Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Empleados de contabilidad y cálculo de costos' en Eslovaquia.

Administratívni pracovníci v účtovníctve. - Spracovanie podkladov podvojného účtovníctva účtovnej kancelárii. - Vystavovanie faktúr, zmlúv. - Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na stabilizáciu. - Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť. - Spracovanie pokladničných dokladov...

Administratívni pracovníci v účtovníctve. v programe Softip vedie evidenciu majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácii SAV, v.v.i. v Košiciach a mesačne odsúhlasuje so stavom v účtovníctve organizácií, kontroluje zúčtovanie domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov organizácii SAV, v.v.i. v Košiciach Výhody:príspevok n...

Administratívni pracovníci v účtovníctve. -    komplexné zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa (evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, vyraďovanie, inventarizácia, účtovná mesačná závierka), -    zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného a nehnuteľného majetku (napr. zabezpečovanie údržby, opráv, revízií), - ...

Administratívni pracovníci v účtovníctve. Personálna činnosť, výpočet miezd - kompletné vypracovania v programe SAP, evidencia OOP, zastupovanie finančných účtovníčiek navzájom. Vyštudovaný študijný odbor: manažment ľudských zdrojov, ekonomika, personalistika, financie. Vyžaduje sa prax. Výhody:Pružný pracovný čas, príspevok DDS, pred...