Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

63 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Croacia.

 • 2.1.1.1.-2. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • 3.1.3.1.-2. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • 4.2.1.-3. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA. Opis posla: Knjiženje svih vrsta dokumenata, obračun poreza i drugih javnih davanja, samostalna izrada svih statističkih i financijskih izvještaja, izrada završnog računa, komunikacija i suradnja s financijskim institucijama i poreznom upravom te ostali poslovi iz domene računovodstva....
 • VIŠI STRUČNI SAVJETNIK/VIŠA STRUČNA SAVJETNICA - GLAVNI KNJIGOVOĐA/GLAVNA KNJIGOVOTKINJA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13,  1/15, i 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17 ), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...
 • NASTAVNIK/ICA TRGOVINSKOG POSLOVANJA. Buje, 11.10.2018.   Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie raspisuje                                                                                  ...
 • PRIPRAVNIK/ICA NA POSLOVIMA REVIZIJE I RAČUNOVODSTVA. Poslodavac nudi: - zasnivanje radnog odnosa - mogućnost ostanka u revizorskoj kući nakon obavljenog pripravništva Potrebna znanja, vještine i sposobnosti - sistematičnost - analitičnost - odgovornost prema planiranim ciljevima i rokovima - spremnost na prilagodbu novim okruženjima i...
 • UPRAVNI/A SAVJETNIK/CA. Sukladno odredbi članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a u svezi Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne...
 • KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA. Opis poslova: samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u skladu s računovodstvenim standardima,zakonima i propisima -salda-konti kupaca i dobavljača -usklađivanje materijalnog i financijskog knjigovodstva -obračun PDV -knjiženje glavne knjige,kontrola glavne knjige...
 • RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA. Opis poslova: računovodstveni poslovi, obračun plaća, obračun PDV-a, praćenje i primjena svih relevantnih zakonskih propisa Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: Minimalno godina dana iskustva na računovodstvenim poslovima (administrativni poslovi isključeni) Sposobnost samostalnog...
 • REFERENT / REFERENTICA NABAVE ROBE. Opis poslova: sudjeluje u izradi i praćenju realizacije godišnjeg plana nabave, koordinira proces nabave po definiranim standardima, prati zalihe lagera i obrtaja robe, traženje  noviteta te prezentacija i inpementacija istih na tržištu. Razina obrazovanja: VŠS / VSS ekonomskog usmjerenja.
 • RECEPCIONER/RECEPCIONERKA. NEOMETANO FUNKCIONIRANJE PROCESA RADA NA RECEPCIJI - PROFESIONALNO OPHOĐENJE S GOSTIMA, - KORESPONDENCIJA S DOMAĆIM I INOZEMNIM PARTNERIMA, - ODGOVORNOST UVJETI - SSS/VŠS/VSS HOTELIJERSKOG ILI EKONOMSKOG USMJERENJA - NAJMANJE 2 GODINE ISKUSTVA NA ISTIM ILI SLIČNIM POSLOVIMA...
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR II (M/Ž). Opis poslova: Priprema radne verzije izvještaja,priprema i održavanje projektne dokumentacije,priprema natječajne dokumentacije,održavanje kontakta s uključenim partnerima,koordinacija i nadgledanje fin. provedbe projekta,osmišljavanje i provođenje kustoskih koncepata vezanih uz projektne...
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje      NATJEČAJ...
 • RAČUNOVOĐA / KNJIGOVOĐA - RAČUNOVOTKINJA / KNJIGOVOTKINJA. Opis poslova: - obavljanje svih računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova (kontiranje, knjiženje, obračuni, kontrola) - organizacija razmjene dokumentacije s klijentima i njezinog arhiviranja - provjera, prikupljanje, analiza i sažimanje informacija o poslovanju  - popunjavanje mjesečnog...
 • VODITELJ/ICA NA IZRADI EU PROJEKATA. Opis poslova: praćenje projekta koji su financirani iz programa pretpristupne pomoći EU, priprema i sudjeluje u izradi projekata kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti. Iskustvo u radu na EU projektima ili projektima financiranim iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator/ica...
 • ISTRAŽIVAČ/ICA ZA KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA. Opis poslova: vođenje kvalitativnih istraživačkih projekata (etnografija, fokus grupe, dubinski intervjui i sl.), razvoj istraživačkog pristupa, moderiranje kvalitativnih istraživanja, analize, pisanje izvještaja, prezentacija rezultata, komunikacija s klijentima. Ostali uvjeti: interes...
 • ZAMJENIK/ZAMJENICA DIREKTORA ROBNOG CENTRA. Opis poslova: organizacija rada u robnom centru; maloprodaji i veleprodaji, kontrola naručivanja robe, kontrola preuzimanja, istovara i uskladištenja robe, kontrola strukture i zalihe robe u prodajnom centru. Zamolbe sa životopisom zainteresirani kandidati mogu poslati na adresu: KTC d.d....
