Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,062 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. PsicólogosPSIHOLOG / PSIHOLOGINJA PSIHOTERAPUT. Opis poslova: koordinacija i rad u stručnom timu na osmišljavanju sadržaja koji su  djelotvoran odgovor na traumu,  provedba edukativnih radionica i radionica grupne podrške za djecu , mlade , roditelje i stručne suradnike   .

. Operadores de máquinas de vapor y calderasDOMAR-LOŽAČ - RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA M/Ž. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA PRELOG TRG BANA JELAČIĆA 2, PRELOG KLASA: 112-09/21-01/01 URBROJ: 2109-40-02-21-14 Prelog, 16. studenog 2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 10...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/DOMAĆICA U KAMPU. Opis posla: DOMAĆIN/DOMAĆICA U KAMPU Prihvat gostiju, naplata i izdavanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobinih kučica i održavanje istih. Komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješav...

. CocinerosKUHAR/ICA. Opis poslova: Priprema jela sa roštilja, brze hrane. Rad na kasi, usluživanje gostiju. Poželjno iskustvo i poznavanje rada na roštilju. Zamolbe i životopis slati na : ladons.fastfood#gmail.com

. ContablesVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64./20.), članka 9. i 6. Pravilnika o radu te članaka 4. i 5....

. EconomistasEKONOMIST/ICA. Rad na svakodnevnim poslovima u računovodstvu. Ovisno o broju zaprimljenih prijava, Povjerenstvo društva Čistoća Županja d.o.o. će odlučiti hoće li i kakav dodatni oblik provjere znanja i sposobnosti biti proveden, a o svemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Prijavi je potreb...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes9. STRUČNJAK/INJA ZAŠTITE NA RADU. OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEČAJ 9. Stručnjak/inja zaštit...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA MATEMATIKE.                                                                                                                                                                                                                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19. i 64/20....

. Personas que realizan trabajos variosDOMAR/ICA. OPIS POSLA: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: srednja stručna sprema elektrotehničke, strojarske, brodograđevne ili srodne struke položen ispit za vozača B kategorije utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/ICA U KAMPU. Opis poslova: prihvat gostiju, naplata i izdravanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobilnih kućica i održavanje istih. Od kandidata se traži znanje engleskog jezika, komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavl...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/ICA U KAMPU. Opis poslova: prihvat gostiju, naplata i izdravanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobilnih kućica i održavanje istih. Od kandidata se traži znanje engleskog jezika, komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavl...

. Camareros de mesasKONOBAR / KONOBARICA. Restoran Perivoj traži više konobara za rad u adventskoj kućici. Advent traje od 27.11.2021. do 06.01.2022. Moguć početak rada i par dana prije samog početka Adventa, prema dogovoru. Potrebno prethodno iskustvo. Posao uključuje: - rad na kućici, prodaju, naplatu i izdavanje hrane i pića ...

. Bomberos8. VATROGASNI TEHNIČAR-ZAŠTITAR/VATROGASAC ZAŠTITAR (M/Ž). OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEČAJ 8. Vatrogasni tehni...

. EconomistasKOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA. Opis poslova: poslovi prodaje, organizacija trgovačkog poslovanja u poduzeću, izrada ponuda, poslovi naplate računa, briga o isporuci robe i nabavi materijala . administrativni poslovi

. Profesionales de enfermería2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS RADNO MJESTO III. VRSTE. Broj: 01-58/55-21 Dubrovnik, 10. studenog 2021.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, URBROJ: 534-04-1-1/8-21-46 od 26. listopada 2021.g Opća bolnica Dubrovnik objavljuje: NATJEČAJ za zaključenje ugovora o radu na određeno i n...

. Tenedores de librosVIŠI/A REFERENT/ICA NABAVE. Uvjeti: - VŠS ekonomskog smjera - poznavanje rada na računalu - 1 godina radnog iskustva u struci Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti: - životopis; - preslik diplome/svjedodžbe; - dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE Strani jezici : Poželjno znanje engleskog ili njemačkog jezika Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni/e su priložiti: potvrdu o stečenoj stručnoj spremi potvrdu o znanju stranog jezika potvrdu o radnom stažu; potvrda o podacima evidenti...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. DOM ZDRAVLJA VUKOVAR SAJMIŠTE 1 Tel.: 032 413-391 Vukovar, 16.11.2021. Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći NATJEČAJ ...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz čl. 2. st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u sredn...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA MATEMATIKE. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz čl. 2. st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u sredn...

. FarmacéuticosMAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE. Karlovačka ljekarna Karlovac, ul. kralja Tomislava 19/a, Karlovac na temelju članka 27. Statuta Karlovačke ljekarne Karlovac objavljuje N A T J E Č A J z a prijam u radni odnos magistra farmacije, jednog izvršitelja na o...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA MATEMATIKE. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz čl. 2. st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u sredn...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički te članka 2. i 3...

. Cuidadores de niñosPOMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU. Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 40. sjednice održane dana 11. studenog 2021., a u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Pčelica Vrgo...

. Operadores de máquinas de vapor y calderasRUKOVATELJ / RUKOVATELJICA TOPLINSKOG POSTROJENJA - CENTRALNOG GRIJANJA. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-3555/1-2021, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.1 Sveučilišni magistar/a...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Središće, Ulica SR Njemač...

. Personas que realizan trabajos variosDOMAR/DOMARKA. VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU objavljuje NATJEČAJ 1. Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto III. vrste – namještenik - domar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Pristupnici/ice natječaju su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu d...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesPHP PROGRAMER/PROGRAMERKA. Zbog konstantnog povećanja obujma posla i u cilju osnaživanja našeg stručnog tima, tražimo angažiranu i proaktivnu osobu spremnu na rad na izazovnim projektima. Posao podrazumijeva znanje i vještine iz sljedećih područja: - PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML, CSS, Bootstrap, Wordpres...

. PsicólogosPSIHOLOG/PSIHOLOGINJA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. Na temelju članka 55. Zakona o radu (“Narodne novine” broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/1, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanovam...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA KEMIJE/STRUKOVNIH PREDMETA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

Más ofertas: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 31 · 33 · 38 · 47 · 66 · >>