Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

109 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

Página: 3

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI. Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br .87/08 ,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Vladimira Nazora, Gimnazije Vladimira Nazo...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Divšići i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, OSNOVN...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Ugovor se sklapa odlukom ravnatelja do 60 dana, sukladno zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Putem maila dostaviti: -životopis -presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja -presliku dokaza o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne v...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

UČITELJ/ICA FIZIKE. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Trg Damira Tomljanovića-Gavrana 2 23000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/12 URBROJ: 2198-1-9-1 Zadar, 13. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, bro...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Trg Damira Tomljanovića-Gavrana 2 23000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/11 URBROJ: 2198-1-9-1 Zadar, 13. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, bro...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19 i 64/20), te članka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravn...

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole, objavljuje NATJEČAJ •za radno mjesto...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126-pročišćeni tekst 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10 360 Sesvete raspisuje NATJEČAJ za ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Osnovna škola Ivana ...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19 i 64/20.), čl. 6 Pravilnika o radu i čl. 2. Pravilnika o načinu i post...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, raspisuje NATJEČAJ za ...

NASTAVNI/CA GLASOVIRA I KOREPETICIJA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. – ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb raspisuje NATJEČAJ ...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA Dr.A. Starčevića 84, 20207 Mlini Tel: 020/486-258; Fax: 020/486-928 E-mail: ured#os-zupa-dubrovacka.skole.hr KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2117-34-22-01 Župa dubrovačka, 07.09.2022. ...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19,64/20), Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne ško...

UČITELJ/UČITELJICA BIOLOGIJE I PRIRODE. Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , ...

UČITELJ/UČITELJICA TEHNIČKE KULTURE. Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , ...

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem članka 56. Statuta Osnovne škole Grabrik, Karlovac, ravnateljica škole raspisuje N A T J E Č A J za slobodno radno mjesto učitelja/učiteljicu razredne nastave u produženom boravku - na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršilac Uvjeti prema članku 105. Zakona o odgoju i ...

UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) te članka 8. Pravilnika o radu OŠ Brezovica i članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postu...

NASTAVNIK/NASTAVNICA KEMIJE. Nastavnik/ica kemije –1 izvršitelj/ica (m/ž), VSS, prof. kemije / magistar-ra, nepuno radno vrijeme, određeno vrijeme. UVJETI:  kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete prema čla...

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20) i čl. 2. i 3.. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na na...

NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), u skladu s Planom prijema pripravnika u 2022. godini kojeg je donijelo Ministarstvo znano...

NASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE, NAPREDNE FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,90/11,16/12,126/12,94/13.,152/14.,17/07, 68/18,98/19 i 64/20) ravnateljica Koraljka Bezina, prof., dana 22.08. 2022.g.donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivan Goran Kovačić” Duga Resa (klasa : 602-02/1...

UČITELJ/ICA KEMIJE. Osnovna škola Generalski Stol, Generalski Stol 22a, na osnovu članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)  raspisu N A T J E Č A J za popunu radnih mjest...

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Temeljem članka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „V...

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Osnovna škola Generalski Stol , Generalski Stol 22a, na osnovu članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mje...

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž). UČITELJ MATEMATIKE, neodređeno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20.) i ...

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac, (KLASA:003-05/19-01/02; URBRO...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 2. i 3. Prav...

Más resultados: << · < · 3 · >>