Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

184 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

SPREMAČ/SPREMAČICA. Mjesto rada: Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6 Uvjeti: - NKV, završena osnovna škola Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku svjedodžbe presliku domovnice elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatsko...

SPREMAČ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od Batale 14 Tel. 020/356-100 e-mail: tajnistvo#os-lapad-du.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/7 URBROJ:2117-1-129-02-23-1 U Dubrovniku 29. studenog 2023.g. Na temelju članka 1...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Škola za modu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, dana 27.11. 2023. god...

ČISTAČ/ICA. Na temelju članka 26. Statuta Doma za starije osobe Labin , KLASA: 550-01/23-01/2, URBROJ: 2163-4-01-23-10 od 21.lipnja 2023. godine i članka 3. stavka 3. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Labin, KLASA: 550-05/23-01/1, URBROJ: 2163-4-01-23-24 od 08. kolovoza 2023. godine, ravnateljica D...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12. , 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.), te sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku za...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto (m...

RADNIK/RADNICA KOMUNALNOG PROGRAMA. Opis poslova: pometanje, pranje i čišćenje javno-prometnih površina, pražnjenje i održavanje košarica za otpad O G L A S I.Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta: RADNIK KOMUNALNOG PROGRAMA – jedan izvršitelj - na određeno vrijeme od š...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Dobri, Split i članka 8. i 9. P...

5. SPREMAČ/ICA. Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), a u svezi točke IV. Odluke o zabrani novog zap...

SPREMAČ/ICA. Opis posla: čišćenje i održavanje prostora u školi. Ugovor se sklapa odlukom ravnatelja do 60 dana, bez natječaja, zamjena. Zamolbu i životopis poslati na e-mail : tajnistvo#skola-gdmp.hr ili osobni dolazak na adresu.

SPREMAČ/ICA. Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječajem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 i 4/98 –...

ČISTAČ/ICA. Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 1/15., 102/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa i u...

SPREMAČICA. Opis poslova: spremač/ica Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić na 34. sjednici održanoj dana 16.11.2023. godine donijelo je ...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis posla: održavanje i čišćenje prostorija, sanitarnih čvorova i hodnika. peglanje Potrebne vještine: Radno iskustvo barem 2 godine Mogućnost osobnog dolaska kandidata uz prethodnu najavu na telefon.

SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA. Opis posla: -čišćenje vanjskog i unutarnjeg prostora vrtića -serviranje hrane u skupinama te sakupljanje i pranje suđa Potrebni dokumenti: - pisana zamolba - životopis - dokaz o završenoj osnovnoj školi   - dokaz da se ne vodi kazneni i prekršajni postupak - prednost: sanitarna iskaznica,...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20, 151/22) Pravilnika o radu i čl.7.i 8.Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

SPREMAČ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KLASA: 112-02/22-01/16 URBROJ: 2182-28-01-23-01 U Kninu, 14. studenoga 2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 1...

SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Grigora Viteza objavljuje N A T J E Č A J SPREMAČICA - 1  izvršitelj (m/ž) -   na određeno vrijeme - puno radno vrijeme -   zamjena UVJETI za radno mjesto su: pr...

ČISTAČICA, M/Ž. Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju natječaja od 14. studenog 2023. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za za...

SPREMAČICA / SPREMAČ. OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22., 127/22., 58/23. i 128/23.), suglasnosti Varaždinske županije i Mi...

ČISTAČICA. N A T J E ČA J Za prijam u radni odnos na određeno: - ČISTAČICA – 1 izvršiteljica, rad na određeno vrijeme Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova. U prijavi na javni natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime adresu stanovanja , broj tele...

DOMAĆICA/SPREMAČICA (M/Ž). Opis poslova: domaćica/spremačica m/ž KLASA: 111-01/23-02/02 URBROJ: 238-10-169/23-01/3 Ivanić-Grad, 13. studenog 2023. Na temelju članka 18. Statuta Veleučilišta Ivanić Grad, Odluke Upravnog vijeća o Dopuni Odluke o planu zapošljavanja za 2024. godinu (akademsku godinu 2023./2024.) (KLASA: 0...

SPREMAČ/ SPREMAČICA. OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE, Štefanje 72, 43246 Štefanje temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90/11.,16/12.,86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) i Pravilnika o postupku zapošlja...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 6. st. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice r a s p i s u j e ...

SPREMAČ/ICA- ČISTAČ/ICA. Stručna sprema : SSS Radno iskustvo : 3 godina Potrebna razina znanja stranih jezika: engleski Posebna znanja i vještine: položen ispit za vozača B kategorije rad u smjenama Potreban broj osoba : 2 od 01.05.2024.

SPREMAČ / SPREMAČICA. Opis poslova: svakodnevno održavanje čistoće prostorija za boravak djece, sanitarija i ostalih prostorija vrtića; održavanje čistoće prozora i staklenih stijena, vanjskih površina i dvorišta; zbrinjavanje otpada na primjeran način; drugi poslovi po nalogu ravnatelja, voditelja...

SPREMAČ / SPREMAČICA. SPREMAČICA , na određeno vrijeme (puno radno vrijeme, zamjena), 1 izvršitelj/ica, MJESTO RADA: Ispostava HM Makarska UVJETI: osnovna škola Na oglas se mogu prijaviti oba spola. Za radna mjesta kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu, potvrdu...

NAMJEŠTENIK/CA IV.VRSTE-ČISTAČ/ICA. Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) i po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, KLA...

SPREMAČ/ICA. Opis poslova : čišćenje i dezinfekcija poslovnih prostora automat kluba - održavanje vanjskih i unutarnjih prostora objekta - čišćenje i održavanje sanitarnih čvorova - pranje i pospremanje opreme - briga o potrošnom materijalu Mjesto rada: Admiral automat klub Casablanca, Zagrebačk...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Opis posla: izvođenje radnih zadataka usmjerenih na uređenje i čistoću proizvodnih i administrativnih prostora, manja estetska uređenja prostorija sukladno nalozima. Uvjeti: radno iskustvo nije važno Poželjna znanja i vještine: inicijativa, komunikacijske sposobn...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec na svojoj 48. sjednici održanoj dana 07. studenog 2...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana ravnateljica škol...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>