Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

421 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 3

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Почистване на хотелски стаи.Храна и униформа, възнаграждението е 700лв. нето (стартово), а след 6-тия месец е 750 лв. нето. За връзка тел. 02/ 80 70 730, човешки ресурси Меридиан Хотелс България ЕООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Асистент на управителя /на фирма за леене на детайли от алуминий и цинг под налягане/ Работи в тясно сътрудничество с управителя на фирмата, като подпомага изпълнението... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: осъществява дейност по подреждането и съхраняването на стоките -пълно и коректно преимане и предаване на стоките, докуметиране на приетите/ предадените стоки,... АСКО ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Посреща и настанява гостите.Събира сумите от всички поръчки в ресторанта, обработва плащания с кредитни карти. Помага на сервитьорите при необходимост.За контакт... Меридиан Хотелс България ЕООД.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Подменя тръби, фасонни и арматурни части; регулира етажни водопроводни и канализационни инсталаци и арматури; извършва профилактични прегледи, ремонт и възстановяване... ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - МВР Министерство.
 • . Psicólogos: Индивидуално и групово психологическо консултиране на възрастни /мъже и жени/ с умствена изостаналост с цел снижаване на напрежението и преодоляване на ежедневните... ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ поделение.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: 1. Товаро-разтоварна дейност, свързана с доставки и продажби; 2. Приема, подрежда и преподрежда стоката; 3. Етикиране, проверки за срок на годност и документация; 4.... КОНСУЛТ ИНС. ЕООД.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Организаторът на рождени дни н Макдоналдс отговаря за организацията и провеждането на детски рождени дни и партита в Макдоналдс.Той/тя е изцяло ангажиран/а с грижата... СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Отговаря за поверената му машина и за опазване здравето и живота на хората. Отговаря лично за финансови и материални щети, нанесени при неправилно транспортиране.Да... ОБЩИНА КРИВОДОЛ община.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: извършва бетонни работи;полага машинно бетон при изработване на стоманобетонни конструкции и изделия;участва при монтирането,преместването и демонтирането... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales: управлява ръчно и автоматично бетонните машини от пулта за управление;поддържа в изправно състояние системите за управление;изпълнява рецепти за различни видове... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Policías: Оперативния дежурен отговаря за оповестяване на общината при привеждането й в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при... ОБЩИНА ГУРКОВО община.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Подпомага дейността на служителите в ДБТ при планиране, организиране и осъществяване на дейности по текущо наблюдение и контрол при изпълнението на схема "Работа".... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Gerentes de hoteles: Длъжност: Страши администратор/Рецепционист. 1.Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компентно... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинг и района около хотелския комплекс.Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Gerentes de hoteles: 1. Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Управлява по безопасен начин, без риск за здравето на служителите или от увреждане на стоката;изпълнява различни складови задачи-товарене,разтоварване и складиране... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: Контакти и водене на търговски отношения с производители и доставчици;Организация на доставките;Изготвяне на договори, сравнителен анализ,предложения;Администриране... "ШУГАРЛЕНД"ООД ООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва постъпващите стоки и материали. Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки. Калкулира и контолира себестойността... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния финд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Oficinistas generales: Да подпомага работата на ръководителя на фирмата. Административна дейност, входяща, изходяща поща и документация свързана със строителни обекти на фирмата. ОГОСТА ЕНЕРДЖИ ООД.
 • . Recepcionistas de hoteles: Организира и изпълнява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Cocineros: Осигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки установените стандарти; Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите; Отговаря... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de barra: БАРМАН ALL INCLUSIVE БАР В ХОТЕЛ - Поддържа необходимите количества и асортимент от напитки на бара и своевременно дава заявка за доставката им; - Следи за високата хигиена... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Gerentes de hoteles: Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Основни задължения : Посреща гостите и ги придружава до стаите в хотела ; Пренася багаж до и от стаите, автомобилите; Изпълнява услуги в сградата на хотела, като... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва всички постъпващи стоки и метериали; Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки; Калкулира и контролира... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: - Отговаря за обслужването, свързано с дейността; - Поддържане на хигиената в обекта; - Отговаря за материалната база и средствата обслужващи дейността; - Спазва... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de mesas: СЕРВИТЬОРИ В ALL INCLUSIVE РЕСТОРАНТ - Следи за високата хигиена и естетическия вид на района, за който отговаря; - Обслужва гостите като спазва утвърдените стандарти;... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de mesas: Отговорникът, търговска зала в ALL INCLUSIVE РЕСТОРАНТ - Организира и участва в цялостния процес на обслужване в търговската зала на ресторанта, като осигурява на гостите... ЕЛИНА А Д ЕООД.