Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

141 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Croacia.

POMOĆNIK/CA U NASTAVI-STRUČNI/A KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK/CA. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore V u okviru Poziva UP.03.2.1.07. „Osig...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore V u okviru Poziva UP.03.2.1.07. „Osig...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju II (RAST II)“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komu...

STRUKOVNI/A UČITELJ/ICA ELEKTRO STRUKE. Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19.,64./20.), I. tehnička škola Tesla raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto 3.strukovnog učitelja, elektro struke - neodr...

POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutina, na 34. sjednici od dana 10.11.2022.g. donijelo je Odluku za raspisivanje natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine'' br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posred...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno VI“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, Osnovna škola fra Kaje Adžića Pleternica, raspi...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Poslovi pomoćnika u nastavi podrazumijevaju izravan rad učenika u smislu podrške u svladavanju gradiva (pomoć u prepisivanju, prepisivanje s ploče, pomoć kod rješavanja zadataka, čitanja, pisanja, pospremanja knjiga i bilježnica) kao i fizička pomoć ako je to potrebno te pažnja i podrška t...

UČITELJ/ ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17., i 68/18. 64./2020.) ravnateljica Osnovne škole Zapruđe, Meštrovićev trg 8a raspisuj...

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Dana 7. studenog 2022. godine OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Gračani 4a, Zagreb, temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)- dalje u...

IZVANREDNI PROFESOR / PROFESORICA NA ODSJEKU ZA PEDAGOGIJU. Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora - I. izbor za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na ne...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Škola suvremenog plesa Ane Maletić (u daljnjem tekstu: Škola) raspisuje N A T J E Č A J 1. na...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore V u okviru Poziva UP.03.2.1.07. „Osig...

STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S POTEŠKOČAMA U RAZVOJU. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju Grad Samobor prijavitelj je projektnog prijedloga „Vjetar u leđa-faza V" prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazov...

NASTAVNIK/NASTAVNICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20.) te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandi...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore V u okviru Poziva UP.03.2.1.07. „Osig...

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/0 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja raspisuje: N A T J E Č A J za radno mjesto: 1. Učitelj/ica glazbene kultu...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Temeljem članka 99. stavaka 9.-11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka. 7. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posred...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

NASLOVNO UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA/ICE ZA UMJETNIČKO PODRUČJE PLESNA UMJETNOST I UMJETNOST POKRETA, POLJE SUVREMENI PLES. Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje N A T J E Č A J ZA IZBOR U NASLOVNA ZVANJA (BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA): c) naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za umjetničko područje plesna umjetnost i umjetnost pokre...

UČITELJ/ICA FRANCUSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Većeslava Holjevca te odredbi Pravilnika o načinu i po...

AGENT/ICA U POZIVNOM CENTRU NA NJEMAČKOM JEZIKU. Opis posla: -komunikacija s korisnicima s njemačkog govornog područja Uvjeti: -minimalno B1 znanje njemačkog jezika -komunikativnost, organiziranost, samostalnost -usredotočenost na ciljeve Poslodavac nudi: -dugoročan posao -ugodna i prijateljska radna okolina -mogućnost napredovanja i raz...

NASTAVNIK/ICA GLAZBENE TEORIJE. - nastavnik/ica glazbene teorije 13 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o drža...

NASLOVNO UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA/ICE ZA UMJETNIČKO PODRUČJE PLESNA UMJETNOST I UMJETNOST POKRETA, POLJE SUVREMENI PLES. Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje N A T J E Č A J ZA IZBOR U NASLOVNA ZVANJA (BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA): b) naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za umjetničko područje plesna umjetnost i umjetnost pokre...

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI. Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18, 98/19, 64/20), čl.6/st.3, čl.8 i čl.17 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovno-grafičkoj školi Z...

PROFESOR/ICA-MENTOR/ICA TALIJANSKOG JEZIKA. Traži se profesor/ica-mentor/ica talijanskog jezika za rad u privatnoj školi stranih jezika. Opis posla: rad s djecom, tinejdžerima i individualni rad. Uvjet: - minimalno znanje C1 ili C2 ili izvorni govornik/ca. - razvijene komunikacijske kao i interakcijske vještine - učinkovita pism...

STRUČNOG/E SURADNIKA/ICE PSIHOLOGA/INJE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi, Ka...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva na dostavu projektnih p...

IZVANREDNI PROFESOR / PROFESORICA-ZNANSTVENO POLJE PEDAGOGIJA. Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet raspisuje NATJEČAJ za izbor 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija za puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, na O...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI ZA 6. RAZRED OŠ. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ), sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.07. "“Osiguravanje pomoćnika u nastavi i st...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>