Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

838 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 7

Склададжия. Подготовка на заявки по списък; Работа със складов софтуер и стъпкова последователност на процесите с него; Спазване последователно и коректно вътрешнофирмените правила и процеси на работа;

Машинен оператор, металообработващи машини. Работа с ММ с ЦПУ - лазерно рязане. Техническо обслужване на машината. Сменяне на инструментите на щанцата, при необходимост. Контрол на режещите инструменти. Почистване на машината.

Продавач-консултант. Работа с Компютър и клиенти получаване и подреждане на стока и др. Следене на срокове за годност на стоките, почистване и поддържане на хигиената в обекта.

Шлосер. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова отвори за укрепителни винтове и щифтове.Изсича детайли .пробива и занкерова отвори с ръчна или стационарна пробивна машина .нарязва резба-ръчно или машинно калибровка резба. Просича работния профил на основата...

Чистач/ Хигиенист. Почистване на входове на територията на Стара Загора • Отговорност • Комуникативност • Умения за работа в екип - стаж - Отговорни и дисциплинирани - Работа на пълен работен ден - БЪРЗИНА И СРЪЧНОСТ ПРИ РАБОТА 700 лв. нето стартова заплата. Осигурен транспорт до обектите на работа

Специалист, маркетинг и реклама. - Обработва постъпили нови запитвания и изготвя оферти към клиенти; - Обработва клиентски поръчки към производството и проследява срокове на изпълнение; - Организира експедиции и изготвя платежни и експедиционни документи; - Работи с различни екипи в предприятието и координира процеса по клиентска поръ...

Финансов контрольор. Осъществява предварителен контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия,които имат пряко финансово изражение,а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организациите в публичния сектор.

Работник, сглобяване на детайли. Извършва сглобяване на крайни изделия съгласно техническата документация Работа с ръчни инструменти  и програмни машини.Спазва последователноста наоперациите при сглобяване на изделията  

Техник, телекомуникации. - Активира и инсталира услуги на клиенти към кабелно-разпределителната мрежа; - Поддържа кабелно-разпределителната мрежа; - Открива и отстранява аварии, дефекти и повреди; - Участва в дейности по подобряване на мрежата; - Извършва профилактика на съоръженията в мрежата; - Следи за спазване на...

Оператор, автоклав (месо и риба). следене за изправността на инсталацията за стерилизиране на пара, зареждане на готовите консерви на автоклав, извършване стерилизиране пара и под налягане в автоклавна инсталация, изключване нагряването и подаването па пара след достигане на технологично зададеното време за съответния вид...

Продавач-консултант. Продава и обслужва клиенти на хранителни щандове.Подрежда и излага стоки, опакова и пакетира продадените стоки. Работи с касови апарати, оптически скенери за баркодове, компютри или друго оборудване за регистриране и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги.

Експерт, търговия. Участва в контакти и осигурява български и чужди фирми производители и ползватели на хартии и картони, извършва подготовка на заявки и поръчки.  

Общ работник. Извършва периодично товаро-разтоварна дейност при доставка на материали. Почиства заготовките от шлака, разкроени от газорезателната машина. Зашмиргелява заготовките от от газорезателната машина.

Оператор, въвеждане на данни. ТЪРСИM ДА НАЗНАЧИM ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 24/7 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: •    Базови компютърни умения; •    Основни познания по английски език. ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАНДИДАТИТЕ: •    Отговорност, Лоялност и Наблюдателност; •    С фокус към детайла; •    Добра концентрация за прод...

Огняр. Отговаря за поддръжката и обслужването на котелното помещение,монтираните съоръжения в него и инсталацията за отопление в съответната сграда.Изпълнява всички дейности свързани с обезпечаване на  нормалната работа на монтираните съоръжения и инсталации за отопление и топла вода.Приема,разходва ...

Старши експерт. Психолог- Организира и провежда социално-психологически изследвания по актуални програми, свързани с психичното здраве и психологическата готовност на личния състав.

Оператор, център за обаждания. Обслужване на клиенти по телефон, електронна поща, чат; Повишаване нивото на клиентска удовлетвореност; Отговаряне на различни запитвания и предоставяне на точна информация на клиентите; Позитивно отношение при оказването на съдействие на клиентите; Събиране, анализиране и пазене на данни и знания...

Шлосер. 1.Участва в процеса на сглобяване на слънчеви колектори.Поставя основните елементи в корпуса, монтира входове и изходи, поставя лайсни, уплътнения и др. 2. Участва в процеса на сглобяване на соларни/ електрически бойлери.Поставят се етикети и се пакетират готовите бойлери. Работи се и с пневмат...

Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция. Обслужване на клиенти на кредитната институция.Подпомага клиентите при попълване на кредитното искане ,подписване и проследяване на плащанията по отпуснатия кредит,набира нови клиенти и рекламира дейността на фирмата.

Машинен оператор, шиене на тапицерия. подготвяне машината за работа; Познаване и ушиване всички детайли според технологичните инструкции и изискванията за качество на клиента

Продавач-консултант. Новооткриващ се обект в центъра на Стара Загора, Cafe & Bakery търси да назначи усмихнати, позитивни и енергични хора за позиция продавач-консултант. Дейността е свързана с обслужване на клиенти на каса, приемане на стока, приготвяне на фрешове, кафе напитки, приготвяне на печива и хляб в конвектомат...

Салонен управител. Основни отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа.

Монтажник, електронни елементи. Подготовка на електронни елементи,ръчно насищане,запояване и визуален контрол,тестване на електронни платки и продукти,монтаж в корпуси и окомплектоване,етикиране,маркиране и опаковане,изпълнение на изискванията за производство и качество на продуктите,спазване на изискванията на системите за управление на качеството и о...

Системен администратор. „Системен администратор, ІІ степен” в отдел „Информационно и техническо осигуряване” в дирекция „Управление на собствеността и информационно и техническо осигуряване”, е свързана с осигуряване на надеждна експлоатация, диагностика, поддръжка и текущо развитие на компютърната и комуникационна...

Чистач/ Хигиенист. подд.хигиената в ДГ, дезинфекция; помага на учителите при отглеждането на децата в гръпите; р-ти със сушилни/миялни м-ни и др. помага на децата при хранене, обличане, измиване и др.

Салонен управител. Основни отговорности на длъжността Мениджър са свързани с контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество,обслужване и чистота,обучение на персонала,управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа.

Касиер. Работа в касова зона в магазина. Да осигурява винаги любезно обслужване на клиентите, отговарящо на стандартите  на работа във фирмата. Други задачи, поставени от ръководителя.

Пълнач. Извършва основни дейности по опаковане на минерални торове със специализирани машини в различни типове опаковки; Изпълнява ръчни операции по зареждане на опаковъчни материали на машина, почистване на съоръженията, събиране на разпиления минерален тор, пренасяне на инвентар от едно място на друго; Изпълняв...

Гладач, ютия. крайно и междинно гладене на произв.мъжки облекла служ.тр-рт до с.Тетово, Хотанца, Юделник, Тръстеник, Г.Враново, М.Враново, Сл.поле, Мартен, Семерджиево, Бъзън, Щръклево, Русе

Продавач-консултант. Обслужване на клиенти на щанд. Предлагане на готова храна, теглене и маркиране. Изискване за приветливост , вежливо отношение с клиентите и коректно отношение с колегите.

Más ofertas: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 12 · 17 · >>