Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

138 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

Página: 4

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ZEKO“ Varaždin donosi odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje ODGOJITELJA/ICE djece rane i predškolske dobi - 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, povećani opseg posla Uvjeti: Završeni preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja predškolske djec...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odg...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.g.), njegovih Izmjena i dopuna (KLASA: 011-01/20-...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, Upravno vijeće raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova I. ODGOJITELJA/ICE predškolske djece (M/Ž)-1 izvršitelj/ica na određe...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Odluke Upravnog vijeća od 26. srpnja 2022. godine, Talijanski dječji vrtić “Vrtuljak” Umag, objavljuje slijedeći: NATJEČAJ za popunu radnog mjesta odgojitelja (m/ž) 1 odga...

ODGOJITELJ/ICA. Odgojitelj je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini. pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima. ...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA ♦ sedam (7) izvršitelja/ica – na određeno puno radno vrij...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac od 20.7.2022. godine, raspisuje se NA...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13., 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 9. sjednici održanoj 15. srpnja 2022. godine donijelo je ...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Opis poslova: poslovi odgojitelja u jaslicama i vrtiću. Uvjeti za radno mjesto su: uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtić...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 27.7.2022.godine raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ (m/ž) – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta. Kandidati/kandidatkinje moraju isp...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika na ra...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“ i Odluke Upravnog vijeća od 14.07.2022.g., Dječji vrtić „Mali svijet“, Kamenjak 6, Pula objavljuje N A T J E Č A J za radno ...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 ,94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97). Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandida...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“ i Odluke Upravnog vijeća od 14.07.2022.g., Dječji vrtić „Mali svijet“, Kamenjak 6, Pula objavljuje N A T J E Č A J za radn...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 32. Statuta Dječjih vrtića Petar Pan Vodnjan – Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano vrtića i Odluke Upravnog vijeća od 13.6.2022. godine Upravno vijeće, rasp...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA-PRIPRAVNIK. DR. FRANJE RAČKOG 18 B ŽUPANJA KLASA: 112-01/22-01/4 URBROJ: 2196-5-2-04-22-1 Županja, 25. srpnja 2022.godine Na temelju članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 48. Statuta Dječj...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 08.07.2022. donijelo je ODLUKU o objavi nat...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 08.07.2022. donijelo je ODLUKU o objavi nat...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“ i Odluke Upravnog vijeća od 14.07.2022.g., Dječji vrtić „Mali svijet“, Kamenjak 6, Pula objavljuje N A T J E Č A J za radno ...

STRUČNI RADNIK/STRUČNA SURADNICA II.VRSTE- ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA. NAPOMENE: Ostale informacije, opis poslova: rad s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta UVJET: - završen preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja - probni rad ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 22.07.2022. g. Upravno vijeće, raspisuje N A T J E Č A J za ...

ODGOJITELJ/ICA. In base all'articolo 26. della Legge sull'educazione ed istruzione prescolare (GU 10/97, 107/07 94/13,98/19 e 57/22) e della Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 28 giugno 2022, Scuola dell'infanzia „Paperino“ Parenzo , bandisce il seguente Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoj...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek od 18.07.2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje NATJEČAJ za prijem za radno mjesto odgojite...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br.10/97 , 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića "Varaždin", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Varaždin" raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJ...

ODGOJITELJ/ICA. Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA– 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme na godinu dana zbog povećanog opsega poslova UVJETI: Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodn...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97,107/07,94/13,98/19,57/22 ) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće, članka 22. Pravilnika o radu i plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim primicima radnika Dječjeg vrtića Proljeće, Upravno vijeće Dječ...

ODGOJITELJ/CA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Opis poslova: - odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidatai: •Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju...

ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju odredbi čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Dječji koraci“ od 11.srpnja 2022.godine raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/ICA – 1 izvr...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Ostale informacije: Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Dječji vrtić "Šlapica" raspisuje, NATJEČAJ za prijem odgajatelja/ice predškolske djece Uvjeti su definirani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI. N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA -na neodređeno puno radno vrijeme – 4 izvršitelj/ica - (novootvoreni poslovi) Uvjeti za prijem u radni odnos: Prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju poslove odgojitelja može o...

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. 1. OPIS POSLOVA: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi 2. UVJETI: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dj...

Más resultados: << · 2 · < · 4 · >>