Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Letonia.

 • : Jelgavas Vakara (mainu) vidusskola aicina darba  muzikas skolotaju pamatskola  uz nepilnu slodzi (4 stundas nedela). Ir iespejams stradat amatu savienošanas kartiba. Prasibas: izglitiba - augstaka pedagogiska. Darba samaksa pirms nodoklu nomaksas par slodzi 710,- EUR. Darba vietas... JELGAVAS VAKARA(MAINU) VIDUSSKOLA.
 • : Jelgavas 2. pamatskola ( mazakumtautibu skola) aicina darba   latviešu valodas un literaturas skolotaju, Pamatalga slodze par kontaktstundam 710 eiro pirms nodoklu nomaksas. Bet...+ klat, konsultacijas, burtnicu labošana, ir iespeja vadit interešu izglitibas pulcinus. Stundas pamatklašu... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Jelgavas 2. pamatskola ( mazakumtautibu skola) aicina darba   latviešu valodas un literaturas skolotaju, Pamatalga slodze par kontaktstundam 710 eiro pirms nodoklu nomaksas. Bet...+ klat, konsultacijas, burtnicu labošana, ir iespeja vadit interešu izglitibas pulcinus. Stundas pamatklašu... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Piedava darbu visparejas pamatizglitibas skolotajam - fizika 2017./18.macibu gada Misas vidusskola. Patstavigs darbs no 01.09.2017 Pieteikties: CV iesniedzams Misas skola vai elektroniski uz e-pasta adresi: misa.skola#vecumnieki.lv Sikaka informacija pa talruniem 29488239- direktore;... MISAS VIDUSSKOLA.
 • : Rigas Valda Avotina pamatskola – attistibas centrs no 01.09.2017. aicina darba:Latviešu valodas skolotajuPilna likme. Nepieciešama izglitiba – visparejas pamatizglitibas pedagogam noteiktas kvalifikacijas un talakizglitibas prasibas un B programmas sertifikats specialaja izglitiba vismaz... Rigas Valda Avotina pamatskola - attistibas centrs.
 • : Smiltenes novada Grundzales pamatskola aicina pieteikties kandidatu krievu valodas  skolotaja vakancei. Informacija par krievu valodas skolotaja vakanci: Darba ligums tiek noslegts uz  nenoteiktu  laiku Darba apjoms: nepilna darba laika slodze lidz 11 kontaktstundam nedela Prasibas:... Smiltenes novada dome.
 • : Livberzes vidusskola aicina darba MUZIKAS SKOLOTAJU uz nepilnu slodzi (0.533) - 15 stundas nedela . Nepieciešama otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja kvalifikacija atbilstoši macamajam priekšmetam vai bakalaura/magistra grads pedagogija v LIVBERZES VIDUSSKOLA.
 • : 2017./2018.m.g. Saldus novada pašvaldibas Lutrinu pamatskola piedava darbu anglu valodas skolotajam 1. - 9. klasei. 23 kontaktstundam. Samaksa par pilnu slodzi EUR 680. Intereseties un pieteikties: pa telefonu 63831367 vai zvanot skolas direktorei personigi pa telefonu 25911406 Saldus novada pašvaldiba.
 • : Galenu pamatskola aicina darba matematikas un fizikas skolotaju Darba ligums tiek noslegts uz nenoteiktu laiku Darba alga: EUR 680  Butiskakie darba pienakumi: Pildit skolotaja pienakumus, vadot matematikas (7.-9.klasem) un fizikas( 8.-9.klasem) stundas; Sadarboties ar citu macibu... GALENU PAMATSKOLA.
 • : Darbs socialo zinibu skolotajam/-ai Laurencusakumskola aicina darba 2017./2018. macibu gadam socialo zinibu skolotaju pilnas slodzes darbam uz nenoteiku laiku. Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba un kvalifikacija; Teicamas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem unkolegi Laurencu sakumskola.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Muzikas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : 12-14 macibu stundu un interešu izglitibas nodarbibu vadišana majturiba un tehnologijas (ar izveli koka un metala tehnologijas; 5-9. kl.) Jelgavas novada Škibes pamatskola. Darbs veicams 2 dienas. Izglitiba un valsts valodas prasme atbilstoša speka esošiem normativajiem aktiem. Nedrikst... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba SOCIALO ZINIBU SKOLOTAJU uz 8 stundam ( 0,27 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba KRIEVU VALODAS SKOLOTAJU uz 11 stundam ( 0,37 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : Ar 2017.gada 1.septembri ( jauno macibu gadu ) Jumpravas internatpamatskola aicina darba ANGLU VALODAS SKOLOTAJU uz 7 stundam ( 0,23 likmes). Darba samaksa saskana ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Informacija uzzinam un pieteikumiem: e-pasts: internatskola#lielvarde.lv,... Jumpravas speciala internatpamatskola.
 • : 2017./2018.m.g. Saldus novada pašvaldibas Lutrinu pamatskola piedava darbu zenu majturibas skolotajam 5-9. klasei. Lidz 10 kontaktstundam. Samaksa par pilnu likmi EUR 680. Intereseties un pieteikties: pa telefonu 63831367 vai zvanot skolas direktorei personigi pa telefonu 25911406 Saldus novada pašvaldiba.