Ir a la versión más ligera, para móviles
Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,794 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales del trabajo social: Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt... Paide Linnavalitsus.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Experiences required: Technical knowledges in agriculture machines, experiences how to work on fields with tracktors. Good communication with other workers in English or Russian. Very good stress tolerance. Required driving licence category T. It is good if you have category B, C, E also ,... TUULEMAA OÜ.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Eelnev töökogemus õmblejana või kutseharidus , Kodutekstiilide ja kardinate universaalmasinal õmblemine; kergete rõivaste ja trikootoodete õmblemine erinevatel masinatel vastavalt oskustele ja vajadusele. , Pidevat ja vahelduvat tööd väikses sõbralikus kollektiivis BRAND TEXTILE OÜ.
 • . Directores y gerentes: • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda... Setomaa Vallavalitsus.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: Valmisolek teenindamiseks ja suhtlemiseks; meeldivat ja viisakat käitumist; kohusetundlikkust, usaldusväärsust, tolerantsust ja pingetaluvust, Positiivsete ostuelamuste loomine klientidele; klientide teenindamine müügisaalis puu- ja juurviljaosakonnas; kaupade ettevalmistamine müügiks... Rimi Eesti Food AS.
 • . Otros profesionales de la enseñanza: Sobiv kandidaat on: inglise keele kõrgtasemel valdaja; hea ja avatud suhtleja; valmis iseseisvaks tööks , Inglise keele õpetamine täiskasvanutele. , - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; - töökohta kesklinnas; - osalise koormusega töökohta; - motiveerivat töötasu; - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • . Profesionales del trabajo social: • kõrgharidus; • väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus; • juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • . Personal de apoyo administrativo: Aktiivne ja liikuv, valmis ärkama väga vara; soov teha osalise ajaga tööd; vähemalt 18-aastane, Ajakirjandusväljaannete kanne Tartus erinevates piirkondades: Tammelinn (2), Kesklinn (2), Kvissental, Supilinn, Tähtvere, FI, Ülejõe, Tähtvere, Ropka, Alasi, autoga lehekandja: Tõrvandi... AS EXPRESS POST.
 • . Otros profesionales de la salud: 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime pingeolukorras; isikliku auto kasutamise võimalus, MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema,... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Peones de la industria manufacturera: Sobiv kandidaat on kohusetundlik, kiire ja täpne; valmis töötama kahes vahetuses, Profiilliistude pahteldamine, lihvimine, lõikamine vastavalt kvaliteedi nõuetele ja ladustamine., Väljaõpet; puhkust 35 päeva (3 nädalat suvel ja 2 nädalat talvel); tööriideid. osaühing Eesti Höövelliist.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Kohusetundlik, hea suhtleja, tööülesannetele vastava koolituse läbimine, Juuksuri teenuse pakkumine salongis., Kogemustega sõbralikku kollektiivi, vajadusel koolitusele järgnevat praktilist väljaõpet ka tööpraktika teenuse kaudu. Võimalust tööle asuda ettevõtjana. LIIVI JALASTO ILUSALONG DUAAL.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Treipingil opereerimine, detailide kvaliteedi kontrollimine, materjali tükeldamine ja ettevalmistamine, lukksepatööd, toodete komplekteerimine ja pakendamine., Toetavat meeskonda, väljaõpet kohapeal, kaasaegseid töötingimusi, kaasalöömist meeskonnatöös, korralikke töövahendeid,... Irontec OÜ.
 • . Agentes inmobiliarios: Linna varaga seotud tegevuste ja tehingute teostamise korraldamine. Elamumajanduse toetuskordade menetlemine. Linna üldise heakorra tagamine, haljastus- ja heakorraalaste tööde teostamise ning haljastuse ja heakorraalaste projektide koostamise korraldamine. Kalmistute korrashoiu tagamine... Paide Linnavalitsus.
 • . Directores de políticas y planificación: • kõrgharidus; • eelnev kogemus töökoha tegevusvaldkonnas või avalikus sektoris; • projektitöö kogemus; • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus; • oskus planeerida tööprotsesse, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; • loovus,... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • . Directores de producción agropecuaria y silvicultura: Main job is manure/slurry application on the fields with selfpropellered machines like Challenger Terra Gator 244/3244, Vervate Hydro Trike XL and usual tractor like Fendt 939. Job location is with posting all around the country in different farms. Experiences required: Technical knowledges... Tuulemaa OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: Kasuks tuleb eelnev hotellitöö kogemus ja FIDELIO programmi oskus. Soov teha meeskonnatööd, olema kohusetundlik, täpne, aus ja abivalmis, Hotelli klientide teenindamine; tellimuste vastuvõtmine, vormistamine, muutmine ja kinnitamine. Hotelli- ja muude lisateenuste müük. Majatutvustuse... OÜ GoHotels.
