en Español in English auf Deutsch en Français ...

319 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Diseñadores y decoradores de interior: - Проектирането на интериорен дизайн - Продажбите и привличането на клиенти - Изготвянето и предлагането на разнообразни интериорни решения - Консултирането на... МАРТИНЕЛИ ООД.
 • . Tenedores de libros: Обработване и въвеждане на счетоводни документи в счетоводна програма. Срочен трудов договор за 24 месеца. Изисквания: Висше или средно образование, квалификация... ОФИС АДВАЙС ЕООД.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: Поддържане на поточна линия за преработка на отпадъчен полиентилен. Периодични планирани обслужвания на промишленото оборудване. Спешни ремонти на отделните... ВАДИАС ООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: -товаро-разтоварна дейност -участие в подредба и преброяване на стоките в базата -подготовка и разнос на мостри -подреждане на търговски обекти -кратки командировки... МАРТИНЕЛИ ООД.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил. Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите,... Боретти България ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Отговаря за изправността и правилната експлоатация на повереният му мотокар.Товарене/ разтоварване на камиони с материали и готова продукция. Зарежда машините... ВАДИАС ООД.
 • . Conductores de camiones pesados: Управление на моторни превозни средства за пренасяне на товари - транспортират се различни видове суровини, материали, варови и бетонови разтвори. СИМАТ АД.
 • . Soldadores y oxicortadores: заварява тръби Ф 100 под 45 градуса и непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане,... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията.Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите.... ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Разработва и внедрява ренгенови електр. оптически преобразователи,захранвачи устройства за високо напрежение,инвенторен тип,контрол,експлотация,парам. на радиац.Безоп.на... МЕДРЕЙ ООД ООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: - Механо поддръжка на машини в пробоподготовката - Механо поддръжка на прахоуловителна инсталация - Механо поддръжка на руднични водооотливни инсталации - Механо... ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización: Полагане на тръби за климатични и вентилационни инсталации и монтаж на съоръжения (работа с инструменти).Работи се по обекти в гр.Пловдив и региона. КЛИМА ГРУП ООД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papel: Обслужват машини и съоръженияза производство на опаковки от велпапе.Работата е подходяща за мъже,на 3 смени (+ нощна).Има осигурен транспорт в рамките на града. ДУНАПАК - РОДИНА АД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: булиране на минерална вода .... Цеха е със седалище в село Старо Железаре.- на 36 км. от Пловдив.. Лице за контактни Петя Понева 0878708875... По длъжностна характеристика....Професионален... ХИСАР - МИЛЕНИУМ ООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: 1.Извършва приемане, първоначална деловодна обработка,разпределиние и изпращане по предназначение на неподлежащите на регистрация документи; 2.Регистрира подлежащите... ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА поделение.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Управлява асфалтосмесителя, осигурява и поддържа нормален режим на работа на смесителя и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Управлява бетоновия възел, осигурява и поддържа нормален режим на работа на възела и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Машинно почистване на магазин от голяма търговска верига. 6 часов работен ден. Работа на смени: два дни работи, два дни почива. СV и насочващо писмо в 416 стая. МУНДУС СЪРВИСИЗ АД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: 1.Приема,проверява и внася по данъчните досиета всички видове документи 2.Съхранява дънъчни досиета 3.Обслужва служителите на ТД на НАП 4.Обработва всички видове... ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА поделение.