Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,623 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

 • NOSAČ/ICA. Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko kninske županije i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Opće bolnice Šibensko kninske županije dana 17. listopada 2018.g. raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos ...
 • . Ingenieros industriales y de producciónINŽENJER/KA DRVNE TEHNOLOGIJE. Opis poslova: inženjerski poslovi u stolarskoj radionici usko povezanoj sa građevinarstvom, analiza troškovnika i izrada ponuda, planiranje i priprema poslova u radionici, organiziranje i osposobljavanje za vođenje poslova izrade i montaže proizvoda. Mogućnost korištenja mjera aktivne...
 • DIPLOMIRANI/A PRAVNIK/CA - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Istok, v. d. ravnatelja Doma zdravlja Zagreb–Istok, Zagreb, Švarcova 20, raspisuje N A T J E Č A J Za radno mjesto diplomiranog pravnika pripravnika - jedan izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž) Kandidat mora  ispunjavati sljedeće...
 • NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. UVJETI: -  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz prijavu  na natječaj potrebno je  priložiti: 1. životopis 2. dokaz o stečenom zvanju (preslika diplome)...
 • PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 06/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 86/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Škola za medicinske sestre Mlinarka objavljuje natječaj za popunu sljedećih  radnih mjesta PROFESOR/PROFESORICA STRUKOVNIH PREDMETA...
 • PRIPRAVNIK/CA. NAT-02 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: PRIPRAVNIK Sektor: Sektor za centralnobankarske operacije Direkcija: Direkcija za provođenje monetarne politike Odjel: Odjel za operacije na otvorenom tržištu Broj osoba: 2 1. Tijekom pripravničkog staža osoba se osposobljava za rad na sljedećim poslovima:...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOINSTALATER/KA - INSTALATER/KA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE. Opis poslova: - postavljanje vodovodne instalacije - postavljanje centralnog grijanja i klimatizacije. Radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet Stupanj stručnog obrazovanja nije bitan za obavljanje traženih poslova. Putni troškovi u dogovoru s poslodavcem. Mjesto rada: Istarska županija.
 • NASTAVNIK/CA POVIJESTI. Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 -„pročišćeni tekst zakona“) XII. gimnazija, Zagreb, Gjure Prejca...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. Osnovna škola Trilj Poljičke republike 18 21 240 Trilj   Klasa: 602-01/18-01/187 URBROJ: 2175-20-01-18-1   U Trilju 22. listopada 2018.   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA PRIRODE , BILOGIJE I KEMIJE. Osnovna škola Trilj Poljičke republike 18 21 240 Trilj   Klasa: 602-01/18-01/187 URBROJ: 2175-20-01-18-1   U Trilju 22. listopada 2018.   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,...
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticosSTRUČNI/A SURADNIK/CA ZA STATISTIKU INOZEMNOG DUGA I STANJA. NAT-04 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: STRUČNI SURADNIK za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja Sektor: Sektor statistike Direkcija: Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s inozemstvom Odjel: Odjel za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih...
 • SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko kninske županije i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Opće bolnice Šibensko kninske županije dana 17. listopada 2018.g. raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos  ...
 • STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ADMINISTRACIJU UNIX/LINUX SUSTAVA. NAT-06 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: STRUČNI SURADNIK za administraciju UNIX/LINUX sustava Sektor: Sektor za informatičke tehnologije Direkcija: Direkcija za operativne poslove Odjel: Odjel za sistemsku podršku i administraciju baza podataka 1. Opis poslova i odgovornosti: • sistemsko...
 • . Cuidadores de niñosPOMAGAČ/POMAGAČICA ZA DJECU S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Opis poslova: Prema sistematizaciji poslova Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Na natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju: zamolbu, životopis, diplomu ili svjedodžbu (original ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana),...
 • RADNIK/ RADNICA U BRODOGRADNJI. Navedena pozicija obuhvaća jedn od ali i kombinaciju djelatnosti: Radovi u stakloplastici (Izrada i montaža te popravci raznih brodskih sekcija) Radovi u drvu (Stolarski radovi) Lakilerski radovi (Priprema i bojanje raznih površina već definiranom tehnologijom rada)
 • RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA. Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko kninske županije i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Opće bolnice Šibensko kninske županije dana 17. listopada 2018.g. raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos Računovodstveni...
 • ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju čl. 24. i čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme...
