Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

352 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Croacia.

Página: 8

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19, 64/20), članka 6. Pravilnika o radu i članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapoš...

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od batale 14 OIB: 65525385872 KLASA: 112-02/22-01/6 URBROJ: 2117-17-01-22-1 U Dubrovniku 03. listopada 2022. g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA PETRA KREŠIMIRA IV. Š I B E N I K KLASA: 112-02/22-01/04 URBROJ: 2182-1-67-01-22-01 Šibenik, 3. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/1...

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE. Uz prijavu (molbu) u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresu), kandidati su dužni priložiti:životopis, dokaz o državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), diploma, elektronički zapis o radno pravnom status...

UČITELJ/ICA FIZIKE. OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH P U L A Tel. 052/380848 e-mail: ured#os-veli-vrh-pu.skole.hr KLASA: 112-10/22-02/03 URBROJ: 2168/01-55-57-22-02-1 U Puli 3.10.2022. Na temelju članka 107. Zakona o o...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA Pula, Banovčeva 27 OIB: 85575275026 tel: 052/ 544-410 e-mail: ured#os-veruda-pu.skole.hr KLASA: 112-03/22-01/10 URBROJ: 2168-01-22-01 Pula, 03. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o o...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH P U L A Tel. 052/380848 e-mail: ured#os-veli-vrh-pu.skole.hr KLASA: 112-10/22-02/01 URBROJ: 2168/01-55-57-22-02-1 U Puli 3.10.2022. Na temelju članka 107. Zakona o...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE NA ODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME (40 SATI RADA TJEDNO). Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu ZOOOSŠ) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Braća Ribar Sisak, ravnat...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, dana 30. r...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19, 64/20), članka 6. Pravilnika o radu i članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapoš...

UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Prav...

UČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu VI. osnovne škole Varaždi...

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18. 98/19. i 64/20.)), Pravilnika o radu, Pravilnika o postupku zapošljavanja te pro...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnatelj Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina, dana 29. rujna 2022. godine raspisuje NATJ...

NASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA. NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika , na određeno nepuno vrijeme od 9 sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 18/40 tjedno - 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj sprem...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA SELNICA KLASA: 112-10/22-01/01 URBROJ: 2109-42-22-17 Selnica, 30. 09. 2022. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ...

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjen...

UČITELJ/ICA KLAVIRA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 103. Statuta Osnovne škole Ludbreg i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osn...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE I FIZIKE. Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),članka 13. Pravilnika o radu, te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kand...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107.stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17,68/18.,98/19. i 64/20.) Osnovna škola Primorje Smokovljani, Rudine 1.20205 Topolo, raspisuje: N ...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALA SUBOTICA OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA GLAVNA 55, 40321 MALA SUBOTICA KLASA: 112-02/22-09/01 URBROJ:2109-35/01-22-1 Mala Subotica, 30.9.2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sred...

NASTAVNIK/ICA PREDMETA MATEMATIKA U STRUCI. NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnik predmeta Matematika u struci – nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, neodređeno Izrazi koji se koriste u Natječaju za osobe u muškom rodu, upotrjebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 1. Uvjeti za radn...

UČITELJ /ICA MATEMATIKE. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20) čl. 6. Pravilnika o radu te čl. 6. i 7. Pravilnika o postu...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 30. rujna 2022.g. obja...

UČITELJ/ICA FIZIKE. N A T J E Č A J za radno mjesto UČITELJA/ICE FIZIKE na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, OPĆI UVJETI a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddipl...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osno...

NASTAVNIK/NASTAVNICA GLAZBENE UMJETNOSTI. NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik/ca glazbene umjetnosti, -na neodređeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 7/40 tjedno – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Uvjeti prema članku 105. i 106. Z...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do 21.6.2023.godine Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku mogu dostaviti osobe ko...

UČITELJ/ICA FIZIKE. Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17,68/18,98/19,64/20 ), i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošl...

UČITELJ / UČITELJICA GLAZBENE KULTURE NA TALIJANSKOM JEZIKU. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz glazbene kulture na talijanskom jeziku Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12. 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i ...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA KONAVLE OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT OIB : 07260663095 IBAN HR6824070001100019763 OTP banka Tel: 478 052; FAX: 478 358 e-mail: ured#os-cavtat.skole.hr KLASA: 602-01/22-01/452 URBROJ: 2117-30/22-01 Cavtat, 28. rujna 2022. Temeljem članka 10...

NASTAVNIK/NASTAVNICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA “Leonardo da Vinci” › Školski brijeg 1 52460 Buje, Istra, Republika Hrvatska › Colle delle scuole 1 Buie, Istria, Repubblica di Croazia ( Tel.: (++385) 052 772 233 Fax: (++385) 052 772 ...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · < · 8 · > · 10 · 11 · >>