Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,298 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Técnicos agropecuariosTechnici v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vašou náplňou práce bude: • bezodkladné riešenie vzniknutých porúch, problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám • analyzovať vzniknuté poruchy na technických zariadeniach • vykonávanie preventívnej, vynútenej alebo neplánovanej údržby strojov a zariadení • mazanie strojo...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. práca v závislosti na výrobnom pláne, riešenie výrobných problémov, spúštanie a vypínanie lisov, nahadzovanie a zhadzovanie výrobných foriem, informovanie priameho nadriadeného o problémoch vo výrobe, poruchách strojov, foriem, nastavovanie a kontrola parametrov lisovania, zodpovednosť za ...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Komplexné riadenie oddelenia kvality a vývoja, hodnotenie efektívnosti, riadenie zamestnancov, riadenie a kontrola procesov za účelom neustáleho zlepšovania, zodpovednosť za dodržiavanie termínov dodávok, zlepšovanie efektívnosti a kvality produkcie. Výhody:ubytovanie, služobný automobil, služ...

. Ingenieros industriales y de producciónŠpecialisti v oblasti priemyslu a výroby. Specific Responsibilities: • Owns and facilitates monthly S&OP forecast consensus process resulting in a rolling 18 month demand plans. • Analyze multiple history streams including POS/consumption data, and inventory change projections as well as utilize advanced demand planning system and...

. Empleados del servicio de personalAdministratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov. - Telefonická komunikácia v srbskom alebo chorvátskom jazyku s klientmi a ich informovanie o možnostiach uplatnenia na trhu práce - Nábor uchádzačov pre pracovné pozície spoločnosti - Aktívne vyhľadávanie vhodných pracovných internetových portálov, inzertných tlačovín na prezentáciu našich s...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov - Utvárať priaznivé pracovné podmienky a a zaisťovať bezpečnosť a ochranu pri práci - Spolupracovať pri odmeňovaní zamestnancov - Utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb - Riadiť výr...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - Komplexný proces dodržiavania zákona o DPH vrátane prípravy a podávania daňových priznaní k DPH, výkazov pre Intrastat, európskych zoznamov predaja/nákupu a ďalších výkazov súvisiacich s DPH kontakt s rôznymi obchodnými systémami a transakciami v oblasti DPH nielen v rámci Európy, ale a...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce  sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vy...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. - Včasné a bezodkladné odstraňovanie elektrický porúch zariadení, strojov a budov, - vykonávanie preventívnych kontrol strojov a zariadení podľa plánu a odstraňovanie prípadných porúch, - oznámenie porúch svojmu nadriadenému a spolupráca pri zabezpečovaní ich odstránenia, - starostlivosť o zveren...

. operario de lavandería/operaria de lavanderíaProduktionsleiter/in (Wäscherei). Wir suchen für unseren Wäschereibetrieb eine/n 1 Produktionsleiter/in (Wäscherei) Vollzeit und unbefristet, Anmeldung in Österreich! Arbeitsort: Malacky, Slowakei (Nähe Hohenau oder Angern) Die Anmeldung erfolgt in Österreich! Branche: Wäscherei Aufgabengebiete: * Sicherstellung der Pr...

. Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazoVodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon. - obsluha vysokozdvižného vozíka - zabezpečenie údržby, opravy výrobného zariadenia a čistenia výrobného zariadenia zvereného pracoviska - skladovanie, manipulácia a expedícia - plnenie úloh a pokynov nadriadeného - bližší popis pracovnej pozície bude kandidátovi ozrejmený na pracovnom pohovore

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Obsluha lisov, fréz Príprava materiálu na lisovanie - strihanie, rezanie Odváženie potrebného množstva materiálu Vkladanie materiálu do formy, lisovanie na hydraulickom lise Obrusovanie a čistenie výlisku, orezávanie hrán, prípadne vŕtanie pomocou prípravku, frézovanie Vizuálna kontrola hotového...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Priama práca s klientom, sociálna evidencia klientov, skupinová a individálna komunikácia s klientom, komunikácia s úradmi a štátnymi inštitúciami, tvorba plánov individuálneho rozvoja a ich vyhodnotenie, poskytovanie poradenstva..práce pri kultúrnych udalostiach.

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Naťahovanie kože, koženky a textílie na plastové diely Výhody:- mesačný bonus až do výšky 200eur - príspevky na dopravu podľa vzdialenosti bydliska od 30 do 80 eur mesačne - stravné lístky resp. príspevok na stravu vo výške 4,70 eur odpracovaná zmena - príplatky za poobedné zmeny

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Kuchár/ka Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál - ( raňajky, desiata, obed, olovrant). Vedenie a skladovanie zásob a evidencia potravín.

. Trabajadores comunitarios de la saludTerénni sociálni a zdravotní pracovníci. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.7.2022. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačn...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. - samostatná obsluha 3D CMM (PC DMIS), - programovanie 2D a 3D CMM meracieho zariadenia, - meranie výrobkov a overovanie meracích prípravkov, - návrh úprav a korekcií na základe získaných výsledkov z merania, - vykonávanie metrologickej činnosti s ďalšími meradlami, - tvorba grafických repo...

