Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

163 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

ČISTAČ/ICA. Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/22-04/48, URB...

ČISTAČ/ICA. Hila d.o.o. tvrtka za čišćenje je u potrazi za okretnom, spretnom i brzom djelatnicom na 8 sati dnevno za posao čišćenja i održavanja uredskih prostorija od ponedjeljka do petka. Blagdani i vikendi neradni. Radno vrijeme : od 7:30h do 15:30h Lokacija : Širolina ulica, Zagreb (Kvatrić) Plaća n...

ČISTAČ/ICA. Opis posla: čišćenje i održavanje čistoće trgovine Zara (Zagreb Ilica), čišćenje, pranje i dezinfekcija sanitarnih prostora i zajedničkih prostorija. Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 06.30h - 09.30h, subota 07h - 10h, nedjelja  08h - 10h. Jedan dan u tjednu po dogovoru slobodan. U obzir do...

SPREMAČ/ICA. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA Školska 40, Privlaka KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2196-53-01-22-20 Privlaka, 23. studeni 2022. Mrežne stranice i oglasne ploče: ...

SPREMAČ/SPREMAČICA - ZAMJENA ZA BOLOVANJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te čl. 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandid...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), VII. gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4, raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto 1. ...

ČISTAČ/ICA. Opis poslova: Obavlja čišćenje i pranje unutrašnjosti željezničkih vagona - obavlja vanjsko pranje oplate željezničkih vagona i vlakova - snabdijeva vagone i motorne vlakove vodom i sanitarnim materijalom - obavlja čišćenje garažnih kolosijeka Kandidat je uz prijavu dužan priložiti: životopis,...

ČISTAČ/ICA PROSTORA TRGOVINE. Čišćenje trgovačkog prostora u trgovačkom centru Stop&Shop, Sesvete - Sopnica. radno vrijeme ponedjeljak od 08:00 - 10:30, srijeda od 08:00 - 10:30, petak od 08:00 - 10:30, te subota od 08:00 - 10:30 sati. Radno vrijeme 10 sati tjedno. Zainteresirani kandidati mogu se javiti za više informacija na br...

SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22) u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke ravnateljice Vrtića raspisuje se Zasnivanje radnog odnosa odlukom ravnatelja zbog hitnosti radnog procesa. Obavljanje poslova ra...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se N A T J E Č A J za radno mjesto SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, za...

SPREMAČ/SPREMAČICA. SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" BUJE SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN " BUIE KLASA: 112-02/22-01/06 URBROJ: 2105-1-01-22-2 Buje, 17. studenoga 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis poslova: obavlja čišćenje i pranje unutrašnjosti željezničkih vagona - obavlja vanjsko pranje oplate željezničkih vagona i vlakova - snabdijeva vagone i motorne vlakove vodom i sanitarnim materijalom - obavlja čišćenje garažnih kolosijeka Kandidat je uz prijavu dužan priložiti: ž...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te proc...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), po odluci Upravnog vijeća DV „Prečko“ raspisuje NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NAZIV RADNOG MJESTA: SPREMAČ/ICA BROJ IZVRŠITELJA: 1 (jedan/na) VRSTA RADNOG ODNOSA: određeno v...

SPREMAČICA (M/Ž). REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 42. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, raspisuje N A T J E Č A J ...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97 , 107/07 , 94/13 , 98/19 , 57/22), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-01-04/13-3, od 10.12.2013.) i članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Mat...

SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 , 98/19,57/22)- u daljnjem tekstu: Zakon) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maksimir“, raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČICA - 1 (jedan) izvršitel...

ČISTAČ/ICA I. Opis posla: Čišćenje i održavanje higijene u zrakoplovima sukladno standardima, ugovorima i nalozima Grupovođe čistača. Čišćenje unutrašnjosti vozila za prijevoz putnika. Rukovanje opremom i pomagalima za poslove čišćenja zrakoplova. Dodatni uvjeti prema Pravilniku o organizaciji i sistematiza...

SPREMAČ/ICA. DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ METKOVIĆ KLASA: 112-01/22-01/23 UR.BROJ: 2117-10-05-22-01 Metković 04. studenog 2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07,94/13,98/19 i 57/22) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće ...

ČISTAČICA II ( RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJA I RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI ).     KLASA: 363-01/22-03/66 URBROJ: 2163-6-3-04/1-22-2 Poreč-Parenzo, 28.10.2022. godine Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta u RJ Čistoća, RJ Hortikultura i groblje te RJ Komercijalne djelatnosti od dana 28....

SPREMAČ/ICA. Uvjeti: - završena osmogodišnja škola Uz prijavu za natječaj treba priložiti: dokaz o državljanstvu svjedodžba završene osnovne škole privola Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidatom prijavljen...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis poslova: Poslovi održavanja čistoće poslovnih prostora (pranje stakala, sanitarija, hodnika i ostalog prostora, usisavanje, brisanje prašine, održavanje čistoće namještaja i drugog inventara), održavanje čistoće stubišta (pranje stakala, hodnika i ostalog prostora, brisanje prašine s r...

ČISTAČICA M/Ž. DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA 20270 Vela Luka, Ulica 3 1 OIB: 29035775999 KLASA: 112-02/22-01/8 URBROJ: 2117-21-1-02/1-22-241 Vela Luka, 2.11.2022.godine Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci i Suglasnosti ...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

SPREMAČ / SPREMAČICA. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO 31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1 KLASA:112-02/22-01/38 URBROJ:2115-08-22-01 Viljevo, 2.11.2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,1...

ČISTAČ/ICA NA BENZINSKOJ PUMPI. TRAŽIMO ČISTAČICU ZA ČIŠĆENJE INA BENZINSKE PUMPE GRAD I KUPARI JEDAN DAN U TJEDNU (NEDJELJA). PUMPA GRAD SE NALAZI U DUBROVNIKU, A KUPARI KOD SREBRENOG. RAD U JUTARNJOJ  SMJENI. PRIJAVA NA 8 SATI TJEDNO. MOGUĆNOST STALNOG ZAPOSLENJA

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o muzejima ( NN 61/18, 98/19, 114/22 ), članka 14. stavak 1. alineja 10. Statuta Zavičajnog muzeja Daruvar, KLASA: 011-02/22-01/01 URBROJ: 2103-3-49-22-03 od dana 10. listopada 2022. godine i članka 28. i 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Opis poslova: čišćenje školskog prostora i okoliša škole. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošlja...

ČISTAČ/ICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,47/18 i 123/19) ravnateljica Doma za starije osobe – Makarska, Kalalarga 31, , raspisuje: N A T J E ČA J Za prijam u radni odnos na određeno: 1. ČISTAČICA - 1 izvršitelj/ica na određen...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 06/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 86/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Škola za medicinske sestre Mlinarka, Zagreb, Mlinarska cesta 34, objavljuje natječaj za popunu sljedećeg radnog mjes...

SPREMAČ/ICA. N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta: spremačica 40 sati tjedno do povratka djelatnice sa bolovanja. Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presli...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>