Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

819 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 13

Дърводелец, мебелист. Работник, производство изделия от дърво. Работи се с машини и ръчни инструменти. Възможност за обучаване на място, като опитът не е задължителен и да са мотивирани лица за работа.  

Служител, човешки ресурси. подготвя всички документи свързани с назначение и уволнение на работниците и служителите участва в разработване на графици за сменност, статистически отчети, определя социалните осигуровки на фирмата, участва в начисляването на работните заплати

Психолог. Провеждане на индивидуални и групови психологични консултации  на деца и семейства ползващи услугата, водене на документация по случаите. Служителят ще премине въвеждащо обучение тел. и лице за контакт: 0876649502 - Живка Драганова

. evaluador de accesibilidad de las TIC/evaluadora de accesibilidad de las TICManual Software Tester (Web) (f/m/d) (Informatiker/in (Hochschule)). Stellenangebotsbeschreibung: MANUAL SOFTWARE TESTER (WEB) (F/M/D) Full time | Dresden | Berlin | Sofia | from now on [ https://www.offerista.com /] 7 STANDORTE. 120 MITARBEITER. 38,2 MIO. USER MONATLICH MANUAL SOFTWARE TESTER (WEB) (F/M/D) Full time | Dresden | Berlin | Sofia | from...

Продавач-консултант. Обслужване на клиенти,подреждане на стока,работа на каса,отговаря на запитвания от клиенти,направени по телефона,прави заявки за поръчка на стоки.

Тръбар, корабен. Изработка и монтаж на тръби от въглеродна стомана, съгласно конструктивната и технологична документация. Разчитане на техническа и технологична документация, умения за разчитане на чертежи, опит в работата с изометрични чертежи.

Чистач/ Хигиенист. почистване с прахосмукачка,забърсване на рафтове,полиране на огледала,почистване на кухненски кът, почистване на санитарни помещения почистване с мокър моп

Работник, строителството. Изпълнява точно и качествено строително-монтажни работи в съотвитствие с трудовите норми. Спазва техническите и технологичните изисквания за съответния вид строително монтажни работи.

Огняр. с квалификация за газ и твърдо гориво (дърва) и опит  Кандидатства се на място-кв.Прослав, ул. Просвета 2а тел. и лице за контакт: 0885901690 - Мерачев

Салонен управител. Контрол по спазване на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа. Място на работа: Макдоналдс ресторант „Ялта“, бул. "Цар Освободител" 22, подлез Ялта Макдоналдс ресторант „Средец“, б...

Технически изпълнител. Технически осигурява дейността на структурното звено което обслужва. Съхранява личните кадрови дела на служителите Други задачи възложени от служебното ръководство в рамките на предоставените му правомощия

Касиер. Работа с касови апарати, оптически скенери за цени, компютри или други апарати за отчитане и приемане на плащания при покупка на стоки  

. monitor de ocio y tiempo libre/monitora de ocio y tiempo libreANIMATEURS #TUI (À L'ÉTRANGER) (H/F/X). Faites partie de l'équipe internationale de divertissement TUI en tant qu'animateur de jour ou de soirée ou animateur d'activités et d'expériences, et profitez de chaque jour pour faire sourire nos vacanciers et les rendre heureux.   Ce poste offre un contrat flexible permettant de travailler à l'...

. monitor deportivo/monitora deportivaINSTRUCTEUR DE FITNESS ET LOISIRS #TUI (H/F/X). Faites partie de notre équipe internationale TUI Blue en tant qu'instructeur de fitness et profitez de chaque jour pour faire sourire nos vacanciers et les rendre heureux.   Ce poste offre un contrat flexible pour travailler à l'étranger. Un passeport européen ou britannique est requis. Si v...

Организатор. бригадир - осигурява необходимия материал за съответните процеси, контролира присъствието на операторите на работните места; отговаря за качеството и количеството на произведената продукция; мотивира и развива подчинените си попълва необходимата работна док-ция

. monitor deportivo/monitora deportivaMONITEURS DE NATATION #TUI (H/F/X). Faites partie de notre Village de Vacances ou de l'équipe internationale TUI BLUE en tant que moniteur de natation et profitez de chaque jour pour faire sourire nos vacanciers et les rendre heureux.   Ce poste offre un contrat flexible pour travailler à l'étranger. Un passeport européen ou b...

