Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

833 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 5

Продавач-консултант. Работа в гурме магазин за месо. Обслужва клиенти. Работи с касов апарат. Работи се на 2 смени: I-ва смяна 8 - 15.30; II-ра 13–20.30 + 2 съботи в месеца (по график). Обявеното заплащане е НЕТНО.

Домашна помощница. Обгрижване на възрастни хора.Поддържане на домакинството. Работа в Германия - 3 месеца заетост, 1 месец се почива; български договор, покрити разходи за път, осигурено храна, интернет и всички комунални услуги. Добре е кандидатите да имат опит в обгрижването на възрастни хора.

Продавач-консултант. Приемане, описване, заприхождаване, ревизиране и подреждане на стока Продажба на стока Изготвяне оферти Поддържане и разширяване клиентската мрежа на фирмата Работа със складова програма и оперативни счетоводни документи Обслужване на клиенти в on-line платформата на магазина Публикуване на ...

Заварчик. Заваряване на стоманени тръби; Процеси на заваряване 111, 141; Работата се изпълнява под ръководството на Обектния ръководител; Изпълнява се механичен монтаж на тръбни системи;

Технически секретар. Осъществява техническото обслужване на клиниката като отговаря на телефонни обаждания, набира и оформя текстовете на документи, води протоколи, набира и обработва необходимата информация. Поддържа архив на документооборота. тел. и лице за контакт: 0888813100- проф. Иван Иванов

Оператор, периферни устройства. Отговаря за програмното и техническо осигуряване и поддръжка на компютърната техника в Дирекция "Социално подпомагане". Администрира, поддържа и контролира коректността на данни в Интегрираната информационна система /ИИС/ в администрацията на териториалното поделение на АСП.

Монтьор, топлофикационни съоръжения. Експлоатация, текуща поддръжка, настройка и ремонт, както и демонтаж, дефектовка и монтаж на технологично оборудване в обекти от топлопреносната мрежа; Работа с контролери и други елементи от системите за автоматично регулиране на абонатните станции;Извършване на действия по настройка на то...

Инженер, конструктор. •Изчисляване икономическата ефективност на оборудването; •Оценка и анализ на ефективността на съществуващите решения за планиране; •Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието; •Определяне на техническия вид на необходимото оборудване; • Познания за оборудването, използв...

Водач, мотокар. Извършва всички дейности по вътрешнозаводски експорт и товароразтоварни дейности. Отговаря за складовата наличност и участва в инвентаризация.

Продавач-консултант. Обслужване на Клиентите съобразно корпоративните стандарти • Поддържане на касовите терминали в чист и технически изправен вид • Издаване на всички необходими документи свързани с извършените продажби

Екструдерист. Да следи за зареждането на материал на машините, задаване на стойности на машините. Да поддържа чисто работното място и да следи за качеството на произведения продукт. 106 стая

Санитар. подпомага работата на медицинския персонал, почиства основно с дезинфекциращи препарати, следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства, подменя постелъчното бельо и др.

Камериер/камериерка. Извършва почистване и подреждане на хотелските стаи, сервизните помещения и общите помещения. Спазва изискванията за хигиена и дезинфекция.

Монтажник, самолетни конструкции. - Предварителен и краен монтаж на различни продукти и части; - Работа с производственото оборудване и инструменти; - Прецизност и отговорност в изпълнението на поставените задачи; Производство на авиационни части. Работа на две смени, от 6:00ч. до 14:00ч. и от 14:00ч. до 22:00ч. СРЕЩА С РА...

Шлайфист. Работа с кръгъл, плосък и безцентрови шлайф машини във фирма за производство на трансформатори, апаратура високо напрежение, комплексни електроенергийни обекти • Спазване на установените стандарти и процедури; • Спазване на основните изисквания за безопасност; • Реализиране на планирания произво...

Общ работник. Зареждане на машините със суровини; Работа с ръчна количка; Пълнене на опаковки с готова продукция и пелетизиране; Почистване на работното място; Обща промишлена работа.

Машинен оператор. - Визуален контрол на монтирани печатни платки с повърхностен (SMD) и конвенционален (TH) монтаж. - Извършване на корекции със специализирано оборудване (поялник, станция с горещ въздух, вакуум помпа). - Спазва всички изисквания за идентификация и проследимост.

Юрисконсулт. Осигурява юридически консултации и помощ при подготовка на документи, сключване на договори. Представлява дружеството пред различни инстанции. Явява се по дела в съда и др. Участвува активно в събирането на вземанията на дружеството.

Портиер. Осигурява пропускателен режим на порталите /преден и заден/. Кандидатите трябва да са психически и физически здрави (мъже).Работи се на смени,по 12 ч.(дневна,нощна и 4 дни почивка) Кандидатите да ходят на място тел. и лице за контакт: 032/692718; 0888498669-Николай Даскалов

Работник, поддръжка на сгради. Физическа дееспособност- технически умения и познания в областта на електротехниката, ВИК, отстраняване на аварии, дребни ремонти, поддържане на материално техническата база и дворното пространство, машини и съоръжения; отговорно поведение и лоялност; умения за работа  в екип и други; познания в областта на сол...

Електромонтьор. Участие в дейностите по изграждане, ремонт, поддържане, обслужване и профилактика на поверените му инсталации, съоръжения и устройства; Осигуряване на оптималната им работа в съответствие с изискванията на нормативната уредба, системите по качество и опазване на околната среда и вътрешните правила; ...

Електромеханошлосер. Следи за изправността ма електрическите машини, съоръжения и инсталации. Извършване на ремонт на електрическите инсталации, както и на всички видове апаратури, уреди, табла и прибори.

Настройчик, металообр. машини с цифрово управление. ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ – РАЗВОЙНО ЗВЕНО МЕХАНИКА ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Работа на машини с цифрово програмно управление • Работа с контролно-измервателни инструменти • Разчитане на чертежи • Контрол на качеството на продукцията по време на производството • Регистриране на производствени и технически пр...

Касиер, гише в съобщенията. Изплащане на пенсии, записи, помощи; инкасиране ток, вода; приемане на писмовни и колетни пратки.Работи се по график от понеделник до събота извършване абонамент и дейности по договори Кандидатите да ходят на място: пл."Централен" 1 и да носят диплома(ксерокопие) и автобиография

Пазач, въоръжена охрана. 1. Охранява, гарантира сигурността и безопасността на обекта 2. Извършва охрана на имуществото-дейност по неговата физическа защита от против оправни посегателства. 3. Осигурява пропускателния режим в обекта 4. Контролира изправността на сигнално-охранителната техника.

Чистач/ Хигиенист. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи. Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане

Работник, строителството. по длъжностна характериктика много добри познания в областта на строителството, комуникативна личност с умения за работа в екип, надежден и с чувство за отговорност, поддържана външност

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Учител по теория и практика по Софтуерно инженерство с лекторски норматив- 348 часа ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ: 26.10.2021г. ДО: 01.11.2021г.   032/ 643157 По електронен път на e-mail адрес omg#omg-bg.com до 16.30 часа на 12.11.2021 г.

Ветеринар. -    прием и настаняване на пациенти, -    вземане на кръв и проби за диагностика, -    въвеждане в софтуера на регистъра за пациенти, -     настаняване в стационари за лечение, -    изпълнение на назначено лечение, -    работа със 6-8 студенти за изпълнение на лечение, -    обяснение на базови уме...

Отговорник телефонни продажби. Осъществява изходящи обаждания към обаждания към клиенти на компанията, промотирайки техните и услуги /офис консумативи и решения/ с цел продажба.

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 10 · 16 · >>