Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

838 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 3

Санитар. Участва в провеждането на дейностите,осигуряващи оптималното санитарно-хигиенно състояние и хигиенно - епидемиологичния режим на отделенията и помещенията и подпомага медицинските сестри за извършване на професионални дейности свързани с грижите за пациентите.Работа на график с нощни смени.

Продавач-консултант. Обслужване на клиентите, подреждане не стоките по стелажите, активното им предлагане, следи за реда и чистотата в бензиностанциите на веригата в столицата.  

Служител, запитвания. Обработва  компетентно телефонни и писмени запитвания на немскоговорящи клиенти. Извършва активни продажби. Изяснява възникнали въпроси по оперативните процедури с прекия ръководител. При възникнали смущения в работните процеси незабавно уведомява прекия ръководител.

Оператор, център за обаждания. Обслужване на клиенти по телефон, електронна поща, чат; Повишаване нивото на клиентска удовлетвореност; Отговаряне на различни запитвания и предоставяне на точна информация на клиентите; Позитивно отношение при оказването на съдействие на клиентите; Събиране, анализиране и пазене на данни и знания...

Сътрудник, охрана. Осъществява дейности по чл.140а от Закона на МВР, по пропусквателния режим в специалните домове за временно настаняване на чужденци в гр. Любимец и извършва дейност, свързана с охрана в района на поделението, съгласно нормативните документи, регламентиращи дейността, заповеди и разпореждания на рък...

Работник, производство на млечни продукти. Работници в производство на сирене и кашкавал. Работа в разфасовъчен цех.работно време от 08.00 до 17.00 ч., предимство е трудов стаж в такова производство. Работата е подходяща за мъже. Кандидатите (само мотивирани) да ходят на място. тел. и лице за контакт: 0885901690- Мерачев

Шивач. Приема и изпълнява поръчки за ушиване или корекции,съобразно зададени изисквания.Изпълнява поръчките при спазване  на технологичните правила и хигиената на обслужване.Поддържа изряден вид на работното място.Следи за изправност на машините. Други ,конкретно възложени задачи ,спрямо длъжност...

Вътрешен одитор. Участва в одитен ангажимент за даване на увереност , чрез одит системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието в УМБАЛ "Канев"АД , съгласно ЗВОПС. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съ...

Носач-товарач, стоки. Извършва товарене и разтоварване на основни и спомагателни материали и други, както и готова продукция. Пренася готовите облекла от гладачното до склад готова продукция. Подрежда топовете плат, подлепващ материал и хастар в кроялната по указания на бригадир кроялна или кроячи. Пренася и подр...

Обслужващ, бюфет/лавка. Налива напитки и сокове и приготвя сандвичи.Работи с кафе-машината, тостерите и другото оборудване на бюфета. Прибира прибори и посуда от масите в бюфета.

Шлосер. Извършва самостоятелно основните шлосерски операции, свързани с механична обработка на детайли, възли и крайни изделия - обработва ръчно или машинно прътов, листов, лентов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез щанцоване и други начини на получаване на заготовките. Разчита техническа док...

Кранист. Управление на мостов и портален кран /8 тона/ при декофриране, складиране и пренасяне на кофражни форми , бетонна стомана и кюбели.Натоварва автомобилите с готова продукция и зарежда арматурните машини със стомана.   Предвижва крана до мястото за вдигане и преместване на товара, контролира зака...

Готвач. Приготвя храна за 40 деца настанени в комплекс за социални услуги. Работи сутрин от 8 ч. до 12 ч. по график в празнични и почивни дни. тел. и лице за контакт: 0894696343-Дарина Кукева

Касиер. Касиер, продовач-консултант - обслужване на клиентите любезно, внимателно и коректно съобразно стандартите и изискванията на фирмата. Участване в активно предлагане на стоки в активна продажба. издаване на касови документи

Счетоводител, оперативен. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи,разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости  

Технически сътрудник. Подпомага дейностите при предаване за съхранение в склада на стоки, задържани и/или отнети от митническите органи по реда на Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, Правилника за прилагане на ЗАДС. Закона за митниците/ЗМ/. Закон за марките и географските означения, в съответствие с нормативните и други ак...

Машинен оператор, печатарство. Настройва, регулира, контролирапечатната машина. Смесва мастила и разредители. Регулира подаването на полиетилен и мастило. Поддържа, настройва, ремонтира и почиства печатарската машина. МРЗ при липса на опит в рамките на изпитателния срок+100 лв. добавка. При опит по договаряне. Осигурен транспорт. Рабо...

Готвач. Приготвяне на сандвичи, салати и други видове аламинути, правене на заготовки, почистване на работното място. тел. и лице за контакт: 0879848198- Тихомир Стоичков

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Паниране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес изпълнява и други , възложени задачи от директора и заместник-директорите, свързани  с длъжността

Продавач-консултант. Прием на стока, подреждане на стока, работа на каса в магазини за продажба на алкохол, цигари и захарни изделия. 900лв. нето стартово възнаграждение.

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизации. Изпълнява задачи, възложени с длъжностна характеристика.

Кондуктор. Контролира пътници, работи с пари и билети, отговаря за реда и хигиената в автобуса. Работата е  на смени по предварителен график, средното образование е задължително,  изискват се умения за работа с хора /вежливост и търпение.

Социален асистент. Домашният помощник оказва помощ на потребителите на услуги,предоставяни по проект "Патронажна грижа + в Общината" при осъществяване на  лична хигиена и поддържане на хигиена в помещението,което потребителя обитава.

Личен асистент. предоставяне на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен и социален характер на ползвателя от лична помощ  

Касиер. Отговаря за обслужването на клиентите при заплащане на закупените стоки и/или услуги от магазина; Извършва касови операции и ежедневно приключва касовата наличност; Консултира клиентите за местонахождението на стоките, качествата им, текущи промоции и актуална информация, отговаря на запитванията на кли...

Логопед. провежда говорно-речева рехабилитация, корекция на неправилно произнасяни фонеми и др.Консултира деца, младежи и техните семейства и близки

Педагог. педагогът ще планира, организира и изпълнява груповите програми и индивидуалните занимания. Провежда разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните особености на потребителите

Социален работник, социално подпомагане. Извършва пряка работа във връзка с отпускането на социални и семейни помощи; пряка работа с граждани, приемане и обработване на заявления за предоставяне на административните услуги; приема и консултира граждани за възможностите за оказване на социална подкрепа; извършва проверки на подпомаганите  лица и семейства съглас...

Работник, сладкарско производство. • Обслужваш и подпомагаш чрез ръчни операции работата на линията (събиране на продукт в буксове или кашони); • Работиш с палетна количка и пренасяш кашони/касетки; • Контролираш и спазваш всички параметри на производствения процес, съгласно стандартите на съответното работно място; • Контролираш ка...

Контрольор, качество. Следи качеството на изпълняваните изделия между отделните етапи на производство • Контролира спазването на технологията на производство • Окачествява изделия от външен доставчик при постъпване • Извършва стопроцентов контрол на всяко крайно изделие

Más ofertas: << · < · 3 · > · 6 · 9 · 15 · >>