Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

120 ofertas de trabajo encontradas para Maestros preescolares:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje Raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta odgojitelja (m/ž) ...

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), ...

en Croacia: ODGOJITELJ/ ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19 i 57/22), i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića TRATINČICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radn...

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19,57/22) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Mali kaj (KLASA: 601-02/23-01,URBROJ: 2140-49- 601-02/23-01),Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali kaj na svojoj 62. Sjednici održanoj dana 19.02.2024.godine, raspisuj...

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac od 12. veljače 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta...

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente : životopis dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 30 dana ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze pod...

en Croacia: ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. DJEČJI VRTIĆ OPATIJA Antona Mihića 5A 51410 OPATIJA KLASA: 112-02/24-01/2 URBROJ: 2156-10-06-24-3 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ...

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 31. Statuta Dječjeg vrtića  Ciciban i Odluke Upravnog vijeća od 21. veljače 2024. KLASA : 601-05/24-01/03, UR.BROJ: 2103-01-17-24-02, Upravno vijeće, rasp...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 12. 02. 2024. g. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za ...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2 DUGO SELO KLASA: 112-01/24-01/1 ...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>