Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

181 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Участва в състава на маневрената бригада за извършване на маневрена дейност и местна работа в района на гарата и техническия район. Прикачва и разкачва вагони... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: шофьори за междуградски пътнически транспорт и специализиран превоз (на работници и служители от големи фирми в и около гр.Пловдив), с кат. ДЕ и проф.компетентност,документ... ХЕБРОС БУС ООД.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Обслужва търсещи работа лица и съдейства за разширяване на контингента от работодатели, които ползват услугите на ДБТ. Подпомага дейността на ДБТ чрез намаляване... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Eфективно ръководене,безаварийно и срочно извършване на маневрена дейност при стриктно спазване на Графика за движение на влаковете и денонощния план-график... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Разстилане на отпадъци, товарене на строителни отпадъци, изкопаване на земни маси, събаряне на стари сгради, снегопочистване, прокопаване на канали, почистване... РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - СИЛИСТРА ОП.
 • . Personas que realizan trabajos varios: - Подрежда продукцията в склада - Спазва изискванията за съхранение на стоката в склада - Извършва товаро-разтоварна дейност - Дневна от 08:00 до 20:00,нощна от 20:00 до... ПРОФИЛИНК ООД.
 • . Directores de ventas y comercialización: ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: Участва в изграждането на цялостната политика за развитие на продажбите, стратегиите за нейното изпълнение ,маркетингова и... ПРОФИЛИНК ООД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico: •Събиране, опаковане, етикиране и подреждане на произведените PVC профили. •Работа на сменен режим: дневна от 08:00 до 20:00,нощна от 20:00 до 08:00 -последвани от две денонощия... ПРОФИЛИНК ООД.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: - сглобяване на компоненти при спазване на технологичните изисквания и процедури; - осъществяване на качествен контрол върху производствения процес; - следи за... МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД.
 • . Electrotécnicos: Необходими умения и опит: - Познания по механика и електротехника, за да умее да диагностицира проблеми с машините; - Извършва профилактични прегледи, поддръжка... МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД.
 • . Desarrolladores de software: Ръководи екип от 5+ софтуерни разработчика и инженери по качеств;Поема ролята на технически ръководител по изграждане на софтуерни проекти;Води ежедневна комуникация... МЕНТОРМЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): ОТК - Ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на качеството на: - производството; - комплектността на конструктивната/технологична документация;... МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД.
 • . Tenedores de libros: - комуникативност и умения за работа в екип; - готовност за работа в динамична среда и желание да се развива; - внимание към детайлите; - ефективност и бързина при... Пийпъл ООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Очертава детайли по шаблон,извършва шлосерска обработка,нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби,заточва свредла,отстранява груби деформации ,монтира... НОРД АД.
 • . Empleados de centros de llamadas: Обслужване на клиенти по телефон и имейл, отговаря на запитвания на различни езици, решаване на казуси и др. Нужно е знания на един от езиците на ниво поне С 1 - френски,... КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Специалист, информационно обслужване с немски език: приемане на входящи обаждания, обработване на запитвания,консултиране, предлагане на други продукти и услуги... САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Maestros preescolares: Създаване на условия за придобиване на съвкупност от компетентности /съгласно ДОС за ПУО/ - знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА N3 "РАДОСТ" Детска градина.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: - Управление на система за отвеждане на вода - Поддръжка на съоръжения за пречистване на води - Поддръжка на съоръженията да отвеждане на повърхностни води– канавки... ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho: Подготовка на заготовки за вулканизиране. Вулканизиране на каучукови изделия. Попълване на контролни карти и карти на процеса. Визуален контрол на готовия продукт. ТЕХНО АКТАШ АД.
 • . Cuidadores de niños: полагане на грижи за деца с увреждания.Кандидатите да не са осъждани и да са физически и психически здрави поради същността на работата!Работи се по график,на 3... КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" Друг вид субект.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Изготвяне на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Изготвяне и поддържане на актуално разписание на длъжностите по проекта. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes: Извършване на техническа подготовка и реализация на монтажни дейности направление водоснабдяване и канализация.Контролирана на правилната експлоатация на техническите... ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД.
 • . Administradores de sistemas: ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ... ЕВРИСТА ЕООД.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): - Осигурява качеството на произвежданите продукти; - Анализира откритите несъответствия и прави предложения за подобрения; - Извършва периодични проверки на продуктите,... ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Отговорност за качеството на извършените услуги и за рекламации на клиенти.Отговорност за установена липса на стоки,материална отговорност във връзка с опазването... ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД.
 • . Trabajadores ambulantes de servicios y afines: Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работници и външни лица. Следи за недопускане на кражби. МОДА-ШПОРТ ЕООД.
 • . Expendedores de gasolineras: Отговорност за качеството на извършените услуги и за рекламации на клиенти.Отговорност за установена липса на стоки,материална отговорност във връзка с опазването... ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: Работа на поточна линия; - Сглобяване на детайли; - Съвестно изпълнява поверените му задачи; - Следи за качеството на изпълнението и за поверените му задължения; ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД.
 • . Peones de carga: Складов работник - печатница.Приема подрежда постъпващите в склада материали;Поддържа реда и хигиената в склада и помещенията на печатницата;Палетизира, опакова... ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Отговаря за поддържането в постоянна техническа изправност и извършване на качествен ремонт на използваните РЛТ, системи за наблюдение и други ТЕС. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" Друг вид субект.