Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,407 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. MFD Veselibas grupa aicina darba paligstradnieku.   Pienakumi: veikt vienkaršus labošanas, nojaukšanas, nomainas, krasošanas, limešanas darbus; uzstadit paligierices vai tas demontet; veikt špaktelešanu, krasošanu, gruntešanu; veikt dažadu materialu, priekšmetu (t.sk.... Dziednieciba, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesLAUKSAIMNIECIBAS MAŠINU MEHANIKIS. SIA “Agritech”piedava darbu mehanikim lauksaimniecibas tehnikas servisa Piedavajam: - stabilu ilgtermina darbu ar iespeju labi nopelnit; - visas socialas garantijas; - visu nepieciešamo, lai kvalitativi varetu veikt darba piedavajumus; - labus un atsaucigus da Agritech SIA.
 • . Operadores de autoelevadorasAUTOKRAVEJA VADITAJS. iekraut un izkraut, transportet, pacelt un sakraut kravas metalapstrades ceha; lidzdarboties noliktavas kartibas uzturešana; veikt autokraveja tehnisko uzraudzibu; but uzmanigam un akuratam un veikt darbu pienaciga kvalitate. Papildus prasibas: autokraveja vaditaja aplieciba. CV... Rubate metal, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAUTOMEHANIKIS. Aicinam darba AUTOMEHANIKI vai AUTOMEHANIKA PALIGU. Prasibas pretendentiem:videja tehniska izglitiba;teoretiskas un praktiskas zinašanas par auto uzbuvi un darbibu;velama iepriekšeja darba pieredze automehanika amata; Atalgojums atkarigs no pretendenta iepriekšejas darba pieredzes, prasmem... Autoserviss, IK.
 • . CocinerosPAVARS. Aicina darba pavaru Grindeks ednica. Prasibas: Speciala izglitiba; Velama darba pieredze; Latviešu, krievu valodas zinašanas Darba laiks no plkst. 7.00-15.00 (darba dienas); Sestdiena, svetdiena, svetku dienas - brivas. Darba sakšanas datums 01.07.2018. Pieteikšanas: E-pasts:... ARTURS IN SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónKOKAPSTRADES INŽENIERIS. Aicinam darba Kokapstrades inženieri (Sia Aile Grupa, darba vieta Liepaja) Pienakumi: 1. Koka konstrukciju pasutijumu apstrade un sagatavošana ražošanai2. Dažada veida aprekinu veikšana koka konstrukcijam3. Rasejumu sagatavošana ražošanai Prasibas :1. Videja speciala vai augstaka izglitiba... Aile Grupa, SIA.
 • . PsicólogosPSIHOLOGS KONSULTANTS. SIA Faberlic Baltija Sia, reg. Nr. 50003698011, Kleistu iela 24, Riga aicina darba PSIHOLOGU KONSULTANTU Prasibas, augstaka izglitiba, ekonomikas psihologs. Darba alga EUR 1 000.00 Pilna slodze, darba izpildes vieta, Kleistu iela 24, Riga. Kontaktinformacija: e-pasts: kristaps7magone#gmail.com Faberlic Baltija SIA, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesSPORTA ORGANIZATORS. Olaines Mehanikas un tehnologijas koledža aicina darba Sporta organizatoru –pusslodzes darbs + sporta skolotaju –stundas pec tarifikacijas. Likme – 850 euro par slodzi. Piedavajam: Saprotošus kolegus; Dinamisku un atbildigu darbu; Labus darba apstaklus un stabilu atalgojumu;... OLAINES MEHANIKAS UN TEHNOLOGIJAS KOLEDŽA.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS DARBAM AR GIMENI UN BERNIEM. Ozolnieku novada dome aicina darba socialo darbinieku Prasibas amata pretendentiem/-em: otra limena profesionala augstaka vai akademiska izglitiba socialaja darba; prasme orienteties normativajos aktos un pielietot tos darba; prasme stradat ar informacijas un komunikaciju tehnologijam... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosSAIMNIECIBAS VADITAJS. Organizet un kontrolet darba aizsardzibas ugunsdrošibas un elektrodrošibas pasakumus filiale Organizet darba aizsardzibas instrukciju izstradi un aktualizaciju katrai darbavietai filiale, izstadat ugunsdrošibas pasakumu planu, instrukcijas. Atbilstoši instrukcijam, veikt darbinieku un... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • . FotógrafosPARVALDES VECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus, butiska loma tiek pieškirta vertibam - attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu orientetai pieejai. Profesionalas darbibas standartu nodrošinašanai... DIENVIDLATGALES REGIONALA LAUKSAIMNIECIBAS PARVALD.
 • . Especialistas en políticas de administraciónGALVENAIS SPECIALISTS STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS. KONSOLIT, SIA aicina darba GALVENO SPECIALISTU STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS Izglitiba: Augstaka izglitiba starptautiskas sadarbibas jautajumos ar specializaciju afrikas un azijas tirgus. velamas svešvalodu zinašanas (anglu, krievu, arabu) CV un motivacijas vestuli ludzam... KONSOLIT, SIA.
