Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

122 ofertas de trabajo encontradas para Maestros preescolares (página 4):

Página: 4

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. ODGOJITELJ/ICA na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica    Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22) te članka 2. Prav...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Sabunić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sabunić na 27. sjednici održanoj 6. veljače 2024. God.raspisuje N A T J E Č A J ...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Dječji vrtić Medvjedići Rugvica UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/24-05/02 URBROJ: 238/26-180-24-05 Rugvica, 06.02.2024. ...

en Croacia: ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 1 (jedan) izvršitelj/ica na ne...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19,57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Šumska jagoda donijelo je odluku o objavi N A T J E Č A J A za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ 2 izvršitelja/ice, određeno, puno radno vrijeme (zamjena nenazoč...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA Ulica branitelja Domovinskog rata 2G, 22 000 Šibenik, tel: 022 332 324; fax: 022 332 530; e-mail: djecji.vrtic#dv-simaslina.com KLASA: 601-01/24-01/07 URBROJ: 2182-1-42-06-24 Šibenik, 5. veljače 2024. Na temelju članka 26. točka 2. i 3. Zakona o predš...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga, Zagreb, I. Ferenščica 90, raspisuje natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica, za provođ...

en Croacia: ODGOJITELJ /ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA Trg kralja Tomislava 2 40323 PRELOG KLASA: 112-02/24-01/2 URBROJ: 2109-14-2-02-24-2 Prelog, 5.2.2024. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Markuševec“ raspisuje NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka na radno mjesto radni...

en Croacia: ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 7. Pravilnika o radu te Odluke ...

Más resultados: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>