Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

355 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete propisane čl. 105. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/...

UČITELJ / UČITELJICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Kman-Kocunar te član...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10- i ispravak, 90/11.,16/12.,86/12.,94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 24/20) Osnovna škola Voćin, Trg Gospe Voćinske 2,33522 Voćin, raspisuje ...

UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC Glavna 32, 40306 Macinec OIB: 55340988061 KLASA: 112-11/22-01/12 URBROJ: 2109-34-22-01 Macinec, 29. studenog 2022. Na osnovu čl...

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Nastavnik MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), zamjena Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Uvjeti: Uz opć...

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu poslove predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili ...

NASTAVNIK/ICA ENGLESKOGA JEZIKA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Nastavnik ENGLESKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 21 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada), zamjena Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Uvjeti: U...

UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE- KBC SPLIT. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI. Opis poslova: Pripremanje i izvođenje anstave hrvatskog jezika i književnosti. Temeljem odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredaba Pr...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 -ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Petar Zrinski“ J...

UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole grofa Janka Draškovića te članaka 6. i 7. Pr...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (ZA HRVATSKI JEZIK U RAZREDNOJ NASTAVI). Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Obavijesti Upravnog odjela za obrazovanje i mlade u Osječko-baranjskoj županiji od 22.11...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 , 64/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i članka 2. i 3. Prav...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 , 64/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i članka 2. i 3. Prav...

NASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te članka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja , te procjeni i vrednovanju kan...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članaka 3. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravn...

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Na temelju članka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 57. Statuta OŠ Dragojle Jarnević te članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošl...

UČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA FIZIKE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA SRPSKOG JEZIKA I KULTURE - MODEL C. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJ GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: ured#os-vidikovac-pu.skole.hr KLASA: 112-02/22-01/14 URBROJ: 2168/01-55-56-01-22-1 Pula, 11. studenoga 2022. Na temelju odredbe članka 107. Zakona o o...

UČITELJ/UČITELJICA TEHNIČKE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/UČITELJ MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/22-01/04 URBROJ: 2125...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Osnovna škola kneza Mislava Braće Radić 6, 21212 Kaštel Sućurac, tel/021/224-080; fax/226-318 e-mail:os-knezmislav#os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr KLASA:112-02/22-01/6 URBROJ: 2181-276/01-22-1 Kaštel Sućurac, 11.11.2022. godine Na temelju članka 107. Zakona ...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · >>