Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

819 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 5

Домакин. Отговаря за правилната организация и осъществяване на дейностите по снабдяването, съхраняването , стопанисването и използването на стоково-материалните ценности, инвентар, съоражения, обзавеждане и други в учебното заведение.  

Апаратчик, химически процеси. 1. Извършва товаро-разтоварна дейност на горива от различни превозни средства; 2. Участва в приемането, прехвърлянето и подготовката преди експедиция на горивата в складовите резервоари; 3. Участва в процеса на производство на битум; 4. Спазва утвърдените в предприятието правила за безопасност

Работник, кухня. 1. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и кухненските помещ...

Електротехник, промишлено предприятие. - Откриване, анализ и отстраняване на повреди по ел.вериги; - Техническо и оперативно обслужване на ел.инсталации на машини, както и по апаратури и табла; - Спазване на установените фирмени стандарти за работа и ремонт; - Водене на дневници за повреди и ремонти; - Спазване на изискванията по ЗБУ...

Снабдител, доставчик. Често ще се налага пътувания извън Пловдив СЪБРАЛИТЕ СЕ ДОСТАВКИ НА КЛИЕНТИ СЕ РАЗНАСЯТ ПО АДРЕСИ тел за контакти 032634173/0888963036 ВАСИЛ АПРИЛОВ № 163 БАЗА

Началник, склад. Организира, ръководи и контролира пряко технологичния процес по приемане, съхранение и експедиция на нефтопродукти с жп и автомобилен транспорт в петролната база. и др. тел. и лице за контакт: 0888669334 - Валина Трайкова valina.traykova#petrol.bg

Общ работник. Прочиства просеки и сервитути на съоръженията от растителност и дървета, като използва моторен трион и/или друга техника, в т.ч. и вишка, стълба; Извършва подготвителни работи за рязане на различни видове дървен материал; Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали; Почиства ск...

Салонен управител. Основните отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество, обслужване и чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели по продажби и качество на работа.

Електротехник, промишлено предприятие. обезпечава безаварийна, безопастна и сигурна работа на всички видове ел. оборудване, подемни и енергийни съоръжения, вентилационни и противопожарни установки.

Техник, компютърни системи. Сервизен специалист по ЕИТ и компютърни системи Извършва техническо обслужване, ремонт, поддържане и монтаж на: електронни системи с фискална памет -ЕСФП;електронни броячи на бензиноколонки;системи за зареждане на горива и стоки с кредитни карти;електронни системи за управление на продажбите от петролн...

Технически изпълнител. Попълва справки, набира документи - заповеди и други. Комуникира с институции, кореспонденция - входяща, изходяща Много добри компютърни умения

. Empleados de centros de llamadasCustomer Care Agent for a Healthcare Company with Finnish. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

Салонен управител. Контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество, обслужване, чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа.

Психолог, училищен. Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на учениците. Активно участие в изграждане на позитивен психологически климат в образователната среда.

Чистач/ Хигиенист. Поддържа хигиената в класните стаи, директорския кабинет, учителската стая, Общите и санитарни помещения. Спазва противоепидемичните мерки.

Обслужващ работник, промишлено производство. Извършва необходимата подготовка на машината за работа. Прави визуален контрол на шприцвания детайл и отделя негодната продукция. Когато е необходимо отстранява леяци и леякови пътища, изпресовки (чепаци) и др. от детайла. Подрежда готовата продукция по установения ред, според вида на детайлите и ...

Носач-товарач, стоки. Извършва подготовка на заявки на бързооборотни стоки за доставка до клиенти. Подреждане на стоките в склада, сортира амбалажа и други дейности .

. Empleados de centros de llamadasCustomer Service Advisor with Danish. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

. Empleados de centros de llamadasTravel Support Representative with Norwegian for Digital travel company. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

Охранител. Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането на хора и МПС в обекта;Осигурява пропускателния режим в сградата;Следи за сигурността на работниците и служителите в предприятието;Не допуска влизането на лица, които с поведението си застрашават сигурността на персонала и ...

Социален работник. Работа с деца и родители от уязвимите групи, в помощ на учителя при управление на конфликтите. Практическа дейност по закрила на детето. Други дейности по длъжностна характериситка

Продавач-консултант. 1.    Посреща и обслужва клиенти в търговския обект 2.    Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания 3.    Поддържа работното си място в подходящ търговски вид за работа с клиенти 4.    Аранжира стоките на работното си място 5.    Извършва необходимите действи...

Работник, поддръжка на сгради. Поддръжка и дребни ремонти на офиспомещения, врати и дограми, санитарни, кухненски помещения, офис-мебели - сглобяване и ремонт, подмяна на осветителни тела и др. елементи на ел. инсталацията. Текущо освежаване на помещенията - боядисване, поправки, работа с гипсокартон и др.

. Empleados de centros de llamadasCustomer Service Agent with Finnish. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

. Empleados de centros de llamadasTravel Support Representative with Danish for Digital travel company. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

Касиер. касиер,аранжор Ефективно управлява и организира служителите при работата им на каса с цел постигане на максимални точност, бързина, вежливост и приветливост при работата с клиенти.    

. Empleados de centros de llamadasTravel Support Representative with Swedish for Digital travel company. About the company: Concentrix Corporation (Nasdaq: CNXC) is a leading technology-enabled global business services company specializing in customer engagement and improving business performance for some of the world's best brands including over 95 Global Fortune 500 clients and over 90 global...

Инженер, конструктор. Изготвя идейни проекти, скици и технически задания към проектантите; Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли; Работи по усъвършенстване на вече съществуващи машини и детайли с цел подобряване на техните характеристики Ръководи изработката на техническата документация, съпътстваща...

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Изпълнява възложени задачи от директора/заместник директорите в институцията.Взема професионална решения, произтичащи от изпълнението на преките му задължения,.

Общ работник. Поставяне и укрепване на асфалтова настика, приготвяне на топъл битум и напръскване на основата, изсичане и оформянне на всякакъв вид асфалтови настилки

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 10 · 16 · >>