Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

831 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 13

Специалист, доставки. ОПЕРАТОР НА ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ - приема входящи обаждания и обработва заявки на клиенти, издава фактури и касови бележки. Отчита документи. Предоставя допълнителна информация относно услугите и продуктите на компанията Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител ил...

Комплектовач. Подготовка на подаръчни комлекти  с козметични продукти. Окомплектоване по зададен модел и складиране за експедиция на готовите количества.

. director de productos/directora de productosProduct Manager (Web) (f/m/d) (Produktmanager/in). Stellenangebotsbeschreibung: PRODUCT MANAGER (WEB) (F/M/D) Vollzeit | Sofia | from now on [ https://www.offerista.com /] 7 STANDORTE. 120 MITARBEITER. 38,2 MIO. USER MONATLICH PRODUCT MANAGER (WEB) (F/M/D) Vollzeit | Sofia | from now on  DRESDEN | BERLIN | ESSEN | VIENNA | SOFIA  W...

Машинен оператор. Извършване на машинна и ръчна обработка на кабели - спояване, усукване, заголване. Всички машини се настройват през компютър. Работа на смени. Основна заплата - 700 лв.; след изпитателен срок - 750 лв. Бонус присъствие - 70 лв., нощен труд - 10 лв., ваучер за храна - 60 лв., бонус ефективн...

. informático teórico/informática teórica(Junior) AWS Cloud Infrastructure Support Engineer (f/m/d) (Informatiker/in (Hochschule)). Stellenangebotsbeschreibung: (JUNIOR) AWS CLOUD INFRASTRUCTURE SUPPORT ENGINEER (F/M/D) Teilzeit / Vollzeit | Dresden, Berlin, Essen, Vienna, Sofia or remote | from now on [ https://www.offerista.com /] 7 STANDORTE. 120 MITARBEITER. 38,2 MIO. USER MONATLICH (JUNIOR) AWS CLOUD INFRASTRUCTURE...

Машинен оператор, производство на растителни масла. МАШИНЕН ОПЕРАТОР - РАФИНЕРИЯ ОПИСАНИЕ: 1. КОНТРОЛИРА И ОТГОВАРЯ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА МАШИНИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА В ЦЕХА 2. НАСТРОЙВА И ПОДДЪРЖА НОРМАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН РЕЖИМ ПРИ РАФИНИРАНЕ НА МАСЛАТА ПО УТВЪРДЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ 3. РАБОТА НА СМЕНИ

Продавач-консултант. Консултиране и продажба на продукти от магазина на фирмата Да познава стоките, които се предлагат в магазина. Подреждане на стоките, зареждане от склада.

Социален работник. Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра. Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини. Вод...

Рецепционист. Рецепционист в салон за красота. Обслужване на клиенти - записване на часове в компютърна програма, посрещане  на клиенти.  Почистване на помещенията

Началник, склад. Дейността се състои в цялостна организация на работата в склада, проследяване на пратки през фирмен софтуер, приемане на пратки от куриери и разпределението им по направления или по зони, обработване на транспортни документи. Ревизия на склад. работното време на от 09:00 до 18:00 ч. с две съб...

Детегледачка. Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите. Активно участва в обгрижването на потребителите ползващи социалната услу...

Помощник-възпитател. Подпомага изпълнението на дейности, определени в планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.Приема храна от кухнята, сервра я на децата.Спазва етичен кодекс.Спазва всички задължения .

Социален асистент. ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на  лица с трайни увреждания и на лица в нeтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalBPO Recruiters (m/ w/ d) (Recruiter). Stellenangebotsbeschreibung: Tasks: Proactively source candidates through various channels such as social media, recommendations, direct sources, professional networks, etc. Manage the full recruitment lifecycle to meet the staffing goals across all levels within multiple projects Build and...

Оператор, периферни устройства. Отговаря за програмно и техническото осигуряване на компютърна техника в ДСП, съхранява, управлява и организира цифрови данн, информация и съдържание.

Салонен управител. Контрол по спазването на стандартите на компанията относно, качество, обслужване и чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа.

Шофьор, куриер. Дейността се състои в обслужване - разнос и експорт на пратки до постоянни клиенти в определена зона в град София. Стриктно следене на сроковете на доставка , както и попълване на отчетни и транспортни документи. 1. Чиста шофьорска книжка с категория В; 2. Предишен опит в областта на куриерските у...

Зареждач, материали и полуфабрикати. Събира готови продукти от транспортната лента, подрежда в предварително зададена опаковка и ги подава за опаковане; отговаря за правилното сортиране и опаковане на сладкарските, захарните и тестените изделия;  измива, почиства и нарязва ръчно плодове и зеленчуци, пълни ръчно измитите, почистени и...

Бояджия, превозни средства. Подготовка и полагане на лакови покрития по външни и вътрешни повърхности на автомобилни купета или на тделни детайли.Умения за работа с автолакове и специализиране автобояджийска техника

Специалист. "Специалист, активиране" по процедура "Готови за работа" Длъжността "Специалист, активиране" обслужва неактивни безработни младежи, съдейства за идентифицирането им, провежда анкетиране на неактивни лица и извършва проверка на попълнените анкети, предлага възможности за активиране на идентифицира...

Асистент, офис. - Осъществява комуникация между служителите на фирмата, клиенти, бизнес партньори и институции; - Оформя и разпределя кореспонденция, свързана с дейността на фирмата; - Изготвя различна бизнес документация на фирмата; - Обработва първични счетоводни документи; - Координира и организира административна д...

Общ работник. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства.

Водопроводчик, поддръжка. •    изгражда инсталации за отопление и водоснабдяване; •    осъществява инсталацията на санитарни съоръжения и канализации; •    носи отговорност за качествено изпълнение на възложените работни задължения; •    спазва трудовата и технологична дисциплина. Таня Грудева 0887455746

Старши експерт, кметство. позиция  Старши експерт "Деловодно обслужване" Регистриране на постъпилите документи,чрез въвеждане на информацията в деловодна програма; приемане и адресиране на подадена и получена по пощата кореспонденция.Извършване на информационна и справочна дейност. Предоставяне на компетентна информация на...

Образователен медиатор. Посредник между семействата, местните общности, учениците и училището. Съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничестовото на родителите и учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училищетп. -

Социален работник, социално подпомагане. Извършва пряка работа във връзка с отпускане на социални, семейни целеви помощи по ЗСПД, ЗСП - Наредба 11-075 и др. Пряка работа с граждани, приемане и обработване на заявления за предоставяне на административни услуги.

Общ работник. Почистване на просеки и сервитути на съоръженията от растителност и дървета. Товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им. Изкопни работи за разкриване на съоръженията, както и работите по възстановяване на съответните изкопи и пътни настилки Почистване на складове...

Помощник, кухня (без домашен). Участва в първичната обработка на продуктите. Измива  замърсените съдове и прибори . Подсушава измитите и почистени съдове и прибори .

Работник, сглобяване на детайли. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания.  Отговаря за качеството на извършената работа и спазването на документацията и стандартите за изработка на детайлите. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Счетоводител. Осъществяване на пълно, точно и вярно счетоводно отразяване на финансово-счетоводни операции, първични счетоводни операции и други отговорности за длъжността. 032/634495

Más ofertas: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 16 · 20 · >>