Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

153 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Dječji vrtić Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijeća od 01. veljače 2023.g., objavljuje: NAT...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Crvenkapica Poreč, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Crvenkapica Poreč objavljuje N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mje...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22.( u daljnjem tekstu: Zakon) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Budućnost“ , raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta 1.ODGOJITELJ/ICA 1. izvrši...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 38. stavak 1. točka 2. Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj – Rovigno, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrti...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci na 28. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. donosi Odluku o raspisivanju N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJI...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do 30. lipnja 2023. godine, puno radno vrijeme. UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br .10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Novi Marof i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof od 3.2.2023. godine objavljujem NATJEČAJ za zasnivanje radnog o...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem čl. 26. sv. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13, 57/22) i članka 25. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Belica na 8. sjednici održanoj 31.01.2023. godine, donosi O DLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJI...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA-POMAGAČ/POMAGAČICA. Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13, 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đurmanec raspisuje se NATJEČAJ za DGOJITELJA POMAGAČA (asistent/ica za dijete s TUR) – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Kapljica, članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Kapljica, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 31.01.2023. godine Dječji vrtić Kaplj...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 31.01.2023. g. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na ...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 16. Statuta Dječjeg vrtića Požega, KLASA: 012-03/22-01, URBROJ: 2177-1-9-05-22-1 od 14. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8, Požega raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos ODGOJITELJ/ICA – 1 izvrš...

ODGOJITELJ/ICA. Uvjeti: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika. u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97) Na natječaj se pod...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Uz prijavu treba priložiti: - životopis - presliku dokaza o stručnoj spremi - elektronički zapis od HZMO - presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko osoba ima položen ispit) - uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i o...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19 i 57/22) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Crvenkapica, Ilok, Upravno vijeće na 6. ( online) sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje: NATJEČAJ za ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. DJEČJI VRTIĆ KORČULA Pelavin mir bb 20260 Korčula KLASA: 601-02/2023-1-26 UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001 Korčula, 3. veljače 2023. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07 , 94/13 , 98/19 , 57/22 ) Upravno vijeće ...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:01...

ODGOJITELJ/ICA - PRIRAVNIK/ICA. Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:01...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 31.01.2023. g. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97.,107/07. i 94/13.,98/19., 57/22), Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci (KLASA: 003-05-01/19-24 URBROJ: 2189-30-19-01 od 1.1.2020.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrtuljak od 31.01.2023. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGO...

ODGOJITELJ/ICA. Opis poslova: odgajatelj/ica Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić, u Križu, Ulica Josi...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Opis posla: rad s djecom predškolske dobi. Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome m...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Opis poslova: Planira i programira rad prema propisima nadležnog ministarstva, utvrđuje razvojne potrebe djece u starosti od godine dana do polaska u školu, priprema i realizira aktivnosti djece, prikuplja, priprema i izrađuje sredstva i potrebiti materijal za odgojno-obrazovni rad, brine o i...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Opis poslova: •sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada i Godišnjeg izvještaja o radu te Kurikuluma Vrtića •provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi (individualni i rad u manjim skupinama) i stručno promišlja odgojno-ob...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce“, III. Poljanice 2, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, 1...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA. REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Dječji vrtić Medvjedići Rugvica UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 023-01/23-01/26 URBROJ: 238/26-180-23-3 Rugvica, 30.01.2023. Na temelju odredbi članka 26. Za...

ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA-PRIPRAVNICA. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97,107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Odgojitelj/ica pripravnik/ica- 1 izvršite...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kolibri raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJA/CE •jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme –odagojitelj/ca –zamjena za...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97.,107/07. i 94/13.,98/19., 57/22), Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci ( KLASA: 003-05-01/19-24 URBROJ: 2189-30-19-01 od 1.1.2020.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. NATJEČAJ za prijam u radni odnos Odgojitelj predškolske djece(m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme UVJETI ZA ODGOJITELJA: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je st...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-PRIPRAVNIK. NATJEČAJ za prijam u radni odnos Odgojitelj predškolske djece-pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme UVJETI ZA ODGOJITELJA: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojite...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>