Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,291 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Jurmalas sakumskola „Atvase”, adrese: Raina iela 53, Jurmala aicina darba apkopeju ( 1 slodze) Prasibas: valsts valodas zinašanas - atbilstošas normativo aktu prasibam; augsta saskarsmes kultura un labas komunikacijas prasmes; prasme stradat komanda; 'JURMALAS SAKUMSKOLA "ATVASE"'.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONETAJS. Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana, aicina darba  BETONETAJUS . ? Darba pienakumi: Betonet pamatus, gridas, sienas, parsegumus un veikt citus ar betonešanu saistitus (stiegrošanas, betona sagatavošanas... LAGRON, SIA.
 • . Diseñadores y administradores de bases de datosInformacijas tehnologiju projektu VADITAJS. Aicinam darba Informacijas tehnologiju projektu VADITAJU (uz noteiktu laiku) ? Atbalsta sistemu dala UZTICESIM JUMS: parvaldit IT pakalpojumus, tai skaita vadit IT sistemu ieviešanas un uzturešanas projektus(WEB sistemas, WEB lapas,JIRA); planot finanses IT risinajumu ieviešanai, attistibai... Latvenergo, AS.
 • . Constructores de casasBUVNIEKS. Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana,  aicina darba BUVNIEKUS . Gaidam Jusu CV uz e-pastu:  info#lagron.lv  ar noradi  “Konkursam uz buvnieka amatu ” . Sazinasimies ar tiem kandidatiem,... LAGRON, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Studiju un zinatnes administracija ir izglitibas un zinatnes ministra padotiba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno vienotu studentu kreditešanas politiku valsti un nodrošina studiju un studejošo kreditešanas sistemas darbibu un attistibu. Studiju un zinatnes administracija... Studiju un Zinatnes administracija.
 • . Peones de jardinería y horticulturaLABIEKARTOŠANAS STRADNIEKS. Pienakumi: Teritorijas sakopšanas darbi - lapu/zaru/atkritumu savakšana Apstadijumu ierikošana un kopšana Kokaugu stadišana, apgriešana Zales plaušana, trimmerešana Prasibas: Atbildiga un godratiga attieksme pret darbu; Speja atri un kvalitativi veikt darbu; Fiziska izturiba... Darza svetiba, SIA.
 • . Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesMETALA /SMILŠSTRUKLAS IEKARTAS OPERATORS. A/S „Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica” - lielakais lokomotivju un dzelzcela nozares detalu un rezerves dalu ražošanas uznemums, sakara ar pasutijumu apjomu palielinašanos un jauna projekta uzsakšanu aicina pievienoties uznemuma komandai: METALA /SMILŠSTRUKLAS IEKARTAS... Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Veikals-noliktava DEPO Riga, Lubanas iela 150 aicina darba VEIKALA APKOPEJU Prasibas: Prasme uzturet tiru un sakoptu vidi Speja stradat dinamiska vide Pozitiva un uz klientiem orienteta personiba Pienakumi: Kartibas un tiribas nodrošinašana veikala telpas Darbs ar... DEPO DIY, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generalesVALDES LOCEKLIS. Galvenie pienakumi: pašvaldibas kapitalsabiedribas vadišana atbilstoši nozares, pilsetas un kapitalsabiedribas attistibas strategijai, nodrošinotnormativo aktu nosacijumu ieverošanu; valdes kompetence ietilpstošo lemumu pienemšana visos kapitalsabiedribas darbibas jautajumos; ... JELGAVAS PILSETAS DOME.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Interneta veikals TvshopExtra.lv aicina pievienoties savai Rezeknes zvanu centra komandai: Klientu/pardošanas servisa konsultantu Valodu zinašanas: viena valoda: latviešu vai krievuAr vai bez datorzinašanam, pieredze var nebut Galvenie pienakumi: zvanišana klientiem pec uznemuma datu... TVshopEXTRA.lv, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesREMONTATSLEDZNIEKS. A/S „Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica” - lielakais lokomotivju un dzelzcela nozares detalu un rezerves dalu ražošanas uznemums, sakara ar pasutijumu apjomu palielinašanos un jauna projekta uzsakšanu aicina pievienoties uznemuma komandai: REMONTATSLEDZNIEKU ? vismaz... Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica, AS.