en Español in English auf Deutsch en Français ...

315 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил. Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите,... Боретти България ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Отговаря за изправността и правилната експлоатация на повереният му мотокар.Товарене/ разтоварване на камиони с материали и готова продукция. Зарежда машините... ВАДИАС ООД.
 • . Conductores de camiones pesados: Управление на моторни превозни средства за пренасяне на товари - транспортират се различни видове суровини, материали, варови и бетонови разтвори. СИМАТ АД.
 • . Soldadores y oxicortadores: заварява тръби Ф 100 под 45 градуса и непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане,... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията.Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите.... ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: - предлагане и презентиране на интериорни решения - продажбите и привличането на клиенти - разбирането и удовлетворяването потребностите на клиента - работата... МАРТИНЕЛИ ООД.
 • . Diseñadores y decoradores de interior: - Проектирането на интериорен дизайн - Продажбите и привличането на клиенти - Изготвянето и предлагането на разнообразни интериорни решения - Консултирането на... МАРТИНЕЛИ ООД.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización: Полагане на тръби за климатични и вентилационни инсталации и монтаж на съоръжения (работа с инструменти).Работи се по обекти в гр.Пловдив и региона. КЛИМА ГРУП ООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: - Механо поддръжка на машини в пробоподготовката - Механо поддръжка на прахоуловителна инсталация - Механо поддръжка на руднични водооотливни инсталации - Механо... ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Разработва и внедрява ренгенови електр. оптически преобразователи,захранвачи устройства за високо напрежение,инвенторен тип,контрол,експлотация,парам. на радиац.Безоп.на... МЕДРЕЙ ООД ООД.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Машинно почистване на магазин от голяма търговска верига. 6 часов работен ден. Работа на смени: два дни работи, два дни почива. СV и насочващо писмо в 416 стая. МУНДУС СЪРВИСИЗ АД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papel: Обслужват машини и съоръженияза производство на опаковки от велпапе.Работата е подходяща за мъже,на 3 смени (+ нощна).Има осигурен транспорт в рамките на града. ДУНАПАК - РОДИНА АД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: булиране на минерална вода .... Цеха е със седалище в село Старо Железаре.- на 36 км. от Пловдив.. Лице за контактни Петя Понева 0878708875... По длъжностна характеристика....Професионален... ХИСАР - МИЛЕНИУМ ООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: 1.Извършва приемане, първоначална деловодна обработка,разпределиние и изпращане по предназначение на неподлежащите на регистрация документи; 2.Регистрира подлежащите... ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА поделение.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Управлява асфалтосмесителя, осигурява и поддържа нормален режим на работа на смесителя и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Управлява бетоновия възел, осигурява и поддържа нормален режим на работа на възела и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: 1.Приема,проверява и внася по данъчните досиета всички видове документи 2.Съхранява дънъчни досиета 3.Обслужва служителите на ТД на НАП 4.Обработва всички видове... ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА поделение.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Общ работник в склад за всичко свързано с отопление на парно, приемане на стока, подреждане, изготвяне на поръчки от клиенти, с предимсто е шоф. книжка "В". ЛАКАЛ ЕООД.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: Извършва работа в действащи електрически уредби с пълно, частично изключване на напрежение, също така и без изключване на напрежение, работа под напрежение. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
 • . Diseñadores y administradores de bases de datos: ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КЛИЕНТИ И ТЕХНИТЕ БАЗИ ДАННИ. СЪЗДАВАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА MS SQL БАЗА ДАННИ. МЯСТОТО Е ПО СХЕМА "НОВО РАБОТНО МЯСТО",... ДИ ЕС АЙ ООД.
 • . Guardias de protección: Документ- удостоверение за безопасно боравене с оръжие. Удостоверение за обучение на охранители по програма минимум. Охранител въоръжен на склад, който се намира... РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД.
 • . Cocineros: - самостоятелно приготвяне на ястия от арабската и индийската кухня - приготвяне на храна за официални вечери, приеми, кетъринги - организиране и координиране на... БАЛКАНИНВЕСТ.ЕУ ЕООД.
 • . Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes: Оператор на монтажна линия - Работа с производственото оборудване и спазване на работните инструкции за съответно работно място - Отговаря за периодичното обслужване... МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: - Следи за състоянието на съхраняваните стоки. - Участва при извършването на инвентаризации в склада. - Използва и актуализира всички системи или отчети, свързани... БУЛЛТЕК ООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: извършва профилактика,текущо техн.поддържане и ремонт на маш-ни, съоръжения и оборудване; уч.в аварийно-ремонтни работи по възстановяване на произв.инфраструктура ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД.
 • . Oficinistas generales: кореспонденция по ел.поща; р-та с док-ция и доставчици; координация на дейността с главния офис в Гърция и следене за изпълнение на поръчки и инструкции НЮ СЕЙЛС ЕООД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: изв.техн.надзор на съоръжения с повишена опасност/СПО-повдигателни,газови съоръжения и съоръжения под налягане/; периодични извънредни прегледи на СПО ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Подпомага дейността на ГД“ЕФМП” в реализирането на схеми и процедури, по които АЗ е КБ, като дава становища, проверява за съответствие с изискванията по конкретната... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Chapistas y caldereros: Разглобяване на увредени автомобили, възстановяване на детайли, подготовка за боядисване,монтьорски дейности.Възможност за обучение при липса на професионален... КОЛОР АРТ ООД.
 • . Impresores: Желателно е да имат опит в професията, но може и да се обучават при нас, разчитане на чертежи, средно техническо образование. Монтиране на душ кабини и др. монтажи... ЕНИ-ГЛАС ЕООД.