Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

886 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. chófer privado/choferesa privadaVodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov. Rozvoz tovaru, príprava objednávok, pomocné práce vo výrobe. Vodičský preukaz skupiny B. Možnosť práce aj na kratší pracovný čas. Pracovný čas od 06:00 -14:30 hod. a od 06:00 - 10:00 hod. Výhody:Príplatky za soboty, nedele, príplatok za sviatok, stravné lístky.

. camarero/camareraČašníci a someliéri. obsluha zákazníkov v atraktívnom prostredí komunikácia so zákazníkmi komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov) objednávka jedál a nápojov, vynášanie jedál a nápojov príprava teplých, studených a miešaných nápojov práca s pokladňou, hotovosťou, de...

. supervisor de producción/supervisora de producciónMajstri (supervízori) v priemyselnej výrobe. - zodpovedá za personálne a materiálne zabezpečenie výroby počas zmeny - zabezpečuje a zodpovedá za splnenie objednávky - zodpovedá za kvalitu výrobkov a dodržiavanie hygienických predpisov - vedie a riadi pracovníkov vo výrobe - zadáva úlohy, zadeľuje pracovníkov - operatívne rieši vzniknuté pro...

. director de operaciones/directora de operacionesPrezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií. - vysoké manažérske zručnosti - rozhodovanie, organizovanie, plánovanie, delegovanie a vedenie porád; - riadenie  činnosti spoločnosti - koordinovanie a riadenie  materiálových, finančných a technických zdrojov - tvorba krátkodobých, strednodobých aj dlhodobých plánov spoločnosti - impleme...

. electricistaMechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií). PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude: - vykonávanie pravidelnej technickej údržby a odstraňovanie porúch na zverenom železničnom zabezpečovacom zariadení - účasť na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení Výhody:PONÚKAME - základná mzda 1135 € mes. brutto - do...

. ElectrotécnicosElektrotechnici a energetici. PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude: vykonávanie pravidelnej technickej údržby a odstraňovanie porúch na zverenom železničnom zabezpečovacom zariadení účasť na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení Informácie o výberovom procese Výhody:PONÚKAME: - základ...

. operario de metalistería ornamental/operaria de metalistería ornamentalUmeleckí remeselníci inde neuvedení. Vykonáva zámočnícke práce a vyhotovuje scénické dekoračné prvky podľa výkresovej dokumentácie. Vyhotovuje tepané výrobky, mechanizmy pre pohyb scénických dekorácií a iné práce podľa potreby nadriadeného. Výhody:- zľavnené vstupné na predstavenia SND - 1 týždeň dovolenky naviac - príspevo...

. Administradores de sistemasSprávcovia systémov. ako Low Code Developer budeš vyvíjať špičkové riešenia pomocou technológie Low Code, ako je platforma Mendix. Spolu s tímom z Volkswagen Group Services, s.r.o budeš implementovať riešenia Low Code, ktoré optimalizujú prevádzkovú dokonalosť alebo podporujú nadchádzajúce obchodné procesy. Tvoje najd...

. Profesionales de enfermeríaŠpecialisti v ošetrovateľstve. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov vykonávaná sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom. Samostatná špecializovaná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri náročných operačných výkonoch. Výhody:✅ Základná zložka m...

. Técnicos de laboratorios médicosLaboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii. Zdravotná laborantka - Vykonávanie laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód. Prijímanie a preberanie vzoriek materiálu. Obsluhovanie diagnostických prístrojov laboratórneho pracoviska. Vyhodnocovanie výsledkov, zisťovanie zmien za fyziologických a patologických podmienok. Priprav...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMechanici a opravári motorových vozidiel. Identifikácia závady na vozidle. Určenie rozsahu opravy resp. diagnostiky. Stanovenie optimálneho spôsobu opravy. Práca s diagnostickými prístrojmi. Mechanické práce, údržba a servis vozidiel. Montáž a servis automobilových doplnkov a príslušenstva. Prezúvanie pneumatík. Plnenie klimatizačných sys...

. Encuadernadores y afinesPracovníci dokončovacích prác tlače a väzby. Hľadáme skúsenú a pracovitú kolegyňu alebo kolegu na dlhodobú prácu do nášho výrobného tímu. Prax v rámci polygrafie, ručnej výroby alebo aranžovania je podmienkou. Tvojou náplňou bude práca najmä ručné dokončovanie tlačovín za pomoci drobných strojov. Je teda dôležité aby si mal/a šikovné a rýchle...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMechanici a opravári motorových vozidiel. Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti vozidiel zákazníka poskytovaním servisných služieb v oblasti opravy a údržby vozidiel. Mechanici sú zodpovední za vykonávanie servisných prehliadok, opráv a podľa odbornej úrovne tiež diagnostikujú, analyzujú a odstraňujú všetky typy porúch. Zabezpečiť, a...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. •    pomocné mäsiarske práce na prevádzke Bitúnku v Hlohovci •    dezinfekcia a čistenie prevádzky •    uskladnenie a distribúcia spracovaného hovädzieho dobytka a ošípaných •    základné manuálne práce na prevádzke

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov - utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu pri práci - spolupracovať pri odmeňovaní zamestnancov - utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb - riadiť výr...

