitiba, inženiera mehanika kvalifikacija - ne zemaka ka SE-3 (Boeing classification); specialitate – lidošanas aparatu buvnieciba. Nepieciešama darba pieredze: ne mazak... CENTRE COMPOSITE SIA.
 • . Abogados: STARPTAUTISKAIS  JURISTS  Nepieciešama darba pieredze: 5 gadi Pilna laika slodze Prasibas: Augstaka juridiska izglitiba (magistrs)  Pieredze juridisko dokumentu izstrade krievu, anglu valodas  Brivi parvalda krievu, un anglu valodas un profesionalo juridisko terminologiju Hire Profi, SIA.