en Español in English auf Deutsch en Français ...

195 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes: Приема за съхранение,подрежда,предоставя за ползване и предава архивни документи,съгласно действащите нормативни документи;участва в експертиза на документите;приема... РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ поделение.
 • . Contables: Осъществява финансово-стопанска дейност при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни документи, регламентиращи тази дейност. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО поделение.
 • . Personas que realizan trabajos varios: товарене и разтоварване на машини и материали, пренасянето им до работните помещения, доставка на необходимите материали, във връзка с израждане на Турски поток ЕС ТИ ЕЛ Ойл енд Газ Сървисиз ООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: осъществява дейности по функционирането на Младежки център и дейности, свързани с организиране и провеждане на общинска политика в областта на младежките дейности.... ОБЩИНА ТРЯВНА община.
 • . Peones de minas y canteras: Отговаря за правилната експлоатация на оборудването и машините, с които работи.Отговаря за правилното съхранение и използване на материални ресурси.Носи отговорност... КАОЛИН АД.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Учител по испански език на 0,5 щат.Документи ще се приемат от 8:30ч на 10.08.2017 г. до 16:00ч на 25.08.2017г. в сградата на СУ Св.Патриарх Евтимий - гр.Пловдив, ул.Иван Вазов 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" Училище.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Работи на касата на новооткриващ се магазин Фантастико на бул. Йерусалим № 22 в ж. к. Младост 1. За повече информация на телефон - 029692661. Автобиографии може да се оставят... ЕВРО ХАРТ ЕООД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: Ръководи дейността на цеха за призводство на стоманобетонови елементи съгласно утвърдения производствен план. Проучва подробно документацията за цеха - работни... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Empleados de centros de llamadas: Работа в контактен център в Дианабад. Телефонна комуникация по разнообразни входящи и изходящи проекти за клиенти на компанията. Обучение за различни проекти.... ЛОГИКОЛ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Почистване на входове.Честота, съгласно договора с клиентите 1-2 пъти седмично.Периодично почиства стени на асансьора, входна врата и предвходно пространство.За... ПРО ДОМ ЕООД ЕООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: Извършване на бетонни работи. Полага и уплътнява ръчно или машинно бетон при изработването на стоманенобетонни конструкции и изделия. Участва при монтирането,... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores: Доставка на писма, документи и пратки.Водене на протокол за разнос за получените стоки. Опит на подобона позиция -мин.2 г. като шофьор или 1г. като куриер. За контакти... ОЙРОКУРИЕР ЕООД.
 • . Soldadores y oxicortadores: Заварява елементи и детайли от съоръжения, работещи при висики динамични натоварвания, налягания и температури; Отстранява дефекти в сложни заварки и несложни... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
 • . Ingenieros electricistas: Инженер по експлоатация на оборудване за козметично производство. Настройка и поддръжка на специализирани машини и оборудване: дозатор, хомогенизатор, пакетираща... РЕВЮЕЛ ООД.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: Организиране и участие местни и международни форуми за представяне на книги;Дигитално прдставяне на печатни изделия и книги в социалните мрежи, блогове и др.;Отговаря... ПУЛСИО ООД ООД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Подреждане на готовата продукция по зададени критерии; Товаро-разтоварни операции, включително по разтоварване на доставки на материали; Помагане на работничките... ПАК ЕСТ ООД.
 • . Profesores de formación profesional: Планира,подбира и използва подходящите методи,средства,материали и образователен инструментариум за реализиране на образователната дейност. ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище.
 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: Професионално, качествено и вежливо обслужване на клиентите.Демонстриране на възможностите на продуктите.Сравняване на параметрите и цените на продуктите с... КОНТРАСТ - 94 ЕООД.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Извършва транспортни дейности с бус на територията на гр.Ямбол.Приема стоки.Подготвя и доставя уреди до дома на клиента,вкл. на етаж.Грижи се за техническата изправност... КОНТРАСТ - 94 ЕООД.
 • . Peones de carga: Извършва товаро - разтоварни работи. Извършва преносни работи на инвентар и материали. Събира и изнася отпадъци на определените места. Изпълнява и други конкретно... СТРОЙКО-2020 ООД.
 • . Recepcionistas de hoteles: Отговорен за професионалното обслужване на гостите на рецепцията Владеещите втори чужд език са с предимство Заплата - по договаряне Работи 2 дни/почива 2 дни СИЛВЪР ХОТЕЛ ООД ООД.
 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Участва в състава на маневрената бригада за извършване на маневрена дейност, прикачва вагони и обръща стрелките под ръковоствато на маневриста и дежурния ръководител... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
 • . Oficinistas generales: Приема, регистрира и изпраща сл.кореспонденция. Съставя технически трудовите договори и други документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването... ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ" Училище.
 • . Recolectores de basura y material reciclable: Събиране, сепариране и досортиране на събрани отпадъци, извършвани на площадката, на която е разположена сепариращата инсталация и/или извън нея; предварителна... ЕКОКОМЕРС ЕООД.
 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Участва в състава на маневрената бригада за извършване на маневрена дейност и местна работа в района на гарата и техническия район. Прикачва и разкачва вагони... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Организиране на дейности и мероприятия по ВИК. Изисквания: Висше или средно техническо образование, желателно с опит по специалността, компютърни умения. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД.
 • . Tenedores de libros: Приема проверява и съставя шървични и вторични счетоводни документи за извършените стопански операциии. Контролира парилното оформяне на документите и др. МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: - организирате и контролирате цялостната дейност на склада; - приемате стоките като извършвате количествен и качествен контрол; - работа с първични складови документи;... О.Р.Т. АД.
 • . Soldadores y oxicortadores: Непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане, резервоари, тръбни решетки, елементи... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Ingenieros en telecomunicaciones: осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги, отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране... ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ община.