Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,178 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. -    vychystávanie materiálu do výroby -    obsluha VZV -    manipulácia s materiálom -    vykonávanie periodickej inventúry -    podpora presunov a transkací v IS -    vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce podľa príkazov nadriadeného

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. Vykonáva operácie na výrobnej linke podľa pracovného postupu a kontrolného predpisu. Výhody:Hradené, - priemerná hrubá mzda od 850 Eur v závislosti od odbornej zručnosti, - 13. plat, - príspevky nad rámec ZP za prácu nadčas a prácu v sobotu, nedeľu a sviatok, - príspevok na dôchodkové spor...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. montáž dielov na IBC kontajnery, skrutkovanie plastov na rámy, čistenie, vŕtanie a rovnanie rámov na IBC kontajnery Výhody:práca v stabilnej spoločnosti, ktorá je na trhu už 30 rokov kompletné zaučenie štvrťročné odmeny a iné prémie stroj na kávu na pracovisku zabezpečené obedy za zvýhodnenú c...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Hľadáme vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto Vodič/Šofér nákladnej dopravy (VKD). Výhody:sociálny program, k dispozícií mobilný telefón s postačujúcimi dátami, k základnej zložke mzdy sa pripočítavajú ďalšie firemné benefity

. Herramentistas y afinesZámočníci, nástrojári a podobní pracovníci. Oprava vysokotlakových foriem a strihacích prípravkov Výhody:Nástupná mzda 1270 € brutto mesačne Základná mzda 1007 € prémie nástupný bonus mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Jedná sa o prácu na jednu zmenu od pondelka do piatka. Práca v stabilnej a prosperujúcej zahraničnej...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Vykonáva pranie, tlakovanie a montáž Al odliatkov. Kontrolu balenia odliatkov v súlade s pracovnými, kontrolnými a baliacimi predpismi. Výhody:Nástupná mzda 1150 € brutto mesačne Základná mzda 779 € prémie nástupný bonus zmenové príplatky. Jedná sa o prácu na tri zmeny od pondelka do p...

. Profesores de formación profesionalMajstri a lektori prípravy na povolanie. Výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. Výhody:bez výhod

. Desarrolladores de softwareVývojári softvéru. • Work closely with business, Pega Business Architects and Requirement Engineers to validate requirements and design solutions • Work on story refining, development and quality assurance while having the end-to-end process in mind • Participate in the CoE team to monitor the enterprise archi...

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. príprava exportovaného tovaru, balenie, označenie paliet predpísanými etiketami, kontrola exportovaných paliet podľa nakládkového listu čo do kvality to do kvantity, efektívna nakládka na nákladné vozidlá, * Príjem tovaru: vykládka nákladných vozidiel, kontrola počtu kusov pri vykládke vozid...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Vedenie nákladnej súpravy v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy, komunikácia so zákazníkmi v nemeckom jazyku, nakladanie, vykladanie a kontrola prepravovaného tovaru, zabezpečenie potvrdenia a uchovávanie dodacích, nakládkových, cmr a iných sprievodných listín,  udržiavan...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. Vykonáva elektrickú a v menšej miere aj mechanickú údržbu strojov a zariadení (CNC, tlakovače, pračky, montážne linky, pomocné zariadenia a bežnú údržbu ostatných el. zariadení). Vykonáva diagnostiku porúch pomocou meracích prístrojov a odstraňovanie abnormalít strojov. Vykonáva evidenciu zás...

. Conductores de autobuses y tranvíasVodiči autobusov, trolejbusov a električiek. - zabezpečovanie mestskej a prímestskej autobusovej dopravy v Košiciach a v okolí - možnosť preplatenia Vodičského oprávnenia skupiny D a Kvalifikačnej karty vodiča - vek od 21 rokov ( Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónŠpecialisti v oblasti reklamy a marketingu. • Create, maintain (modify, convert, extend, block, delete) and administer data for following processes: Contract Administration, Master Data, Billing, Back Reporting, or any other processes being part of the SSC scope • Ensure the data input is correctly completed • Daily communication with ...

. Directores de ventas y comercializaciónRiadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu. - komunikácia a budovanie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi - riadenie zamestnancov na oddelení nákupu, predaja a logistiky - riadenie skladového hospodárstva - zodpovednosť za zabezpečevanie logistických kapacít - manažovanie zákazníckych portálov - vedenie príslušnej evidencie, mesačný ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesŠpecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení. -    vykonávanie práce na pravidelných a projektových úlohách oddelenia súvisiacich s poskytovaním služieb compliance oddelenia a proaktívnou podporou predstáv skupiny Swiss Re na základe vznikajúcich alebo meniacich sa trendov; poskytovanie poradenstva a podpory v oblasti compliance a reg...

. Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesOperátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení. Obsluha a ošetrovanie CNC obrábacieho zariadenia s cieľom mechanického opracovania obrobkov v zmysle výkresovej dokumentácie. Výhody:Nástupná mzda 1200 € brutto mesačne Základná mzda 808 € prémie nástupný bonus zmenové príplatky. Jedná sa o prácu na tri zmeny od pondelka do piatka. O...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla - technicko-prevádzkový pracovník obce - údržba, opravy, prevádzka obecného majetku - budovy, byty, drobné stavby, pracovné stroje a náradia - letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov - starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá a rigoly - ...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). - zabrániť použitiu nezhodného produktu v ďalšom procese produkcie prostredníctvom inšpekcie produktu - konečná inšpekcia produktu, drobné opravy nezhodného produktu. - zabezpečiť, aby vrátený produkt bol opätovne skontrolovaný - kontrola produktu na elektrickom, vizuálnom stole.

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Hľadáme vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto Vodič/Šofér nákladnej dopravy (MKD a VKD). Výhody:sociálny program, k dispozícií mobilný telefón s postačujúcimi dátami, k základnej zložke mzdy sa pripočítavajú ďalšie firemné benefity

. Electricistas de obras y afinesStavební a prevádzkoví elektrikári. Ide o pracovné miesto v nepretržitej prevádzke alebo len v dennom režime elektroúdržby alebo prevádzkovej elektroúdržby. Podľa odbornej spôsobilosti ako i skúseností/praxe sú zamestnanci zaradení na konkrétnu pracovnú pozíciu a sú im prideľované pracovné úlohy. Hlavnou náplňou práce údržby j...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - komunikácia s materskou spoločnosťou v Južnej Kórei - plánovanie procesu výroby - zodpovednosť za plynulý chod výroby na všetkých úrovniach - zodpovednosť za plnenie denného plánu výroby - riadenie tímu v oddelení výroby vrátane zaškoľovania a periodického hodnotenia zamestnancov - dohľad n...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPredavači. Plánovanie a predaj kuchýň. Príprava cenových ponúk, prezentácia produktov, riešení a služieb zákazníkom. Plnenie obchodného plánu a rastúci vývoj trhového podielu našej spoločnosti. Poskytovanie uceleného zákazníckeho servisu. Výhody:zľava na nábytok

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. kontrola faktúr (ubytovanie, transfér, manipulačný poplatok) od zahraničných partnerov a príprava reportov - komunikácia so zahraničnými partnermi - komunikácia s externou účtovnou spoločnosťou - monitorovanie finančnej bilancie a následné účtovanie - príprava podkladov, dokumentov a reporto...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • Komplexné účtovníctvo, uzávierka a výkazníctvo hlavnej knihy pre pridelenú krajinu • Riadenie komplexných účtovných procesov a účtovné poradenstvo • Pravidelné B/S revízie a čistenie účtov • Spolupráca pri implementácii SAP z pohľadu koncového užívateľa • Pokračuje v zlepšovaní procesov

. Músicos, cantantes y compositoresHudobníci, speváci a skladatelia. - tvorivým spôsobom vytvára a predvádza umelecké diela - naštuduje a interpretuje umelecké diela v koordinácii so zbormajstrom, dirigentom a režisérom. Výhody:Zľavnené vstupné na predstavenia SND. 1 týždeň dovolenky naviac. Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie. Odmeny pri životných a prac...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • účtovanie hlavnej knihy a fixných aktív • účtovanie predaja aktív • účtovanie prevodov • účtovanie odpisov • tvorba a údržba kmeňových dát majetku • mesačné uzávierkové práce hlavnej knihy • práca v systéme SAP • celodenná písomná a verbálna komunikácia v ruskom jazyku a anglickom jazyku

. Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesPedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení. Špeciálno pedagogická diagnostika individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so SZP, telesným postihnutím alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, spolupráca s centrami, pedagogicko-psychologickými poradňami, spolupráca s učiteľmi pri žiak...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Pomocné práce v nábytkárskej výrobe, pomocné práce pri obsluhe drevoobrábacích strojov, balenie výrobkov, paletovanie výrobkov. Perspektíva postupu na pozíciu Nastavovač a obsluha drevoobrábacích strojov. Výhody:- Práca v stabilnej spoločnosti, - perspektíva dlhodobého zamestnania, - možn...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Operátor CNC stroja - vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov: rezanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie, hobľovanie, brúsenie, elektroerozívne obrábanie. Výhody:bez ...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Vyrábať a kompletizovať výlisky podľa požadovanej špecifikácie, povinnosť označovať vyrobené výrobky identifikačným štítkom, dodržiavať a riadiť sa pracovným poriadkom, správne vypísať údaje o množstve a kvalite vyrobených výrobkov, dodržiavať baliace predpisy, spoluzodpovedať za kvalitu vyrábaných častí, ...

Más ofertas: 1 · > · 3 · 5 · 10 · 20 · >>