Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

143 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

Página: 2

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SOVICE Gornji Mihaljevec, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu: ODGOJITELJ/ICA – određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica – na odre...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-PRIPRAVNIK/ICA. NATJEČAJ za prijam u radni odnos Odgojitelj predškolske djece-pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme UVJETI ZA ODGOJITELJA: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojite...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Mačići (KLASA: 601-02/20-01/16, URBROJ:2211/06-21-27) i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja od 01.09.2022. godine, Upravno ...

ODGOJITELJ/ICA. OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA •Odgojitelj - 4 izvršitelja (m/ž) - na određeno puno radno vrijeme – 60 dana UVJETI: - u skladu čl. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07, 94/2013.,98/2019., 57/22.), te u skladu s Pravilnikom o vrsti stručne spreme st...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - VODITELJ/ICA PROGRAMA PREDŠKOLE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mj...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “DJEČJI SVIJET”, Varaždin na sjednici održanoj 05.rujna 2022. godine raspisuje: NATJEČAJ Za sljedeće radno mjesto: Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme, 33 sata tjedno, do 24.rujna 2023. godine - u s...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 94/13, 98/19. 57/22.)) i Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić „Travno“ objavljuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – 3 izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE ZA PROGRAM PREDŠKOLE. 1. ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (m/ž) – 1 izvršitelj na pola radnog vremena na određeno vrijeme od 01.10.2022. do 31.05.2023. UVJETI ZA RADNO MJESTO: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolsk...

ODGOITELJ/ICA – VODITELJ/ICA KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE. Na temelju čl.26.st .3.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja(NN10/97,107/07,94/13 i 98/19, 57/22), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića o raspisivanju natječaja za odgojitelja – voditelja kraćeg programa predškole na određeno vrijeme, 8 sati tjedno...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga, Zagreb, I. Ferenščica 90, raspisuje natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, 2 izvršitelja/ice, zamjena d...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog vijeća od 26.08.2022. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - ...

ODGOJITELJ /ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ (u daljnjem tekstu: Ustanova), na 16. sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. donijelo je odluku o raspisivanju ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.09.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvic...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019,57/22),članka 48. Statutsa Dječjeg vrtića Sisak Novi i Odluke Upravnog vijeća od 01.09.2022. godine Upravno vijeće, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJIT...

ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE ( M / Ž ). Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Ribica" raspisuje se : NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA -jedan(1) izvršitelj/ica , na neodređeno puno ra...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) i Odluke Upravnog vijeća od 01.09.2022. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2...

ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA-PRIPRAVNICA. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do isteka pripravničkog staža (maksimalno 12 mjeseci) UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručn...

ODGOJITELJ/ICA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Radost Ludbreg i Odluke Upravnog vijeća od 31.08.2022. Upravno vijeće, raspisuje ...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom jasličke i vrtićke skupine. Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 43/2022. od 30. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno rad...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA - PRIPRAVNIK. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22), ravnateljica Dječjeg vrtića Čarobni pianino uz suglasnost Upravnog vijeća, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK – 2 (dva) ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Opis poslova: Rad s djecom predškolske dobi. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar i Odluke Upravnog vijeća od 23. kolovoza 2022. godine, Upravno vi...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetim...

ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/ICA ODREĐENO VRIJEME. UVIJETI Poslove odgojitelja djece rane i predškolske dobi do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ra...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 69. Statuta Dječjeg vrtića „Lađica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lađica“ objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJ/ICA ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Duga Resa, te prethodne Odluke Upravnog vijeća od 14. srpnja 2022 . godine Dječjeg vrtića Duga Resa, Dječji vrtić Duga Resa dana 18. kolovoza 2022. god...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Opis poslova: Planira i programira rad prema propisima nadležnog ministarstva, utvrđuje razvojne potrebe djece u starosti od godine dana do polaska u školu, priprema i realizira aktivnosti djece, prikuplja, priprema i izrađuje sredstva i potrebiti materijal za odgojno-obrazovni rad, brine o i...

ODGOJITELJ/ICA. ODGOJITELJ/ICA – jedan/a (1) izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme trajanja mandata ravnateljice Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. , te članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 2. Prav...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića Ćok i Odluke Upravnog vijeća od 8. kolovoza 2022. godine, Upravno vijeće, raspisuje    N A T J E Č A  J za prijem radnika na radno...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Dječji vrtić „Slavuj“ Obrtnička 13 Strmec Sveta Nedelja KLASA: 112-07/22-01/12 URBROJ: 238-29-178-01-22-1 Strmec, 16.08. 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), čl. 7. Pravilnika o ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 36. Statuta (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. - pročišćeni tekst) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEČAJ ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ Svetvinčenat 98A, 52342 Svetvinčenat Tel. 052/560-355 KLASA: 112-01/22-01/05 UR.BROJ: 2163-35-54-85-2-22-01 Svetvinčenat, 19.08.2022. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/2...

ODGOJITELJICA/ODGOJITELJ DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čira-čara“, Varaždin, Anina 27, temeljem članka 26.stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/22. 98/19, 94/13, 107/07, 10/97) raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta – odgojiteljica / odgojitelj djece rane i predškolske ...

Más resultados: << · 2 · > · 4 · >>