Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

172 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

ČISTAČ/ICA. Uvjeti: - završena osnovna škola (NSS) Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis. Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem ...

SPREMAČ/ICA. Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97). U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je nave...

ČISTAČ/ČISTAČICA. OPIS POSLA: - čisti i održava urednim prostorije za koje je zadužena, - odgovorna je za svrsishodno i količinski dostatnu upotrebu sredstava za čišćenje i pribora, - obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, - čišćenje uredskih prostorija i sanitarnih čvorova

SPREMAČ/ICA. Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis posla: čišćenje i održavanje poslovnih prostora i ureda. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu važni - traži se urednost, odgovornost i organiziranost i sklonost timskom radu - poželjno iskustvo na sličnim poslovima. Mogućnost stalnog zaposlenja.

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vedri dani raspisuje: NATJEČAJ ZA IZBOR SPREMAČA/ICE 1 IZVRŠITELJ /ICA – rad na neodređeno vrijeme UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakon...

SPREMAČICA (M/Ž). DJEČJI VRTIĆ OPATIJA Antona Mihića 5A 51410 OPATIJA KLASA: 110-01/21-01/14 UR. BROJ. 2156/01-09-06-21- 2 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) članka 22. Stat...

SPREMAČ/ICA ŠKOLE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20 ) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Smiljevac ravnatelj Osnovne škole Smiljevac, Iva...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Medicinska škola Osijek, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ...

SPREMAČ/ICA. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te imati najmanje završenu osnovnu školu. U vlastoručno potpisanoj prijavi na ja...

RADNO MJESTO IV VRSTE, ČISTAČI/CA. Radno mjesto IV vrste, čistačica u Službi za antidoping, 1 (jedan) radnik na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca. Stručni uvjeti: - NSS Kandidat koji smatra da ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na t...

SPREMAČICA U ODJELU MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA (M/Ž). Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) , a po prethodno pribavljenom odobr...

SPREMAČ/ICA. Opis posla: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: - završena osnovna škola Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: punoljetnost hrvatsko državljanstvo zdravstvena sposobnost za o...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97 , 107/07 , 94/13 , 98/19 ), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-01-04/13-3, od 10.12.2013.) i članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Up...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Opis poslova: Poslovi održavanja čistoće i urednosti prostora škole. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavi...

SPREMAČ/ICA. Spremač/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno), 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/2...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Leptir“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Leptir˝ objavljuje N A T J E Č A J za radno mjesto SPREMAČICA M/Ž - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članka 1. Pravilnika o način...

SPREMAČICA. Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07,107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa ...

HOTELSKI/A SPREMAČ/ICA. ODGOVORNOSTI I ZADUŽENJA: •Održavanje čistoće i urednosti javnih prostora namjenjenih gostima •Održava visoke higijenske standarde unutarnjih i vanjskih prostora kapaciteta: hotelskih soba i dislociranih smještajnih jedinica •Poznavanje higijenskih sredstava i načine njihove upotrebe •P...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), članka 16. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Praviln...

ČISTAČ/ICA. Opis poslova: Čišćenje uredskih, sanitarnih i drugih prostora Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navede...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto sprem...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ...

SPREMAČ/ICA. Sukladno odredbama članaka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20) te članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Mirka Pereša, ravnateljica Škol...

SPREMAČ / SPREMAČICA. ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZATVORENIH I OTVORENIH PROSTORA OBJEKTA, PLAŽA, SANITARNIH ČVOROVA, TERASA, BAZENA (OTVORENOG I ZATVORENOG) RESTORANA. VODI BRIGU O REDOVNOJ OPSKRBI RUČNICIMA I TOALET PAPIROM U SANITARNIM PROSTORIMA. PRIMJENJUJE MJERE I SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU. / MAINTAINS INDOOR AND OU...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 68. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od 28. prosinca 2021. godine Dječji vrtić „Snježna pahulja“ dana 31. prosinca 2021. ...

SPREMAČ/ICA. NATJEČAJ za radno mjesto – spremačica – 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje (porodiljni) Uvjeti za izbor: - minimalno završena osnovna škola - poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kandidati su dužni priložiti: * životopis...

SPREMAČ/ICA. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR jednog zaposlenika na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste). Uvjet: završena osnovna škola. Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva ...

POMOĆNA ČISTAČICA (M/Ž). Opis poslova: čišćenje poslovnih prostora i zrakoplova. Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti: Domovnica/ Svjedodžba o završenom školovanju/Potvrda Općinskog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starija od 6 mjeseci)/ Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičn...

ČISTAČ/ICA POSLOVNOG PROSTORA U TRGOVAČKOM CENTRU. Traže se kandidati za radno mjesto čišćenja trgovačkog prostora u trgovačkom centru City Centar East u jutarnjim satima 7 dana u tjednu (jedan dan u tjednu slobodan) u radnom vremenu od 07:00 do 09:00 sati. Za više informacija molimo javiti se na kontakt broj: 091 9107801, Sandra

SPREMAČ/ICA. spremačica – na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršiteljica Uvjeti (spremačica) - osnovnoškolsko obrazovanje - da ne postoji zapreka iz čl 213.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 98/20) Uz prijavu na natječaj kandidat...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>