Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

562 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

Чистач/ Хигиенист. - Сухо и мокро почистване на офиси, цехове и складове; - Почистване и дезинфекциране на сервизните помещения; - Събиране и изхвърляне на отпадъците; - Зареждане с миещи препарати и консумативи на санитарните възли; - Почистване на прах и паяжини във всички помещения - Сериозно отношение към...

Социален работник, хора с увреждания и социални услуги. Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства, изготвя индивидуални оценки на потребностите от подкрепа и вписва информация в индивидуалните планове за подкрепа. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен граф...

Машинен оператор, металообработващи машини. Да настройва, управлява и следи за правилното функциониране на металообработващи машини с ЦПУ. Измерване и контрол на текущата продукция. Фирмата предлага обучение за кандидатите и без опит. •    Добър социален пакет - ваучери за храна в размер на 200 лв., осигуряване, безплатна вода на територията на...

Огняр. Обслужват, почистват, смазват и наблюдават парни машини, котли и спомагателно оборудване като помпи, компресори и оборудване за снабдяване с пара и енергия за сгради.

Социален асистент. Оказва подкрепа на потребителите при хранене, самообслужване, придвижване, събуване и обуване. Извършва тоалет на потребителите при необходимост. Работи в екип с останалите служители за задоволяване потребностите на потребителите, заложени в индивидуалния план за подкрепа. работно време от 09:...

Шофьор, товарен автомобил. Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво,масло,гуми,двигател,скоростната кутия,кормилно управление,спирачки,осветление,преден и заден мост,индикатори на армат...

Сметосъбирач. Събират отпадъци, използвайки сметосъбираща и сметоизвозваща техника; Работят на камиони за сметоизвозване; Повдигат кофи за отпадъци и изсипват съдържанието им в камиони или по-големи контейнери; Разтоварват камиони за отпадъци.  

Охранител. Охрана и пропускателен режим в обект на СОТ 161 на територията на ДБТ Сердика, гр. София, район Сердика, Красно село, Надежда, Подуяне Кандидатите да са физически и психически здрави

Продавач-консултант. Консултира и продава на клиентите ВиК части. Работи с парични средства и касов апарат. Ежедневно отчита оборота на управителя. Подрежда стока в магазина.

Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ,СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В ПР.ПРОЦЕС И ХИГИЕНА НА РАБ.МЯСТО.ИЗВЪРШВАНЕ НА РЪЧНИ ДЕЙНОСТИ-ПОДРЕЖДАНЕ СТОКА НА ПАЛЕТА,ФОЛИРАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ И ДР. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ПРИ СМЕНЕН РЕЖИМ ПО ГРАФИК В ДВЕ СМЕНИ-ДНЕВНА/08,00-20,00ч./ И НОЩНА-20,00-08,00ч./...

Чистач/ Хигиенист. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи. Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане. Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.

Готвач. Участва във всички операции по приготвяне на кухн. продукция; следи за спазване на рецептурните изисквания; следи за спазване хигиената на суровините и др. възложени от работодателя

Касиер. Работи се на кса, обслужва клиенти на бензиностанцията, пише фактури на клиента заредил горива, продава стоки, храни и не храни, приготвя кафев.

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Учител целодневна форма на обучение.Планира, организира и провежда обучението, възпитанието , социализацията и подкрепата на учениците в училището, като институция в системата на предучилищното и училищното образование. Учител целодневна форма на обучение.

Счетоводител, оперативен. Текущо осчетоводява първичните и вторични документи, банкови Извлечения и др. Контролира входящите и изходящите първични счетоводни документи Систематизиране и съхранение на счетоводна документация. Ежемесечно осчетоводяване на заплати, отсъствия, и всички необходими справки свързани с ТРЗ. Ста...

Технически сътрудник. Обслужване на паркинг система за разплащане в МОЛ България. Наблюдават се системите за разплащане.Кандидатите минават обучениеза работа със специализирания софтуер.

Полевъд. Да се пускат помпи за поливане, да се следят редовете с капково напояване. Да се следи за аварии и своевременното им остраняване. Подмяна на скъсан маркуч,подмяна на снадки.

Чистач/ Хигиенист. Ежедневно почистване на кабинетите,мястото за хранене ,санитарните помещения и прилежащите части.Зареждане на различни  консумативи и подаване на заявка  за закупуване на нови при необходимост.

Технически сътрудник. Извършва цялостно адмивистративно обезпечаване на служителите във фирмана в това число : -Посреща и насочва клиенти   и гости на фирмата към съответния отдел или лужител.Отговаря на телефонна централа и насочва разговори .Изпълнява и други дейности от длъжностната характеристика.

Барман. Приема и приготвя поръчки на клиенти; поддържа чаши и прибори в изряден вид; отчита оборота след приключване на работа и др. Възложени от работодателя

Монтажник, кабели. Работа на поточна линия за сглобяване на кабелни инсталации. Следване на точни схеми и диаграми. Спазване на процедури и инструкции. Спазване на всички вътрешни стандарти и правила за безопасност, спазване на поставените срокове и изисквания за качество и ефективност.

Специалист, управление на човешките ресурси. Организира и участва в подбора на персонал,търси ,проучва и предлага нови методи за подбор и привличане на нови кадри,местно с останалитеколеги от екипа организира тиймбилдинг мероприятия.

Готвач. Готвач топла кухня -  Участва във всички операции за приготвяне на кухненската продукция. Следи за спазване на рецептурните изисквания, относно количество и качество на влаганите продукти. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността.

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия. 1. Да следи за качеството на произвежданите детайли, съгласно визуалния стандарт и указанията на инспектор качество. 2. Да следи работния цикъл на машината 3. Да спазва времето на цикъла на машината при работа на полуавтомат 4. Да залага правилно метелните вложки или пластмасови заготовки ...

Общ работник. изготвя и ремонтира изделия от метални листове от стомана, мед, калай или месинг; инсталира, издига, поддържа и ремонтира метални конструкции, подемни машини и подобно оборудване.

Общ работник. -Изпълнява дейности, свързани с поддържане на складове, работни помещения, прилежащи площи, намиращи се на територията на обекта. - Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни дейности. - Участва в товаро – разтоварни дейности, пренасяне на стоки и материали. минимална работна заплата

Мияч, съдове (ръчно). Измиване на посудата в кухнята, съдове,чинии и др. Поддържане на работното място чист вид. Спазване на инструкцията за безопасен труд на работното място.

Работник, кухня. Работи се на топла или студена точка.Приготвяне на заготовки, на салати, работа на тиган. Спазване на инструкцията за безопасен труд на работното място.

Продавач-консултант. Продавач-консултанта продава разнообразни стоки и услуги директно на купувачите или от името на магазини за продажби на едро и дребно и обяснява предназначението и качествата на тези стоки и услуги.

Продавач-консултант. да носи материална отговорност за стоките, техническите съоръжения и оборудване в магазина и щанда. да предлага за продажба на клиентите на магазина стоката на щанда на който работи, като я опакова, маркира и предоставя на клиента. да подрежда и зарежда витрините на щанда. да следи сроковете ...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 14 · >>