Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

352 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

Página: 7

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2182-39-01-22-01 Šibenik, 7. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12....

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Radno mjesto učitelj/ica informatike za rad u Osnovnoj školi Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje i rodiljni dopust, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vreme...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigur...

UČITELJ/UČITELJICA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ., 98/19. i 64/20.) i članaka 3. i 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vredn...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovića Zadar , čl. 1. Izmjena i dopuna pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovića Zadar i članka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim...

NASTAVNIK/NASTAVNICA LIKOVNE UMJETNOSTI. NATJEČAJ za nastavnik/ca likovne umjetnosti, na određeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 7/40 tjedno – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručno...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Opis poslova: Pripremanje i izvođenje razredne nastave sa učenicima u produženom boravku. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KLASA: 112-02/22-02/06 URBROJ: 2182-28-22-1 U Kninu, 04. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. –...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu i članaka 6. i 7. Praviln...

UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Radno mjesto učitelj/ica tehničke kulture za rad u Osnovnoj školi Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada OŠ Zorke Sever, ...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12. 94/13 i, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Višnjevac, ravnatelj Osnov...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Pravilnika o izmjenama i dopun...

NASTAVNIK/NASTAVNICA FIZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12 ,86/12, 94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19, 64/20 ) ravnatelj Srednje škole Pakrac, Bolnička 59, 34550 Pakrac, raspisuje N A T J E Č A J ...

UČITELJ/ICA U PREDMETNOJ NASTAVI-STRUČNJAK ZA RAD S OSOBAMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I /ILI GOVORA PRIMJENOM VERBOTONALNE METODE-UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTUR. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poli...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)    OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA,  43 290 Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20 objavl...

UČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Osnovna škola Ivana ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK, Matije Gupca 61 KLASA : 112-02/22-03/05 URBROJ : 2158-48-01-2022-1 Osijek, 05. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105...

NASTAVNIK/NASTAVNICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta: 2. na neodređeno puno radno vrijeme, nastavnik/nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: a) kadrovski uvjeti prema pripadajućem Nastavnom planu i programu; b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obr...

UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istarske divizije 5, Pula KLASA: 112-02/22-01/7 URBROJ: 2168/01-55-55-22-1 U Puli, 6.10.2022. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,152/14, 7/1...

UČITELJ/ ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Blato, te članaka 8. i 9. Pravilnika o postup...

UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošlj...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , članka 5., 6. i 10. Pravilnika o radu i odredbama čl...

UČITELJ/ICA FIZIKE. UČITELJ/ICA FIZIKE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan njega. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose ...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. NATJE Č AJ za prijem radnika/ica na sljedeće radno mjesto UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU , 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad. Na natječaj se mogu jav...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan njega. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. U radni odnos ne može biti pr...

UČITELJ/ICA SAKSOFONA/KLARINETA. Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09,92/10,105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12,94/13, 152/14,17/07, 68/18 i,98/19 i 64/20) i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapo...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.), te sukladno odredbama Pravilnika o...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09,92/10,105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12,94/13, 152/14,17/07, 68/18 i,98/19 i 64/20) i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapo...

UČITELJ/UČITELJICA SRPSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86./09.,92./10, 105./10., 90/11., 86./ 12., 94./ 13.,152./ 14., 7/17., 68./18., 98/19. i 64/20.), čl. 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osno...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA Pula, Banovčeva 27 OIB: 85575275026 tel: 052/ 544-410 e-mail: ured#os-veruda-pu.skole.hr KLASA: 112-03/22-01/10 URBROJ: 2168-01-22-01 Pula, 03. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o o...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV. Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/04 URBROJ: 2182-1-67-01-22-01 Šibenik, 3. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/1...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 10 · 11 · >>