Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

819 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 11

Мениджър екип. Подбор,обучение и управление на екип от Кредитни консултанти; Организиране на маркетингови активности в поверения район; Планиране и отговорност за изпълнението на целите на екипа; Контрол върху ежедневното изпълнение на задачите на екипа.

Образователен медиатор. р-та по проект Подкрепа за успех - посредник м/у семействата, местните общности, учениците в училището, съдейства за обхващането и качественото училищно обр-ние на учениците в училище; насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с учителите в училище

Тракторист. Управлява селскостопански машини при извършване на земеделски работи или при превоз на товари. Отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности, отговорност за техническото състояние на поверената му техника.

Сервитьор. Обслужване на клиенти в казино бар,съобразно установените фирмени стандарти.Презентиране и предлагане на менюто на бара,приемане на поръчки и сервиране

Личен асистент. Работи по специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителите и участва в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

Образователен медиатор. Образователният медиатор е посредник между семействата, местните общности и различни институции, който съдейства за обхващането и качественото включване на младите хора в неформални младежки дейности, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане от ...

. director de servicios para los clientes/directora de servicios para los clientesIngénieur support technique (H/F) - Bulgarie. ***CV EN ANGLAIS UNIQUEMENT*** Pour notre client, une entreprise avec centre de service basé à Sofia, en Bulgarie, nous recherchons un Ingénieur Support Technique (H/F). En tant qu'ingénieur support technique (H/F), vous serez en charge de : - Fournir un soutien dans le dépannage et le d...

Готвач, заведение за бързо хранене. ресторантски работник.Обслужване на клиенти и приготвяне на храна (р-т "Макдоналдс, МОЛ Пловдив,ул."Перущица" 8) тел. и лице за контакт:0888887166- Катя Кондева Може да се кандидатства и със CV на имейл: job#bg.mcd.com

Кредитен специалист, банка. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ ПРЕД ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ: РАЗДАВАНЕ НА РЕКЛАВНИ МАТЕРИАЛИ: ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ В ОФИСА, СЛЕД ПРОДАЖБИТЕ ИЛИ С ТАКИВА В ПРОСРОЧИЕ.

Чистач/ Хигиенист. Поддържа хигиената в административните помещения в училище, почиства и дезинфекцира. Отговаря за заключването на сградата и оставяне осветление.

Машинен оператор. Участва в производството на електрически, високообемни бойлери и отоплителни уреди. Контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията. Следи за качеството и количеството на произвежданата продукция. Други конкретно възложени задачи.

Бояджия, стоманени конструкции. Боядисва детайли. Работа на две смени, от 6:00ч. до 14:00ч. и от 14:00ч. до 22:00ч. СРМ от трудовата борса! Кандидатства се със CV на имейл: Tatyana.tsanova#latecoere.aero тел. и лице за контакт: 0883209568 - Татяна Цанова

Чистач, производствени помещения. почистване на производственото помещение и офис тел. и лице за контакт: 0876517795 - Софка Танева може да се разберат, ако го съчетава с друга работа. Гъвкаво работно време

Готвач, заведение за бързо хранене. баристи-Обслужване на клиенти и приготвяне на храна (кафе и десерти р-т "Макдоналдс, МОЛ Пловдив,ул."Перущица" 8) тел. и лице за контакт: 0888887166- Катя Кондева Може да се кандидатства и със CV на имейл: job#bg.mcd.com

Електромонтьор. - Подготовка на материали; - Механично асемблиране, опроводяване и тестване на електрически табла; - Контрол на качеството на материалите; - Подготовка на готова продукция за експедиция; - Участие в товаро-разтоварни дейности на материали и готова продукция; - Извършване на строително монтаж...

Машинен оператор. Операции на машини - преси, валове, гилотина и др. Следи за правилно функциониране на машини. Преди провеждане на интервюто се изпраща CV по електронна поща на: m.ruskova#bulmint.com Интервютата се провеждат в гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" 4 (Капана). 101, 102, 105, 106 и 107 стаи

Работник, сглобяване на детайли. - Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания. - Отговаря за качеството на продукцията, която асемблира. - Упражнява визуален контрол на произведените детайли.

Шлосер. Изработване и монтаж на метални конструкции.Работа с шлосерски инструменти/ъглошлайфи, винтоверти/.Изработване на детайли по конструктивни чертежи.

Ръководител, отдел по продажбите. Ориентация към изграждането на сплотен и добре подготвен екип с цел постигане на планираните цели; Да осигуряваш и контролираш оптималното протичане на стоковия поток в отдела/отделите от момента на поръчване на стоките до тяхната продажба; Да контролираш и гарантираш хигиената, подредеността и п...

Кариерен консултант. Предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища.Информира учениците,педагогическите специалисти в училищната система и родителите за:структурата и видовете подготовка в училищното образование,институциите в системата на средното и ви...

Машинен оператор, шиене. извършване на машинни операции по производствения процес на работно облекло  при необходимост участва в опаковането на готовата продукция, изпълнява и други задачи, възложени от технолога на цеха

Служител, запитвания. Обработва  компетентно телефонни и писмени запитвания на немскоговорящи клиенти. Извършва активни продажби. Изяснява възникнали въпроси по оперативните процедури с прекия ръководител. При възникнали смущения в работните процеси незабавно уведомява прекия ръководител.

Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета. Учител по Математика. Планира, организира и провежда образователно-възпитателният процес. Изпълнява задължителна норма преподавателска работа.

Контрольор, качество. окачествяване на продукта съгласно изискванията и спецификацията;   Водене записи и поддържане статистика за всички открити дефекти; Извършване контрол в процеса на производство ·       Отговаряте за качеството на произведената продукция.

Асистент-продавач. Посрещане и вежливо обслужване на клиенти. Работа на каса. Изготвяне и приемане на заявки. Подготвяне на заготовки и приготвяне на храната, предлагана от ресторанта. Грижа за хигиената на работното място и спазване на безопасните условия на труд.

Технически сътрудник. Изпълнява и контролира разработването на определени от изпълнителния директор задачи. Осъществява и координира информационния поток между служители, клиенти, наематели и изп. директор. Осъществява електронна и телефонна комуникация, завежда входяща и изходяща писмена кореспонденция и др.

Продавач-консултант. Суп.Маркет КЛАСИК в кв.Три чучура-север и в центъра на града на адрес буал.Руски 5 до клуба на пенсионера търсят да назначат продавач -консултанти.Работи се на смени в екип.Нареждание на стоки и обсужване на клиенти.

Машинен оператор, металообработващи машини. Оператор на ЦПУ машини „ КАМА Технолоджийс “ ООД е фабрика за прозводство и монтаж на машинни компоненти и търси да назначи: Оператор на ЦПУ машини Изисквания: - техническо образование – средно или висше - опит с металорежещи машини с ЦПУ - работа с техническа документация - работа на две см...

Брокер, недвижими имоти. - търговия с недвижими имоти; - работа с компютър и интернет; - работа с клиенти и водене на преговори ; - умения за реализиране и финализиране на сделки с имоти; - осъществяване на огледи в града/познаване на града и пазара с недвижими имоти/; - работа в екип.

Машинен оператор, шиене на облекла. Кетелист. Конфекциониране на плетени изделия, съгласно нормите и изискванията за качество на фирмата. По норма за изработка. Бонуси. Опит 2 години.

Más ofertas: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 15 · 19 · >>