Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,894 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosRADNIK/RADNICA KOMUNALNOG PROGRAMA. Opis poslova: pometanje, pranje i čišćenje javno-prometnih površina, pražnjenje i održavanje košarica za otpad O G L A S I.Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta: RADNIK KOMUNALNOG PROGRAMA – jedan izvršitelj - na određeno vrijeme od š...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. Opis poslova: Tražimo dva konobara (m/ž), odgovornog i profesionalnog odnosa prema poslu koji će se uklopiti u našu radnu sredinu u novom Counts baru u Kašteliru za stalni radni odnos. Ono što tražimo:: - izražena ljubaznost i komunikativnost - izražene prodajne vještine - poznavanje osnova ra...

. bombero/bomberaVATROGASAC/ICA - VATROGASNI/A TEHNIČAR/KA. Opis poslova: - redovno izvještavanje o događajima - upozoravanje na potencijalna požarna opterećenja - kontrola ispitanosti sustava za gašenje i dojavu požara - kontrola aparata za gašenje požara U obzir dolaze i osobe sa položenim ispitom u dvd-u. Osoba ne smije biti kaž...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vr...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Žuti brijeg , Vrtnjakovečka 8, Zagreb, dana 22. studenog 2023. godine raspisuje ...

. Oficinistas generalesSTRUČNI/A REFERENT/ICA ZA POSLOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka...

. Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesRUKOVATELJ/ICA STROJEM. OPIS POSLOVA: priprema stroj za rad održava stroj i popravlja stine kvarove za vrijeme rada svakodnevno pregledava i uređuje stroj radi utvrđivanja ispravnosti za rad zadužen je za rukovanje i održavanje specijalnih građevinskih strojeva i opreme (minibager, sanduk za zemlju, trakt...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER/KA RASHLADNIH UREĐAJA. Elektromehaničar ili slično usmjerenje sa poznavanjem osnova rada sa strujom. Servis rashladnih uređaja - šankomata, rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju, rad u ivnovativnom poduzeću Molimo da nam se pošalje molba za rad i životopis. Vozačka B kategorija

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ broj 35/22) te na temelju čl...

. economista22. INSPEKTOR/ICA - OVLAŠTENI CARINSKI SLUŽBENIK/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Repu...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOINSTALATER/VODOINSTALATERKA. Ostale informacije: Zapošljavamo majstore sa radnim iskustvom u adaptacijama stambenih i poslovnih objekata. Nudimo: - STALNI RADNI ODNOS - PLAĆA FIKSNA ILI SATNICA PO DOGOVORU OVISNO O RAZINI ZNANJA I ISKUSTVA - PRIJAVA OBAVEZNA - LIJEČNIČKI PREGLED - RAD ISKLJUČIVO U VINKOVCIMA I OKOLICI

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Gor...

. Técnicos en ingeniería civilPOSLOVOĐA/TKINJA U SLUŽBI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA. OPIS POSLOVA: vodi i odgovara za gradilište u službi održavanja nerazvrstanih cesta vodi grupu radnika na gradilištu po nalogu neposredno nadređenih osoba vodi podatke o izvedenim količinama, kao i satima provedenim na radu brine o sredstvima potrebnim za rad, te o kvalitetnom i pra...

. bombero/bomberaVATROGASAC / VATROGASICA. Na temelju članka 13. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 8/23), u vezi sa Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (KLASA: 611-02/...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA. N A T J E Č A J za radno mjesto - kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena Uvjeti: Kandidati natječaja moraju uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA OBITELJSKE MEDICINE. Na osnovi članka 42. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/2023) ravnatelj Doma zdravlja Požeško slavonske županije raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zas...

. microbiólogo/microbiólogaSAVJETNIK/CA 1. ZA ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PROGRAME. Temeljem članka 28. i 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu: ZSN), službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za d...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI Slavonska 21, 32283 Vođinci ured#os-vodjinci.skole.hr KLASA:112-02/23-01/87 URBROJ:2196-63-23-1 Vođinci, 20.11.2023. godine Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVIŠI/A ASISTENT/ICA. Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluka Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodna radna mjesta sa 18. sjednice Znanstvenog vijeća održane 26. listopada 2023. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapo...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova i zadataka sukladno Pravilniku o organizaciji  i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe, Peščenica Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad (licenca), uvjerenje o zdravstvenog sposobno...

. Electricistas de obras y afinesELEKTROINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA. Opis posla: Tražimo elektroinstalatera (m/ž) s prethodnim iskustvom u području elektroinstalacija jake i slabe struje. Radovi obuhvaćaju: - polaganje i održavanje elektroinstalacija   - montaža elektro komandnih ormara - ugradnja unutarnje i vanjske rasvjete kao i ostale elektro opreme ...

. Especialistas en métodos pedagógicosUČITELJ/ICA EDUKATOR/ICA REHABILILTATOR/ICA. Na temelju članka 107. stavka 1. i stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), i članka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

. psicólogo/psicólogaSTRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), odredbi Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave hrvatskog jezika Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 4. stavka 1. Pra...

. médico generalista/médica generalistaVODITELJ/ICA ODJELA. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE KLASA: 112-01/23-01/229 URBROJ: 514-08-03-03-02/01-23-03 Zagreb, 6. studenog 2023. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. Rad u cafe baru koji se nalazi u sklopu benzinske postaje Vrpolje sjever i Vrpolje jug Posluživanje peciva, toplih napitaka, pića prema pravilima struke Rad na blagajni, naplata, izdavanje računa prema zakonskim propisima Pridržavanje propisanih i zadanih standarda u ugostiteljstvu ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ / SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Dobri, Split i članka 8. i 9. P...

. cocinero/cocineraKUHAR / KUHARICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13., 98.19., i 57/22.), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu KUHAR/ICA - određeno vrijeme - 2 izvršitelja/ice – na od...

. profesor de biología en educación secundaria/profesora de biología en educación secundariaUČITELJ /UČITELJICA BIOLOGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ ...

. ingeniero civil/ingeniera civil(DIPLOMIRANI) INŽENJER / (DIPLOMIRANA) INŽENJERKA GRAĐEVINE ILI GEOTEHNIKE. Posao podrazumijeva suradnju s projektantskim kućama, investitorima i izvođačima u području niskogradnje, u obzir dolaze i inženjeri zaštite okoliša ili hidrousmjerenja. Obavezno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, a provodi se testiranje kandidata/kinje prije razgovora za posao. Vozač...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · 17 · 33 · 65 · >>