Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

110 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Croacia.

Página: 2

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU / STRUČNI/A KOMUNIKACIJSKI/A POSREDNIK/CA. POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK (m/ž) – 1 izvršitelj na pola radnog vremena na određeno vrijeme od 01.10.2022. do 31.08.2023. UVJETI ZA RADNO MJESTO: - završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Ugovor o radu sklapa se na nepuno radno vrijeme, ukupno 35 sati tjedno, od toga se 22 sata financira kroz projekt Baltazar 6 i iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, a 13 sati iz proračuna Krapinsko-zagorske županije 50% i iz proračuna Grada Krapine 50%. ...

NASTAVNIK / NASTAVNICA PSIHOLOGIJE. Nastavnik / nastavnica psihologije - 1 izvršitelj / izvršiteljica, VSS, prof.pishologije /dipl.psiholog/ mag.edukacije psihologije na neodređeno nepuno radno vrijeme za 4 sata nastave tjedno (ukupno 7 sati) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - uz opće uvjete za zasnivanje radnog odn...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore V u okviru Poziva UP.03.2.1.07. „Osig...

PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Sportsko učilište PESG zapošljava profesora/icu engleskog jezika. Opis posla: rad u nastavi engleskog jezika (puna satnica i razredništvo), izrada digitalnih nastavnih materijala, ispunjavanje andragoške dokumentacije, priprema polaznika za državnu maturu. Poslodavac nudi: poticajno okruž...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U okviru projekta „Jednako obrazovanje za sve 6.0″, koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a kojim se osiguravaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Udruga mladih Feniks raspisuje natječaj za radno mjesto „Pomoćnik/pomoćnica u nastavi“. ...

UČITELJ/ICA KLAVIRA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) te članka 7...

UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA. Sukladno odredbama članaka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20) te članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Mirka Pereša, ravnateljica Škol...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Opis poslova:  STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK U NEPOSREDNOM RADU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ŠK.G. 2022/2023. UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: - PISANU ZAMOLBU, ŽIVOTOPIS I DOKAZ O STEČENOJ STRUČNOJ SPREMI

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. KLASA:112-01/22-01/07 URBROJ:2105/05-16/01-22-01 U Umagu,05.rujna 2022. godine U sklopu projekta „Škola PUNa znanja 2022./2023.“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u o...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Škola za modu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 objavljuje dana 31. kolovoza 2022. godine N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO: •Pomoćnik/ica u nastavi, 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, ugovor o djelu. POSEBNI UVJETI • minimalno srednjoškolsko obrazovan...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i na temelju Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi i stru...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istraske divizije 5, Pula KLASA: 112-01/22-01/05 URBROJ: 2168/01-55-55-22-1 Pula, 2.9.2022. godine Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pom...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili adresu mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se kandidati prijavljuju. Kandidati su obvezni uz pisanu prijavu na natječaj pr...

PREDAVAČ/PREDAVAČICA NJEMAČKOG JEZIKA. Opis poslova: - provođenje tečajeva njemačkog jezika - administracija vezana za organizaciju   - po potrebi prevođenje s njemačkog i na njemački jezik Uvjeti: -stručnost, profesionalnost, točnost, motiviranost -izvrsne prezentacijske vještine, susretljivost, ljubaznost, komunikativnost

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 22/20), te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 4“ koji se provodi u okviru instrum...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i na temelju Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi i stru...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i u sklopu projekta „Znati je fora“ UP.03.2.1.07.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnik...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI Škola : Osnovna škola Vođinci KLASA: 112-02/22-01/59 URBROJ: 2196-63-22-1 Vođinci, 23.8.2022. godine U sklopu projekta „Socijalna kohezija i jednake mogućnosti: integracija učenika s teškoćama u razvoju u...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)) i sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje p...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Opis poslova: izvođenje nastave engleskog jezika. Rad na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za roditeljski dopust radnice, do povratka radnice na rad ili zapošljavanja po natječaju, a najdulje do 60 dana. Kandidati uz prijavu na mail adresu trebaju poslati: životopis, diplomu, uvje...

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te Statuta Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 30. siječnja 2019. g./24. džumade-l-evvela 1440. h. g. (...

POMOĆNIK/CA U U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRNICA Krnica 87, 52208 Krnica Tel/faks: 052 556 015; 052 556 420 e-mail: ured#os-vnazora-krnica.skole.hr Klasa: 110-03/22-01/01 Urbroj: 2163-5-2-02-22-01 Krnica, 17. kolovoza 2022. U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Os...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. U sklopu projekta „Socijalna kohezija i jednake mogućnosti: integracija učenika s teškoćama u razvoju u sustav obrazovanja“ UP.03.2.1.07.0050 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškols...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie _________________________________________________________________________________ 52460 BUJE, Školski brijeg 2, tel./fax. 052 772-138, OIB: 75498468638, e-mail: ured#os-mbalote-buje.skole.hr, Ž.R.: HR9324020061100108722. ...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI FRAN KONCELAK DRNJE Pomoćnik/ica u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- ( 30 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Pre...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

Más resultados: << · 2 · > · >>