Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

164 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Croacia.

Página: 3

I. SPREMAČ/ICA. Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neod...

RADNO MJESTO IV. VRSTE - SPREMAČ/ICA. KLASA: 112-02/22-02/05 URBROJ: 2158-73-01-22-52 U Osijeku, 12. listopada 2022. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU Raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na...

SPREMAČ/ICA - UREDI. Poslodavac traži pouzdanu i urednu spremačicu (m/ž) Rad na jednom mjestu. Lokacija rada: Bundek centar. Radno vrijeme od 16-22 h, svaka druga subota od 7-12 (dvije subote u mjesecu) . Ostale subote, nedjelje i praznici su slobodni. Uredna primanja i stimulacije.

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), Upravno vijeće...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 770/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, Klas...

POMOĆNI RADNIK– ČISTAČ / POMOĆNA RADNICA-ČISTAČICA. Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17. i 47/48.), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17.), te članka 32. Pročišćenog teksta Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet od 21. listopada 2021. god...

SPREMAČ/ČISTAČ M/Ž. Opis posla: čišćenje poslovnih prostora na nepuno radno vrijeme                    Može se raditi ujutro od 8:00-9:00 h i popodne od 15:00-16:00 h.  

SPREMAČ/SPREMAČICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 10.10.2022. donijelo je ODLUKU o objavi nat...

SPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 5/7/22.), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo (URBROJ:73/2014.od 06.veljače 2014., KLASA: 012-03/19-01/1 URBROJ: 2121/35-04-19-2 od 18. lipnja 2019. godine i KLASA: 012-03/20-01/1 URBROJ...

SPREMAČ / SPREMAČICA. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO 31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1 KLASA:112-02/22-01/25 URBROJ:2115-08-22-01 Viljevo, 11. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,1...

ČISTAČ/ICA. Temeljem članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/2018) i članka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, (Klasa:505-01/20-01/2, Urbroj:2211-320-20-01-1) od 07.03.2020. ravnatelj Centra za od...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13;98/19 i 57/22),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ RADOST“ SPLIT raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radna mjesta SPREMAČ/ICA -3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s nepunim rad...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). U prijavi na natječaj navode se osob...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, raspisuje: NATJ...

SERVIR/IRKA-SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić i Odluke Upravnog vijeća, Upravno vijeće objavljuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto SERVIR/IRKA-...

ČISTAČ/ICA. Uvjeti:   1.  završena osnovna škola 2.  da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1.životopis 2.svjedodžba o završenom obrazovanju 3.potvrda o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvat...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Botinec“ raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR SPREMAČA/ICE •Dva/dvije (2) IZVRŠITELJA/ICE – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom ...

ČISTAČ/ICA. Opis posla: - čišćenje prostora škole- Spremač/ica -zamjena za djelatnicu na bolovanju Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92*/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/...

SPREMAČ/ICA. spremač/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, radni odnos na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje​ završena osnovna škola, završena srednja škola 3 godine, završena srednja škola 4 godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Narodne ...

SPREMAČ/ICA - SERVIR/KA. Opis poslova: -čišćenje vanjskog i unutarnjeg prostora vrtića -serviranje hrane u skupinama te sakupljanje i pranje suđa - prijevoz obroka automobilom u područni objekt Potrebni dokumenti: - pisana zamolba - životopis - dokaz o završenoj osnovnoj školi i radnom stažu - dokaz da se ne ...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) te 90. Stat...

SPREMAČ/ICA. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tatjane Marinić objavljuje se NATJEČAJ za izbor - spremačice (OŠ) - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, probni rad...

SPREMAČ/ICA. spremač/ica, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, radni odnos na neodređeno vrijeme završena osnovna škola, završena srednja škola 3 godine, završena srednja škola 4 godine. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Narodne novine", br. 93/14,...

SPREMAČ/CA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. i 15. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/20-01/01, URBROJ...

ČISTAČICA (M/Ž). CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE Asje Petričić 5 23000 Zadar KLASA:112-01/22-01/10 URBROJ: 334-02-22-3 Zadar, 03.10.2022.godine Temeljem članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mocire KLASA 012-03/21-01/01 URBROJ: 01-21-3 od 14. travnja 2021...

SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) – dalje u tekstu Zakona, Pravilnika o radu Osnovne škole Prečko i članaka 7. i 8. P...

SPREMAČ/CA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Sukladno Pravilniku o radu Osnovne škole Ivanska stručna sprema potrebna za spremača/icu je završena osnovna škola. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za navedena radna mjesta potrebno je dostaviti: -životopis, -preslike slijedećih dokumenata: - dokaz o struč...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/SPREMAČICA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme, 20...

NAMJEŠTENIK/CA IV. VRSTE – SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u...

SPREMAČ/ICA. spremačica/servirka (m/ž) – 1 izvršitelja/ica na neodređeno,puno radno vrijeme •mjesto rada Klinča Sela Uvjeti za radno mjesto: •NKV Osnovna škola •zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova •da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškols...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Mjesto rada: Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 23 Uvjeti: -NKV; završena osnovna škola Probni rad: 1 mjesec Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku svjedodžbe presliku domovnice elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičn...

Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · >>