Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

164 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

Página: 2

ČISTAČ/ICA I. Opis posla: Čišćenje i održavanje higijene u zrakoplovima sukladno standardima, ugovorima i nalozima Grupovođe čistača. Čišćenje unutrašnjosti vozila za prijevoz putnika. Rukovanje opremom i pomagalima za poslove čišćenja zrakoplova. Dodatni uvjeti prema Pravilniku o organizaciji i sistematiza...

SPREMAČ/ICA. DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ METKOVIĆ KLASA: 112-01/22-01/23 UR.BROJ: 2117-10-05-22-01 Metković 04. studenog 2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07,94/13,98/19 i 57/22) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće ...

ČISTAČICA II ( RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJA I RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI ).     KLASA: 363-01/22-03/66 URBROJ: 2163-6-3-04/1-22-2 Poreč-Parenzo, 28.10.2022. godine Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta u RJ Čistoća, RJ Hortikultura i groblje te RJ Komercijalne djelatnosti od dana 28....

SPREMAČ/ICA. Uvjeti: - završena osmogodišnja škola Uz prijavu za natječaj treba priložiti: dokaz o državljanstvu svjedodžba završene osnovne škole privola Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidatom prijavljen...

ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis poslova: Poslovi održavanja čistoće poslovnih prostora (pranje stakala, sanitarija, hodnika i ostalog prostora, usisavanje, brisanje prašine, održavanje čistoće namještaja i drugog inventara), održavanje čistoće stubišta (pranje stakala, hodnika i ostalog prostora, brisanje prašine s r...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o muzejima ( NN 61/18, 98/19, 114/22 ), članka 14. stavak 1. alineja 10. Statuta Zavičajnog muzeja Daruvar, KLASA: 011-02/22-01/01 URBROJ: 2103-3-49-22-03 od dana 10. listopada 2022. godine i članka 28. i 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada...

ČISTAČ/ICA NA BENZINSKOJ PUMPI. TRAŽIMO ČISTAČICU ZA ČIŠĆENJE INA BENZINSKE PUMPE GRAD I KUPARI JEDAN DAN U TJEDNU (NEDJELJA). PUMPA GRAD SE NALAZI U DUBROVNIKU, A KUPARI KOD SREBRENOG. RAD U JUTARNJOJ  SMJENI. PRIJAVA NA 8 SATI TJEDNO. MOGUĆNOST STALNOG ZAPOSLENJA

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Opis poslova: čišćenje školskog prostora i okoliša škole. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošlja...

SPREMAČ / SPREMAČICA. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO 31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1 KLASA:112-02/22-01/38 URBROJ:2115-08-22-01 Viljevo, 2.11.2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,1...

ČISTAČICA M/Ž. DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA 20270 Vela Luka, Ulica 3 1 OIB: 29035775999 KLASA: 112-02/22-01/8 URBROJ: 2117-21-1-02/1-22-241 Vela Luka, 2.11.2022.godine Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci i Suglasnosti ...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 06/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 86/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Škola za medicinske sestre Mlinarka, Zagreb, Mlinarska cesta 34, objavljuje natječaj za popunu sljedećeg radnog mjes...

ČISTAČ/ICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,47/18 i 123/19) ravnateljica Doma za starije osobe – Makarska, Kalalarga 31, , raspisuje: N A T J E ČA J Za prijam u radni odnos na određeno: 1. ČISTAČICA - 1 izvršitelj/ica na određen...

SPREMAČ/ICA. N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta: spremačica 40 sati tjedno do povratka djelatnice sa bolovanja. Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presli...

SPREMAČ/ICA. Uvjeti: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika. u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97) Na natječaj se pod...

SPREMAČ/ICA. N A T J E Č A J za radno mjesto Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati ukupnih radnih obaveza tjedno ) Mjesto rada: u sjedišu Škole ( Hrvace 225, 21233 H...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Dječji vrtić Tičići Novigrad Scuola materna Tičići Cittanova Emonijska 6, 52466 Novigrad tel: 052/757- 117, 757-965 e-mail: dvticici#gmail.com KLASA: 112-06/22-01/14 URBROJ: 2163-5-12-1 Novigrad, 21.10.2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodn...

SPREMAČ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA GRADIŠTE G R A D I Š T E KLASA: 112-02/22-01/02 URBROJ: 2196-70-01-22-1 U Gradištu, 21. listopada 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 8...

SPREMAČ/ICA. Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) objavljuje oglas za zasnivanje radnog o...

SPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26 . stavka 1.i 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97,0107/07,94/13, 98/19 i 57/22) Dječji vrtić Konavle temeljem Odluke Upravnog vijeća od 14. listopada 2022. godine objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto SPREMAČICA ...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Pula i Odluke Upravnog vijeća od 17. listopada 2022.g., Dječji vrtić Pula, Koparska 31 a, Pula objavljuje; N A T J E Č A J za radno mjesto SPRE...

SPREMAČ/ICA. SPREMAČ/ICA – određeno, puno radno vrijeme, do povratka spremača s bolovanja na rad –1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice. Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ...

SPREMAČ/ICA. DJEČJI VRTIĆ DRNIŠ A. Mihanovića 2 Drniš UPRAVNO VIJEĆE Klasa: 112-07/22-01/1 Urbroj: 2182-6-5-22-25 Drniš, 14. listopada 2022. godine Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine„ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječj...

RADNO MJESTO IV. VRSTE, INTERNI NAZIV: SPREMAČ/ICA. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste, interni naziv: spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od jednog mjeseca kao zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu koja s...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Opis poslova: čišćenje i održavanje higijene doma Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeni...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Sukladno odredbama članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14.,7/17.,68/18.,98/19.i 64/20.) ravnatelj I.gimnazije Osijek, Županijska 4 oglašava N ...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veseljko, Pula raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno/puno radno vrijeme UVJETI za radno mje...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/ 12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Sv...

I. SPREMAČ/ICA. Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neod...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kan...

SPREMAČ/SPREMAČICA. KLASA: 112-02/22-01/13 URBROJ: 2109-57-01/01-22-3 Čakovec, 17. listopada 2022. godine. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20), članka 7. i 8. Pra...

SPREMAČ/SPREMAČICA. REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA ŽUPANIJA ISTARSKA – REGIONE ISTRIANA Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana “Edmondo De Amicis“ Buje Buie ________________________________________________________________________________________________________________________ 52460 Bu...

Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · >>