Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

220 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Croacia.

UČITELJ/ICA GITARE. Temeljem odredbi članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.6.-7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladi...

NASTAVNIK/NASTAVNICA TEORETSKIH GLAZBENIH PREDMETA U PLESNOJ ŠKOLI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), odredbi Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zap...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazov...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

PROFESOR/PROFESORICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA. Opis poslova: održavanje nastave engleskog i njemačkog jezika. Temeljem članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61 /2018) i članka 37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. t...

NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126 /12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) – dalje u tekstu Zakona, članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjo...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

PEDAGOG/PEDAGOGINJA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ...

RADNO MJESTO I. VRSTE-DOCENT M/Ž. Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet raspisuje NATJEČAJ za izbor 3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psiho...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV." temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika uče...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1.Nastavnik/ca engleskog jezika– 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati radnog vremena tjedno, odnosno 3 nastavna sata tjedno Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o rav...

STRUČNI/A SURADNIK/CA. Kao Stručni suradnik radit ćete sljedeće zadatke:   - prevoditi preporuke i svjedodžbe na engleski jezik - editirati motivacijska pisma na engleskom jeziku za prijavu na studij u inozemstvu - pisati tekstove za web i društvene mreže na hrvatskom i engleskom - istraživati smjerove...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog...

NASTAVNIK/CA PSIHOLOGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ), članka 13. Pravilnika o radu, te članaka 4. – 6. Pravilnika o načinu i post...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - uči...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA. Osnovna škola Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci Vladimira Nazora 18a KLASA: 602-02/21-01/150 URBROJ: 2188-28/21-01 Stari Mikanovci, 23. prosinca 2021. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI/STRUČNO-KOMUNIKACIJSKI/A POSREDNIK /CA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 23. Pravilnika o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola...

NASTAVNIK/NASTAVNICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, SREDNJA STRUKOVNA...

NASTAVNIK/CA HARMONIKE (TEMELJNI PREDMET + KOMORNA). Nastavnik/ca harmonike (temeljni predmet + komorna) – 1. izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme – 6,6 sati dnevno (18 sati nastave) neodređeno radno vrijeme – 5,8 sati dnevno (16 sati nastave) određeno radno vrijeme – 0,8 sata dnevno (2 sati nastave) prof. harmonike diplom...

​NASTAVNIK/CA TAMBURE (TEMELJNI PREDMET + KOMORNA). ​Nastavnik/ca tambure (temeljni predmet + komorna) – 1. izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme – 5,2 sati dnevno (14 sati nastave) neodređeno radno vrijeme – 4,4 sata dnevno (12 sati nastave) određeno radno vrijeme – 0,8 sati dnevno (2 sata nastave) mag. muzike - tambura ...

NASTAVNIK/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12. 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. 68/18., 98/19.i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u IV. gimnaziji, ravnateljica IV. gimnazije, Ulica Žar...

NOTOTEKAR/KA. Hrvatska radiotelevizija RJ Ljudski potencijali O b j a v l j u j e NATJEČAJ za radno mjesto NOTOTEKAR PJ Produkcija, RJ Arhivi i programsko gradivo (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: •VSS - sveučilišni diplomski studij ili s njim...

UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Opis posla: izvođenje nastave njemačkog jezika u osnovnoj školi. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 4. Pravilnika o nač...

NASTAVNIK/NASTAVNICA PSIHOLOGIJE. NATJEČAJ za radno mjesto -NASTAVNIK/CA PSIHOLOGIJE, na određeno nepotpuno vrijeme od šest (6) sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 11/40 tjedno - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u os...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE NEDELIŠĆE Trg Republike 9 40305 Nedelišće Tel: 040/821-404, p.p.20 Klasa: 112-01/21-01/01-10 Urbroj: 2109-37-01-21-01 Nedelišće, 13. prosinac 2021. Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s teško...

NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine,“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), XIII. gimnazija, Avenija Većeslava Holjevca 17, Zagreb raspisuje NATJEČAJ za rad...

NASTAVNIK/NASTAVNICA ENGLESKOG JEZIKA. GIMNAZIJA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA KLASA: 112-02/21-01/01 URBROJ: 2212-13-2-21-3 U Županji, 7.12. 2021. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB raspisuje: JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI Broj traženih osoba: 1 • Mjesto rada: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavn...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI/ STRUČNI/A KOMUNIKACIJSKI/A POSREDNIK/CA KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, FAZA IV. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · >>