Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

169 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Tenedores de libros: - комуникативност и умения за работа в екип; - готовност за работа в динамична среда и желание да се развива; - внимание към детайлите; - ефективност и бързина при... Пийпъл ООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: - Управление на система за отвеждане на вода - Поддръжка на съоръжения за пречистване на води - Поддръжка на съоръженията да отвеждане на повърхностни води– канавки... ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД.
 • . Maestros preescolares: Създаване на условия за придобиване на съвкупност от компетентности /съгласно ДОС за ПУО/ - знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА N3 "РАДОСТ" Детска градина.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Специалист, информационно обслужване с немски език: приемане на входящи обаждания, обработване на запитвания,консултиране, предлагане на други продукти и услуги... САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Empleados de centros de llamadas: Обслужване на клиенти по телефон и имейл, отговаря на запитвания на различни езици, решаване на казуси и др. Нужно е знания на един от езиците на ниво поне С 1 - френски,... КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Очертава детайли по шаблон,извършва шлосерска обработка,нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби,заточва свредла,отстранява груби деформации ,монтира... НОРД АД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho: Подготовка на заготовки за вулканизиране. Вулканизиране на каучукови изделия. Попълване на контролни карти и карти на процеса. Визуален контрол на готовия продукт. ТЕХНО АКТАШ АД.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes: Извършване на техническа подготовка и реализация на монтажни дейности направление водоснабдяване и канализация.Контролирана на правилната експлоатация на техническите... ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Изготвяне на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Изготвяне и поддържане на актуално разписание на длъжностите по проекта. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Cuidadores de niños: полагане на грижи за деца с увреждания.Кандидатите да не са осъждани и да са физически и психически здрави поради същността на работата!Работи се по график,на 3... КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" Друг вид субект.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: Работа на поточна линия; - Сглобяване на детайли; - Съвестно изпълнява поверените му задачи; - Следи за качеството на изпълнението и за поверените му задължения; ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД.
 • . Administradores de sistemas: ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ... ЕВРИСТА ЕООД.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): - Осигурява качеството на произвежданите продукти; - Анализира откритите несъответствия и прави предложения за подобрения; - Извършва периодични проверки на продуктите,... ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД.
 • . Expendedores de gasolineras: Отговорност за качеството на извършените услуги и за рекламации на клиенти.Отговорност за установена липса на стоки,материална отговорност във връзка с опазването... ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД.
 • . Trabajadores ambulantes de servicios y afines: Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работници и външни лица. Следи за недопускане на кражби. МОДА-ШПОРТ ЕООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Отговорност за качеството на извършените услуги и за рекламации на клиенти.Отговорност за установена липса на стоки,материална отговорност във връзка с опазването... ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Отговаря за поддържането в постоянна техническа изправност и извършване на качествен ремонт на използваните РЛТ, системи за наблюдение и други ТЕС. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" Друг вид субект.
 • . Peones de carga: Складов работник - печатница.Приема подрежда постъпващите в склада материали;Поддържа реда и хигиената в склада и помещенията на печатницата;Палетизира, опакова... ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Основни отговорности: пълнене на кроасани; пакетиране; подреждане в кашони. Работи се на две смени (1 седмица-първа смяна, 1 седмица-втора смяна) М К Б ООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Водене на кореспонденция на гръцки и италиански с клиенти и партньори на дружеството.Комуникации с банкови и държавни институции,нотариуси.Изготвяне на документи.Извършаване... ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС ООД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: 1. Групира стоките съобразно направените от клиентите заявки като следи за комплектността им; 2. Следи за правилното опаковане на стоките; 3.Определя поредността... СТРАТОС ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Разтоварване и подреждане на доставки в склада.Цялостна поддръжка на офис сградата и площадката пред нея.Миене на служебни автомобили.Почистване на стъкла и витрини.Почистване... МЕГАЛАН ООД.
 • . Oficinistas generales: Осигуряв техническото обслужване и подпомага дейността на звеното. Извършва дейности, свързани със събиране, систематизиране и въвеждане на данни при задържани... АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - Митница Столична Държавна агенция.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Проучва и издава разрешителни за движение на извънгабартни товари, маршрутни листи и пресъгласуване на проекти за ВОБД на текущо строителство на обектите . Проучва... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: -Сглобяване на контролери за осветление-различни манипулации; -стриктно следване на работните процеси и качествени изисквания според инструкциите и технологичните... ОСРАМ ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Изучава, анализира, разработва и предлага решения по проблемите на безопасността и организация на движението. Проучва, анализира, прави предложения и отговаря... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Посреща и обслужва клиенти,като ги консултира за качеството на стоките.Приема парични суми,връща ресто и издава касови бележки и фактури.Аранжира стокиге на витрините.Съдейства... КАДРИЕ МЕХМЕД - БАРО ЕТ.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: 1. Осъществява превози на стоки и товари по предварително зададен маршрут- включва реализация на готова продукция и доставка на материал за производството по заявка... СТРАТОС ЕООД.
 • . Educadores para necesidades especiales: Организира и ръководи производствената дейност в кухнята. Спазва утвърдената технология при производството на готварска продукция, съгласно "Сборник - рецепти"за... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА 121" Детска градина.
 • . Electricistas de obras y afines: подд.с-ми и устр-ва за автоматично управление на произв.оборудване; отстранява възникнали аварии и ремонтира електрооборудването на маш-ни и съоръжения МТМ ООД.