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS PARZINIS. Musu klients ir viens no vadošajiem partikas ražošanas nozares parstavjiem. Uznemumam ir vairak neka 7 gadu pieredze, ka laika ir iekarotas svarigas tirgus pozicijas. Uznemuma misija ir klut par vadošo svaigas kulinarijas ražotaju, ipaši koncentrejoties uz augstvertigam, Latvija audzetam... IG Konsultacijas, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana,  aicina darba PALIGSTRADNIEKUS. Gaidam Jusu CV uz e-pastu:  info#lagron.lv  ar noradi  “Konkursam uz paligstradnieka amatu ” . Sazinasimies ar tiem... LAGRON, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Starptautisks uznemums SUPEREGO SIA, kas nodarbojas ar drošibas un biznesa efektivitates risinajumu sniegšanu uznemumiem un privatpersonam, aicina pievienoties savam kolektivam: TELEMARKETINGA SPECIALISTS/-E Galvenie pienakumi: - Veikt SUPEREGO produktu un pakalpojumu pardošanu... SuperEgo, SIA.
 • . Supervisores de secretaríaBIROJA ADMINISTRATORS. Pienakumi: Biroja ikdienas darba organizešana; Dokumentu sagatavošana: pavadzimju/rekinu izrakstišana, uznemuma korespondences apstrade; Asistet uznemuma vaditajam; Sadarboties un sniegt atbalstu kolegiem; Lietvedibas dokumentu sistemas uzturešana; Materialu pasutišana un pasutijumu... Darza svetiba, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaBUVGALDNIEKS. SIA Firsthouse aicina darba: Buvgaldnieku .? Pienakumi Koka panelu konstrukciju gatavošana; Koka panelu montaža un ekas karkasa buvnieciba; Iekšdarbi pelekaja apdare; Prasibas specialistiem: specializeta arodizglitiba; pieredze buvgaldnieciba; valsts valodas zinašanas;... Firsthouse,, SIA.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosSAIMNIECIBAS VADITAJS. Prasibas pretendentiem:     Vismaz 3 gadu profesionala pieredze apgades struktura vai darba ar materiali tehnisko lidzeklu apriti.    Pieredze dokumentu sagatavošana un noformešana atbilstoši normativo aktu prasibam.    Prasme stradat ar MS Office (Word, Excel, Outlook) lietotaja... 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosKONDITORS. Galvenie darba pienakumi: konditorejas izstradajumu ražošana, ieverojot recepturas un tehnologiskas instrukcijas; raudzešanas un cepšanas režimu parzinašana, cepšanas programmu ieverošana; gatavas produkcijas kontrole un pecapstrade. Kontaktinformacija: Talrunis +371 29436141,... Kuldigas maizes ceptuve, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS REHABILITETAJS. Profesija:     Socialais rehabilitetajs Darba vietas adrese:    Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Valsts socialas aprupes centra „Riga” filiale „Baldone” Izglitibas limenis:     Pirma limena profesionala augstaka izglitiba socialas rehabilitacijas... VSAC Riga.
 • . Directores generales y gerentes generalesVADITAJS /DIREKTORS /GENERALDIREKTORS /PARVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PR. SIA CIDIKIs, Registracijas Nr. 40203069963, darbibas nozare - Citur neklasificeti profesionalie, zinatniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE 2.red. 74.90) VADITAJS/ DIREKTORS/ GENERALDIREKTORS/ PARVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSEDETAJS/ PRIEKŠNIEKS/GENERALSEKRETARS... CIDIKIs, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesJURISKONSULTS. Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija, registracijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz vakanto Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietu (amata saime 21, limenis III B) Prasibas: - augstaka juridiska izglitiba (otra limena), jurista kvalifikacija - atbilstiba Valsts civildienesta... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónApkures, ventilacijas un saldešanas iekartu MEHANIKIS. Profesionalis biroju un daudzdzivoklu eku apsaimniekošana SIA “City Service Engineering” piedava pievienoties savai komandai:VENTILACIJAS UN AUKSTUMA IEKARTU SPECIALISTUPRASIBAS:-    vismaz 2 gadu darba pieredze ar aukstuma iekartam;-    pieredze nekustamo ipašumu apsaimniekošana... City Service Engineering, SIA.
 • . Empleados de ventanillas de informacionesUZZINU OPERATORS. - klientu konsultešana: informacijas sniegšana pa talruni un e-pastu par pakalpojumu cenam, iespeju iegadaties, pakalpojumu iegadi, to ipašibas; - saskanošana ar klientu pakalpojumu sniegšanas laiku, vietu, adresi, informejot par to logistikas nodalu; - klientu informešana par izmainam... Vibus, SIA.
 • . ElectrotécnicosELEKTROTEHNIKIS. Profesionalis biroju un daudzdzivoklu eku apsaimniekošana SIA “City Service Engineering” piedava pievienoties savai komandai: ELEKTROTEHNIKI DARBA PIENAKUMI?    elektroapgades tiklu ikdienas tehniska uzturešana (un lokalie remonta darbi) ;?    labot vai nomainit bojatos sienas... City Service Engineering, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS. •Koordinet Buvvaldes lidzdalibu Rigas e - parvaldes un buvniecibas procesu elektronizacijas joma.•Apmacit un konsultet Buvvaldes darbiniekus darbam ar informacijas sistemam, aplikacijam, programmaturu, e-pakalpojumiem.•Organizet vienotas informacijas un datu apmainas vides izveidi starp... Rigas pilsetas buvvalde.
 • . DentistasZOBARSTS. SIA LIEPAJAS REGIONALA SLIMNICA aicina darba ZOBARSTUS. Pienakumi: Mutes dobuma organu un žoklu slimibu diagnostika un arstešana; Planveida un akutu pacientu pienemšana; Pacientu informešana par diagnozi, arstešanas plana izskaidrošana; Pacientu konfidencialitates ieverošana. LIEPAJAS REGIONALA SLIMNICA, SIA.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosELEKTRONISKO IEKARTU MONTIERIS. veikt tehniskas apsardzes, piekluves kontroles un videonoverošanas sistemu profilaktisko apkalpošanu klientu objektos; identificet drošibas sistemu bojajumu celonus, atjaunot sistemas darbibu un noverst radušos bojajumus; sagatavot piedavajumus klientiem drošibas sistemu funkcionalitates... Monitoring ALVO, SIA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEITS. Profesija:     Fizioterapeits Darba vietas adrese:     Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Valsts socialas aprupes centra „Riga” filiale „Baldone” Izglitibas limenis:     Akademiska vai otra limena mediciniska augstaka izglitiba attiecigaja joma.... VSAC Riga.
 • . Conductores de camiones pesadosVILCEJAUTOMOBILA VADITAJS. Magelans IK aicina darba VILCEJAUTOMOBILA VADITAJU uz kravas sedlu vilceja ar tenta puspiekabi. Darbs parsvara Latvijas robežas  ar vilceju DAF 105, eiro5 ar cipu. Prasibas: -   valsts valoda sarunvalodas limeni, -  pieredze  lidziga darba, - velams darbinieks no Jelgavas apkaimes.... MAGELANS, IK.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasFREZETAJS. A/S „Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica” - lielakais lokomotivju un dzelzcela nozares detalu un rezerves dalu ražošanas uznemums, sakara ar pasutijumu apjomu palielinašanos un jauna projekta uzsakšanu aicina pievienoties uznemuma komandai: FREZETAJUS ? vismaz 1 gada... Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica, AS.
Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 9 · 14 · 24 · >>