Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

138 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

Página: 3

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. .OPIS POSLOVA: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi 2. UVJETI: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dj...

ODGOJITELJ/ICA - 1 (JEDAN) IZVRŠITELJ (M/Ž) NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME. Za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelat...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “DJEČJI SVIJET”, Varaždin na sjednici održanoj 01.kolovoza 2022. godine raspisuje: NATJEČAJ Za sljedeće radno mjesto: Odgojitelj/ica predškolske djece - 3 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme, 33 sata tjedno, do 24.rujna 2023. godine - u s...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten i Odluke Upravnog vijeća od 12.kolovoza 2022.god. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za ...

ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK. Temeljem članka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica, raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – PRIPRAVNIK/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitel...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. DJEČJI VRTIĆ SKRADIN PUT KRIŽA 1 A, 22222 SKRADIN Upravno vijeće KLASA: 112-01/22-01/4 URBROJ: 2182-3-1-22-02 Skradin, 12. kolovoza 2022.godine Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 46...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. DJEČJI VRTIĆ SKRADIN PUT KRIŽA 1 A, 22222 SKRADIN Upravno vijeće KLASA: 112-01/22-01/5 URBROJ: 2182-3-1-22-02 Skradin, 12. kolovoza 2022.godine Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 46...

ODGOJITELJ/ICA - PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Ston" objavljuje: N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvrš...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Dječji vrtić Bili cvitak Sinj Žankova glavica 3, 21230 Sinj Sinj, 12.kolovoza 2022.g Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada raspisuje se NATJEČAJ za ODGOJITELJA/ICU – 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme od 1.9.2022. godine Uvje...

ODGOJITELJ/ ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, ...

ODGOJITELJ /ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22), i Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA donesenoj na svojoj 22. sjednici održanoj 08.07.2022. godine, objavljuje se: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ PREDŠKO...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Mačići (KLASA: 601-02/20-01/16, URBROJ:2211/06-21-27) i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja od 30.06.2022. godine, Upravno ...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI- PRIPRAVNIK/CA. PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2 DUGO SELO KLASA:112-01/22-01/6 URBROJ:238-7-68-04-22/2 Dugo Selo, 01.08.2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97,107/07 94/13.,98/19 i 57/22), i Plana prijema pripravnika u 2...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Opis posla: 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezu probnog rada u trajanju od tri mjeseca Za odgojitelja/icu kandidati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obra...

ODGOJITELJ/ICA ZA RAD U MJEŠOVITOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA DJECU OD NAVRŠENE TREĆE GODI. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07. 94/13., 98/19. i 57/22.) članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA). :035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01- 20-1...

ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju odredbi čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,  94/13,98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Koraci“ od 28.srpnja 2022.godine raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – pripravnik/ca, 2 izvršitelja/i...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 50 Statuta Dječjeg vrtića TRILJ i Odluke Upravnog vijeća od 05.07.2022. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 32. Statuta Dječjeg vrtića Topusko, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Topusko temeljem Odluke od 08. kolovoza 2022. godine, raspisuje dana 09. kolovoza 2022. godin...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju čl.26. st.2. i 3., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i Odluke Upravnog vijeća (KLASA:601-04/22-11/21, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 18.07.2022.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje ...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2 DUGO SELO KLASA:112-01/22-01/7 URBROJ:238-7-68-04-22/1 Dugo Selo, 01.08.2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97,107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22), Uprav...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. DJEČJI VRTIĆ "FTIČEK" DONJI KRALJEVEC ČAKOVEČKA 7/1 KLASA:100-01/22-01/02 URBROJ:2109-79-22-1 D.Kraljevec,04.08.2022. Na svojoj 6/2022. sjednici održanoj 28.06...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Odluke Upravnog vijeća od 26. srpnja 2022. godine, Talijanski dječji vrtić “Vrtuljak” Umag, objavljuje slijedeći: NATJEČAJ za popunu radnog mjesta odgojitelja (m/ž) 6 odga...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Opis poslova: - odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidatai: •Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97.,107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje NATJEČAJ ...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, Upravno vijeće raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova I. ODGOJITELJA/ICE predškolske djece (M/Ž): 3 izvršitelja/ice na određe...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Natječaj za odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme Uvjeti: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), čl.50, Statuta Dječjeg vrtića „Kalimero“-Scuola dell'infanzia „Calimero“Brtonigla-Verteneglio, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalimero“ -Scuola dell'infanzia „Calimero“ Brtonigl...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ i Odluke Upravnog vijeća od 22.07.2022. godine Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.g.), njegovih Izmjena i dopuna (KLASA: 011-01/20-...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odg...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ZEKO“ Varaždin donosi odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje ODGOJITELJA/ICE djece rane i predškolske dobi - 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, povećani opseg posla Uvjeti: Završeni preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja predškolske djec...

Más resultados: << · < · 3 · > · >>