Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,988 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Representantes comercialesPRODAJNI/A SAVJETNIK/CA. Opis poslova: stvaranje odnosa s kupcima ispitivanje potreba kupca (stilskih, estetskih, funkcionalnih) prezentiranje proizvoda i provođenje razgovora uz prodajno savjetovanje davanje rješenja kupcu i kreiranje ponuda briga o izgledu, ispravnosti i urednosti proizvoda i salona ...

. economistaADMINISTRATIVNI/A REFERENT/REFERENTICA. B.W.A d.o.o. je pomorska agencija čija djelatnost je pružanje usluga oko dolaska/odlaska te boravka stranih jahti i mega jahti. Primarna djelatnost je komunkacija sa stranim klijentima (na engleskom jeziku), pružanje informacija, rezervacija vezova, opskrba, organizacija transfera. Mjesto ra...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA. OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec M. Tita 21, Šenkovec 40 000 Čakovec KLASA: 112-02/23-01/01 URBROJ: 2109-47-01-23-1 Šenkovec, 2.2.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZAČ/VOZAČICA TEŠKOG TERETNOG MOTORNOG VOZILA. OPIS POSLA: - transport robe prema nalogu poslodavca (HR, SLO, IT) - briga o preuzetoj robi i popratnoj dokumentaciji - odgovornost za održavanje i urednost zaduženog vozila i radne opreme - SSS/KV vozač motornog vozila - poželjno iskustvo na sličnim poslovima - vozački ispit C i E k...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97.,107/07. i 94/13.,98/19., 57/22), Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci (KLASA: 003-05-01/19-24 URBROJ: 2189-30-19-01 od 1.1.2020.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadOPERATER U PROIZVODNJI (M/Ž). Operater u proizvodnji (u odjelima pakiranja i primarne proizvodnje) (m/ž) - više izvršitelja, mjesto rada: Koprivnica - Traže se osobe sa završenom srednjom školom, prvenstveno tehničkih i tehnoloških usmjerenja (električari, strojari, strojobravari, prehrambeni tehničari…) koje su ini...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Uvjeti za učitelja engleskog jezika : opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, te posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o o...

. cocinero/cocineraKUHARICA/KUHAR. Opis posla: pripremanje i kuhanje obroka za djecu u dječjem vrtiću. Razina obrazovanja: srednja stručna sprema (KV, SSS) Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi, ...

. profesor de informática en educación secundaria/profesora de informática en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovna škola „Podrute „Donje Makojišće...

. economistaRAVNATELJ/RAVNATELJICA. Opis poslova: organizira i vodi rad i poslovanje Doma, predstavlja i zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima te pravnim osobama. Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma. Daje pisanu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu, od...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje ravnateljica Osn...

. profesor de informática en educación secundaria/profesora de informática en educación secundariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19, 64/20, 151/22) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Privlaka, ravnateljica Osno...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesTAJNIK/ICA ŠKOLSKE USTANOVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20), članka 6. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vr...

. Tenedores de librosVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Opis poslova: Samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova Organizacija i rukovođenje odjelom računovodstva Vođenje salda – konti kupaca i dobavljača Obračun plaća Vođenje materijalnog računovodstva te usklađenje sa financijskim knjigovodstvom Obračun PDV...

. Lavadores de vehículosRADNIK/RADNICA ZA RAD NA UNUTARNJEM ČIŠĆENJU VOZILA. Traži se djelatnik/djelatnica za rad na unutarnjem čišćenju vozila. Posao uključuje pranje vozila, usisavanja, brisanje prašine, održavanje uređaja i prostora. Dodatna prednost može biti mogućnost korištenja subvencije od strane HZZ-a za osobe koje se vode u evidenciji HZZ-a, ali nije uvjet...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem članaka 72. i 89. stavak 2. Statuta Osnovne škole "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica KLASA: 602-02/19-01/7; URBROJ: 2137-29-19-01/7 od 7. veljače 2019. godine, Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne Škole „Antun Nemčić Gostovinski“ KLASA: 602-02/20-01/7; URBROJ: 2137-29-20-...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 13. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od...

. profesor de química en educación secundaria/profesora de química en educación secundariaUČITELJ / UČITELJICA KEMIJE. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz kemije Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA OSOBA S INVALIDITETOM. Opis poslova: njega i briga o osobama s invaliditetom. Uvjeti: - osnovna škola ili srednjoškolsko obrazovanje bez obzira na smjer obrazovanja. - završen tečaj za njegovatelja ili bez tečaja sa mogućnošću polaganja. Mogućnost stalnog zaposlenja.

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, raspisuje: NATJ...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19, 64/20, 151/22) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Privlaka, ravnateljica Osno...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19, 64/20, 151/22) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Privlaka, ravnateljica Osno...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Opis poslova: odgajatelj/ica Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić, u Križu, Ulica Josi...

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícolaKONTROLOR/KONTROLORKA EKOLOŠKE PROIZVODNJE - POLJOPRIVREDA I PRERADA. Odgovornosti: - Obavljanje inspekcijske kontrole subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom i preradom, odnosno provjera jesu li ispunjeni svi zahtjevi nacionalnih propisa i zakonodavstva EU vezani na ekološku proizvodnju - Priprema dokumentacije prije i nakon inspekcijske kontrole, ...

. técnico veterinario/técnica veterinariaVETERINARSKI TEHNIČAR/VETERINARSKA TEHNIČARKA. prati zdravlje stada dijeli terapiju životinjama po nalogu veterinara vrši umjetno osjemenjivanje, preglede na steonost, otkrivanje estrusa, lakše porodiljske zahvate i ispravljanje nepravilnih položaja ploda upućuje veterinara na korekciju papaka i liječenje život...

. taxistaVOZAČ / VOZAČICA ZA TRANSFERE / TAXI PRIJEVOZ. Opis poslova: vožnja kombi vozila, prijevoz putnika za potrebe agencije. Sve ozbiljne, odgovorne i zainetesirane molimo da se prijave putem e-maila: flarent.agency#gmail.com Kandidati koji uđu u uži izbor trebati će predočiti i Potvrdu o nekažnjavanju. KOD 95 prednost, uvjet B kategorija.

. Técnicos en ingeniería mecánicaSURADNIK/CA U NASTAVI. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Konavoska 2, Zagreb, raspisuje N A T J E Č A J z...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 72. i 89. stavka 2. Statuta Osnovne škole ''Podolice'' Koprivn...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA. Uvjeti za kuhara su: završena srednja škola - program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma. Na natječaje se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na k...

. Analistas de sistemasINFORMATIČAR/INFORMATIČARKA. OPIS POSLOVA: održava postojeći računalni hardware i software i dodaje novi održava i administrira server održava i postavlja antivirusni software održava računala, printere i ostalu računalnu opremu surađuje sa informatičkom kućom vezano za programsku podršku poslovanju i rješavan...

Más ofertas: 1 · > · 4 · 7 · 13 · 25 · 50 · >>