 • PRIPRAVNIK/CA. NAT-05 OPIS POSLOVA Naziv stručnog zanimanja: PRIPRAVNIK Sektor: Sektor za informatičke tehnologije Direkcija: Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava Odjel: Odjel za programiranje 1. Tijekom pripravničkog staža osoba se osposobljava za sljedeće poslove: • izradu i održavanje komponenata...
 • SAVJETNIK/CA ANALITIČAR/KA ZA CENTRALNO RAČUNOVODSTVO. NAT-01 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: SAVJETNIK analitičar za centralno računovodstvo Sektor: Sektor kontrolinga i računovodstva Direkcija: Direkcija računovodstva Odjel: Odjel centralnog računovodstva 1. Opis poslova i odgovornosti: • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja...
 • . Técnicos en electrónicaSERVISER/KA UREDSKE OPREME. Opis posla - servisiranje uredske opreme - servisiranje i popravak ispisnih sustava (multifunkcijskih, fotokopirnih i telefaks uređaja, pisača i drugo), kontaktiranje s krajnjim korisnicima, administrativna obrada radnih naloga. Traži se završena sresnja škola informatičkog ili elektroničkog...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA VIŠE PROGRAMA. TRGOVAC (m/ž) više programa   Zadovoljavate li sljedeće kriterije? radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je prednost komunikativnost i ljubaznost prodajne vještine samostalnost, proaktivnost i pouzdanost spremnost na timski rad i pozitivan odnos prema radu...
 • ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA. OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE RAVNATELJSTVO Ur. broj: 01-18091/1-18 Šibenik, 17.listopada 2018. godine Sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br:57/12,120/12 i 16/2017),  odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva...
 • . ElectrotécnicosELEKTROINSTALATER/KA - ELEKTROMONTER/KA. Opis posla - izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje,izrada -  šemiranje elektro-ormara, spajanje i održavanje elektro-opreme, povlačenje kablova, Traži se završena srednja škola elektro struke, barem 2 godine iskustva na poslovima struke, traži se vozački ispit B  kategorije...
 • . Ingenieros electrónicosIT PRODAJNI PREDSTAVNIK/CA. Opis posla - prodajni prestavnik za direktnu prodaju IT rješenja (održavanje IT infrastrukture, Izrada i održavanje WEB stranica, usluga WEB hostinga, konzultacije i  t.d.), poslovi osmišljavanja marketinških kampanja za prodaju IT usluga, pronalaženje novih stranaka te nuđenje IT usluga,...
 • VIŠI/A REFERENT/ICA TELEFONIST/ICA. NAT-07 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: VIŠI REFERENT telefonist Sektor: Sektor podrške poslovanju Direkcija: Direkcija općih poslova Odjel: Odjel opće podrške 1. Opis poslova i odgovornosti: • spajanje dolaznih i odlaznih poziva • davanje informacija o telefonskim brojevima  • održavanje...
 • STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE RAVNATELJSTVO Ur. broj: 01-18091/1-18 Šibenik, 17.listopada 2018. godine Sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br:57/12,120/12 i 16/2017),  odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva...
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticosSTRUČNI/A SURADNIK/CA ZA STATISTIKU PLATNE BILANCE. NAT-03 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: STRUČNI SURADNIK za statistiku platne bilance Sektor: Sektor statistike Direkcija: Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s inozemstvom Odjel: Odjel za statistiku platne bilance 1. Opis poslova i odgovornosti:   • obavljanje poslova...
 • KUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,  152/14. i 68/18)  Osnovna škole Vladimira Vidrića, Kutina, raspisuje N A T J E Č A J ZA  POPUNU RADNOG MJESTA KUHARA/KUHARICU...
 • . Conductores de vehículos y máquinas de tracción animalSKLADIŠTAR/KA. Opis poslova: preuzimanje i skladištenje robe, manipuliranje robom, izdavanje skladišne dokumentacije, održavanje urednosti skladišta. Prvi ugovor na određeno/probni rok, s namjerom trajnog ostanka. Potrebno znanje engleskog ili njemačkog jezika. Zamolbe se mogu slati putem linka: https://posao.xxxlesnina.hr/10c66788c1d54782b5d5cdea43fb429-e-hr-skladistar-dugopolje
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ REHABILITATOR/UČITELJICA REHABILITATORICA. NATJEČAJ za slobodno radno mjesto   UČITELJ/ICA REHABILITATOR/ICA (M/Ž)   1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme. Uvjeti: Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, posebne uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i...
Más ofertas: 1 · > · 3 · 6 · 11 · 22 · 44 · >>