. Montadores de estructuras metálicasPrípravári a montéri kovových konštrukcií. - Vykonávanie pomocných prác podľa pokynov nadriadeného – pílenie, odihlovanie, prepočítavanie, uloženie, očistenie, konzervácia, balenie atď., - zodpovednosť za prehľadné a hospodárne uloženie materiálu, nástrojov a pomôcok na pracovisku, - zodpovednosť za včasné ( podľa zadaného termínu )...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. Chyžná pre hotel vo Vodnom parku Bešeňová - Galéria**** - upratovanie izieb a spoločných priestorov hotela, zodpovednosť za zverený majetok, 8 hodinová pracovná doba aj počas víkendov a sviatkov Výhody:stravné lístky, zamestnanecké zľavy, SKIPASS 1 1, AQUAPASS 1 1, zľavy vo všetkých gastro ...

. AlbañilesMurári a podobní pracovníci. zhotovovanie stavebných konštrukcií murovanie a betónovanie osádzanie jednoduchých oceľobetónových, drevených, kovových výrobkov Výhody:- po skúšobnej dobe možné zvýšenie platu - dochádzkový bonus vo výške 15percent z mesačnej mzdy - vianočné odmeny, individuálne odmeny - firemné podujatia...

. Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobrasPosunovači, signalisti, výhybkári. - vykonávanie posunu na závodnej vlečke - pravidelné vykonávanie prehliadky vlečky - technický stav a čistota - čistenie a mazanie výhybiek Výhody:- stravovanie v závodnej kuchyni, - odmeny za odpracované roky, - odmeny pri životných a pracovných jubileách, - mikulášske akcie pre deti zam...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Hľadáme vodiča, ktorý chce pracovať v MKD na turnusy , 2-1., 3-1, 4-2 , Náplňou práce je , okrem vedenia kamiónu aj: vypisovanie CMR, zabezpečenie tovaru proti poškodeniu / upínacími pásmi, kontrolovanie tovaru - do počtu podľa objednávky, staranie sa o vozidlo - jeho čistotu., hlavne byť zodpov...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. Recepčná pre hotel vo Vodnom parku Bešeňová - Galéria**** a Akvamarín**** -zodpovedanie za chod recepcie -poskytovanie informácií návštevníkom -ubytovanie a odubytovanie hostí -predaj tovarov a služieb -prijímanie a realizácia rezervácií -práca s hotelovým systémom Protel a Epos Výhody:stravn...

. Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesOdborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení. Výberové konanie dňa 29.06.2022 o 09:00 hod v priestoroch Obecného úradu Tekovská Breznica Žiadosti poslať na adresu Obec Tekovská Breznica  Obecný úrad č. 566    966 52 Tekovská Breznica v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - ekonóm obce/referent obce - neotvárať." Na pohovor b...

. Guardias de protecciónPracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti. Pracovník vlastnej ochrany Vodný Park Bešeňová Nápň práce: - kontrolovať a usmerňovať plynulosť vstupu a výstupu klientov s cieľom dosiahnuť maximálnu priechodnosť -monitorovať činnosť v celom aráli s cieľom maximálnej ochrany a bezproblémového chodu -dodržiavať štandard kvality k zvýšeni...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPredavači. - dokladanie tovaru vo veľkoobchode, - práca s pokladňou, - dodržiavanie hygieny predaja potravín, - dodržiavanie poriadku a čistoty, - inventarizácia tovaru. Výhody:odmena: po skončení skúšobnej doby 50,- €, po odpracovaní 1 roka 100,- €

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. • dodržiavanie kvality projektu • sledovanie ekonomických a časových ukazovateľov projektu • riadenie prác subdodávateľov • kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov • súčinnosť s investorom pri výstavbe projektu • riadenie stavebných technikov a ďalších pracovníkov na stavbe • vypracovávanie súpi...

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. - návrh a spracovanie technologických postupov pre efektívnu výrobu - návrh a spracovanie výrobných prípravkov pre procesy výroby - spracovanie technických riešení podľa požiadaviek výroby - príprava a vyhodnocovanie termínových harmonogramov riešených projektov a TPV - technická podpora o...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - výroba ložísk a prevodoviek, kladiek, ozubených kolečiek - montážne práce Výhody:ubytovanie, - výkonnostné prémie 30percent - stravné lístky - príplatok za sobotu 25percent - príplatok za nedeľu 50percent - príplatok za sviatok 125percent - príplatky podľa ZP

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Zabezpečenie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke, zodpovednosť za správne prevzatie potravín zo skladu, zodpovednosť za dodržanie predpísaných technologických postupov a dávok potravín podľa materiálnych noriem, za akosť, chutnosť a zdravotnú bezchybnosť pokrmov....

Más ofertas: << · 2 · > · 4 · 7 · 12 · 23 · >>