Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

143 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

Página: 5

ODGOJITELJ/ICA. Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA– 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme na godinu dana zbog povećanog opsega poslova UVJETI: Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodn...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97,107/07,94/13,98/19,57/22 ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće, članka 22. Pravilnika o radu i plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim primicima radnika Dječjeg vrtića Proljeće, Upravno vijeće Dječ...

ODGOJITELJ/CA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Opis poslova: - odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidatai: •Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju...

ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju odredbi čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Dječji koraci“ od 11.srpnja 2022.godine raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/ICA – 1 izvr...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Ostale informacije: Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Dječji vrtić "Šlapica" raspisuje, NATJEČAJ za prijem odgajatelja/ice predškolske djece Uvjeti su definirani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) i Odluke Upravnog vijeća od 14. 07. 2022. godine Upravno vijeće, raspisuje ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI. N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA -na neodređeno puno radno vrijeme – 4 izvršitelj/ica - (novootvoreni poslovi) Uvjeti za prijem u radni odnos: Prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju poslove odgojitelja može o...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. 1. OPIS POSLOVA: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi 2. UVJETI: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dj...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 33, stavka 1 Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ i Odluke Upravnog vijeća na 57. sjednici od 14. 7. 2022. godine Upravno vijeće, raspisuje N A T J ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac od 06. srpnja 2022. godine, raspisuje se NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž) s...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti: dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice) dokaz o stečenoj stručnoj spremi elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda ...

RAVNATELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA. Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 -dalje u tekstu: Zakon), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/16, ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente : životopis dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) uvjerenje o nekažnjavanju – ne star...

ODGOJITELJ/ODGOJITEIJICA. Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članaka 6. do 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I od 30. listopada 2014. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu od...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Hlojkica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Hlojkica na 60. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. donijelo je Odluku o raspisivanju NAT...

Más resultados: << · 2 · 3 · < · 5