Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,616 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE U KLINICI ZA TUMORE-CENTRU ZA MALIGNE BOLESTI. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika radiološke tehnologije u Klinici za tumore-Centru za maligne boles...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaPRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA U KLINICI ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODNIŠTVO (M/Ž). Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: primalja/primalja asistentica u Klinici za ženske bolesti i porodništvo ...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA-KONOBAR/ICA NA BENZINSKOJ POSTAJI. OD VAS SE OČEKUJE: aktivna uloga u prodaji proizvoda iz našeg bogatog asortimana, točenju goriva, vođenju brige o čistoći, urednosti i izgledu maloprodajnog mjesta aktivna uloga u pripremi ugostiteljske ponude i posluživanju gostiju napitcima te jednostavnijim obrocima vođenje brige o...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Opis posla : obrada i priprema namirnica svih vrsta slanih jela za posluživanje u ROCHER caffe, Ul. Stjepana Radića 26 A. Uvjeti: potrebno je imati minimum 6 mjeseci radnog iskustva u kuhinji. Svoje životopise slati isključivo putem maila : perfetto.osijek#gmail.com

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA SPECIJALIST U SLUŽBU ZA DIJETETIKU I PREHRANU. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: kuhara specijalistu u Službu za dijetetiku i prehranu 2 izvršitelja -SSS...

. camarero/camareraPRODAVAČ/ICA - KONOBAR/ICA NA BENZINSKOJ POSTAJI. Od vas se  očekuje: - aktivna uloga u prodaji proizvoda iz našeg bogatog asortimana, točenju goriva, vođenju brige o čistoći, urednosti i izgledu maloprodajnog mjesta - aktivna uloga u pripremi ugostiteljske ponude i posluživanju gostiju napitcima te jednostavnijim obrocima - vođenje brige o č...

. ingeniero especialista en contratos/ingeniera especialista en contratosPROJEKTANT KONSTRUKCIJA - STATIČAR / PROJEKTANTICA KONSTRUKCIJA - STATIČARKA. Opis poslova: izrada glavnih i izvedbenih građevinskih projekata armiranobetonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija izrada preliminarnih statičkih proračuna kao podloga za kalkulaciju kod ugovaranja Uvjeti za kandidate / kandidatkinje Razina obrazovanja: Građevinski fakultet-smjer konst...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadTEHNIČAR/TEHNIČARKA U ODJELU TEHNIČKE SLUŽBE. Opis posla: - provođenje preventivnih, redovitih i korektivnih održavanja proizvodnih strojeva, opreme, sustava i instalacija (sustav KVGH, pročišćena voda, komprimirani zrak) - provođenje održavanja vanjskih i unutarnjih dijelova objekta, rad na visini, montaža i demontaža strojeva - odr...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE U KLINICI ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika radiološke tehnologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. DJEČJI VRTIĆ VRHOVINE SENJSKA 60 VRHOVINE KLASA: 112-01/23-02/4 URBROJ: 2125-87-01/1-23-1 Vrhovine, 04.12.2023. godine NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJA /ODGOJITELJICE Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 1...

. economistaASISTENT KOORDINATORA REZERVACIJA I RECEPCIJE (M/Ž). Opis poslova: sudjeluje u kreiranju i provedbi strategije prodaje sudjeluje u projektima online, agencijske i direktne prodaje sudjeluje u izradi poslovnog plana, te razrađuje taktike za ostvarenje postavljenih ciljeva i rezultata online, agencijske i direktne prodaje upravlja ...

. maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especialesEDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA. Sudjeluje kod prijema korisnika i uključivanja u novu sredinu. Potiče kognitivne i motoričke vještine kod korisnika, pomaže u razvijanju vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti. Uspostavlja i održava socijalne odnose, radi na razvoju socijalnih i emocio...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS U KBC SESTRE MILOSRDNICE. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice 29 izvrš...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA - BLAGAJNIK/ICA. Opis radnog mjesta izlaganje robe te briga o rokovima, cjenovnom označavanju i popunjenosti odjela pružanje izvrsne usluge našim kupcima na svježim odjelima i blagajni kontrola kvalitete i svježine proizvoda prema zadanim uputama održavanje čistoće i higijene radnog i proda...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasVODITELJ/ICA PRODAJE I MARKETINGA. Opis Posla: Osmišljavanje, planiranje i realizacija marketinških kampanja koje će podržati poslovne ciljeve u kratkom i srednjem roku. Osmišljavanje, planiranje i realizacija promotivnih aktivnosti Razvoj i produciranje web stranice, digitalnog marketinga, prodaje i mark...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSTRUČNI SURADNIK/ STRUČNA SURADNICA U ODJELU TEHNIČKE SLUŽBE. - izrada planova održavanja i ostalih postupaka, nabava potrebnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala, osiguranje optimalnih količina rezervnih dijelova i potrošnog materijala,   - održavanje elektroinstalacija, strojno održavanje, rekonstrukcija i uređenje prostora, briga oko izvr...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaPRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA U KBC SESTRE MILOSRDNICE. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice 31 izvršitelj -VŠS, završe...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS U KLINICI ZA KIRURGIJU. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) na razdoblje od 2 godine sa mogućnosti produžetka ugovora: medicinskih sestara/tehničara SSS u Klinici za kirurgiju 2 ...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U KLINIČKOM ZAVODU ZA KEMIJU. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Kliničkom zavodu za kemij...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- Ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Koška...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA U SLUŽBU ZA DIJETETIKU I PREHRANU. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: kuhara u Službu za dijetetiku i prehranu 5 izvršitelja -SSS kuhar ...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA-KONOBAR/ICA NA BENZINSKOJ POSTAJI. Traži se: aktivna uloga u prodaji proizvoda iz našeg bogatog asortimana, točenju goriva, vođenju brige o čistoći, urednosti i izgledu maloprodajnog mjesta aktivna uloga u pripremi ugostiteljske ponude i posluživanju gostiju napitcima te jednostavnijim obrocima vođenje brige o čisto...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasTEHNIČAR/TEHNIČARKA - ISPITIVAČ/ISPITIVAČICA U POKRETNOM LABORATORIJU. Radi širenja poslovanja i većeg opsega posla, raspisujemo natječaj za radno mjesto tehničara - ispitivača u pokretnom laboratoriju (m/ž) za ispitivanje kanalizacijskih sustava i cijevi odvodnje pod tlakom (m/ž). Opis posla: - operativni rad: ispitivanje sustava odvodnje i vizualno kodira...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U KLINIČKOM ZAVODU PATOLOGIJU I CITOLOGIJU „LJUDEVIT JURAK“. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Kliničkom zavodu patol...

. Especialistas en métodos pedagógicosSTRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA. NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 1. Stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora/ice - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - do rujna 2027. godine Na natječaj se mogu javi...

. Ayudantes de ambulanciasNJEGOVATELJ/ICA U KBC SESTRE MILOSRDNICE. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: njegovatelja u KBC Sestre milosrdnice 4 izvršitelja -završena osnovn...

. técnico agrícola/técnica agrícolaTEHNIČKI SURADNIK/CA. KLASA: 100-01/23-01/11 URBROJ: 396-03-02/02-23-3 Osijek, 04. proinca 2023. godine Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, vezano uz članak 1...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U KLINICI ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Klinici za onkologiju i nu...

. odontólogo/odontólogaDOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama „Narodne novine“ br.56/22., 127/22.,58/23., 128/23.), a nakon dobivene suglasnosti za zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije ...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Opis posla: priprema i kuha hranu prema dnevnom programu-jelovniku i prema utvrđenim normativima za standardnu i dijetalnu prehranu vodi brigu o kvaliteti i broju obroka brine o higijenskim uvjetima mjesta rada brine o primjeni higijensko-sanitarnih propisa sudjeluje i pomaže u...

Más ofertas: 1 · > · 4 · 8 · 16 · 31 · 61 · >>