Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

562 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 18

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

Помощник на учителя. Подпомага учителя с цел пълноценна образователна интеграция на дете със специални образователни потребности и създаване на ефективни условия за дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание, социализация и обучение , подкрепа, когато децата са с комплекси потребности.

Рецепционист. Посреща, регистрира, настанява и изпраща потребители на центъра. Работи с касов апарат, отчита парични средства. Осъществява контакти с потребители и посетители. Следи за тяхната удоблетвореност. Предоставя информация за услуги и обучения. За допълнителна информация и кандидатстване: 0888900676 ...

Фактурист. Изчисляване на цени и калкулиране на стойността на стоки, услуги и поддържане на архив. Включва използването на компютър и калкулатор. Други конкретно възложени задачи.

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас). Преподават разнообразни учебни предмети на ниво начален етап на основното образование. Изпълнява и други задължения, възложени от директора на училището, свързани с работата му.

Учител, подготвителна група. планира, организира и провежда обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата в подготвителната група в училището като институция в системата на предучилищното и училищното образование. изпълнява и др.задължения, възложени от директора/ зам.директорите в училището и произтичащ...

Началник смяна. организира производствения процес;ръководи поверената му смяна и участва в производствения процес;контролира качеството на продукцията  готовност за работа на 8/12-часови смени

Продавач-консултант. Работа в магазини "ДМ". 1.Консултиране на клиенти - декоративна козметика, парфюмерия и грижа за лицето. 2. Приемане и подреждане на стока 3. Етикетиране на стоки. 4. Работа на каса.

. desarrollador web/desarrolladora webDigital Graphic Designer (w/m/d) (Gestalter/in - Grafikdesign). Stellenangebotsbeschreibung: DIGITAL GRAPHIC DESIGNER (W/M/D) VOLLZEIT | DRESDEN, BERLIN, WIEN, SOFIA, REMOTE | AB SOFORT [ https://www.offerista.com /] 8 STANDORTE. 135 MITARBEITER. 125 MIO. USER MONATLICH DIGITAL GRAPHIC DESIGNER (W/M/D) VOLLZEIT | DRESDEN, BERLIN, WIEN, SOFIA,...

Монтажник, изделия от метал. Фирма специализирана в прахово боядисване на алуминиеви профили. Длъжността изисква подготовка и окачване на алуминиеви прифили на автоматична линия за прахово боядисване.

Психолог. оказва психологическа помощ на потребителитеи, индивидуална и групова работа с децата. изготвяне и поддържане на задължителна документация

Главен експерт. 1.Главният експерт подпомага дейността на офицерите от сектора и отдела. 2.Участва в събирането, обработката, съхраняването, обмена и разпространяването на разузнавателна информация, както и в изпълнението на информационните задачи в отдел „Разузнавателен” по добиване на разузнавателна информация от открити изто...

Главен експерт. 1. Основните функции и задължения за длъжността са обособени във функционални области „Бюджет и финанси” и „Отчети, отчетност, инвестиционни разходи, анализи и счетоводна политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството” 2. Участва в процеса на разработване на проектобюджет...

Продавач-консултант. Магазин за цигари, кафе, алкохол - Консултиране и обслужване на клиенти. - Работа с професионална кафе машина. - Работа с касов апарат , Пос терминал , стокова програма. - Прием и проверка на стоки. - Подържане на обекта в изряден вид.

Чистач/ Хигиенист. Отговаря за хигиената на обекта и прилежащите площи. Ако лицето има желание, може да поеме и задачи в кухнята, като ще бъде назначено и на длъжност "Работник, кухня". / 4 часа - "Чистач/хигиенист" и 4 часа "Работник, кухня"

Завеждащ, административна служба. Изготвяне на служебни бележки, удостоверения, справки и други, правилно подготвяне на трудово-правните документи за персонала. Точно и коректно водене на установената задължителна документация. Изпълняване предписанията и препоръките на контролните органи.

Младсжки работник. Провежда обучения по дигитално-медийна грамотност. Комуникация с общини, училища. Планиране и организиране на младежки инициативи. Учактва в разработване на младежки политики на местно и национално ниво. За допълнителна информация и кандидатстване: 0888900676 - Богдана Кривошиева; youth.centre.plovdiv#gmail.com

Сервитьор. Посреща и обслужва гостите на заведението, приема поръчките на клиентите за храни и напитки, дава заявки за поръчките в кухнята, сервира на клиентите , приема парични суми, които след работа отчита.

Технически сътрудник. Търговска кореспонденция на английски и български език, извършване на административна дейност, подготовка за международни изложения, комуникация с клиенти и др.

. Analistas de gestión y organizaciónAircraft Materials Administrator (Betriebswirt/in (Hochschule)). Stellenangebotsbeschreibung: Once you join our team, you will: - Performing and solving of clarifications on core return units - Correcting of inventory and equipment entries of pool units - Manage and coordinate the non-interchangeabilities mailbox and associated tasks - Maintain and update...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesRevenue collection & analysis accountant (Wirtschaftsjurist/in). Stellenangebotsbeschreibung: Once you join our team as Revenue collection & analysis accountant you will: - Invoicing process - direct and intragroup customers - - Contracts review - - Active Communication with all departments and affiliates in LHT Group - - Preparation of month-end closing...

Сервитьор. Посреща и обслужва гостите на заведението. Приема поръчките на клиентите за храни и напитки. Сервира на клиентите поръчаните от тях храни и напитки. Приема парични суми /в брой, кредитни карти, ваучери и др.

Технически изпълнител. Участва в изготвянето на документи, свързани с набирането на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и обучение във ВВУ и подготовка на гражданите на РБ, свързани със задълженията по отбраната на страната

Монтажник. монтира и сглобява соларни панели и детайли към тях, съобразно утвърдена конструкция и технология изпълнява и други задачи, поставяни от началника на обекта във връзка с дейността на фирмата

Помощник-готвач. Работи в ученически стол в кв.Мусагеница. Работното време е от 7.00 до 15.00 ч. от понеделник до петък, като през ученическите ваканции - коледна и великденска -  не работят, но получават заплата.

. ingeniero medioambiental/ingeniera medioambientalEHS Project Support Coordinator (Ingenieur/in - Umweltschutz/Umwelttechnik). Stellenangebotsbeschreibung: When you join our team, you will: - Support the projects related to standardization and harmonization of the EHS practices among the companies in the group - Collect data on site and provide overview of the current status quo and provide structured analysis to...

Счетоводител. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Санитар. Познава санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания за помещенията, които чисти. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията. Зарежда работните, сервизните и битови помещесния с необходимите измиващи и тоалетни принадлежности. Отговаря за правилното водене и с...

Медицинска сестра за социални дейности. Провежда консултативна дейност с потребителите, с цел превенция на риска; Води личните дела на потребителите на социалната услуга; Работи за социалната интеграция на потребителите в Центъра, в семейството, в обществото, както и за повишаване възможностите им да водят самостоятелен живот. Води лични...

Шофьор, автобус. Поддържа в изправност повереното му превозно средство, като осигурява правилната му експлоатация. Извършва превозването на учениците от и до училище от другите  населени места и отговаря за здравето и живота  на учениците. Съгласно длъжностната характеристика.

Масажист. Извършване на процедури и масажи според традициите на индонезийската култура. Изисква се сертификат от лицензирана академия за масажисти. Добро владеене на терапии и масажи с вино.

Más ofertas: << · 9 · 13 · 15 · 16 · < · 18 · >>