Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

831 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Продавач-консултант. Да извършва продажба на горива и др. Да извършва приемане на МПС в обекта. Да извършва зареждане на МПС с горива. Да извършва маркиране на касов апарат. Да спазва санитарно-хигиенните изисквания. Да извършва почистването на работното място, съобразно санитарно-хигиенните изисквания. Да прием...

Машинен оператор, хлебни изделия. машинен оператор на машина за пакетиране на хляб Условия на труд: - Подходящо за студенти. - Подходящо за кандидати с малък или без опит. - Работа в приятелска атмосфера. - Осигурен транспорт в рамките на града. Основни задължения: - Прецизна работа. - Контролира качеството на готовата продукция. - Поддъ...

Социален работник, социално подпомагане. Извършва пряка работа във връзка с отпускане на социални и семейни помощи. Пряка работа с граждани. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на  административните услуги. Приема и консултира граждани за възможностите за оказване на социална подкрепа. Извършва проверки на подпомаганите лица и семейства съгласн...

Управител. Организира и ръководи изпълнението на фирмените стандарти управлява екипа на бензиностанцията.Отговаря за заявяването и подреждането на стоките по стандартите на Петрол АД. Управлява стандартите на обекта. носи материална отговорност.

Готвач. Готвач в стол за хранене - спазва специфичните технологии и изисквания за приготвянето  на всяко ястие; да влага всички продукти, получени за деня за приготвянето на храната. Участва при получаване на продуктите

Ръководител, счетоводен отдел. Засичане и осчетоводяване на ведомости за заплати, осигуровки, и други разчети с персонала - Подготвя и подава отчет по труда пред НСИ и при необходимост и други статистическите отчети и формуляри - Водене и осчетоводяване на документите от каса - Текущо осчетоводяване на първични счетоводни ...

Общ работник. Подрежда, премества, пренася суровини, материали и готова продукция; 1. Комисионира поръчки; 2. Подрежда хладилници, подрежда каси и кашони с готова продукция; 3. Извършва товаро-разтоварна работи; 4. Декашонира суровини и спомагателни материали; 5. Извършва ръчна работа и работа с машини;...

Социален работник в социална услуга. Социален работник в ЦОП ЗОРА Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включван...

Охранител. Фирмата търси да назначи служители  на длъжност "Охранител " за обект Mall Galleria Stara Zagora, гр. Стара Загора Вашите задължения ще включват: • Изпълнение на задачи, свързани с режима на охрана на конкретния обект; • Недопускане и своевременно предотвратяване на нарушения на охранявания обект; Ние ...

Кредитен специалист, банка. Представяне на нашите финансови услуги пред потенциални и настоящи клиенти. Раздаване на рекламни материали. Обслужване на клиенти в офиса. Обслужване на клиенти след продажба. Работа с клиенти в просрочие.

Шофьор, товарен автомобил. Доставки до клиенти по предварително подготвени заявки, като се следва график и маршрут за доставка в определен район; Поддържане на добри отношения с клиентите; Грижи се за предаването на фактурите и стоковите разписки, придружаващи стоката на клиента; Грижи се за повереното МПС длъжността е...

Продавач-консултант. Обслужване на клиентите любезно, внимателно и коректно, съобразно стандартите и изискванията на фирмата, участие в активно предлагане на стоки в активна продажба, обслужване на автомобилите при зареждане с горива, издаване на касови документи

Мениджър екип. 1.Отговаря за цялостно и ефективно обслужване на клиентите. 2.Управлява цялостно ежедневните дейности, свързани с обслужване клиентите. 3.Развива екипа към по-добро представяне, непрекъснато наблюдава нивото на обслужване. 4.Съдейства при решаване на рекламации на стоките.

Личен асистент. Подпомага лице със затруднено самообслужване при хранене, хигиена, почистване на помещения в дома. Спазва противоепидемични мерки като дезинфекцира санитарни и др. помещения в дома на подпомаганото лице.

Пиколо. Пренася багажа на гостите на хотела при пристигане от превозното средство до стаите и обратно при заминаване. Придружава клиентите при настаняване до стаите им.

Счетоводител, оперативен. Контрол и водене на счетоводни регистри; Текущо осчетоводяване на документи; Изготвяне на периодични отчети и справки за нуждите на ръководството; подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри; счетоводно приключване

Салонен управител. Основните отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качеството , обслужване и чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа. Почасово работно време. РЗ - 900 лв.

Пощенски раздавач (пощальон). Осъществяване приемането, обработването и доставката на кореспонденцията, ежедневния и периодичен печат. Безадресна доставка на рекламни материали. изплащане на пенсии по домовете. Извършване на абонамебнт.

Чистач/ Хигиенист. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на административните помещения. Извършва и други дейности и задачи възложени от прекия ръководител.

Обслужващ, бензиностанция/газостанция. Обслужване на клиенти любезно, внимателно и коректно, съобразно стандартите и изискванията на фирмата. Участие в активно предлагане на стоки в активна продажба. обслужване на автомобилите пари зареждане с горива. Издаване на касови документи.

Готвач. Готвач студена кухня Познава отлично съдържанието на менюто за ястия в заведението . Следи за спазване на технологичните режими, за първичната  обработка на продуктите. Организира и участва в производството на готварска продукция. Спазва утвърдените технологии за производство на готварска...

Склададжия. Складов служител/консултант/ Консултиране на клиенти, подготовка на стоки по поръчки на клиенти, участие в товаро-разтоварни дейности, подреждане и инвентаризиране на стоки. Поддържане на чистотата на работното място. Шофьорска книжка е предимство. Свидетелство за управление на електрокар/мотокар е пр...

Работник, поправка на джанти и гуми. Монтаж, демонтаж и ремонт на автомобилни гуми. Качествено обслужване на клиенти, ремонт джанти. Правилна експлоатация и обслужване на машините и оборудването.

Оператор, въжена линия (седалкова), лифт. Спазва и прилага правилата за техническа експлоатация въжената линия и оборудването,приспособления и инструменти, с помощта на който се изпълнява  възложената работа.

Санитар. Почиства кабинети, коридори, санитарни възли, района около сградата, спазва хигиенно -епидемичните изисквания, правилници и др.  опит като санитар е предимство

Готвач. - планират ястията, подготвят и готвят храни; - планират, контролират и координират работата на кухненските помощници; - проверяват качеството на храните; - теглят, измерват и смесват компонентите в съответствие с рецептите и личната им преценка; - регулират температурата на фурни, грилове, пещи...

Касиер. Работа на касов апарат с парични средства и ваучери, обслужване на клиентите в търговската зала в  магазините на веригата в столицата .

Помощник-възпитател. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия в детската градина, подпомага дейността на учителя, отговаря за живота и здравето на лицата

Аранжор, витрини/щандове. Максимални точност, бързина, вежливост и приветливост при работата с клиенти; Носи отговорност за спазване на правилата при аранжиране на стоката; Спазва инструкции и указания за работа; Осигурява постоянен контрол върху артикули, излагани в магазина с цел постигане на оптимална зареденост, недопускан...

Камериер/камериерка. Извършва почистване и подреждане на хотелските стаи Ежедневно почиства хотелските стаи, подменя спалното бельо, кърпите и консумативите в сервизните помещения. Глади спалното бельо.

Más ofertas: 1 · > · 4 · 7 · 14 · >>