Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,062 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 33

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole Divšići i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, OSNOVN...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 , 64/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i članka 2. i 3. Prav...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDJELATNIK/ICA NA ODRŽAVANJU POGONA ZA IZRADU DRVENE AMBALAŽE. Redovito i izvanredno održavanje pogona poštujući kvalitetu i sigurnosne propise; održavanje strojeva za obradu drva, strojarske opreme i kotlovnice; planiranje i dogovaranje servisa strojeva s vanjskim serviserima; praćenje ispravnosti tehnološke opreme i nabava rezervnih dijelova; provođenje obveza...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE, 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA) Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mj...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDOMAR/KA. ŠPORTSKA GIMNAZIJA, Zagreb, Selska cesta 119, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 a u skladu s odredbama Pravilnika o nači...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dječji Grad, Samobor, dana 16.11.2021. raspisuje N A T J E Č A J ...

. CocinerosVODITELJ/ICA KUHINJE. ORGANIZIRA, KOORDINIRA I NADZIRE RAD U ODJELU KUHINJE.KONTROLIRA PRIPREMU I IZDAVANJE JELA PO VRSTAMA, KOLIČINAMA I KVALITETI, BRINE O PREZENTACIJI HRANE. SASTAVLJA MENIJE. VODI BRIGU O ISPUNJAVANJU HIGIJENSKIH STANDARDA ODJELA KUHINJE.PROVORDI UTVRĐENE NORMATIVE, TREBUJE POTREBNE NAMIRNICE I...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Matije Gupca, ravn...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i čl. 42. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret Sveti Đurđ, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret Sveti Đurđ na svojoj 15. sjednici održanoj dana 9. studenog 2021. godine, raspisuje ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČICA/BILJETERKA (M/Ž). Na temelju članka 13. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA/BILJETERKA (M/Ž) – određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjet...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA. Sukladno odobrenom Planu prijema pripravnika dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva dana 05. ožujka 2021. godine, Klasa: 100-01/20-02/15, Ur.broj: 534-07/1-21-6, dopisu Ministarstva zdravstva od 4. listopada 2021. godine, Klasa: 100-01/20-02/15, Ur.broj: 534-07/1-21-12 i 21. listopada ...

. Técnicos y asistentes farmacéuticosFARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA. Sukladno odobrenom Planu prijema pripravnika dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva dana 05. ožujka 2021. godine, Klasa: 100-01/20-02/15, Ur.broj: 534-07/1-21-6, dopisu Ministarstva zdravstva od 4. listopada 2021. godine, Klasa: 100-01/20-02/15, Ur.broj: 534-07/1-21-12 i 21. listopada ...

. Diseñadores de productos y de prendasPRODAVAČ/ICA-ARANŽER/KA. Tražimo komunikativnu osobu, pozitivnu, vedrog duha, sklonu prodaji. Osoba mora biti kreativna i imati sposobnost aranžiranja poklona, te uredna, marljiva i odgovorna prema poslu. Završeni smjer obrazovanja nije važan. Rad na određeno uz mogućnost stalnog zaposlenja. Opis poslova: poslo...

. Médicos generalesIZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE OPĆE BOLNICE ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE. Na temelju članka 40.,članka 41. i članka 44. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93,29/97,47/99, 35/08 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 22., članka 23. i članka 24. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije te Odluk...

. Representantes comercialesSAMOSTALNI KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA. Opis radnog mjesta: Sustavno obilaženje postojećih i pronalazak novih kupaca koji se bave instalaterskim poslovima i trgovinom Kvalitetno predstavljanje prodajnog asortimana i djelatnosti kojom se bavimo, te nuđenje prodajnog asortimana i mogućnosti suradnje Praćenje toka robe...

. PeluquerosPEDIKER/KA. Opis poslova: Inga Start j.d.o.o  potrazuje vise djelatnica za rad u novo otvorenom salonu u Karlovcu . Opis poslova : manikura noktiju,ugradnja umijetnih noktiju pomoću umjetnih tipsi te produzejne noktiju uz šablone i gel,lakiranje prirodnih i umjetnih noktiju,ugradnja trepavica

. Empacadores manualesRADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU. Vodi brigu o zaduženim sredstvima za rad, Rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje, Obavlja zamjenu dijelova, sklopova i svih agregata koji nisu u nadležnosti specijaliziranog poduzeća za obavljanje tih poslova, Održava čistoću i ure...

. Sociólogos, antropólogos y afinesSTRUČNI/A SURADNIK/CA. Sukladno članku 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državn...

. EconomistasADMINISTRATIVNA TAJNICA/TAJNIK. Opis radnog mjesta:   -Pružanje administrativne podrške poslovanju -Komunikacija sa inozemnim partnerima(kupcima/dobavljačima),potrebno izvrsno poznavanje u govoru i pismu njemačkog jezika C2, te engleskog B2 -Zaprimanje,evidentiranje i proslijeđivanje elektroničke pošte -Podnošenje izvještaj...

. Operadores de máquinas de vapor y calderasDOMAR/DOMARKA (LOŽAČ/LOŽAČICA,DOSTAVLJAČ/DOSTAVLJAČICA). PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN P. PRERADOVIĆA 14, 42000 VARAŽDIN objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 1. DOMAR/DOMARKA (LOŽAČ/LOŽAČICA,DOSTAVLJAČ/DOSTAVLJAČICA) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnos...

. Oficinistas generalesARHIVSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK M/Ž. JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/Ž) 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/KA – 1 IZVRŠITELJ/ICA Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (dalje DAGS), odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture ...

. AlbañilesZIDAR/ICA. Opis poslova: poslovi se sastoje od pripreme radnog mjesta, izvođenja građevinskih radova po nacrtu i uputama nadređenog, vodi brigu da je radno okruženje čisto i uredno, te radi i druge poslove po nalogu poslodavca nakon odrađenog probnog rada zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme

. ContablesVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. REPUBLIKA HRVATSKA       Na temelju članka 107. st.11. toč. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Bukovac oglašava odlukom ravnateljice...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Rapska, Osnovna škola Rapska, Zagreb, Rapska 3, raspisuje dana...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/NASTAVNICA KEMIJE. GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 Č A K O V E C KLASA: 112-03/21-01/26 URBROJ: 2109-60-01-21-1 Čakovec, 16. studeni 2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr.,...

. EconomistasVODITELJ/ICA PODRUŽNICE. Radna mjesta se odnose na voditelje 6 podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. kako slijedi: 1.Voditelj/ica podružnice Arena Zagreb 2. Voditelj/ica podružnice Autobusni kolodvor 3. Voditelj/ica podružnice Gradska groblja 4. Voditelj/ica podružnice Vladimir Nazor 5. Voditelj/ica podružnice Zagreb...

. Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosDOMAČICA-SPREMAČICA M/Ž. . domaćica / spremačica – 1 izvršitelj/ica, rad na određeno vrijeme ( pola radnog vremena ) 2.domaćica / spremačica - SSS , – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o pr...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesKOORDINATOR/ICA PROGRAMA. Uvjeti: prednost VSS- društveno usmjerenje najmanje dvije godine iskustva u provedbi i koordinaciji programa i projekata u području suvremene kulture i umjetnosti; području zagovaranja (prednost rad u društveno kulturnim centrima); području neformalnog obrazovanja poznavanje i ra...

. PsicólogosPSIHOLOG/ICA - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od dana 18.ožujka 2021. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2021.godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja -...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA ETIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19. i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvo...

Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · < · 33 · > · 35 · 37 · 41 · 50 · 68 · >>