Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

164 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

Página: 5

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rapčići, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČICE - 1 izvršitelja (m/ž) za rad ...

SPREMAČ/ICA. OSNOVNA ŠKOLA JURJA ŠIŽGORIĆA Š I B E N I K KLASA:112-02/22-01/160 URBROJ:2182-1-64-01-22-1 U Šibeniku, 22.09.2022.godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi te čl. 6 i čl.11 Pravil...

POMOĆNI/A RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE BOLNIČKOG KRUGA, ZIMSKE SLUŽBE I TRANSPORTA U SEKTORU TEHNIČKIH POSLOVA. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu pomoćnog radnika na održavanju čistoće bolničkog kruga, zimske službe i transporta u Sektoru tehničkih poslova - 4 izvršit...

ČISTAČ/ICA POSLOVNOG PROSTORA. Opis posla:   kandidat/kinja za rad na poslovima čišćenja uredskih prostora i prostora proizvodnje od ponedjeljka do petka, svaka druga subota radna u prijepodnevnoj i popodnevnoj smjeni od 8 sati na dan. U obzir dolaze osobe sa završenom osnovnom školom. Za više informacija o uvjetima rada i ...

SPREMAČ/ICA. Republika Hrvatska Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci Trg Nikole Tesle 1, 32100 Vinkovci OIB: 85575996593 Tel: 032/326-044 web stranica: www.os- mirkovci.skole.hr e-mail: ntesle#os-mirkovci.skole.hr KLASA: 112-02/22-01/04 URBROJ: 2196-4-9-01-22-01 Mirkovci, ...

ČISTAČ/ICA. OPIS POSLA : Čišćenje uredskih, sanitarnih i drugih prostora, hodnika i okoliša, rad sa strojevima za čišćenje BROJ RADNIKA : 5 MJESTO RADA : VELIKA GORICA RAZINA OBRAZOVANJA : NKV, NSS, KV, SSS RADNO ISKUSTVO : Nije važno VOZAČKI ISPIT : poželjna B kategorija NAČIN...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Opis poslova: održava čistim i urednim ostavu i svoje radno područje čisti zajedničke prostore hotela u suglasnosti sa traženim standardima i određenim prioritetima vodi računa o cijeloj opremi za čišćenje ekonomično i pravilno koristi sva sredstva za čišćenje i opskrbe sredst...

ČISTAČ/ICA. Rad na određeno / neodređeno vrijeme Fleksibilno radno vrijeme Čišćenje poslovnih prostora, stubišta i kuća za odmor DODATAK: Putni trošak ili osiguran prijevoz DODATAK: Radnik mjeseca - 200,00 kn/mj. DODATAK: Dodatak za rad tijekom ljetne turističke sezone - do1.500,00 kn/mj . ...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 5. P...

POMOĆNI/A RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE BOLNIČKOG KRUGA. Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/18-03/92, Urbroj: 534-03-2-1/4-18-17, od dana 09. studenog 2018. godine, te Klasa: 100-01/22-03/92, Urbroj: 534-04-1-1/3-22-02 od dana 10. veljače 2022. godine, članka 30. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Starčevića Lepoglava (u dal...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), a u skladu s Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbeno...

ČISTAČ/ICA. Opis posla: čišćenje fitnes centra na Vrbanima Mjesto rada: Zagreb, zapad Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 16:30 - 23:30 sati, subota neradna. Radi se nedjeljama u većernjim satima od 18:30 - 22:30 sati. Blagdanima se radi kao i radnim danom, ovisno o radnom vremenu centra. Pos...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 8. i 9. P...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis poslova: čišćenje poslovnog prostora Traži se osoba za zamjenu za godišnji odmor u terminu od 19.09.-30.09.2022. godine za rad na čišćenju poslovnog prostora u popodnevnim satima od 13:30 do 15:30 ponedjeljka do petka. Za više infomracija o radnom mjestu i uvjetima rada možete s...

KOMUNALNI/A RADNIK/ICA I - SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, 144/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje ...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Opis poslova: čišćenje i održavanje higijene prostora škole Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 5. Pravilnika o način...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, Brdovec na temelju odluke Upravnog vijeća raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vri...

SPREMAČ/ICA. UVJETI: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dj...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluke donesene na 11. sjednici, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Čazma objavljuje: NATJEČAJ 4. Za radno mjesto spremač/ica -na određeno- puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, za pedagošku 2022./23. UVJETI: Uz potpisan...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Trnsko i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se NATJEČAJ za radno mjesto SPREMAČICA 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrije...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, ...

ČISTAČ/ICA. Spremanje i čišćenje radnih medicinsko-laboratorijskih te upravno- pravnih prostorija. Održavanje čistoće dvorišta. Dezinficiranje predmeta, pribora za rad i prostorija. Pranje cjelokupnog laboratorijskog posuđa. Dezifinciranje zaraženih materijala i stavljanje u autoklav uz pripremu i skuplj...

SPREMAČ / SPREMAČICA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu OŠ Malinska-Dubašnica i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ ...

SERVIR/KA-SPREMAČ/ICA. NA NEODREĐENO VRIJEME ​Servirka-spremačica - 4 izvršitelja Uvjeti: •osmogodišnja škola •tečaj iz higijenskog minimuma Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana. ​Prijavi treba priložiti: •zamolbu •životopis •presliku svjedodžbe •e-radnu knjižicu Kandidat koji može ostvar...

SPREMAČ/ICA. KLASA: 112-02/22-01/2 URBROJ: 2167-22-01-22-3 Sveti Lovreč, 8. rujna 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna šk...

SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce“, Zagreb, III. Poljanice 2, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremača/ice, jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno v...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica Vidovec (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2186/170-02-20-01) od 14. rujna 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica Vidovec (...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Zagreb, objavljuje: PRIJAVU POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM DO 60 ...

SPREMAČ/ICA. N A T J E Č A J za radno mjesto spremačice – 3 izvršitelja, na određeno vrijeme (m/ž) Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: •NKV – osnovna škola (osmogodišnja). Kandidati su obavezni dostaviti: •potpisanu pisanu prijavu na natječaj; •životopis; •presliku dokaza o stručnoj spr...

SPREMAČICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 , 98/19,57/22)- u daljnjem tekstu: Zakon) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maksimir“, raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČICA - 1 (jedan) izvršitel...

Más resultados: << · 2 · 3 · < · 5 · >>