 • SAMOSTALNI/A KNJIGOVOĐA/TKINJA / ADMINISTRATIVNI/A TAJNIK/CA. Opis poslova: - samostalno vođenje knjigovodstva, uključujući i završne račune - rad u uredu, komunikaciju sa strankama u prodajnom centru - izradu ponuda, predračuna, računa, opomena za plaćanje i njihovo slanje kupcima - rad na maloprodajnoj blagajni - priprema dokumentacije kod nabave...
 • AGENT/ICA U POZIVNOM CENTRU. Opis radnog mjesta: • telefonsko kontaktiranje korisnika • dogovaranje sastanaka putem telefona • stvaranje baze potencijalnih klijenata Profil zaposlenika: Potrebna stručna sprema: SSS i više Potrebne godine iskustva: nisu važne, mi Vas educiramo za sve kako bi obavljali posao Potrebna...
 • PRODAJNI/A PREDSTAVNIK/CA. Opis posla: - dnevni obilazak postojećih i potencijalnih kupaca - otvaranje novih prodajnih mjesta - redovita komunikacija s kupcima - analiza prodaje - redovno izvještavanje nadređenih o prodaji i rezultatima Što nudimo: - uz početnu plaću nudimo proviziju na ostvareni promet -...
 • ASISTENT/ASISTENTICA PRODAJE. Opis poslova: uključenost u hotelski plan prodaje; koordinacija hotelske prodajne aktivnost s ciljem povećanja zauzetosti kapaciteta, prodaje hotelskih usluga i ostvarivanja ostalih prihoda; razvijanje i priprema ponuda za sve marketinške segmente; upravljanje online servisima (postavljanje...
 • KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA. Opis poslova: - evidencija i usklada kupaca i dobavljača - obračun plaća i drugih dohodaka - knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara - praćenje propisa i stručne literature te pravilna primjena poreznih i zakonskih propisa računovodstva i financija - ostali poslovi vezani...
 • STRUČNI/A SURADNIK/CA. Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade...
 • VODITELJ/ICA FINANCIJSKE SLUŽBE. vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, kontrola ispravnosti dokumentacije, knjiženje poslovnih događaja i promjena vođenje robnog, materijalnog i financijskog knjigovodstva poznavanje i praćenje propisa iz područja računovodstva i financija te njihova pravodobna primjena...
 • SAMOSTALNI REFERENT/SAMOSTALNA REFERENTICA RAČUNOVODSTVA.              Opis poslova: obrada računovodstvene dokumentacije, unos ulaznih i izlaznih računa, unos izvoda, obračun plaća, sastavljanje OPZ STAT, izrada završnih financijskih izvještaja Uvjeti: - završena srednja škola, viša ili prvostupanjska ili fakultet - ekonomski...
 • VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Poznavanje porezne i računovodstvene regulative te kontinuirano praćenje izmjena računovodstvenih, poreznih i povezanih propisa, zakona i pravilnika te pravodobno poduzimanje potrebnih mjera u cilju njihove implementacije u poslovanje, te kontrola provođenja•Knjigovodstveno praćenje...
 • ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE. Opis posla: samostalno obavlja aktivnosti vezane uz osnove novčanog toka i raznih financijskih izvještaja zahtijevanih od strane organizacije, slanje i primanje pošte, bliska suradnja s knjigovodstvom, skuplja podatke, izračunava naknade i pristojbe, te priprema fakture...
 • MARKETING MENAGER (M/Ž). Opis poslova: - realizacija marketing projekata - administracija društvenih mreža, raznih kanala i dr. Uvjeti: - visoka stručna sprema ekonomskog, grafičkog,  informatičkog ili srodnog smjera - aktivno znanje engleskog jezika (C1) - informatička znanja: Office, Digital i social media,...
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA ORGANIZACIJE POSLOVANJA UGOSTITELJSKOG PODUZEĆA. OPIS POSLOVA: RAD SA UČENICIMA UGOSTITELJSTVA U RAZREDU UVJETI: - MAG./DIPL.OEC PREMA ZAKONU O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI I PRAVILNIKU O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKOM OBRAZOVANJU NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA. PROBNI RAD...
 • AGENT/ICA U KONTAKTNOM CENTRU. Opis poslova: rješavanje korisničkih upita i podrška korisnicima putem telefona; prezentacija, savjetovanje i prodaja usluga; usmjerenost na ispunjenje prodajnih i uslužnih cijeva. Razvijene prodajne, komunikacijske i vještine aktivnog slušanja. Pismene zamolbe slati na adresu: Strojarska...
 • STRUČNI SURADNIK / SURADNICA NA INTEREG MED ARISTOIL PROJEKTU. SVEUČILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto  Stručni suradnik na INTEREG MED ARISTOIL projektu – 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju do 31. listopada 2019 godine  Uvjeti: VŠS/VSS društvenih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih...
Más resultados: 1 · >>