Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

69 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Croacia.

 • UČITELJ/ UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Osnovna škola Trilj Poljičke republike 18 21 240 Trilj   Klasa: 602-01/18-01/211 URBROJ: 2175-20-01-18-1   U Trilju 19. studenog 2018.   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,...
 • UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17 I 68/18) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto: ...
 • UČITELJ/UČITELJICA GLASOVIRA. OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA  METKOVIĆ Metković, Kralja Zvonimira 7, Tel: 020/683-515, Tel/Fax: 020/683-516 MB: 2399741, IBAN: HR6124840081104769111 OIB: 96385161672         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        NN (87/08,...
 • POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju članka 99. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, dipl. oec. objavljuje...
 • UČITELJ INFORMATIKE/UČITELJICA INFORMATIKE. Opis poslova: neposredno odgojno obrazovni rad s učenicima; izvođenje nastave Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Gornja Vežica iz Rijeke,...
 • UČITELJ /UČITELJICA MATEMATIKE I INFORMATIKE. Učitelj/ica matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno do povratka radnice na posao UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja...
 • UČITELJ / UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk raspisuje NATJEČAJ za sljedeće...
 • UČITELJ / UČITELJICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk raspisuje NATJEČAJ za sljedeće...
 • UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk raspisuje NATJEČAJ za sljedeće...
 • STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA. Opis poslova: pomoć u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, suradnja s učiteljima i roditeljima, pomoć u osiguravanju uvjeta za provođenje primjerenog oblika školovanja, pomoć u izboru djelotvornih obrazovnih i odgojnih postupaka za učenike, sudjelovanje u radu Povjerenstva...
 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA. Opis poslova: poslovi pedagoga na unapređenju odgojno-obrazovnog rada.   Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike za zapošljavanje-mjera za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo. Temeljem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski...
 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG-PRIPRAVNIK/STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA-PRIPRAVNICA. Opis poslova: neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima,stručno-razvojni i drugi poslovi Potrebna zvanja čl. 105. do 107. Zakona o odg.i obr. u osnovnoj i srednjoj školi . Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike za zapošljavanje-mjera za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo....
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA GRAĐANSKOG ODGOJA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12, 16/12,  86/12, 94/03, 151/14, 7/17 i 68/18) Srednja škola Pregrada objavljuje     NATJEČAJ za radno mjesto 4. nastavnik/ca Građanskog...
 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE-UZ DOPUNSKO DEFEKTOLOŠKO OBRAZOVANJE.  Učitelj/ica glazbene kulture-uz dopunsko defektološko obrazovanje     - 1 osoba na nepuno (9 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola....
 • STRUČNI SURADNIK (PEDAGOG, PSIHOLOG, EDUKATOR REHABILITATOR, LOGOPED ILI SOCIJALNI PEDAGOG) - M/Ž. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) ravnateljica Osnovne škola Žakanje raspisuje  NATJEČAJ za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za...
 • STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA-PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. Opis poslova: Planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, u sklopu neposrednoga rada skrbi se o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu pomoć u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju...
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA BIOLOGIJE. Opis poslova: nastava biologije u gimnaziji. ˝Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.   Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: - životopis,...
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE. Opis poslova: nastava matematike u gimnaziji. ˝Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.   Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: - životopis,...
 • UČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad u predmetnoj nastavi KLASA:112-01/18-01/10 URBROJ: 2107-35-18-1   Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86 /09, 92/10,105/10, 90/11,86/12,94/13, 152/14 , 07/17 , 68/18 ) Osnovna škola dr. Josipa...
 • UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA.   R E P U B L I K A   H R V A T S K A SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja Mirka Antolića 18, 44250 Petrinja   KLASA: 112-07/18-06/06 URBROJ: 2176-48-01-18-3   Petrinja, 19. listopada 2018.     Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...
 • UČITELJ/UČITELJICA GEOGRAFIJE. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad u predmetnoj nastavi KLASA:112-01/18-01/10 URBROJ: 2107-35-18-1   Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86 /09, 92/10,105/10, 90/11,86/12,94/13, 152/14 , 07/17 , 68/18 ) Osnovna škola dr. Josipa...
 • UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., i 94/13, 152/14., 07/17., 68/18.) Katolička osnovna škola Svete Uršule, Uršulinska 1, 42000 Varaždin ...
 • UČITELJ/ICA PRIRODE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18,) osnovnoškolska katolička ustanova s pravom javnosti, Osnovna škola Lotrščak,...
 • UČITELJ/ICA POVIJESTI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18,) osnovnoškolska katolička ustanova s pravom javnosti, Osnovna škola Lotrščak,...
 • UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. - UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE-1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjednog radnog vremena)   Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj...
 • UČITELJ/ICA ČEŠKOG JEZIKA. - UČITELJ/ICA ČEŠKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (13 sati tjednog radnog vremena) Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...
 • UČITELJ / UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto: Učitelj/ica njemačkog...
 • UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE. OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ                                                                                      51513 OMIŠALJ, Baječ 8 Telefon: 051-842-078   KLASA: 112-02/18-01/16  URBROJ: 2142-06-01-18-2...
 • NASTAVNIK/CA ETIKE I KULTURE ETIKE. Nastavnik/ca etike i kulture i etike, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, određeno vrijeme, najduže do 31. kolovoza 2019. Uvjeti za nastavnike: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika...
 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Opis poslova: rad u nastavi - učitelj/ica njemačkog jezika   Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka na rad zaposlenika s dužnosti ravnatelja. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu (presliku),  domovnicu (presliku), potvrdu o stažu iz mat....
 • UČITELJ / UČITELJICA KEMIJE. Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto: Učitelj/ica kemije-...
 • UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ                                                                                      51513 OMIŠALJ, Baječ 8 Telefon: 051-842-078   KLASA: 112-02/18-01/14   URBROJ: 2142-06-01-18-2...
Más resultados: 1 · > · >>