Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

521 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

Продавач-консултант. Продавач-консултант - обслужва клиенти; извършва продажби на дребно на стоки в магазина; подрежда стоките върху стелажите, рафтовете и витрините; участва в сглобяването и разглобяването на стоки и др. тел. и лице за контакт: 0899888103 - Ивелина Ангелова

. agente de centro de atención al clienteSwedish travel customer support Sofia Bulgaria 21 sep!. Bulgaria is one hour ahead of Swedish time. Prices in Bulgaria are significantly lower than in Sweden, among the lowest in Europe. A good meal can be had for around SEK 50. With 7 million inhabitants and a huge land area, it is easy to find deserted places if you take a drive around the country....

Счетоводител. Счетоводна отчетност в звеното за счетоводен отчет на финансовите и материални ресрси.Изготвя обобщена счетоводна информация за документираните стопански операции,свързани със счетоводното отчитане на финансовите и материални ресурси.Изготвя първични,вторични,пояснителни счетоводни документи исчетоводни регистри,в т. ч.ф...

Счетоводител, оперативен. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.

. ingeniero aeroespacial/ingeniera aeroespacialOn-site Planning Engineer (Ingenieur/in - Luft- und Raumfahrttechnik). Stellenangebotsbeschreibung: Duties and Responsibilities: - Detailed evaluation of work package and definition of required access - Definition of required maintenance data - Checking Production capabilities - Clarifications of technical/work pack issues - Preparing load and capacity plans...

Счетоводител. Ежедневни счетоводни операции  в хронологичен ред с първични и вторични счетоводни документи. Извършва и други дейности съгласно длъжностната характеристика.

Камериер/камериерка. Да се грижи за почистването и добрия външен вид на почивните бази, да поддържа необходимите нива на хигиена по изискванията, упоменати в длъжностната характерстика

Продавач-консултант. Осъществяване на продажби на едро и на дребно резервни части за автомобили. Изпълнение на клиентски заявки по телефона и на място.Предоставяне на компетентна консултация за качествата на продуктите.

Мениджър екип. Директни продажби на продуктите на компанията.Управление на един от офисите на компанията. Ефективно управление и развитие на екип от кредитни специалисти.

Кофражист. Работници за външно и вътрешно оформяне на сгради /външни изолации и вътрешни турбозолни мазилки/ Задължителен опит в строителството на жилищни сгради, добра работа в екип и висока отговорност към работата.

Оператор, въвеждане на данни. Анализиране на спортни събития и отразяването им във вътрешна платформа на компанията. Създаване на доклади въз основа на анализите, както и други дейности съобразно длъжностната характеристика.

Главен специалист. отчита финансови и материални активи , работи със счетоводна програма "Бизнес навигатор".Работи със складови разписки  и наменклатури на материални средства .Изготвя справки по движение на материални средства

Огняр. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по експлоатацията и обслужването на парните котли. Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на парните котли. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната без...

Камериер/камериерка, хотел. Наема украински граждани. Хигиена. Чистота на стаите. Изпълняване на ежедневно поставени задачи. Осигурен транспорт и за двете смени.  РЗ - 800 лв.

Продавач-консултант. Магазин за ръчно произведен белгийски шоколад. Работа с клиенти, почистване, опаковане, подготовка на готов продукт за продажба. Аранжиране.

Специалист с контролни функции, въвеждане на данни. Проверяване на камоството на отразени спортни събития. Оценяване на представянето на служителите и даване на съвети и обратна връзка. Създаване на докладивъз осова на анализите, както и извършване на други дейности събразно длъжностната характеристика.

Ръководител, отдел човешки ресурси. Старши специалист по придобиване на таланти: 2+ години опит в агенция или вътрешно набиране на персонал. Опитът в търсенето на пасивни кандидати е задължителен. Университетска степен по психология, икономика, човешки ресурси или друга свързана област Опитът в наемането на ИТ ще бъде огромно ...

Мениджър екип. Управление на един от офисите на компанията.  Директни продажби на продукти на компанията. Организиране на работата с клиентите в забава.

. electricistaDSB approved Electrician responsible for design, installing and maintenance of electrical installations in low-voltage systems. We are looking for electricians with DSB approval in responsibility for design, installing and maintenance of electrical installations in Electrical low-voltage systems in residential, commercial and industrial buildings. The candidate will be the Professionally responsible person for our...

Продавач-консултант. Работа в компания за продажба на електроуреди. Задължителни изисквания:• Опит и умение в продажбите на краен клиент Личностни характеристики:• Умения за работа в екип, представителен външен вид, динамичност, увереност и организираност • Много добра компютърна грамотност- Word, Excel • Умения за ...

. recepcionistaReceptionist (Empfangskraft). Stellenangebotsbeschreibung: Duties and Responsibilities: - Meet and welcome guests and visitors of the company - Issue visitor badges, temporary badges and ensure compliance with all security rules - Administration of the access control and surveillance systems - Answer and forward phone...

Продавач-консултант. Обслужване на клиенти на топла витрина и пакетиране на храна за доставки. Поддържане на чистота на раб. място и спазване на хигиенните норми. приемат се  онлайн поръчки през Android система

Охранител. Охрана, обходи, пропускателен режим и видеонаблюдение на различни обекти в южната и югоизточната част на столицата. Кандидатите за работа да имат завършено средно образование и да са физически и психически здрави.

. Analistas de gestión y organizaciónTeam Leader On-site Logistics (Betriebswirt/in (Hochschule) - Logistik). Stellenangebotsbeschreibung: Once you join our team as  Team Leader On-site Logistics you will: - Functionally and disciplinary lead the storemen and material coordinators - Manage all local logistics processes and interconnections with all local departments - Point of contact for material ...

Началник смяна. Длъжността е ръководител смяна. Работа на каса, обслужване на клиенти, подреждане и зареждане на стока, организиране на дейността на работа при отсъствие на управителя, изготвяна  на задачи на персонала.

. asistente de departamento de ventasDigital Sales Consultant (m/w/d) (Vertriebsassistent/in). Stellenangebotsbeschreibung: DIGITAL SALES CONSULTANT (M/W/D) Vollzeit | Dresden, Essen, Berlin, Wien, Sofia oder remote | ab sofort [ https://www.offerista.com /] 7 STANDORTE. 120 MITARBEITER. 38,2 MIO. USER MONATLICH DIGITAL SALES CONSULTANT (M/W/D) Vollzeit | Dresden, Essen, Berlin,...

Оператор, подпомагане на потребители. Подпомагане клиентите на платформа за търговия с изкуство. Тества, анализира, регистрира- мал-функции, организира артикулите за продажба и др.

Медицинска сестра. По длъжностна характеристика.  Специалистка по медицина, която се грижи за здравната промоция, поддържането, лечението и възстановяването, подкрепата и грижата за здравето на индивида.

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект.Консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки.Поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;Приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури.

Мениджър екип. Организира, транспортира екипа от хигиенисти, снабдява с необходимите препарати и консумативи. Работи се по предварително изготвен график

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 9 · >>