Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Inspectores de policía y detectives: Nodrošinat Bauskas novada pašvaldibas policijas (turpmak – Pašvaldibas policija) nolikuma noteikto pienakumu un uzdevumu izpildi. Parzinat un ieverot speka esošos normativos aktus amata kompetences ietvaros, kontrolet Bauskas novada pašvaldibas domes lemumu un saistošo noteikumu, par... Bauskas novada administracija.
 • . Arquitectos paisajistas: SIA ”Rigas meži”Dala “Darzi un parki”aicina pieteikties darba uz vakantoApstadijumu planošanas un kvalitates uzraudzibas specialista amatu Galvenie amata pienakumi: SIA “Rigas meži” apsaimniekošana esošo Rigas pilsetas publisko apstadijumu elementu planošana, apstadijumu... Rigas meži, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: SIA „WESEMANN” ,Reg.Nr.40003140237 mekle Darba aizsardzibas specialistu Darbibas joma : Buvnieciba Darba pienakumi : Parzinat darba aizsardzibas dokumentus, veikt darba vides riskus, instruktažas, Darba vieta :Ganibu dambis 30, Riga CV ludzam sutit uz e-pastu: o.priedniece#gmail.com;... WESEMANN, SIA.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uz4.novada nodalas (Jelgavas novada)saimniecibas parzina/darba aizsardzibas specialista amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: -    veikt materiali tehnisko lidzeklu uzskaiti (izmantojot resursu vadibas sistemu... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SIA „Tirdzniecibas nams „Kurši””, Reg. Nr.40003494995, (www.kurshi.lv) ir dibinats 2000.gada un parstavets ar 19 veikalu tiklu Latvija, apkalpo biznesa un privatos klientus buvniecibas nozare. Uznemums aicina pievienoties savam kolektivam PRECU PIENEMEJUveikala “Kurši” Dreilinos... Tirdzniecibas nams "Kurši", SIA.
 • . Fisioterapeutas:     Profesija:    FizioterapeitsDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Augstaka izglitiba attiecigaja joma. Arstniecibas personas registrs, sertifikats (tiesigs praktizet fizioterapeita profesija.)Papildus... Valsts socialas aprupes centrs Riga filiale Jugla.
 • . Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes: SIA „TENAPORS”, TENAX meitas uznemums, ir viens no tirgus lideriem siltumizolacijas materialu un sendvicpanelu ražošana, kurš jau vairak ka 25 gadus veiksmigi darbojas gan Latvijas, gan arvalstu tirgos, butiski palielinot eksporta apjomus, ko apliecina šogad ieguta eksporta izcilibas... TENAPORS, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Majoru vidusskola aicina darba  INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJU Nepilna slodze Teatra pulcina skolotaja darba pienakumi: Izstradat un istenot interešu izglitibas programmu; Komplektet grupas atbilstoši interešu izglitibas programmas specifikai; Attistit izglitojamo intelektualas un... Majoru vidusskola.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: Zagmaterialu evelešanas linijas apkalpošana:  griezejinstrumentu maina cetrpusigaja sešu varpstu evelmašina, izmeru iestatišana, evelešanas kvalitates kontrole, evelmašinas un linijas iekartu ikdienas un karteja apkope, zagmaterialu evelešana. e-p:valters#ake.lv t.29481756 AUSTRUMU KOKU EKSPORTS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: ZALU VALSTS AGENTURAIzsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu -        Medicinisko iericu novertešanas nodalas vecakais eksperts(uz noteiktu laiku) Amata merkis: Medicinisko iericu vigilances sistemas darbibas nodrošinašana. Nodrošinat atlauju izs ZALU VALSTS AGENTURA.
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producción: SIA IRAnete ,Reg.Nr. 54103078991  Ražošanas planotajs Darbibas joma : Buvnieciba (betonu gridu ražošana, gridu betonešana)  Darba pienakumi : 1.    Noformet ražošanas pasutijumus2.    Aprekinat betonu gridu ražošanai nepieciešamo materialo resursu daudzumu, kvalitati un... IRAnete, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: ZALU VALSTS AGENTURAizsludina atklatu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - kvalitates vaditajs(uz nenoteiktu laiku) Galvenie darba pienakumi: -    uzturet un pilnveidot kvalitates vadibas sistemu (KVS) Zalu valsts agentura (Agentura), novertet tas efektivitati un rezultatus, veikt... ZALU VALSTS AGENTURA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Profesija:    Socialais aprupetajsDarba veids:    Darba ligums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:    1.limena profesionala augstaka izglitiba socialas aprupes jomaPapildus prasibas:    Pieredze socialas aprupes joma tiks uzskatita par priekšrocibuAlga... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Representantes comerciales: Sia Mango TradeKontakti: info#mangotrade.lvReg.Nr. LV40103981309Jur.adrese: Krišjana Valdemara iela 106/108-32, Riga, LV-1013Faktiska adrese: Tvaika iela 64, Riga, LV-1034Vakance: Tirdzniecibas parstavisNepieciešamo darbinieku skaits: 2Darba pienakumi : Jaunu klientu piesaistišana, esošo... Mango Trade, SIA.
 • . Psicólogos: Piedava darbu PSIHOLOGAM uz noteiktu laiku. Jabut magistra gradam psihologija, ar tiesibam klientiem dot psihologa atzinumu.CV un pieteikuma vestuli sutit uz e-pastu: dzeguzite1#inbox.lv vai iesniegt personigi lidz 01.12.2018. Talrunis Nr. 65163510, 26175385 Gimenes krizes centrs "Dzeguzite" (galvenais).
