en Español in English auf Deutsch en Français ...

317 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administración: Извършване на дейности по информиране на работодателите, приемане на заявки за свободни работни места за включване в субсидирана заетост и обучения; приемане... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Почиства и дезинфекциране на кабинети, санитарни възли, съдебни зали и коридори. Изпращане, получаване , описване и поставяне на баркодове на съдебната поща. ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН Съд.
 • . Guardias de protección: физическа охрана на обект (МОЛ Пловдив)-постоянен обход.Работи се по график на 12ч.смени-2 дни се работи (1 дневна и 1 нощна),2 дни се почива.Подходяща и за мъже и за жени! АБЛ СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужва клиенти и ги консултира.Излага, подрежда и етикира стоките.Проверява и контролира стоките,които преминават през касата.Маркира стойностите на стоките МАЙ МАРКЕТ АД.
 • . Contables: Текущо систематизирано подреждане и архивиране на първични финансово счетоводни документи Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи... ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД.
 • . Representantes comerciales: Водене на кореспонденция, извършване на административни и офис дейности, работа с клиенти. Изисквания: Висше или средно образование, желателно с опит или техническо... НИКДИМ ООД.
 • . Empleados de centros de llamadas: ДЛЪЖНОСТТА Е СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ ПО ТЕЛЕФОН,ИМЕЙЛИ, ЧАТ.ПАЗАРЕН ТЕСТ ЗА ЧУЖДЕНЕЦ/КАНДИДАТИТЕ ДА ИМАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДА... СИКСТИ КЕЙ ЕАД.
 • . Profesores de formación profesional: Учител по туризъм и кетъринг, теоретично и практично обучение. Срок за подаване на документи от 23.11.2017г. до 15.12.2017 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. на място в Гимназията ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Училище.
 • . Empleados de centros de llamadas: Въвежда данните в базата на компютърната система;прави справки-извлечения от базатаданни пр5и поискване от прекия ръководител;при необходимост извършва корекция... Меншън Технолъджи енд Опърейшънс Сентър ЕООД.
 • . Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes: Required profile: Italian Technical Support No of available posts: 1 Place of work: Sofia, Bulgaria Deadline for applications: 04/12 Description of the task: Be part of it This client is a huge global outsourcing partner, operating in a number of different countries and supporting upwards of... delegaterecruitment.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Поддържа хигиената в университета и парковото пространство за нормално протичане на учебния процес и административното обслужване За контакти e-mail:hr#unwe.bg УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Висше училище.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Правилно, пълно и точно да съставя и да проверява съставени документи, във връзка със сключването, изменението и прекратяването на трудови договори на наетите... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Да изкупува съответните метални и неметални отпадъци от физически и юридически лица, да води съответните pегистpи и да издава съответните документи за извъ,шената... БОН ФЕР ЕООД.
 • . Conductores de camiones pesados: Кандидатите да притежават шоф. книжка кат.С+Е , проф.компетентност,дигитална карта и психо,навършени 21 год., стаж като шофьор поне 1 година. Компетентност. Курсовете... АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД.
 • . Conductores de camiones pesados: Кандидатите да притежават шоф. книжка кат.С+Е , проф.компетентност,дигитална карта и психо,навършени 21 год., стаж като шофьор.Могат да кандидатстват и хора с кат.С-фирмата... АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: Подготовка на материали и ръчна монтажна работа - насищане на платки с електронни елементи при стриктно спазване на дадените инструкции за работа - разчитане на... МИНИПУЛС ООД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Извършва подготовка на материали и ръчна монтажна работа - сглобяване на изделия. Окачествяване и опаковане на готовата продукция. опит в производствена фирма,... МИНИПУЛС ООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани... ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Държавна агенция.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Строителни дейности във Франция, разширяване на дейсността с нови строителни обекти. Поставяне на теракот, шпакловки, замаски и други довършителни работи в къщи... АРТ - СС ЕООД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: извършване на обслужване на устройства и инструменти; технически преглед и профилактика на устройсва и изготвяне на план-график за същите;локализира и отстранява... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones: Инсталиране на системи за сигурност; комуникационно оборудване; силнотокови и слаботокови инсталации; програмиране на охранителни и пожароизвестителни централи;... ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД.
 • . Analistas de sistemas: ERP СПЕЦИАЛИСТ: - Контролира правилното функциониране на ERP системата; - Предлага решения за усъвършенстване на ERP системата и нейното развитие и разрешаване с допълнитилни... МАЙКРО ОПТИКС ЮРЪП ЕООД.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Професионалния трудов консултант запознава работодателите и търсещите работа лица с изискванията на съответните програми и мерки, реализирани от Агенция по... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Empleados de servicios de correos: Разнасяне на пощата в различни райони на София /Филиповци,Република на 6 часа 364лв. + 538лв.валчери/Казичене на 8часа 485лв + 50 лв. валчери/Всички райони на София. РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЗАПАДЕН РЕГИОН" поделение.
 • . Programadores de aplicaciones: Разработване на софтуерни приложения, използвайки C#/ .NET API; - Извършва анализ на изискванията, проектира и разработва точни графици; - Следва указанията на отделите... СИРМА СОЛЮШЪНС АД.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Специалист УЧР в ДРСЗ е необходимо правилно, пълно и точно да съставя и проверява съставени документи във връзка със сключването, изменението и прекратяването... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: -следи наличностите в склада, приема празни тонер касети от клиенти, изготвя и издава приемателно-предавателни протоколи за приети тонер касети, приема от отделите... ТОНЕР СЪПОРТ ООД.
 • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Осигурява правилно приемане и изпращане на локомотивите за влакова и маневрена дейност за депо и от дето, за извършване на маневра в районите на локомотивното... Ди Би Карго България ЕООД.
 • . Secretarios (general): Да работи отлично с компютър,да издава удостоверения на ученици,да изготвя справки и др. училищни документи и др.Да владее книжовен бълг. език. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" Училище.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: поддържа в изправно състояние машините,апаратите и съоръженията, участва в ремонта на механичното,технологично и подемно-транспортно оборудване ХАЙ ПРОТЕИН ЕООД.