 • . Directores de servicios de educaciónPamatdarbibas strukturvienibas VADITAJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglitibas joma). Daugavpils Buvniecibas tehnikums aicina uz darba izglitibas programmu istenošanas vietas “Dagda” vaditaju ( profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 1345 21). Galvenie darba pienakumi: Organizet un vadit macibu procesu izglitibas programmu istenošanas vieta “Dagda”;... DAUGAVPILS BUVNIECIBAS TEHNIKUMS, PROFESIONALAS IZ.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIKIS. Pienakumi:-Veikt Avesco produktu apkopju, diagnostikas un labošanas darbus izmantojotservisa kravas darbnicu-Sadarbiba ar servisa darba planotaju efektivi planot ikdienas darbu, veikt tokvalitativi un savlaicigi-Sniegt informativu atbalstu klientiem objekta-Nodrošinat remonta gaitas atskaiti... Avesco, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosKASIERIS. Kasieris - pardevejs Maxima X veikala Ikškile, Skolas iela 4a. Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Galas parstrades uznemums aicina darba apkopeju ražošanas ceha. Prasibas:- Pozitiva attieksme pret darbu;- Atbildibas sajuta. Piedavajam:- Draudzigu komandu;- Darbu stabila uznemuma;- Socialas garantijas. Kontaktinformacija - CV uz info#marno.lv., kontakttalrunis 26669951.www.marno.lv MARNO, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetesVEIKALA KASIERIS. Kasieris Maxima veikala Kengaraga Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari: - sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesPRODUKCIJAS KVALITATES INSPEKTORS. Aicinam darba Kvalitates kontrolieri (SIA Aile Grupa, Liepaja) Pienakumi: 1. Veikt produkcijas kvalitates kontroli ražošanas procesa laika un gala izstradajumiem2. Atbilstoši proceduru priekšrakstiem protokolet konstatetas neatbilstibas Piedavajam: 1. Dinamisku darbu stabila komanda2.... Aile Grupa, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAUTOMEHANIKIS. Zemessardzes 2.Vidzemes brigades štabs VALMIERA piedava darbu AUTOMEHANIKIM (ar darba pieredzi autoelektrika amata)  Pamatprasibas: •    Iepriekšeja darba pieredze auto mehanika/elektrika darba,•    Atbilstoša izglitiba. Piedavajam: •    Labus darba apstaklus,•    Atalgojumu... Zemessardzes štabs.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA MAXIMA Latvija aicina darba pardeveju darbam Maxima X veikala Jelgava, Dobeles šoseja 47A Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetesVEIKALA KASIERIS. Kasieris Maxima veikala  Bolderaja Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari:  - sutot CV uz... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Aicinam pievienoties musu komandai kravas automobila vaditaju. Ja Tu lepojies ar: - C kategorijas autovaditaja apliecibu,  - vaditaja karti (cipu) un 95.kodu,  - iegutu vismaz videjo izglitibu,  - darba pieredzi lidziga amata,  - labam latviešu un velams krievu valodas zinašanam.... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Ingenieros mecánicosMEHANIKAS INŽENIERIS. Aicinam darba Mehanikas inženieri (Sia RK Metals, Grobina Prasibas:1. Augstaka izglitiba mašinbuves vai metalu apstrades tehnologiju joma (var but pedejo kursu students)2. Velama pieredze ražošana ar mašinbuves virzienu vai iekartu konstruešanas joma3. Datorprasmes laba lietotaja limeni... RK Metals, SIA.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrererosŠUVEJS. SIA EK Auce aicina darba ŠUVEJU.Nepieciešama darba pieredze un prasme šut ar 3 dažadam mašinam. Darba samaksa no 480 EUR lidz 550 EUR, pec padarita darba.Darba laiks no 08:00-16:30Pretendenti zvana: 29226133 vai personigi ierodas Kr.Barona 40, Jelgava EK Auce SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA MAXIMA Latvija aicina darba pardeveju darbam Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Operadores de autoelevadorasAUTOKRAVEJA VADITAJS. SIA “AW Latvia” aicina savai komandai pievienoties: Autoiekraveja vaditaju darbam kokapstrade Prasibas kandidatiem: Vismaz 1 gada pieredze darba ar autoiekraveju; Speja stradat dinamisku darbu; Augsta atbildibas sajuta un precizitate; Darba pienakumi: Produkcijas un... AW Latvia, SIA.
 • . PsicólogosPSIHOLOGS KONSULTANTS. SIA Faberlic Baltija Sia, reg. Nr. 50003698011, Kleistu iela 24, Riga, aicina darba PSIHOLOGU KONSULTANTU Prasibas, augstaka izglitiba, ekonomikas psihologs. Darba alga EUR 1 000.00 Pilna slodze, darba izpildes vieta, Kleistu iela 24, Riga. E-pasts: kristaps7magone#gmail.com Faberlic Baltija SIA, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetesVEIKALA KASIERIS. Kasieris/-e - pardevejs/-a  Maxima veikala Kekava Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:- sutot... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Moldeadores y macherosAluminija logu izgatavošanas OPERATORS. Aicinam darba Logu izgatavošanas operatoru (Sia Aile Grupa, darba vieta Liepaja)Prasibas:1. Speja veikt fizisku darbu un velamas iemanas rasejumu lasišana2. Interese apgut jaunas iemanasPiedavajam:1. Socialas garantijas, konkuretspejigu atalgojumu un veselibas apdrošinašanu2. Izaugsmes... Aile Grupa, SIA.
 • . Peones de cargaKRAVEJS (ROKU DARBA). SIA MAXIMA Latvija aicina darba kraveju darbam Maxima X veikala Jelgava, Dobeles šoseja 47A Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo... MAXIMA Latvija, SIA.
Más ofertas: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 12 · 17 · 27 · >>