 • . Maestros preescolares: Otsime oma sõbralikku kollektiivi rõõmsameelset lasteaiaõpetajat koormusega 1,0. Peamised tööülesanded on 3-7 aastastele lastele õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning läbiviimine. Lasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus- ja õppekavale; tagab turvalise... Tuleviku Lasteaed.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus, Järelevalveinspektori ülesandeks on järelevalve teostamine seadustest tulenevate nõuete ja eeskirjade täitmise üle Paide linna haldusterritooriumil, väärteoasjade ja haldusasjade menetlemine koostöös valdkonna spetsialistidega ning... Paide Linnavalitsus.
 • . Agentes de servicios de seguridad social: Kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas (hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest kohustus omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); Vastab avaliku teenistuse seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele; Asjaajamise... Sillamäe Linnavalitsus.
 • . Peones de la industria manufacturera: Eelistatud on kandidaadid Tabiverest ja selle lähiümbrusest, Töö erinevatel pakendamisseadmetel., Töötamise ajad kella 6-24, nende sees kolm vahetust. Võimalusel arvestatakse vahetuste planeerimisel isiku vajadustega, kuid vajalik valmisolek töötada kõikides vahetustes., Võtame ühendust... Mayeri Industries AS.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: Vanus vähemalt 18.eluaastat; füüsilise töö valmidus; ausus, korrektsus ja kohusetundlikkus, Kauba vastuvõtmise ja saatedokumentide vastavuse kontroll; saatedokumentide olemasolu ja vastavuse kontroll; vastuvõetud ja kontrollitud kauba teisaldamine ja ladustamine; taara vastuvõtmine,... Rimi Eesti Food AS.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Kasuks tuleb erialane haridus, Osalemine osakonna igapäevases ja ööpäevaringses hooldustöös vastavalt kinnitatud graafikule; hooldustöö tegemine lähtudes õendus- hooldusplaanidest, ravikorraldustest; patsientide abistamine elamistoimingutes vastavalt plaanile ja tekkinud vajadusele... Sihtasutus Pärnu Haigla.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: Kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimine oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete töötades multitasking töö režiimis, -projektide planeerimine ja juhtimine; -projekti ajakava koostamine; -vastutamine eelarvelise... Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund.
 • . Veterinarios: Iseseisev töös, väga hea analüütilise ja kontseptuaalse mõtlemisvõimega. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi ning kohaneb muutuvate oludega. On võimeline õppima, omandama uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid, on võimeline professionaalselt arenema. Järgib loomade liigiomasest... Varjupaikade mittetulundusühing.
 • . Vendedores: Kasuks tuleb kui Sul on: väga hea vene või inglise keele oskus varasem klienditeeninduskogemus B - kategooria juhiload , Hinnata ettevõtete klienditeenindust, kasutades mystery shopping meetodit ehk läbida Dive poolt ette antud teenindussituatsiooni ning hinnata situatsiooni käigus kõiki... Dive Eesti OÜ.
 • . Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales: Ootame sind oma meeskonda, kui: sul on lai silmaring ja tunned uudishimu Pärnumaal aga ka Eestis ja maailmas toimuva vastu; sul on kõrgharidus või sa omandad seda; sul on väga hea kirjutamis- ja suhtlemisoskus, mõtlemis- ja analüüsioskus; sa oskad leida lugejaid kõnetavaid lugusid;... AS Eesti Meedia.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Hea füüsiline vastupidavus, töökas, kohusetundlik ja täpne; kasuks tuleb ehitusalane töökogemus ja erialane haridus, Akende paigaldamine ehitusobjektidel., Kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas ettevõttes; transport objektile tööandja kulul; vajadusel väljaõpet kohapeal;... Plazmavit OÜ.
 • . Otros profesionales de la salud: Sinu peamised ülesanded on MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema, perekonna, perevälise dimensiooniga; aktiivne osalemine koolitusel sh programmis vajaliku aruandluse koostamine, osalemine telefonikonsultatsioonidel Hollandi koolitajatega, nõustamissessioonide... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Personal de apoyo administrativo: Ootame Sinult: eelnevat laotöö kogemust, kasuks tuleb skänneriga töötamise kogemus; eesti keele valdamist suhtlustasandil; positiivset ellusuhtumist, iseseisvust, täpsust ja korrektsust ning kiiret õppimisvõimet , Manpoweri kliendiks on Tamro Baltics, Baltimaade suurim ravimite hulgi-... Osaühing MANPOWER.
 • . Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio: Kohusetundlik, täpne ja korrektne tööde teostamisel ning käitumisel, samuti kõrge töövõime ja oskus töötada meeskonnas. Tehniliste jooniste lugemise oskus. Kasuks tuleb tehnilise hariduse olemasolu ning varasem kogemus metallitöötlemisega või tootmisjuhina, Tootmismeistri tööülesandeks... Osaühing Lumina Metall.