Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

124 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Croacia.

POMOĆNIK U NASTAVI M/Ž. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posredn...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju članaka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Na...

NASTAVNIK/NASTAVNICA GLAZBENE UMJETNOSTI. GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA Opatija, D. Gervaisa 2 Tel.fax: 051/271-966 Web stranica: https://gek-opatija.hr/hr/ Klasa: 112-02/23-01/2 Urbroj: 2156-14-01-23-1 Opatija, 06.12.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOGA JEZIKA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/09, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18, 98/19, 64/20,151/22) Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran , dana 27. 11. 2023. godine raspisuje NATJEČAJ ...

ASISTENT/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94 /13, 152/14 , 7/17.i 68/18.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj Osnovne škole IVANA MEŠTROVIĆA, MARTINA PUŠTEKA...

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te proc...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 7. i 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posr...

POMOĆNIK/POMOĆNICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA. Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), članka 56. stavka 1. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I i članka 56. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posr...

UČITELJ/ICA KLASIČNOG BALETA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 153/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnika o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, KLASA: 011-03/23-02/1, URBROJ: 2...

UČITELJ/UČITELJICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA. Ai sensi dell'articolo 107 della Legge sull'educazione e l’istruzione elementare e media superiore (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10corr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 e 151/22) e l'articolo 5 del Regolamento sul modo e procedura d'impiego nell'Osnovna š...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI, 28 SATI TJEDNO. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN, br. 59/19, 22/20. 91/23), te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 5“ ko...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI ZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA. N A T J E Č A J za radno mjesto 1. Pomoćnik/ica u nastavi za učenika s teškoćama – 1 izvršitelj / ica (m/ž) za rad na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno. Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola fra Pavla Vučkovića ...

POMOĆNIK/CA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, a prema procjeni stručnog povjerenstva i Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet od 13. 7. 2023. ...

STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/ INJA. UČENIČKI DOM Tomaša Masaryka 25, V i r o v i t i c a KLASA: 100-01/23-01/05 URBROJ: 2189-39-01/01-23-4 Virovitica, 14. studenog 2023. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ...

NASTAVNIK/CA POSLOVNE PSIHOLOGIJE I KOMUNIKACIJE. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), članka 19. Pravilnika o radu, te članaka 4. – 6. Pravilnika o nač...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s tešk...

POMOĆNIK/CA DJECI S TEŠKOĆAMA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo objavljuje NATJE Č A J za prijem na poslove po...

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI U OBRAZOVNOM PROGRAMU OPĆE GIMNAZIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatin...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Nastavnik/ca engleskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj/ca Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

NASTAVNIK/NASTAVNICA SOCIOLOGIJE. KLASA: 112-02/23-01/21 URBROJ: 2158-51-02-23-2 Osijek, 13. studenoga 2023. Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 1...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, ORAŠAC 20235 ZATON Lujaci 2 OIB: 24938051422 KLASA: 112-02/23-01/9 URBROJ: 2117-1-127-23-1 U Orašcu, 13. studenog 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ško...

UČITELJ/ICA KLAVIRA. Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22), i čl. 73. točke 15. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-4 od ...

NASTAVNIK/CA ETIKE. Nastavnik/ca etike, određeno nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj/ca Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA Put Dr. Ante Starčevića 84 20207 Mlini OIB:96386867324 Tel: 020/486-258; Fax: 020/486-928 E-mail: ured#os-zupa-dubrovacka.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/14 URBROJ: 2117-34-23-01 U Župi dubrovačkoj 07.studenog 2023.g. ...

VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE. R E P U B L I K A H R V A T S K A ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije KLASA: 112-02/23-01/43 URBROJ: 2182-12/1-23-1 Šibenik, 8. studenog 2023. Šibensko-kninska županija, OIB: 99395814920, službenica ovlaš...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Opis posla: pružanje podrške u obrazovno-odgojnom procesu učeniku osnovne škole s teškoćama u razvoju. Tjedna satnica bazirana je na školskim satima učenika, te pomoćnik sudjeluje u svim obveznim, neobveznim i izbornim predmetima kao i na terenskoj nastavi i izletima. Uz vlastoručno potpisanu...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. POMOĆNIK/ICA U NASTAVI Natječaj vrijedi od 8.11.2023. do 16.11.2023. godine. MJESTO RADA : Zagreb, Osnovna škola Šestine, Zagreb, Podrebernica 13 Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Bro...

STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) te čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Os...

PREDAVAČ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja sa sjedištem u Zagrebu na adresi Vrbik 20 provodi formalne programe obrazovanja kroz raznovrsna usavršavanja i osposobljavanja, kao i učenje stranih jezika za odrasle. Traži se predavač/ica njemačkog jezika grupa stranih polaznika na engleskom jeziku ...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>