Касиер. Носи материална отговорност за стоките, паричните средства, техн. съоръжения и оборудване; Работи самостоятелно на ПОС-терминалните устройства, приема плащания с банкови карти от клиентите; Маркира стоката, приема плащания в брой и др. Включва се в зареждането на стоките в магазина; Следи за те...

Машинен оператор. пускане в действие и поддръжка на машини и съоръжения( със и без компютърно управление, полуавтоматични и автоматични, ръчни). Грижи за нормалното функциониране на производственото оборудване в предприятието. Извършване на ремонтни дейности по наличните уреди, машини и апаратура. Проверка на с...

Началник, склад. 1. Организира и контролира движението на стоково- материалните ценности в склада. 2. Ръководи разпределянето на стоките в склада по техния вид, партида и срок на годност. 3. Организира и контролира документирането и заприхождаването на приеманите в склада и отпуснатите от него стоки и други...

Касиер. -    Работа с парични средства и фискални устройства; -    Извършва инвентаризация на паричните потоци и наличности; -    Проверява точността на сумите и съответствието им с приложените първични счетоводни документи; -    Извършва първични счетоводни операции по отразяване на дейността; -    Анализ на оперативн...

Работник, строителството. Познания за комплексни строителни дейности-кофраж,арматура,зидария,монтажни и други дейности,умения за работа с различни ръчни инструменти и машини,предишен опит е предимство.

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Отговаря за потребностите от осъществяване на държавната политика в областта на образованието и правилната организация на учебния процес в училището и др.

Старши експерт. Осъществява дейности, свързани с: предоставяне информация за: услугите по заетост; правата и задълженията на търсещите работа лица, регламентирани със ЗНЗ и Правилника за неговото прилагане; свободните работни места; възможностите за работа в чужбина, действащи и предстоящи програми и мерки за заетост и обу...

Готвач. Участва във всички операции за приготвяне на кухненската продукция. Следи за спазване на рецептурните изисквания, относно количество и качество на влаганите продукти. Издава и приема ястията и продуктите, постъпващи в кухнята-майка, като оформя документи, относно приетото /издаденото количество.

Машинен оператор, производство на каучукови изделия. Според длъжностната характеристика за производство на каучукови изделия-зарежда, обслужва и пази поверената машина, спазва техническа безопасност при работа с машината. Почиства и поддържа работното място.

Счетоводител, оперативен. осчетоводяване на първични счетоводни документи, обработка на командировъчни, авансови отчети, касови разплащания издаване на заповеди за командировка

Оператор, въвеждане на данни. Създава документи за движениета на стоков-материалните ценности според законовите и фирмените изисквания, като попълва необходимата информация за генерирането на справки и отчети. Отговаря за приемането на поръчките по електронен път или директно от клиенти; проверява ъответствието със създаденит...

Машинен оператор, кроене. подг.м-ната за работа; настройва м-ната, следи за правилното подреждане на настилите скоростта на нарязване на определените комплекти, разделя нарязания материал според вида и размера и го подрежда; отговаря за качеството и количеството на произведената продукция попълва необходимата работна док-...

Монтьор, промишлено оборудване. Участва във всички планови, текуши и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване; Ангажиран е при внедряване на ново или модификация на съществуващо оборудване; Извършваежедневна профилактика и текущ ремонт на инстументите в производството; Информира навременно прекия си ръководител и...

Склададжия. Работа в склад за козметика- събиране на заявки; товарене и разтоварване; почистване 5 дневна раб. седмица , раб. време  08,00ч. -17,00 ч.  и 10,00 ч. - 19,00 ч.,(през седмица)  тел. и лице за контакт: 0886644192- Христо Краешки

Más ofertas: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 16 · 20 · >>