 • . Especialistas en políticas de administración: Pilsonibas un migracijas lietu parvalde piedava darbu:Personu datu apstrades departamenta Personu datu kvalitates un uzskaites nodalas REFERENTA amata. Prasibas pretendentam: ?    videja izglitiba, velams – augstaka izglitiba; ?    prasme stradat ar datoru; ?    velama... 'LR IeM PILSONIBAS UN MIGRACIJAS LIETU PARVALDE'.
 • . Técnicos en redes y sistemas de computadores: Web un mobilo lietotnu testešana, kas ietver funkcionalo, drošibas un citu veidu testešanu. Testešanas plana izstrade, ka ari darbs ar citu ar projektu saistito dokumentaciju. Ludzam sutit CV un motivacijas vestuli ar noradi ''Testetajs darbam Daugavpili" uz e-pastu: job#geidans.co.uk... Geidans Solutions Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Aicinam darba paligstradniekus! Darba vieta - Akumulatoru rupnica Vacija Pienakumi - tirišana, griešana, paletešana Darba stundu skaits - pec grafika! Darba stundu likme - 9 eiro/st. (neto) Dzivesvieta - apmaksata. Oficialais darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! ... MIATEKS, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Lielakais Latvijas modes apgerba ražotajs aicina darba šušanas tehnologu. Piedava: ?darbu stabila un liela uznemuma; uznemums, kas pakapeniski investe nakotne; savlaicigu atalgojuma izmaksu; vajadzibas gadijuma nodrošina ar dzivesvietu. Prasibas: ?izglitiba ar specializaciju... NEMO, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: Meklejam INTERVETAJUS IEDZIVOTAJU DZIVESVIETAS Kuldigas novada Mes sagaidam, ka Tu: teicami parzini latviešu un krievu valodas; proti pielietot prakse datorlietotaja prasmes un iemanas; esi ieguvis/usi vismaz videjo izglitibu; esi ieguvis/usi B kategorijas vaditaja apliecibu... TNS LATVIA, SIA.
 • . Arquitectos paisajistas: SIA ”Rigas meži” dala “Darzi un parki” aicina pieteikties darba uz vakanto Apstadijumu planošanas un kvalitates uzraudzibas specialista amatu. Galvenie amata pienakumi: SIA “Rigas meži” apsaimniekošana esošo Rigas pilsetas publisko apstadijumu elementu planošana,... Rigas meži, SIA.
 • . Operadores de máquinas de coser: Vajadzigas šušanas plusmas operatores - šuto izstradajumu pilna procesa apjoma veikt atsevišku mezglu apstradi atbilstoša kvalitate un  termina, ieverojot tehniskos noteikumus. Pieteikšanas pa talr. 65232264, CV sutit uz e-pastu: ondzule#gefa.lv vai griezties personigi Jauna iela 27,... GEFA LATVIJA, SIA.
 • . Patronistas y cortadores de tela y afines: Vajadzigas piegriezejas - piegriezt 'modeli izmantojot atbilstošas iekartas un instrumentus; speja komplektet un market piegrieztas detalas atbilstoši tehniskajai dokumentacijai. Pieteikšanas pa talr. 65232264 ; CV sutit uz e-pastu: ondzule#gefa.lv vai griezties personigi Jauna iela 27,... GEFA LATVIJA, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Pienakumi: ?nodrošinat elektroietaišu normalu, nepartrauktu, ekonomisku un drošu darba režimu SIA Dagdas komunala saimnieciba objektos un apsaimniekotajas dzivojamas majas; fikset elektroiekartu bojajumus un organizet to drošu un savlaicigu noveršanu; noverst iedzivotaju pieteiktos... Dagdas komunala saimnieciba, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda:Setnieku tirdzniecibas centra teritorijas uzkopšanai- Darba vieta atrodas Riga, Audeju iela 16 (Vecriga). - Darba laiks: pec grafika... Cleanhouse, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Mekle jaunu kolegi klientu apkalpošanas specialistu Klientu apkalpošanas dala Prasibas kandidatiem: Videja vispareja izglitiba Teicamas latviešu valodas... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • . Montadores de estructuras metálicas: SIA Liepajas kugu buves rupnica aicina darba Kugu REMONTATSLEDZNIEKUSPrasibas - atbilstoša izglitiba un darba pieredze profesija, (ne mazak ka 5 gadi) CV sutit uz e-pastu: office#shipyard.lv Vai ierasties personigi: Liepaja,  Ronu iela 4 darba pieredze profesija, (ne mazak ka 5 gadi). Liepajas kugu buves rupnica SIA.
 • . Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado: Prasibas:1. Pamata zinašnas IT. 2. Latviešu un krievu val. zinašanas.. 3. Fiziska noturiba. Galvenie pienakumi:1. Pakošanas/markešanas linijas vadišana. Piedavajam:1. Padaritajam darbam atbilstošu un konkuretspejigu atalgojumu. 2. Stabilitati un socialas garantijas. 3. Apmacibas un ievadišanu... Putnu fabrika Kekava, AS.
 • . Representantes comerciales: Interneta veikals TvshopExtra.lv aicina pievienoties savai Rezeknes zvanu centra komandai: Telemarketinga operatoru Valodu zinašanas: viena valoda: latviešu vai krievuAr vai bez datorzinašanam Galvenie pienakumi: zvanišana klientiem pec uznemuma datu bazes;klientu konsultešana par... TVshopEXTRA.lv, SIA.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (uz noteiktu laiku, slodze 0.6) Darbavieta: Piegades punkts Riga 50, Kr. Barona iela 54/58, Riga, LV-1011 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.