Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

425 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Въвежда и контролира дейностите свързани с изпълнение на специфичните клиентски изисквания и установените вътрешнофирмени процедури с цел поддържане на качеството... ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ - КЛОН КРЕПОСТ ЕООД.
 • . Peones de la construcción de edificios: подпомагане при монтажа и изграждането на противопожарни системи,в дейностите се включват:работа на високо,умения за заваряване,за извършване на дейности по... ПИРОНОВА ИС РУМЪНИЯ-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ ООД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Фрезоване на детайли по техническа документация. Изисквания: Средно образование, технически умения, 5 години стаж. Средна брутна заплата 1200 лева. АРСЕНАЛ АД.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: извозване на работници по определен график, поддръжка на автобуса в добро техническо състояние, спазване на правилата за движение по пътищата и превоз на хора ОРАНЖЕРИИ-ПЕТРОВ ДОЛ ООД.
 • . Ingenieros civiles: Консултират, проектират и управляват строителните дейности. Управляват строителните работи при изграждане на нови строителните съоръжения. Организират и управляват... ГАРАНТ-90 ЦОНЕВ И СИЕ ООД ООД.
 • . Electricistas de obras y afines: Извършване на ремонт и монтажни работи по ел. инсталации уредби, табла и прибори. Изисквания: Средно образование - електротехника, 5 години стаж. Средна брутна заплата... АРСЕНАЛ АД.
 • . Profesionales de enfermería: Участва в социалното и медицинско обслужване на потребителите на услугата. Едното място е щатно и се работи само през нощта, а второто място е на половин щат и се... СДРУЖЕНИЕ "ЕГИДА" Сдружение.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: предоставяне на постоянни грижи и подкрепа на лица с увреждания в невъзможност за самообслужване за задоволяване на ежедневните му потребности в дома или извън... ОБЩИНА МАДАН община.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: -Управление на стоково-материални ценности в складово стопанство , контрол натоваро-разтоварна дейност на готова продукция и амбалаж. -Изготвяне на необходимите... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: -Управлява процесите на машина от производствена линия, сменя форматни части при смяна на асортимент, зарежда консумативи на машината/пример-мастило, етикети,... КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Declarantes o gestores de aduana: приема адреси за доставка на стоки и ги предоставя на шофьори на товарни камиони за доставяне на стоки, задължително владеенето на един език - английски или немски... АМК - ЕВРО ТРАНС ЕООД.
 • . Contables: осигурява методическа работа и координация на функциите на финансово планиране, контрола, анализа, отчитането и отчетността на управлението; определя приоритетите... ПРОМЕТ СТИИЛ АД.
 • . Ayudantes de cocina: Осигурява качествена и навреме издадане храна, отговаря за правилното съхранение на продукти, правилно експлоатиране на материалната база, високо ниво на работното... РИЛЕНА ООД.
 • . Oficinistas generales: осъществява дейности по приемане и обработка на документи за изплащане на краткосрочни обезщетения по КСО и дейности за подпомагане дейността на сектор "Краткосрочни... ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ЛОВЕЧ" поделение.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Завива предварително приготвена плънка ориз в съответния лозов или зелев лист.Отговаря за това вида на приготвените сърми да отговаря на стандартите, които утвърждава... ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД.
 • . Profesores de formación profesional: Да провежда обучения по английски език.Да подготвя всички необходими учебни мтериали преди провеждане на учебни занятия. Да създава планове и програми, разработва... ПЛАНЕТ 21 ООД.
 • . Analistas de gestión y organización: планира ресурси съгласно поръчки, изготвяне на план за леене, изготвяне на документи за експорт, изготвяне и отчитане на работни карти и работни операции, разчитане... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: ръководи дейността на цеха за производство на стоманобетонови елементи съгласно утвърдения производствен план.проучва подробно док. на цеха-работни чертежи,графици,проектно... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Ensambladores de maquinaria mecánica: -Монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми. -Работа със съвременна техника за обслужване на автомобили. -Изпълнява качествено възложените му задачи. -Спазва... ДЖИ АЙ ГРУП ЕООД.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Въвежда и контролира дейностите свързани с изпълнение на специфичните клиентски изисквания и установените вътрешнофирмени процедури с цел поддържане на качеството... ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ - КЛОН КРЕПОСТ ЕООД.
 • . Ingenieros mecánicos: Осигурява осъществяването на производствената дейност с помоща на Ергономия,Методи и Времеви изследвания. Разпределение на работаа и балансиране на линиите.... ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ - КЛОН КРЕПОСТ ЕООД.
 • . Directores de ventas y comercialización: Изготвяне и разпространяване на реклама свързана с дейностите на организацията. Разпределяне на задачи и възлагането им на отговорните лица. Отговорност към... БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД.
 • . Cajistas, tipógrafos y afines: Работа с копирни и дигитални машини-правене на ксерокопия, отпечатване на продукция през дигитални машини и принтери. Обслужване на клиенти, приемане на поръчки,... ИМПЕРА ПРИНТ ЕООД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Организира и съхранява файлове, работи с документи и офис техника. Да може да създава счетоводни документи в електронен вид и качва в информационни платформи.СV... СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЕООД.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: приготвяне на крем по рецепта,декориране със сладкарски шприц на бонбони;ръчно нареждане (нанизване)на желирани бонбони на пластмасови държачи.Работа на редовна... ШАРМИ ЕООД.
 • . Otros profesores de música: Планира, подготвя и провежда възпитателно- образователната дейност на децата в центъра. Изготвя месечно и седмично разпределение на учебните занимания по пене... ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА Обсл.звено в с-мата на образов.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Поддържа чистотата на общите помещения, санитарните помещения, административните офиси. Следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства. Опакова... РАТТ ПАК ЕООД.
 • . Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicaciones: Търсене и реализиране на нови проекти в областта на управление на проекти, комуникационна инфраструктура; Подготовка на материали за обучение на управленски... ДЕЛТАЙМ ЕООД.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): - Изпълнява задачи по контрол на продуктите по отношение на техния размер, естетически и функционални характеристики; - Записва всички инспектирани, измерени и... "ИНВЕНИО РК" ЕООД.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Посреща и въвежда клиенти в тай-спа център, запознава ги с видовете тай спа процедури, традиционен тайландси масаж и масажи по тайландски метод,предлага и подготвя... ТАЙ СПА БГ ЕООД ЕООД.