Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Croacia.

SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA (M/Ž). Samostalni knjigovođa (m/ž) Poslodavac: Pizza Shop d.o.o. Potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema, magistar struke Opis posla: Tražimo osobu s iskustvom i vještinama potrebnim za vođenje računovodstva društva u sektoru turizma, izradi svih redovnih mjesečni...

VODITELJ / VODITELJICA EU PROJEKATA. Opis poslova: Priprema projekata i projektne dokumentacije sukladno objavi poziva za financiranje putem EU fondova Vođenje i administriranje EU projekata Rad s klijentima, upravljanje strateškim inicijativama i projektima na razini tvrtke Potrebno obrazovanje, znanja i vještine: ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23); dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sr...

STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA ZAPOŠLJAVANJE U ODJELU ZA MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA. Klasa: 112-02/24-01/05 Urbroj: 344-117/5-24-5 Zagreb,26.02.2024. Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisuje: J A V N I N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, i to...

EKONOMIST/EKONOMISTICA - RAČUNOVOĐA. izdavanje računa i rad u računovodstvenim programima - unos i obrada računa, provjera točnosti i osiguravanje pravovremenih plaćanja dobavljača i povrata troškova - mjesečna rekapitulacija računa radi osiguranja točnosti financijskih podataka - praćenje i obrada prihoda te naplata izostalih ...

VODITELJ/ICA KATEGORIJE IT ASORTIMANA. Eurotrade d.o.o. je trgovačko društvo koja je na tržištu preko 30 godina. Posluje na području uvoza, izvoza i distribucije igračaka, art&craft asortimana, uredske opreme, školskog pribora i IT asortimana vodećih svjetskih proizvođača kao što su Apli, Belmil, Fabriano, Uni-ball, Miquelrius, Ilijanum, ...

DIREKTOR/ICA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAŠA. Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/2022), član...

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ŠKOLSTVO I PROJEKTE. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije, raspisuje    JAVNI NA...

VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA POSLOVE NABAVE. Odgovara za nabavu robe, materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove jednostavne i javne nabave, provodi postupke javne i jednostavne nabave roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, prati propise iz svog djelokruga rada, vodi registar javne nabave, sudjeluje u pripremi...

EKONOMIST/ICA. Opis poslova: - administrativni i uredski poslovi - komunikacija s kupcima, osobno, telefonski, putem maila - obavljanje općih poslova - izrada dokumentacije - vođenje evidencija - ostali administrativni poslovi - mogućnost rada i ostalih poslova Uvjeti: - dobre komunikacijske vj...

VIŠI/A REFERENT/ICA NABAVE. Opis poslova: kontroliranje usklađenosti zahtjeva za nabavu s potpisanim ugovorima i troškovnicima, nabava materijala prema primljenim nalozima, kontaktiranje dobavljača u cilju istraživanja tržišta, praćenje informacija o izvršenju ugovora, sudjelovanje u izradi troškovnika za provođenje postupaka...

VODITELJ/ICA ZA POSLOVNE KORISNIKE. Obveze i odgovornosti: Prezentiranje, izrada ponuda i prodavanje integriranih telekomunikacijskih i IT rješenja za poslovne korisnike Pronalazak potencijalnih klijenata i kreiranje prodajnih prilika Kontaktiranje i dogovaranje prodajnih sastanaka Proaktivan pristup klijentima ...

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA U ODJELU ZA UTVRĐIVANJE STATUSA, SLUŽBA ZA POSLOVNE PROSTORE I REZIDENCIJALNE OBJEKTE, SEKTOR ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA. Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 16. veljače 2024. godine raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodređeno vrijeme: 9. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za ...

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA U ODJELU ZA UGOVARANJE I NAJAM, SLUŽBA ZA STANOVE, SEKTOR ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA. Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 16. veljače 2024. godine raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodređeno vrijeme: 12. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za ugovaranje i najam, Služba za...

VODITELJ/ICA ODJELA DOMAĆINSTVA. Radi povećane potrebe za sukcesijom rukovodećeg kadra u hotelskim operacijama, uz već postojeće interne zaposlenike iz programa razvoja potencijala Plave Lagune, tražimo izvršitelje za rukovodeće pozicije naših objekata u Umagu. U sklopu vašeg opisa posla bit ćete odgovorni za organizac...

RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA. Upravljanje obračunima za tvrtku. Osiguranje odgovarajućih i pravovremeih obračuna svih izdanih računa. Pravilno bilježenje svih povjerenih računovodstvenih evidencija. Popunjavanje mjesečnih, kvartalnih i godišnjih završnih obračuna. Popunjavanje poreznih prijava. Priprema ...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>