Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

430 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в зачислените стаи,прилежащите им общи части,камериерски офиси и санитарните им помещения,коридорите,спазвайки изискванията на хотела за... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: *Управлява процесите на машина от производствена линия; *Сменя форматни части при смяна на асортимент; *Зарежда консумативи на машината/мастило, етикети, лепило... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Camareros de mesas: Контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на ресторантските показатели за продажби... СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Camareros de mesas: Контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на показатели за продажби и качество. СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Camareros de mesas: Контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на показатели за продажби и качество. СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазването на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти.Участва в производството на собствена продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Camareros de mesas: Сервиране, отсервиране, работа с клиенти и касов апарат. Изисквания: Средно образование, компютърни умения, желателно владеене на чужд език и опит по професията. РЕЛАКС-КООП ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Управлява мотокара по безопасен начин, без риск за здравето на служителите или увреждане на стоката.Изпълнява различни складови задачи товарене разтоварване... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Contables: Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата платежна дисциплина, правилното оформяне... ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"-ВАРНА Училище.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Въвежда и контролира дейностите свързани с изпълнение на специфичните клиентски изисквания и установените вътрешнофирмени процедури с цел поддържане на качеството... ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ - КЛОН КРЕПОСТ ЕООД.
 • . Ingenieros mecánicos: Осигурява осъществаването на произв.дейност с помощта на Ергономия,Методи и Времеви изследвания;Разпределение на работата и балансиране на линиите;Дефиниране... ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ - КЛОН КРЕПОСТ ЕООД.
 • . Cocineros de comidas rápidas: Основнити отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество, обслужване и чистота, обучение... СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Управлява мотокара по безопасен начин,без риск за здравето на служителите или от увреждане на стоката;Изпълнява различни складови задачи-товарене,разтоварване... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Управлява процесите на машина от производствена линия. Сменя форматни части при смяна на асортимент. Зарежда консумативи на машината /пример-мастило, етикети,... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Управление на стоково-материални ценности в складово стопанство; Контрол на товарно-разтоварната дейност на готова продукция и амбалаж;Изготвяне на необходимите... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Управление на стоково материални ценности в складово стопанство Контролна товаро разтоварните дейност на готовата продукция и амбалаж и складови процеси.Изготвяне... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: фадромист - Извършва изкопно-насипни дейности. Извършва товаро-разтоварни дейности. Отговаря за техническото състояние и изправността на поверената му машина.... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Младши експерт (Дирекция Контрол): Извършва контрол на издадените разрешителни по реда на ЗВ, проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти.Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА РЕЦЕПТ. ИЗИСКВ. ОТНОСНО КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ. УЧАСТВА В ПРОИЗВ. НА СОБСТВЕНА ГОТВАРСКА ПРОД. И ГАРАНТИРА ЗА НЕЙНОТО... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: 1. Поддържа хигиената в определените помещения. 2. Подменя постелъчния инвентар, пердета, хавлии и посуда. 3. Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни... БЛАСТ ИНВЕСТ ЕООД.
 • . Directores de industrias manufactureras: Ръководи организацията на труда и производството в цеха. Осъществява контрола за техническата и оперативна подготовка на работа в цеха и осигуряване на техническа... МЕТАЛ СТРОЙ 81 ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти; Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Analistas de gestión y organización: Участва в изготвянето и консолидацията на страгегически и корпоративни прегледи, годишен бюджет и дългосрочни планове.Развива и поддържа добри взаимоотношения... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Изпълнява определените за деня менюта. Спазва утвърденататехнология... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Contables: Да извършва специализирани счетоводни операции, свързани с конкретни счетоводни функции-пасивни/активни сметки, главни книги и др. и доставянето на навременни... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Изпълнява определените за деня менюта. Спазва утвърденататехнология... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазването на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти;Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Analistas de gestión y organización: Събира и анализира пазарна и бизнес информация от различни източници за последваща употреба в мениджмънт отчети, при изготвянето на бюджети и предложения за бизнес... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Abogados: Предоставя навременни ясни и обмислени правни съвети и решения, базирани на пълен анализ на ситуацията за широк спектър от бизнес инициативи и в съответствие... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.