Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

Página: 2

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE MODEL A. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI Naselje R. Boškovića 1, Stari Jankovci KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2196-79-01-21-1 U Starim Jankovcima 19. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Na...

UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Shodno članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Katolička osnovna škola u Novskoj, Ulica Tina Ujevića 2/C, Novska, raspisuje ...

UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Trg Damira Tomljanovića-Gavrana 2 23000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/14 URBROJ: 2198-1-9-1 Zadar, 13. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, bro...

UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Praviln...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandid...

UČITELJ / UČITELJICA BIOLOGIJE I PRIRODE. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz prirode i biologije Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i p...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Matije Gupca, ravn...

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Praviln...

UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Praviln...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Praviln...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Bistra raspisuje: ...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19, 64/20. ) članaka 8. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (dalj...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20.), Pravilnika o radu i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osn...

UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Omišalj i Pravilnika o načinu i po...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC Čakovečka 55, Strahoninec 40 000 Čakovec KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2109-43-22-01 Strahoninec, 15. 9. 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ b...

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Opis poslova: priprema i izvođenje razredne nastave Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 5. Pravilnika o načinu i post...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA U MEĐUNARODNOME PROGRAMU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Matije Gupca, ravn...

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno (2,4 sati dnevno) do povratka na rad odsutne djelatnice. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora i...

UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz matematike Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i pos...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Klasa: 112-02/22-01/08 Ur.broj: 2156-13-01-22-01 Opatija, 14.9.2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7 /17., 68/18.,98/19 i 64/...

NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI. Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br .87/08 ,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Vladimira Nazora, Gimnazije Vladimira Nazo...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Divšići i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, OSNOVN...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Ugovor se sklapa odlukom ravnatelja do 60 dana, sukladno zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Putem maila dostaviti: -životopis -presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja -presliku dokaza o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne v...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126-pročišćeni tekst 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10 360 Sesvete raspisuje NATJEČAJ za ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Osnovna škola Ivana ...

UČITELJ/ICA FIZIKE. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Trg Damira Tomljanovića-Gavrana 2 23000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/12 URBROJ: 2198-1-9-1 Zadar, 13. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, bro...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19 i 64/20.), čl. 6 Pravilnika o radu i čl. 2. Pravilnika o načinu i post...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Trg Damira Tomljanovića-Gavrana 2 23000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/11 URBROJ: 2198-1-9-1 Zadar, 13. rujna 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, bro...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19 i 64/20), te članka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravn...

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole, objavljuje NATJEČAJ •za radno mjesto...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

Más resultados: << · 2 · > · >>