. Secretarios administrativos y ejecutivosOdborní administratívni asistenti. - spracúvanie a reportovanie analýz nákladov/ výdavkov spoločnosti - účtovníctvo, spracovanie a účtovanie výdavkov kórejských zamestnancov - komunikácia s materskou spoločnosťou v Kórejskej republike (v kórejskom jazyku) - príprava podkladov pred spracovanie miezd kórejských zamestnancov - admin...

. Mecánicos y reparadores en electrónicaMechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií). - zabezpečenie funkčnosti a spoľahlivosti meracej a regulačnej techniky - identifikácia porúch, opravy a nastavovanie parametrov regulačných sústav - konfigurovanie inteligentných snímačov a programovateľných regulátorov - konfirmácia a metrologická kontrola obvodov - znalosť čítania výkresove...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení. Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní chorých na lôžkovom oddelení. Vykonávanie hygienickej starostlivosti chorým. Prevoz chorých so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia alebo na liečebné zákroky. Výhody:V prípade potreby umožníme doplniť si požadované vzdelanie.

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov hvezdárne; - samostatná odborná práca na úseku účtovníctva, rozpočtovania a financovania; - komplexné vedenie podvojného účtovníctva; - sledovanie čerpania rozpočtu a limitov stanovených nadriadeným orgánom; - zabezpečovanie zákla...

. Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Práca v zmysle pokynov nadriadeného pracovníka, manipulačné práce s materiálom a výrobkami, obsluha a bežná údržba sekacích strojov, obsluha a bežná údržba odlievacích vysokotlakových lisov, manipulácia a údržba omielacieho a pracieho zariadenia, nakladanie, obsluha a údržba taviacich pecí...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. • Ako Test Release inžinier budete členom vývojového tímu so zodpovednosťou za výber a vykonávanie testovania vyvíjaných produktov. • Vašou náplňou práce bude samostatná koordinácia testovacieho plánu s klientom (napr. základná validácia, kalkulácie a simulácie) • Výsledky testov budete prez...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - obsluha obrábacích centier - tvorba 2D programov podľa výkresovej dokumentácie - zodpovednosť za správne nastavenie polotovarov pre následné obrábanie podľa 3D programov - pravidelná kalibrácia sondy na obrobok a nástroje - starostlivosť o stroje Výhody:- mesačné výkonnostné odmeny, - po ukonče...

. Carniceros, pescaderos y afinesSpracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia. Náplň (druh) práce: Práca pri výrobe a balení mäsových výrobkov. Kontrola senzorických vlastností výrobkov, balenie hotových výrobkov a zabezpečenie kontinuity baliaceho procesu a plnenie plánu výroby na daný deň. Vešanie, označovanie výrobkov, vykonávanie ostatných pomocných prác. Práca v...

. Técnicos en química industrialChemickí technici. • Výmena, nastavenie a optimalizácia nástroja (formy) a pravidelná údržba výrobných zariadení. • Organizovanie dostupnosti výrobných zariadení, odstraňovanie chýb, definovanie nutnej údržby. • Rozhodnutia o ďalších postupoch ako odstrániť odchýlky procesu alebo produktu po konzultácii s nadriadený...

. Carniceros, pescaderos y afinesSpracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia. - manipulácia s mäsom, ukladanie a balenie celej a porciovanej hydiny, hydinovo-mäsových výrobkov - balenie a finalizácia produktov kuracích dielov, hydinovo-mäsových výrobkov - finalizácia produktov do spotrebiteľského balenia v chladenej alebo v mrazenej podobe, - dodržiavanie predpísaného ...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. - manipulačné práce v sklade - práca s VZV a regálovým zakladačom Výhody:- náborový bonus 3500 eur - príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - zdravotná starostlivosť - sociálny program pre zamestnancov - odmeny darcom krvi - odmeny pri pracovných a životných jubileách - stravovan...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Príprava jedál a dodržiavanie technologických postupov prípravy jedál, výdaj jedál podľa výrobného výkazu, expedovanie jedál podľa rozpisu, upratanie pracovných plôch po ukončení práce, dodržiavanie všetkých hygienických zásad HACCP. Plniť všetky ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce. St...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Príprava sushi - krájanie zeleniny, rýb a balenie potravinárskych výrobkov sushi podľa určených postupov. 37,5/ 38,75/ 40 h týždenne pri práci na plný úväzok - jednozmenná, dvojzmenná alebo trojzmenná prevádzka. Pracuje sa aj vo sviatky a víkendy. Práca je vhodná pre aktívnych ľudí. Výro...

. Parqueteros y colocadores de suelosPodlahári a obkladači. Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní. Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť. Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov Ukrajiny, kto...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - montáž dielcov podľa výkresovej dokumentácie - balenie hotových výrobkov / dielcov Výhody:- Práca na 2 zmeny - V prípade spokojnosti možnosť zvýšenia platu po skúšobnej dobe - Nástupný bonus - 400 EUR - Dochádzkový bonus - 50 EUR - Príspevok na dopravu - 0,05 EUR km - Príspevok na DDS - 5...

Más ofertas: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 12 · 18 · >>