Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

435 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Работа с трактор и багер (прокопаване на канали).Работата е свързана с командироване в различни населени места в страната.Кандидатите може да са трактористи или... АКВА СИСТЕМС ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores en electrónica: Извършва основен и текущ ремонт, изпитва и предава сложни и отговорни електрически машини, апарати и електроуреди. Поддържа, монтира, ремонтира, изпитва, регулира... ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД.
 • . Vendedores por teléfono: Vous êtes en charge d'apporter un appui technique avancé aux clients rencontrant des problèmes avec leur matériel. Vous gérez les situations trop complexes pour les membres débutants de notre équipe. Vous maintenez à jour vos connaissances sur les évolutions techniques sur nos produits....
 • . Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales: управлява ръчно и автоматично бетоновите машини от пулта за управление. Поддържа в изправно състояние за управление.Изпълнява рецепти за различни видове строителни... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: изпълнява определените шевни манипулации в съответствие със зададената технологична обработка и методи на работа; изпълнява тегелите прави и с еднакво разстояние... БТБ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Analistas de gestión y organización: Поддържане на контакт с клиенти; търсене на нови клиенти и разширяване на пазарния дял на предлаганите от фирмата аналитично оборудване и консумативи в лаборатории... ГЕЯ-99 - ЙОВКА ЙОРДАНОВА ЕТ.
 • . Peones de explotaciones de cultivos mixtos y ganaderos: Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство -телеугоително стопанство. Почиства, храни и други общи дейности в стопанството. ФЕРМАТЪ ООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Събиране и внос на такси, приемане на хранителни продукти, правене на отчети и калкулации на продукти, водене на инвентара, получаване на стопански разходи и др.... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" Детска градина.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: управлява и експлоатира безопасно и безаварийно нова бетон помпа;отговаря за безопасното позициониране на бетон помпата;прави ежедневен технически преглед;задължително... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Físicos y astrónomos: Подпомага началника на участъка при планиране провеждането на изпитвания на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, изготвяне на програми... Военно формирование 26940 поделение.
 • . Impresores: Настройва и управлява цифрова печатарска машина,настройва, регулира и контролира основни механизми на печарската машина като захранващи и изнасящи механизми,... ВЕЛПА ЕООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: организира приемането и съхранението на имуществата, приема и организира подреждането комплектоването на имуществата при транспортиране. Оформя документите... ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46700 поделение.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Проджба на продуктите на Нуга Бест. Работно време от 09:00-18:00.Събота и неделя почива. Кандидатите да се иетересуват от здравословен начин на живот, от иновации за... НУГА БЕСТ ГЛОБЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Следи и контролира налягането на газта и парата Наблюдава и осъществява контрол върху температурата на изпаренията на нивото на водата Носи отговорност за парния... СЛЪНЧО 99 ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: получава куриерски пратки и ги доставя в склад, поддържа автомобила в изправност, разнася стоки по обекти, почиства плащадка пред магазина; шофьор - общ работник... СПЕЛ ООД.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos: Правилна експлоатация и поддръжка на селскостопански машини,прецизност и отговорност към поставените задачи,ежедневен отчет за извършената работа Телкиев Агро ООД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: водач на пикап, разнос на лекарства, витамини, храни и аксесоари за домашни любимци и селскостопански животни в цялата страна, материално-отговорно лице СИГМА ПРОВАДИЯ ООД.
 • . Cocineros: Участва в производството на готварска продукция, изпълнява определените за деня менюта по определени рецептурни изисквания - топла кухня, следи за количеството... АЛИАНС ТУР ООД.
 • . Cocineros: Участва в производството на готварска продукция, изпълнява определените за деня менута по определени рецептурни изисквания, следи за количеството и качеството... АЛИАНС ТУР ООД.
 • . Analistas de gestión y organización: • Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута. Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти... БАНКА ДСК ЕАД.
 • . Especialistas en políticas de administración: - Подпомага процеса по планирането, координацията, изпълнението и отчитането на проекти свързани с управлението на отпадъци, енергийна ефективност и др. - Участва... БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД.
 • . Peones de carga: Отговаря за правилното и точно вижение а стоки и материали към и от склада;Подготвя доставките на стока към клиента;Подрежда складовите наличности и почиства... НОЛИНА ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Предоставяне на информация за услуги по заетост, условията и процедурите за тяхното ползване, правата и задълженията на търсещите работа лица, предоставяне на... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Herramentistas y afines: Шлосери в монтаж на цилиндри-обработва различни детайли,свързани с изготвянето на технологична екипировка/присособления/за производството - монтаж на хидравлични... ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Поддаржа хигиена в учебните стаи и други помещения, зали и коридори. Спазва график и трудова дисциплина. Опазва имуществото на учебното заведение. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Училище.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Извършване на пещостроителни и изолационни работи по енергетично и друго оборудване; участие при демонтаж на зидария, вата, ламинирани обшивки, тръбно и рамково... ПЕЩОСТРОЙ ЕООД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: -управление и контрол на металообработващи машини,както цифрови,така и универсални -следене на контролно измервателните уреди,осигуряващи необходимата точност... ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Soldadores y oxicortadores: заваряване на сложни отговорни съединения - поддържане в изправно състояние заваръчната техника - работа с техническата документация,чертежи и ресурсни листи ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД.