Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

819 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 14

Склададжия. Организира приемането,съхраняването и предаването на стоки и м-ли.Приема и организира транспортирането,подреждането и комплектоването на стоки и м-ли.Отпуска стоки и м-ли срещу оформени по съответния ред складови разписки.Оформя документи и води картотека за постъпилите и отпуснатите стоки и...

Машинен оператор, металообработващи машини. Стриктно спазва разписаните инструкции за работа с машина с ЦПУ.Изпълнява зададените производствени задания, свързани с изработване на цилиндри. Приема и обработва техническа документация.

Монтьор, промишлено оборудване. Извършване на ремонт и настройки на машини и съоръжения. Своевременно отстранява възникнали неизправности по техниката в производствения процес.

Чистач, производствени помещения. Почиства производствени,битови и сервизни помещения както и общите части към тях.Отговаря за качественото почистване на амбалажа и определените помещения.

Общ работник. Прочистване на просеки и сервитути на съоръженията от растителност и дървета. Товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им. Изкопни работи за разкриване на съоръженията, както и работите по възстановяване на съответните изкопи и пътни настилки.  Почистване на складов...

Обслужващ работник, промишлено производство. Обслужване на машини за печатане, монтиране и опаковка на медицински изделия и ръчни операции за производство на системи и сонди за медицината.

Главен експерт. Основните функции и дейности, осъществявани от длъжността “главен експерт” са свързани с поддържане и актуализиране на автоматизираната информационна система в дирекцията: следи за техническата изправност по време на експлоатация, участва в инсталирането и настройката на утвърдените за работа про...

. teleoperador/teleoperadoraKLANTENSERVICE OXXIO EN ENECO IN SOFIA, BULGARIJE. Word klantenservice medewerker in Sofia, Bulgarije   Denk jij al langer aan een jaartje wonen en werken in het buitenland, maar kwam het er nog niet van? Bij Euroccor kan je je droom waarmaken. In ons contactcenter in het hippe en groene Sofia kan je direct aan de slag voor klanten als Oxxio ...

. teleoperador/teleoperadoraINBOUND CLIENT ADVISOR DUTCH - LUMINUS. WIE we zijn Euroccor, opgericht in 2005, is een middelgroot multichannel contactcentrum in Sofia, Bulgarije. Sinds 2017 maakt Euroccor deel uit van de Yource Group, marktleider in klantcontact binnen de Benelux. Yource is aanwezig in 7 landen en heeft meer dan 12000 mensen in dienst.   Bij ...

Помощник-възпитател. Отглеждане и обслужване на децата; хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с деца от ранна и предучилищна възраст; оказване на помощ при провеждане на възпитателно-образователни дейности; практическо ръководство на игрови и образователни дейности с деца; подпом...

Техник, механик. изпълнява технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на машини, елементи и механично оборудване.  

Санитар. Поддържа хигиената и дезинфекцията в отделението, съгласно с изискванията, подпомага работата на медицинския персонал и престоя на болните.

Чистач/ Хигиенист. Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните и битовите помещения, дворното място, фасадите и оградите около сградата; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря   по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 н...

Детегледачка. Отговаря съвместно с мед. сестра за живота и здравето на децата. Осигурява всички санитарно-хигиенни условия, ежедневно почистване и дезинфекциране,съблича и облича децата, оправя леглата на децата,пренася храна и мие съдове, стерилизира и др.

Експерт, търговия. Привлича нови клиевнти ,задържа и оптимизира настоящата мрежа от клиенти. Консултира и презентира продукти,уговаря цени,отстъпки и условия.

Работник, тоалетна. Основни познания относно правилата и инструкциите за работа с различните препарати за почистване. Професионален опит: Известен опит в осъществяване на дейността почистване. Лични качества: Добро физическо и психическо здраве, оперативност и изпълнителност. Работа с касов апарат.

Продавач, павилион. подреждат, излагат и продават стоки, храни и напитки и получават плащания; увиват и опаковат продадените стоки; приготвят храни и напитки за продажба;

Продавач-консултант. Продажба на ВиК и отоплителни материали! Консултиране на клиентите за предлаганите от фирмата стоки и услуги, извършване на директни продажби, работа с офис пакет и касов апарат.

Работник, кухня. -следи за качеството на извършената работа -спазване на трудова дисциплина -спазването на чистота на помещенията и посудата -спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продуктите -правилната и безопасна употреба на почистващите препарати По преценката  на работодателя

Оперативен дежурен. Оповестяване на длъжностните лица и щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и членовете на Областния съвет по сигурността, събиране на информация за обстановката в областта и координиране дейността в областта, чрез технически комплекс за оповестяване и телефон, при възникване на бедст...

Брокер, недвижими имоти. Задължения към позицията: Поддържане и разширяване на база от оферти за недвижими имоти Провеждане на срещи и огледи с клиенти Работа с документация и в Web портали Отчетност Изисквания: Организираност и добра разпределяемост на вниманието Високо ниво комуникативни умения и култура Английски език...

Шофьор, товарен автомобил. Осъществява превоз на стоки и товари до и в границите на нас. място Следи за техническото състояние на камиона, спазва правилата за движение по пътищата.

Търговски сътрудник. - Обработване и въвеждане на поръчки, рекламации и изготвяне на справки. - Работа със специализиран софтуер, голяма номенклатура и документи. - Води и обработва електронна кореспонденция.

Старши счетоводител. Извършва обработка на първичните и др.счетоводни док.Осъществява пълно и точно отразяване на стопанските операции във финансово -счетоводните отчети на ДСП.Подпомага методически др. длъжности по съставяне на год.финансови отчети, както и по въпросите касаещи бюджтната дейност в рамките на своята компетентн...

Техник, електрически системи. съгл.длъжностна характеристика-електротехник по сервизно и техническо обслужване на градинска, горска, паркова и поливна техника (моторни генератори и електрически системи на електрически и акумулаторни косачки, тримери, електрически водни помпи, електрически хидрофори, компресори и др.) извършване на д...

Оператор, център за обаждания. с  испански език -Обслужване на клиенти по телефон, имейл или чат система на испански език по определен сценарий/скрипт и след предварително обучение. -Следване на скрипта и инструкциите за провеждане на разговори без да ги променя -Придържане към предварително заложените критерии за качество ...

Счетоводител, оперативен. Води счетоводни регистри, изчислява и начислява данъци и такси, регистрира счетоводни операции, съставя първични и вторични счетоводни документи

Огняр. Поддържа отоплителната система и осигурява отоплението на детската градина. Осигурява техническата поддръжка на имуществото, спортните площадки и съоръжения и поддържане на дворното пространство.

Работник, зареждане на рафтове. - Приемане на стоката от доставчици; - Зареждане на склада, - Проследяване на сроковете за годност и бракуване на стоки; - Зареждане на рафтове в залата със стока.  Поддържане на здравна хигиена на работното място.

Специалист, доставки. ОПЕРАТОР НА ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ - приема входящи обаждания и обработва заявки на клиенти, издава фактури и касови бележки. Отчита документи. Предоставя допълнителна информация относно услугите и продуктите на компанията Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител ил...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 17 · 21 · >>