Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

434 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: ОТГОВАРЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО И ИЗВАЖДАНЕТО НА ПРАНЕТО ОТ ПЕРАЛНИТЕ И СУШ. МАШИНИ, СОРТИРАНЕТО МУ И ПРАВИЛНОТО БОРАВЕНЕ С ОБОРУДВАНЕТО В ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕВИЕ. СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти; Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти; Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти; Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в зачислените стаи, принадлежащите им общи части, камериерски офиси и санитарните им помещения, коридорите, спазвайки изискванията на хотела... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в зачислените стаи, прилежащите им общи части, камериерски офиси и санитарните им помещения, коридорите, спазвайки изискванията на хотела за... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Abogados: Предоставя навременни ясни и обмислени правни съвети и решения, базирани на пълен анализ на ситуацията за широк спектър от бизнес инициативи и в съответствие... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Analistas de gestión y organización: Събира и анализира пазарна и бизнес информация от различни източници за последваща употреба в мениджмънт отчети, при изготвянето на бюджети и предложения за бизнес... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазването на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти;Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Изпълнява определените за деня менюта. Спазва утвърденататехнология... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Contables: Да извършва специализирани счетоводни операции, свързани с конкретни счетоводни функции-пасивни/активни сметки, главни книги и др. и доставянето на навременни... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Изпълнява определените за деня менюта. Спазва утвърденататехнология... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕ НА РЕЦЕПТ. ИЗИСКВ. ОТНОСНО КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ. УЧАСТВА В ПРОИЗВ. НА СОБСТВЕНА ГОТВАРСКА ПРОД. И ГАРАНТИРА ЗА НЕЙНОТО... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: 1. Поддържа хигиената в определените помещения. 2. Подменя постелъчния инвентар, пердета, хавлии и посуда. 3. Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни... БЛАСТ ИНВЕСТ ЕООД.
 • . Directores de industrias manufactureras: Ръководи организацията на труда и производството в цеха. Осъществява контрола за техническата и оперативна подготовка на работа в цеха и осигуряване на техническа... МЕТАЛ СТРОЙ 81 ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти; Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Analistas de gestión y organización: Участва в изготвянето и консолидацията на страгегически и корпоративни прегледи, годишен бюджет и дългосрочни планове.Развива и поддържа добри взаимоотношения... ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Камериер, перално стопанство: отговаря за зареждането и извеждането на прането от пералните и сушилни машини, сортирането им, правилно боравене с обрудването... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Камериер: поддържа хигиената в почистените стаи, прилежащите им общи части, камериерски офиси и санитарните им помещения, коридорите , спазвайки изискванията... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Camareros de barra: Ежедневно проследява и маркира консумацията от мини баровете в стаите на хотела и запълва липсите. Следи за сроковете на годност на продуктите от мини бара. Следи... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Участва в производството на сладкарска продукция и гарантира за нейното качество, вкус и външен вид. Изпълнява определените за деня менюта, следвайки стриктно... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти. Участва в производството на собствена готварска продукция и гарантира... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Камериер за перално стопанство-Отговаря за зареждането и изваждането на прането от пералните и сушилните машини,сортирането му,правилното боравене с оборудването... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Отговорен е за навременното доставяне по заявка на чисто бельо в камериерските офиси и за незабавното отнасяне на мръсното в Перално стопанство, така че да се... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в зачислените стаи, прилежащите и общи части, камериерски офиси и санитарните им помещения, коридорите. Подготвя стаите за настаняване. Владеене... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Cocineros: Следи за спазването на рецептурните изисквания относно количество и качество на влаганите продукти;Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Declarantes o gestores de aduana: Required profile: Customer Service Agent No of available posts: 1 Place of work: Sofia, Bulgaria Deadline for applications: 28/02/2018 Description of the task: Be part of it Located in Sofia our client offers a contemporary working environment, world class training and generous remuneration...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: Работници по поддръжка на тревни площи- мъже и жени.Косене, окопаване, плевене, събиране на шума, оформяне на храсти, засаждения. За контакти тел.0888986202 МАЕСТРО ПАРК ООД.