Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,633 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. conductor de servicios de transporte de enfermos/conductora de servicios de transporte de enfermosVOZAČ/ICA U SANITETSKOM PRIJEVOZU. VOZAČ/ICA U SANITETSKOM PRIJEVOZU, na neodređeno vrijeme- jedan (1) izvršitelj/ica MJESTO RADA: Split UVJETI: - SSS, Škola za vozače, za zanimanje „Vozač motornog vozila“ 3. godine radnog iskustva u struci vozačka dozvola C kategorije Kandidati su uz prijavu dužni pril...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos1. ČISTAČ/ČISTAČICA. Opis poslova: Na temelju članka čl. 36. stavak 1. podstavak 18. i 19. Statut THALASSOTHERAPIE-CRIKVENICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ (Pročišćeni tekst) i Odluke Upravnog vijeća bolnice broj: 1-08-11/1-2023 od 28.11.2023. ravnateljica Bolnice raspisuje ...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasSAMOSTALNI/A MONTER/KA VODOVODNIH INSTALACIJA. Opis poslova: - priprema materijala u suradnji s voditeljem radova - izvođenje radova montaže na terenu (montiranje pumpi, opreme crpnih stanica te pripadajućih cijevnih     fazona) - ispomoć servisu (rad u radionici na servisu pumpi) - aktivno provođenje planova i izvršavanje dnevnih z...

. técnico de transmisión hidráulica y neumática/técnica de transmisión hidráulica y neumáticaSERVISER/KA. Tražimo djelatnike sa iskustvom za servisiranje radnih strojeva, viličara i agregata. Potrebno minimalno 1-2 godine radnog iskustva i odgovarajuća stručna sprema. Ovisno o znanju i iskustvu primanja mogu biti stimulativna. Javiti se na broj mobitela 091 3329000 ili poslati životopis na iva...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 ) i čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jedn...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Opis poslova: priprema i izvođenje razredne nastave Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), odredbi Pravilnika o radu Os...

. matemático/matemáticaVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA – (R.M.BR. 413.). Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi j...

. economistaSURADNIK/SURADNICA ZA MARKETING I RAZVOJ. Opis posla : • Pružanje administrativne podrške radi pojednostavljivanja svakodnevnih operacija. • Upotreba vašeg marketinškog znanja za stvaranje privlačnog sadržaja i kampanja. • Stručnost u korištenju Canve za dizajniranje privlačnih vizuala marketinških materijala. • Pomoć u istraživa...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZAČ / VOZAČICA. Opis poslova: - upravlja vozilom (B I/ili C kategorija) - vrši utovar, zaprimanje i istovar te prijevoz i predaju robe na prodajno mjesto - održava vozilo   - vodi potrebne evidencije o prevezenoj robi i prijeđenim kilometrima - obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

. Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoSTRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Uvjeti: - završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS) - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad - 1 godina radnog iskustva Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o dr...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. , 98/19., 64/20. i 151/22) i članka 13. Pravilnika o radu VI. osnovne škole ...

. Músicos, cantantes y compositoresUČITELJ/UČITELJICA VIOLINE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana...

. EconomistasVIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA FINANCIJE. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Assessorato alla sanità e la previdenza sociale KLASA/CLASSE: 112-02/23-01/03 URBROJ/N.PROT: 2163-06/7-23-01 Pula-Pola, 24. studeni 2023. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. Osnovna škola kneza Mislava Braće Radić 6 21212 Kaštel Sućurac tel/021/224-080 e-mail: os-knezmislav#os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKA TEHNIČARKA. Poslovi farmaceutskog tehničara u Ljekarni Škoko Požegi. Traži se farmaceutski tehničar sa završenim redovnim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem smjera farmaceutski tehničar i položenim stručnim ispitom. Zamolbe molimo slati na e-mail: uprava#ljekarna-skoko.hr . Uz z...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/SPREMAČICA. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE- SCUOLA ELEMENTARE “MARIJA I LINA“ UMAG-UMAGO KLASA: 112-01/23-01/60 URBROJ: 2105/05-15-01/23-3 Umag, 24. studenoga 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, ...

. restaurador de coches antiguos/restauradora de coches antiguosPOLICIJSKI/A TEHNIČAR/KA - AUTOMEHANIČAR/KA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog ogla...

. Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR/KA U SLUŽBI ZA TEHNIČKE POSLOVE. Uvjeti: - SSS/KV, električar - 1 godina radnog iskustva u struci Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis. Ugovor o radu zaključuje se uz uvj...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasRAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA/TKINJA. Temeljem odredbe članka 52. stavak 1. točka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 67/2018 i 21/2022), a sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,...

. ingeniero técnico en electromecánica/ingeniera técnica en electromecánicaPREGLEDAČ VAGONA/PREGLEDAČICA VAGONA. OPIS POSLA: Sastavljanje / rastavljanje kompozicije vlaka Tehnički pregled vagona i vlakova Provjera ispravnosti vučenih vozila u vlaku Provjera dokumentacije vlaka UVJETI: Četverogodišnje srednje obrazovanje tehničke struke (prednost željeznički smjer) Izabrani kandid...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODITELJ/ICA KONTROLE KVALITETE. Opis poslova: • Kontrola ulaznog materijala, međufazna kontrola, završna kontrola kvalitete proizvodnih komponenti i gotovih proizvoda; • Vođenje potrebnih zapisa o kontroli kvalitete sukladno ISO normama i izvještavanje Uprave društva; • Praćenje, obrađivanje i sistematizacija reklamacija ...

. Médicos generalesASISTENT/ASISTENTICA NA KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU. Opis poslova: sudjeluju u ustroju i pripremi nastave te izvodi vježbe, pomaže u provođenju nastavnog procesa, sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita, kolokvija, seminarskih radova Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje N A T J E Č A J za izbor suradnika/ce na suradničko radno...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČAC Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC Tel: 053/771-019 e-mail: tajnistvo#os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr osnovnaskola.otocac.tajnistvo#gmail.com KLASA: 112-04/23-01/04 URBROJ: 2125...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadNAMJEŠTENIK/CA NA POSLOVIMA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA. Na temelju čl. 138. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i čl. 2. U...

. camarero/camareraKONOBAR / KONOBARICA. Opis poslova: konobar / konobarica - posluživanje pića i napitaka u dnevnom kafiću Caffe bar Maps u sklopu trgovačkog centra na adresi Optujska 72, Varaždin. Ponuda poslodavca: - rad do 40 sati (5 radnih dana) tjedno. Zahtjev za kandidate / kandidatkinje: - srednje obrazovanje neov...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasPRODAJNI PREDSTAVNIK / PREDSTAVNICA. Tvrtka Staklo Dom Grupa d.o.o. traži prodajnog predstavnika / predstavnicu za prodaju pvc i alu stolarije. Traže se odgovorne, komunikativne i marljive osobe, spremne za učenje. Potrebne su razvijene prezentacijske i prodajne vještine. Poslodavac nudi korištenje službenog prijenosnog račun...

. Médicos generalesLIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA INTERNE MEDICINE - INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE. Uvjeti: - završeni medicinski fakultet - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine/pulmologije, internističke onkologije/onkologije ili uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz internističke onkologije - odobrenje za samostalan rad Kandidati uz vl...

. bombero/bomberaDEŽURNI VATROGASAC/DEŽURNA VATROGASKINJA. Opis poslova: provođenje, nadziranje i kontroliranje mjera zaštite od požara sudjelovanje u aktivnostima sprječavanja nastajanja požara sudjelovanje u radovima kod kojih postoji opasnost od izbijanja požara i nastanka eksplozije provođenje mjera propisane Procjenom ugroženosti od poža...

. Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR/KA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE. OPIS POSLA: kontrolira stanje javne rasvjete i semaforskih uređaja prima dojave o kvarovima na javnoj rasvjeti i semaforskim uređajima i pravovremeno obavještava voditelja službe javne rasvjete otklanja kvarove i obavlja druge poslove na održavanju semaforskih uređaja otkla...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA KEMIJE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK 20000 DUBROVNIK Od Batale 14 Tel. 020/356-100 e-mail: tajnistvo#os-lapad-du.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/7 URBROJ:2117-1-129-02-23-1 U Dubrovniku 29. studenog 2023.g. Na temelju članka 1...

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 12 · 19 · 34 · 63 · >>