Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

530 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

Продавач-консултант. Обслужване на клиентите на каса, подготвяне на заявките към доставчици, пласиране на наличности и други дейности. Развитие на асортимента, поддържане на магазина във вид, съгласно стандартите на компанията.

Продавач-консултант. Получаване, етикиране и подреждане на стоки. Активна и любезна комуникация с клиенти, насочена към постигане на резултати. Умения за организиране на работното пространство, поддържане на ред и чистота. Работа с касов апарат, ПОС терминал. Коректност и материална отговорност.

Специалист, качество. Електронна обработка в регистъра за рекламации Техническа оценка на рекламационни претенции Изготвяне на технически становища за отхвърлените или одобрени рекламации Провеждане на комуникация с доставчици във връзка с предявени рекламации Изготвяне на обратна връзка за качеството на продук...

Асистент, офис. - Осъществява комуникация между служителите на фирмата, клиенти, бизнес партньори и институции; - Оформя и разпределя кореспонденция, свързана с дейността на фирмата; - Изготвя различна бизнес документация на фирмата; - Обработва първични счетоводни документи; - Координира и организира административна д...

. ingeniero de materiales/ingeniera de materialesCustomer Supplied Materials Coordinator (Ingenieur/in - Materialwissenschaften). Stellenangebotsbeschreibung: Once you join our team as Customer Supplied Materials Coordinator you will: - Coordinate the material and information flows for the materials provided by aircraft operator for a particular aircraft maintenance check - Be focal point of contact for the supply coordinator...

Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване. - Сглобяване на фиброоптични компоненти за изграждане на телекомуникационни мрежи (фиброоптични кабели, конектори, адаптери и др.) - Работа по работни инструкции и процедури; - Работа с инструменти (клещи, отвертки, ножици и др;) - Изпълнение на определените производствени цели за качество и ко...

Комисионер, стоки. •    Организиране приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали от склада; •     Складиране / извеждане от склада на стоки по задание на системата за комисиониране (сортиране); •     Спазване на съответните организационни указания; •     Изпълнява и други задачи поставени от прекия р...

Манипулант, промишлеността. Ревизия и монтаж на дребни ел. елементи (контактори, щепсели, разпределителни кутии и др.) тел. и лице за контакт: 0886191113 - Валентин  Вълчев

Електротехник, промишлено предприятие. разглобяване, ремонтиране, сглобяване, регулиране и изпитване на ел. машини. Поддържа в изправно състояние  и на необходимото техническо равнище машини и съоръжения. Да може да разчита чертежи и схеми.

Шофьор, лекотоварен автомобил. Осъществява доставки до клиенти,извършва товаро-разтоварна дейност на стоката,контролира ачеството ,количеството настоката Работодателя желае cv на имейл ,или да се носи на определена среща: Виолета Мичева 0882791761 , мениджър.v.micheva#bestamed.com

. Analistas de gestión y organizaciónManager cMRO and C&E Material Management (Betriebswirt/in (Hochschule)). Stellenangebotsbeschreibung: Our Procurement and Supply Management Department is looking for a manager who will enhance the positive atmosphere in our teams,support colleagues to achieve the organization’s objectives.A successful manager acts as a leader,enabaling the team as much as possible. D...

Камериер/камериерка. Да се грижи за почистването и добрия външен вид на почивните бази, да поддържа необходимите нива на хигиена по изискванията, упоменати в длъжностната характерстика

Продавач-консултант. Продавач-консултант - обслужва клиенти; извършва продажби на дребно на стоки в магазина; подрежда стоките върху стелажите, рафтовете и витрините; участва в сглобяването и разглобяването на стоки и др. тел. и лице за контакт: 0899888103 - Ивелина Ангелова

Счетоводител. Счетоводна отчетност в звеното за счетоводен отчет на финансовите и материални ресрси.Изготвя обобщена счетоводна информация за документираните стопански операции,свързани със счетоводното отчитане на финансовите и материални ресурси.Изготвя първични,вторични,пояснителни счетоводни документи исчетоводни регистри,в т. ч.ф...

Счетоводител. Ежедневни счетоводни операции  в хронологичен ред с първични и вторични счетоводни документи. Извършва и други дейности съгласно длъжностната характеристика.

Счетоводител, оперативен. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.

. ingeniero aeroespacial/ingeniera aeroespacialOn-site Planning Engineer (Ingenieur/in - Luft- und Raumfahrttechnik). Stellenangebotsbeschreibung: Duties and Responsibilities: - Detailed evaluation of work package and definition of required access - Definition of required maintenance data - Checking Production capabilities - Clarifications of technical/work pack issues - Preparing load and capacity plans...

Мениджър екип. Директни продажби на продуктите на компанията.Управление на един от офисите на компанията. Ефективно управление и развитие на екип от кредитни специалисти.

Продавач-консултант. Осъществяване на продажби на едро и на дребно резервни части за автомобили. Изпълнение на клиентски заявки по телефона и на място.Предоставяне на компетентна консултация за качествата на продуктите.

. agente de centro de atención al clienteSwedish travel customer support Sofia Bulgaria 21 sep!. Bulgaria is one hour ahead of Swedish time. Prices in Bulgaria are significantly lower than in Sweden, among the lowest in Europe. A good meal can be had for around SEK 50. With 7 million inhabitants and a huge land area, it is easy to find deserted places if you take a drive around the country....

Кофражист. Работници за външно и вътрешно оформяне на сгради /външни изолации и вътрешни турбозолни мазилки/ Задължителен опит в строителството на жилищни сгради, добра работа в екип и висока отговорност към работата.

Оператор, въвеждане на данни. Анализиране на спортни събития и отразяването им във вътрешна платформа на компанията. Създаване на доклади въз основа на анализите, както и други дейности съобразно длъжностната характеристика.

Продавач-консултант. Магазин за ръчно произведен белгийски шоколад. Работа с клиенти, почистване, опаковане, подготовка на готов продукт за продажба. Аранжиране.

Специалист с контролни функции, въвеждане на данни. Проверяване на камоството на отразени спортни събития. Оценяване на представянето на служителите и даване на съвети и обратна връзка. Създаване на докладивъз осова на анализите, както и извършване на други дейности събразно длъжностната характеристика.

Камериер/камериерка, хотел. Наема украински граждани. Хигиена. Чистота на стаите. Изпълняване на ежедневно поставени задачи. Осигурен транспорт и за двете смени.  РЗ - 800 лв.

Огняр. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по експлоатацията и обслужването на парните котли. Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на парните котли. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната без...

Главен специалист. отчита финансови и материални активи , работи със счетоводна програма "Бизнес навигатор".Работи със складови разписки  и наменклатури на материални средства .Изготвя справки по движение на материални средства

. electricistaDSB approved Electrician responsible for design, installing and maintenance of electrical installations in low-voltage systems. We are looking for electricians with DSB approval in responsibility for design, installing and maintenance of electrical installations in Electrical low-voltage systems in residential, commercial and industrial buildings. The candidate will be the Professionally responsible person for our...

Ръководител, отдел човешки ресурси. Старши специалист по придобиване на таланти: 2+ години опит в агенция или вътрешно набиране на персонал. Опитът в търсенето на пасивни кандидати е задължителен. Университетска степен по психология, икономика, човешки ресурси или друга свързана област Опитът в наемането на ИТ ще бъде огромно ...

Мениджър екип. Управление на един от офисите на компанията.  Директни продажби на продукти на компанията. Организиране на работата с клиентите в забава.

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · >>